De Juwelier nummer 2 2018

C o l o f o n e n D e V i s i e D e J u w e l i e r n r 2 2 0 1 8 3 Vaktijdschrift voor de totale juweliers- en bijouteriebranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.dejuwelier.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Hoofdredactie: Coen de Jager c.dejager@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Accountmanager: Gerdo van de Peppel g.peppel@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Vaktijdschrift De Juwelier heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: Studio Intensive Telefoon: +31 (0)24 3 246140 info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2018 Niets uit deze uitgave mag worden verveel- voudigd en/of openbaar gemaakt door mid- del van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De Juwelier besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van hande- lingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Vaktijdschrift De Juwelier | Mei 2018 | 17e jaargang no. 1 | Prijs € 10,50 TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708158) Vaktijdschrift voor de totale juweliers- en bijouteriebranche | Mei 2018 | 17e jaargang no. 2 | Prijs € 10,50 de juwelier Special HORLOGES COVERSTORY CITIZEN REPORTAGE FOSSIL GROUP FirmaSGSHoof dkantoor +31 (0)591794047 Bestellingenvia verkoop @mori-sieraden.nl MORI DIAMOND LIMITED EDITION 2018 Limitedset van voor Ring €3.500,00 € 1.995,00 H/Si Hanger (inclusiefcollier) €3.400,00 € 1.895,00 H/Si Oorstekers €3.000,00 € 1.495,00 H/Si DEZE LIMITEDEDITIEHEEFTEEN OPLAGEVANSLECHTS 100STUKS,ELK VOORZIENVANEEN LUXEVERPAKKING ENGENUMMERDCERTIFICAAT. ALVASTVOORDEFEESTDAGEN? Bestelenbepaaldegewenste leverdatum (uiterlijk 15november).EenechteOp=Op,duswachtniet enbesteldirectviaverkoop@mori-sieraden.nl . Allegenoemdeprijzen zijn retailprijzen. FirmaSGSHoofdkantoor +31 (0)591794047 Bestellingenvia verkoop @mori-sieraden.nl I IAMOND LI I I I 1 Limitedset van voor Ring €3.500,00 € 1.995,00 H/Si Hanger (inclusiefcollier) €3.400,00 € 1.895,00 H/Si Oorstekers €3.000,00 € 1.495,00 H/Si DEZE LIMITEDEDITIEHEEFTEEN OPLAGEVANSLECHTS 100STUKS,ELK VOORZIENVANEEN LUXEVERPAKKING ENGENUMMERDCERTIFICAAT. ALVASTVOORDEFEESTDAGEN? Bestelenbepaaldegewenste leverdatum (uiterlijk 15november).EenechteOp=Op,duswachtniet enbesteldirectviaverkoop@mori-sieraden.nl . Allegenoemdeprijzen zijn retailprijzen. DE VISIE Coen de Jager Het voorjaarsbeursseizoen ligt weer achter ons en ik moet bekennen, ik was na het bezoeken van vier beurzen in korte tijd wel even ‘beursmoe’. Wij zijn al ver voordat de beurzen daadwerkelijk plaatsvinden bezig met de voorbereidingen op een uitgebreide beursuitgave (de vorige editie van De Juwelier) en na het bezoeken van de beurzen maken we tegenwoordig een prachtig online magazine en deze uitgave staat ook bol van de nabeschouwingen. Het is op een gegeven moment gewoon zo dat het woord ‘beurs’ je neus uitkomt, om nog maar te zwijgen over de vermoeidheid die je voelt na het bezoeken van vier meerdaagse beurzen in een maand tijd. We kunnen er ook niet omheen: sinds vorig jaar zijn er twee belangrijke beurzen in Nederland en ook internationaal is er genoeg te bezoeken als het gaat om het opdoen van inspiratie, het ontdek- ken van trends en het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de branche. Daar moeten wij naartoe, ook om u als onze lezer goed te kunnen informeren. Inhorgenta was wederom leuk om te bezoeken en BaselWorld vond in zeer afgeslankte vorm plaats, maar is nog steeds internationaal gezien de grootste beurs. Out of the Box voldeed volledig aan onze verwachtingen. Er was een geweldige sfeer, de locatie was top en de exposanten en bezoekers waren zeer tevreden met elkaar. Meer kun je je niet wensen. Tel daarbij op dat Out of the Box de uitgelezen plek is om te inspireren en nieuwe merken te vinden en je weet dat het een must visit beurs is voor veel juweliers en dus ook voor ons. Jewels & Watches had een grondige metamorfose ondergaan en ik mag wel stellen dat de nieuwe uitstraling en opzet voor een geweldige sfeer heeft gezorgd. Alleen dat is al een zeer belangrijke reden om deze beurs te bezoeken. Waar de vaste exposanten voor een groot deel ingevuld zijn, was er op het middenplein nog ruimte voor nieuwe gezichten, maar er is altijd ruimte voor verbe- tering. Zo was het licht ook niet optimaal, maar dat zijn randzaken. Met een goed uitgebalanceerd aanbod en deze geweldige uitstraling heeft Jewels & Watches een goede stap gezet om u als juwe- lier te blijven verrassen. Het lijkt een trend dat beurzen an sich minder bezocht worden, maar dat was niet het geval voor beide Nederlandse vakbeurzen. Ik denk ook dat juist in onze branche het bezoeken van een beurs een ‘moetje’ is. Waar elders zie je de sieraden en horlogemerken die gepresenteerd worden in hun eigen omgeving en beleving en waar anders vind je een groot deel van het aanbod dat in je winkel verkocht wordt op één plek? Dat het dan twee beurzen zijn die je móet bezoeken, valt nog wel te overzien. Natuurlijk is het normaal dat je dan wat beursmoe bent na een aantal beurzen zoals ik, want je ziet veel en je krijgt veel informatie, maar uiteindelijk is het bezoeken van de beurzen het altijd waard. En in het najaar ga ik weer vol verwachting en goede moed naar beide vakbeurzen, want we worden toch altijd verrast met de meest mooie producten, leuke gesprekken en een gezel- lige sfeer. Eigenlijk moet ik ook niet klagen… Heel veel leesplezier met deze nieuwe uit- gave van vaktijdschrift De Juwelier gewenst! Hoofdredacteur De Juwelier c.dejager@gpmedia.nl “UITEINDELIJK GAAT HET EROM DAT U DE BEURS BEZOEKT”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4