De Juwelier nr6 2019 online

D e J u w e l i e r n r 6 2 0 1 9 30 MET DE STIJGENDE VRAAG NAAR GOUD, MAAR OOK EEN GROEIENDE BEWUSTWORDING ONDER CONSUMENTEN ALS HET GAAT OM DUUR- ZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BEZIG ZIJN, IS HET VOOR U ALS JUWELIER GOED OM TE WETEN DAT ER OOK VANUIT ONZE BRANCHE INITIATIEVEN ZIJN DIE ZORGEN VOOR ZEKERHEID. OP 19 JUNI 2017 SLOOT EEN BREDE COALITIE IN DE GOUDSECTOR HET CONVENANT VERANTWOORD GOUD. DE SAMENWERKING BESTAAT UIT JUWELIERS, GOUDSMEDEN, RECYCLERS, MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES, ELEKTRO- NICABEDRIJVEN, VAKBONDEN EN DE OVERHEID. DOEL IS DAT IN DE HELE TOELEVERINGSKETEN MENSENRECHTEN EN HET MILIEU WORDEN GERES- PECTEERD, MAAR WAT HOUDT HET NU PRECIES IN? EN WAT HEEFT U DAAR ALS JUWELIER AAN? BENT U AL AAN HET VERANTWOORD GOUD? De trend om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, om transparant te zijn, is onmiskenbaar. Overheden, investeerders, en afnemers stellen steeds vaker en meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-eisen aan hun leveranciers. Consumenten willen in toenemende mate weten hoe het zit met de herkomst van hun aankoop. Transparantie door de hele toeleveringsketen, nationaal en internationaal, moet hier voor zorgen. Het gaat niet om nieuwe richtlijnen, maar om een praktische invulling van het bestaand kader voor Internationaal MVO. C o n v e n a n t V e r a n t w o o r d G o u d Twee jaar geleden ondertekenden producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid het Convenant Verantwoord Goud. Bedrijven en maatschappelijke organisaties maakten daarin samen met de overheid afspraken over het verduurzamen van de toeleveringsketen. Inzet is om de risico’s in de hele goudketen, van goudmijnen tot recycling aan te pakken. Denk hierbij aan negatieve effecten op mensenrechten en/of milieu, en belastingontduiking. Dat kan door eisen te stellen aan de leveranciers van goud. Daarbij moet worden aangetekend dat de goudketen een grote informele sector kent, die lastig te traceren en te beïnvloeden is en daarom om gezamenlijke actie vraagt. Partijen uit onze branche die zich sterk maakten voor de komst van het Convenant Verantwoord Goud zijn Peter Bruining, Aunexum Precious Metals Group, Bijou Moderne, Drijfhout, Federatie Goud en Zilver, Lucardi, Royal Asscher Diamonds, Schöne Edelmetaal en Steltman Juwelier. KLEINE SPELER, WEL INVLOED Wereldwijd is Nederland een relatief kleine gebruiker van goud. Er wordt hier zowel gerecycled als primair goud gebruikt. Vanuit het Convenant Verantwoord Goud beloven de deelnemende partijen zich in te spannen om: • Verantwoord te ondernemen door MVO-risicomanagement (due diligence) toe te passen. Bijvoorbeeld door heldere eisen te stellen aan toeleveranciers en deze te checken; • Gezamenlijk te werken aan projecten die een positieve impact hebben; • De invloed van het Convenant Verantwoord Goud te vergroten door andere partijen op te roepen ook te ondertekenen en de gezamenlijke kracht gebruiken om bijvoorbeeld internationale standaarden te beïnvloeden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4