De Beautysalon nr.1 2018

C o l o f o n e n D e V i s i e Vakinformatie voor de totale Schoonheidsbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.debeautysalon.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Jos Kennis (hoofdredacteur) j.kennis@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Mandy Sponselee (media-adviseur) m.sponselee@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit­ gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Vaktijdschrift De Beautysalon heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar in Nederland € 42,- Per jaar in Europa € 51,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: Studio Intensive Telefoon: +31 (0)24 3 246140 info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1572-3208 © Copyright 2018 Niets uit deze uitgave mag worden ver- veelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, micro- film of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De Beautysalon besteedt de grootst moge- lijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet vol- ledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Het is buiten al goed merkbaar; de lente is begonnen! Dit seizoen staat natuurlijk altijd in het teken van vernieuwing, niet alleen wat betreft de natuur maar ook in de verschillende branches. Al het belangrijkste nieuws in de beautybranche is gebundeld op de voorjaarsbeurzen waar dit tijdschrift geheel van in het teken staat. De belangrijkste hiervan is uiteraard Beauty Trade special, hét beursevent voor de schoonheidsspecialist dat van 7 tot en met 9 april plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht. We zijn hier zelf ook aanwezig en hebben voor diegenen die ons komen bezoeken een leuke actie in petto. Hierover lees je verderop in deze beurs- special meer. Er is, zoals je waarschijnlijk nog wel weet, de afgelopen jaren wat gerommel geweest in het beursland- schap van de beautybranche, wat het vertrouwen in deze beurzen misschien niet ten goede is gekomen. Gelukkig is ook hier vernieuwing een belangrijk steekwoord. Zo is Beauty Trade special voor dit jaar flink gegroeid en wordt er nog meer nadruk gelegd op kennisdeling. De dynamische beursvloer vormt het kloppende hart en daarnaast kunnen bezoekers lezingen en presentaties volgen bij de kennistheaters en uitrusten en inspiratie opdoen op de beautyterrassen. Wie nog steeds niet overtuigd is, raad ik aan om de nieuwe column van Jan Zwoferink te lezen. Hij is de afgelopen weken half Europa doorgereisd om allerlei beurzen te bezoeken en kwam tot de conclusie dat we het hier lang niet zo slecht hebben op dit gebied. Hoe vernieuw je jezelf als salon? Je kunt natuurlijk nieuwe producten kopen of trainingen volgen om nieuwe behandelingen aan te bieden. Je kunt er echter ook voor kiezen om jezelf te specialiseren op een bepaald vakgebied. Of dit een goed idee is, die vraag legden we voor aan ons ondernemerspanel. Zij stonden hier veelal positief tegenover en een punt dat vaak terugkwam was dat het veel mogelijkheden geeft om de salon beter op de kaart te zetten. Dit was tevens het thema van de marketingtips van Deska van deze editie. Volgens haar is de saloniden- titeit van onschatbare waarde voor een salon en loont het zich dus uitermate om hier goed over na te denken. Voor salons die zichzelf willen vernieuwen biedt deze uitgave van Vaktijdschrift De Beautysalon dus de nodige tools en inspiratie. Daarnaast houden we je natuurlijk, zowel in dit tijdschrift als online, op de hoogte van de nieuwste product- en merkintroducties. Zo licht Haparko op pagina 10 bijvoorbeeld een tipje van de sluier op over de twee nieuwe merken die ze in Nederland gaan vertegen- woordigen en Medik8 kondigde de nieuwe serie huidverjongende producten ‘Crystal Retinal’ aan. Tot slot is ook de beautysalon uit Salon X een toonbeeld van vernieuwing; deze salon veranderde een jeugdhonk vol graffiti in de best lopende beautysalon van Ruurlo. Veel leesplezier en hopelijk tot ziens op de beurs, Jos Kennis De Visie Jos Kennis “VOOR SALONS DIE ZICHZELF WILLEN VERNIEUWEN BIEDT DEZE UITGAVE DE NODIGE TOOLS EN INSPIRATIE” Vaktijdschrift voor de totale beautybranche | Maart 2018 | 14e jaargang no. 1 | Prijs € 10,50 de beautysalon TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708171) VOORJAARS- BEURZEN S pecial COVERSTORY WEBECOS INTERVIEW HAPARKO COSMETICS DeBeautysalon nr 12018.indd 1 22-02-18 10:46 D e B e a u t y s a l o n n r 1 2 0 1 8 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4