De Juwelier nr6-2022 Online

DE JUWELIER NR 6 2022 3 COLOFON EN DE VISIE De Visie Voor de podcast ‘Verdieping in Ondernemen’ die ik samen met de columnisten van onze rubriek Ondernemen maak, heb ik recent TikTok geïnstalleerd. Het was onderling afgesproken dat we zouden kijken naar hoe TikTok werkt en of het commerciële kansen biedt aan juweliers. Ik ben al niet zo heel erg actief op social media, maar TikTok was zeker niet aan mij besteed. Buiten de Chinese achtergrond van TikTok en de vage bevestigingsmails die ik ontving om mijn account te verifiëren, is TikTok in mijn ogen een surrealistische weergave van de huidige wereld waarin jongeren opgroeien. Het zijn veel schreeuwerige video’s die moeten inspelen op jouw interesses en ingebouwde algoritmes die je blijven voeden met nieuwe filmpjes. Ik was er na een paar minuten klaar mee en helemaal overprikkeld heb ik de app meteen verwijderd van mijn telefoon. Van mijn mede-podcastmakers hoorde ik dat zij het wel vol hadden gehouden, waarbij vooral Benjamin Maasland blij was om te constateren dat hij door het TikTok algoritme zeker weet dat hij hetero is. Luister de nieuwe aflevering zeker even terug op onze website www.dejuwelier.biz als uw interesse is gewekt. Coen de Jager Hoofdredacteur vaktijdschrift De Juwelier c.dejager@gpmedia.nl Vakt i j ds chr i ft voor de tota l e juwe l i er s - en b i j outer i ebranche | December 2022 | 22 e j aargang no. 6 | Pr i j s € 10, 50 de juwelier Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170) Feestdagen Coverstory Verdere professionaliseringsslag Jarrèl Exclusive Jewelry Vaktijdschrift voor de totale juweliers- en bijouteriebranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.dejuwelier.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Hoofdredactie: Coen de Jager c.dejager@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Lisan van den Bosch (media-adviseur) l.bosch@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift De Juwelier heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De Juwelier besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Maar TikTok is dus wel bij uitstek een medium waarmee je een jongere doelgroep kan bereiken. Het zal aan mijn interesses en kijkgedrag gelegen hebben welke video’s ik kreeg voorgeschoteld van TikTok, maar jongeren – doorgaans onder de 20 jaar oud – stemmen elke dag meerdere uren af op dit kanaal. G-SHOCK is een merk dat je al veelvuldig tegenkomt op TikTok en samenwerkt met influencers op de nieuwe generatie (Generation Z) kennis te laten maken met het merk en natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat ze nu of in de toekomst massaal naar de juwelier trekken om de horloges aan te schaffen. Het is voor mij eigenlijk een pijnlijke constatering dat ik zo ver van de volgende generatie verwijderd ben, dat ik niet meer deelgenoot ben van hun interesses. Niet heel fijn om te concluderen als je jonge kinderen hebt, en in je hoofd ook nog lang geen 40 bent. Het begon bij ons op kantoor al met een app-groep waar ik buitengesloten van werd (ik geloof dat het de 30- groep heette), maar dat betekent niet dat ik mijn ogen sluit voor dergelijke ontwikkelingen. Ook u als juwelier zou zeker de moeite moeten blijven nemen om de nieuwe generatie te blijven begrijpen. Ik voel me al oud als ik dit schrijf, maar de realiteit is dat je een nieuwe doelgroep niet meer bereikt via traditionele kanalen, zoals Facebook, Instagram of de televisie. Maar die kanalen moet je ook niet links laten liggen, want dan mis je de 35+ groep, waar ik weer toe behoor. De boodschap? Spreid je activiteiten en lees vooral deze uitgave van De Juwelier aandachtig door voor een aantal tips. TIKTOK IS BIJ UITSTEK EEN MEDIUM WAARMEE JE EEN JONGERE DOELGROEP KAN BEREIKEN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4