MEAT&CO nr1 2019 Online

m e a t & c o n r 1 2 0 1 9 10 I n t e r v i e w Het interview met Meat&Co is met name bedoeld om lezers een doorkijk te geven naar de toekomst en inzichtelijk te maken welke plannen de COV heeft voor de periode tot 2025. De actualiteit -ingegeven door berichtgeving van het Voedingscentrum en RIVM (zie kader)- noopt Goebbels tot een reactie. “Wij lezen ook de krant en zijn natuurlijk niet blij met veel van de berichten. Tien jaar geleden ging de discussie over duurzaamheid alleen nog maar over weidevogels. Sindsdien zijn er veel aspecten bijgekomen. Het thema duurzaamheid wordt nu overal bij betrokken en onduidelijke “wetenschappelijke” meningen worden niet zelden misbruikt om vlees in een negatief licht te zetten. Kritiek mag altijd, maar moet wel op feiten gestoeld zijn. We merken dat er nogal veel onderbuikgevoelens zijn en de anti-vleeslobby krijgt overal een podium om principes of ongenoegen kenbaar te maken.” ‘IMAGO OPNIEUW OPBOUWEN’ Goebbels is wel wat gewend, dus perspublicaties laten niet meteen alle alarmbellen afgaan op het kantoor van de COV in Zoetermeer. “We raken niet snel in paniek hoor”, lacht Goebbels. Maar stilzitten als je geschoren wordt, is geen optie meer, verzekert hij. “Met een aantal partijen in de keten (veevoeder, vleessector, boeren, fokkerij, logistiek e.a.) willen we ons in 2019 nadrukkelijker inzetten om een genuanceerder beeld neer te zetten van het product vlees en de productie daarvan in alle geledingen. De hele keten zal met een meerjarenplan komen, met een duidelijke en eenduidige strategie. Het imago van vlees moet opnieuw worden opgebouwd en ondersteund. Met Vlees.nl hebben we al een ideaal platform in huis, dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Als keten zullen we wél meer middelen moeten inzetten. En sneller en beter reageren, research bij elkaar brengen. Ook hebben we ambassadeurs nodig, zoals onderzoekers en professoren.” Goebbels benadrukt: “De communicatieaanpak zal intensiever en indringender moeten dan we tot nu toe hebben kunnen doen. Integraal, met oog voor webcare rond het platform, voor de impact van social media. Sneller en accurater reageren op misinformatie of ongenuanceerde berichten van de pers, de politiek of uit het publiek. Overigens doen we dat al, als we zien dat er feitelijke onjuistheden worden geventileerd, zoals in de ‘Week Zonder Vlees’ (maart 2018), toen er onjuiste basisinformatie werd benut om de campagne te rechtvaardigen. Minister Schouten heeft in de Tweede Kamer gesteld ‘dat de COV daarin gelijk had’. Maar je kunt ook denken aan opinie artikelen voor dagbladen of op opinieplatforms. Het zal een brede mix moeten worden.” LICENSE TO PRODUCE De visie van Minister Carola Schouten (‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden) over kringlooplandbouw en circulaire economie schetst volgens Goebbels ‘een toekomstperspectief binnen bepaalde regels’ en sluit goed aan bij onze visie ‘2025: De Nederlandse vleessector in Balans’. “Schouten heeft de sector beloofd dat krimp geen doel op zich is, maar dat iedereen mag acteren binnen de spelregels. Dat is perspectief bieden. Het moet om de milieudoelen gaan. Dan kunnen we met z’n allen heel hard op vlees bonken, maar in feite gaat het amper om de vleesconsumptie. Wij zijn geen tegenstanders van eiwitvervangers of producten van 50 procent vlees en 50 procent plantaardig. Maar duurzaamheid mag niet doorslaan naar krimp als doel op zich. De vleessector wil behandeld worden als alle andere sectoren. Dat betekent dus dat we niet zitten te wachten op constant veranderende wetgeving. De politiek moet zich niet met de volume van productie bemoeien. De landbouwnota is leidend voor ons en eigenlijk voor de gehele keten, die ervoor moet zorgen dat de zogeheten ‘licence to produce’ niet afgepakt wordt. Dan moet je inhoudelijk dus flink aan de slag en helder blijven communiceren. Dat geldt voor de hele keten”, zegt Goebbels die aangeeft ‘dat er keuzes gemaakt moeten worden. “We zullen geconfronteerd worden met meer en meer duurzaamheidswensen. Qua voer, qua milieu, qua dierenwelzijn. De kracht van de vleessector is gelukkig dat we een grote slag- en innovatiekracht hebben. Als puntje bij paaltje komt, dan doen we het. Daardoor gaat de kostprijs soms omhoog, maar hebben we in Nederland gewoon een erg goed product en wordt de Nederlandse vleessector wereldwijd als voorbeeld genomen.” JOS GOEBBELS IS BIJNA TIEN JAAR VOOR- ZITTER VAN DE CENTRALE ORGANISATIE VOOR DE VLEESSECTOR (COV). ALS PRESES HOUDT HIJ ZICH DAGELIJKS BEZIG MET ALLE ZAKEN DIE DE VLEESINDUSTRIE DIRECT OF INDIRECT BETREFFEN. DE DISCUSSIE OVER DUURZAAMHEID IS DE AFGELOPEN JAREN PROMINENTER EN ANDERS OP DE AGENDA KOMEN TE STAAN, ERKENT HIJ. “DE DISCUS- SIE OVER VLEES ETEN HEEFT EEN POLITIEKE LADING GEKREGEN. ALS SECTOR MOETEN WE EXTRA STAPPEN GAAN ZETTEN OM ZELF EEN GOED BEELD NEER TE KUNNEN ZET- TEN”, VERTELT GOEBBELS. ‘VLEES MOET BETER OP WAARDE WORDEN GESCHAT, DAAR LIGT EEN OPDRACHT VOOR ONS’

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4