DeKapper_3_Binnenwerk

Deze editie van De Kapper is een echt mannenblad. In dit nummer pakken we namelijk uit met een barberspecial die zijn naam eer aan doet. Dat het goed gaat in de wereld van de barbiers is duidelijk zichtbaar in dit nummer en daar zijn we blij mee. Dit vaktijdschrift heeft nog nooit zoveel input van barbers gehad als nu het geval is. Het ambacht heeft zijn bestaansrecht inmiddels dubbel en dwars bewezen. Barbershops zijn geen hype, maar here to stay! Een succesvol event als BarberSociety Live 2018 is het bewijs dat mannen – net als vrouwen – behoefte hebben aan persoonlijke aandacht bij de kapper. In deze speciale uitgave presenteren we productinformatie over innovatieve barbermerken, staat de coverstory in het teken van de nieuwste tools en bezochten we voor Salon X een barbershop. In deze editie zijn er dan ook veel verhalen met een baard te lezen en dat is in dit geval zeer positief. Naast barbermerken staan we in dit nummer ook volop stil bij educatie. Men is immers nooit te oud om te leren. Naast een interessant verhaal over kappersopleiding KAP Professioneel, komen ook tips & tricks van Richard Koffijberg aan bod. Deze managementautoriteit geeft beginnende barbers en kappers advies over hoe je het beste een onderneming kunt opstarten. Met deze nuttige tips voorkomt u dat u in de geijkte valkuilen stapt waar veel ondernemers in trappen en heeft u een streepje voor op de concurrentie. De volgende stap is het werven van klanten. Instagram-icoon annex haarstylist Mikey Henger vertelt hoe u de kracht van social media kunt benutten om naamsbekendheid op te bouwen. Door mensen online aan u te binden, creëert u betrokkenheid en dat kan dus in nieuwe klanten resulteren. Uiteraard valt er nog veel meer te lezen en vooral te zien in deze editie. Stichting Haarwensen bijvoorbeeld verdient extra aandacht voor hun werk. Deze stichting helpt kinderen tot en met achttien jaar aan haarwerken. Met deze pruiken wordt het zelfvertrouwen van jonge mensen die door ziekte, medicijngebruik of andere oorzaken hun haar verloren hebben weer opgevijzeld. Om geld in te zamelen, wordt een motortocht georganiseerd. Als u deze visie leest, is de redactie alweer bezig met de volgende editie van De Kapper. In dat nummer besteden we aandacht aan trendcollecties voor de herfst en winter. Mocht u nu een col- lectie hebben die u graag met andere lezers deelt, dan plaatsen wij die graag in ons blad of online. De Kapper is namelijk ook actief op Instagram. Volg ons op www.instagram.com/vaktijdschrift- dekapper/ en deel uw foto’s. Uiteraard zijn bar- bers ook van harte uitgenodigd om hun creaties te tonen. Tot zover deze visie (voordat deze tekst een baard krijgt…). Veel leesplezier! Hoofdredacteur vaktijdschrift De Kapper f.ven@gpmedia.nl Vaktijdschrift voor de totale kappersbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.dekapper.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Frank van de Ven (hoofdredacteur) f.ven@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Jeroen Koebrugge (media-adviseur) j.koebrugge@gpmedia.nl Tarieven op internet: www.gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit­ gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Vaktijdschrift De Kapper heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: Studio Intensive Telefoon: +31 (0)24 3 246140 info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2018 Niets uit deze uitgave mag worden ver- veelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voor- afgaande toestemming van de uitgever. De Kapper besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informa- tie die in het vaktijdschrift wordt opgeno- men. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) de kapper Vaktijdschrift voor de totale kappersbranche | Juni 2018 | 16e jaargang no. 3 | Prijs € 10,50 Special: COVERSTORY TONDEO SOLINGEN INTERVIEW GUY SARLEMIJN INTERIEUR DESIGN BARBERMERKEN & EDUCATIE C o l o f o n e n D e V i s i e De Visie D e K a p p e r n r 3 2 0 1 8 3 “EEN SUCCESVOL EVENT ALS BARBERSOCIETY LIVE 2018 IS HET BEWIJS DAT MANNEN – NET ALS VROUWEN – BEHOEFTE HEBBEN AAN PERSOONLIJKE AANDACHT BIJ DE KAPPER” Frank van deVen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4