De Opticien nr 1 2020

D e O p t i c i e n n r 1 2 0 2 0 3 C o l o f o n e n D e V i s i e TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170) Vaktijdschrift voor de totale optiek- en contactlensbranche | Januari 2020 | 20e jaargang no. 1 | Prijs € 10,50 de opticien COVERSTORY TIEN JAAR ETUI & ZO INTERVIEW INTRODUCTIE MENICON BLOOM DAY DENEDERLANDSE OPTIEKDAGEN S pecial Vaktijdschrift voor de optiek- en contactlenzenbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.deopticien.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Else Witten (hoofdredacteur) e.witten@gpmedia.nl Guusje Arts (redacteur) g.arts@gpmedia.nl Sales : GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Lisan van den Bosch (media-adviseur) l.bosch@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit­ gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift De Opticien heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246140 www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2020 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De Opticien besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Op het moment van schrijven is opti 2020 net één dag afgelopen en uiteraard hebben wij een kijkje genomen in München. De beurs heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld, waardoor ook steeds meer Nederlandse opticiens de weg naar opti weten te vinden. Geheel terecht zo vinden wij, want niet alleen de stad München is het bezoeken waard met haar gezellige pleinen, fijne restaurants en een afzakkertje in het Brauhaus, de Duitsers weten hoe ze een beurs moeten organiseren. De hallen zijn overzichtelijk, de sfeer is er goed en de timing is fijn, want gelijk in het nieuwe jaar weet je wat er te ‘koop’ is binnen de branche. We hopen dat dit gegeven niet zal veranderen nu de beurs – om de oneven jaren – naar Stuttgart zal verhuizen. Het organisatie-talent van onze oosterburen is groot, dus ook in 2021 verwachten wij weer een dynamische beurs. Met opti 2020 is trouwens de toon gezet voor het nieuwe jaar en dat brengt ons gelijk bij de Nederlandse beurzen die dit keer een nieuwe naam en uitstraling hebben gekregen: De Nederlandse Optiekdagen, powered by Centrop & Hall of Frames. In deze editie treft u daarom, ter voorbereiding op het beursseizoen, een uitgebreide special over De Nederlandse Optiekdagen aan. We gaan dieper in op de collecties mooie brillen die hier gepresenteerd worden en spreken met de ontwerpers of verantwoordelijke agenten in Nederland over wat die collectie nu precies bijzonder maakt. Uiteraard zijn we ook dit voorjaar officieel sponsor van Hall of Frames en trakteren wij iedereen op een hapje en een drankje aan onze gezellige bar! Wij zijn dit keer te vinden middenin De Loods met Corona’s, een Gin Tonic of een toch een gezond sapje. We hebben het allemaal in huis en zien u graag verschijnen! Een ander groot optiekevenement dat voor de deur staat is het Nederlands Contactlens Congres. Op 15 en 16 maart 2020 kan de bezoeker zich laten informeren over alles wat met contactlenzen te maken heeft. Het thema voor alweer de achtste editie van het NCC is ‘NCC Beyond 2020’. Een boeiend thema, want als contactlensspecialist en/of ondernemer moet je verder kijken dan de visus alleen. In deze editie voelen we de organisatie aan de tand over het te verwachten programma met veel boeiende en leerzame sprekers. Ook wis het NCC voor leveranciers dé plek om nieuwe producten aan de markt te presenteren. Ook zij komen uiteraard aan het woord. Wij kijken met veel enthousiasme uit naar het nieuwe jaar en het team van vaktijdschrift De Opticien ziet u graag op De Nederlandse Optiekdagen! Veel leesplezier gewenst! De Visie Else Witten Hoofdredacteur De Opticien e.witten@gpmedia.nl “WE KIJKEN MET VEEL ENTHOUSIASME UIT NAAR HET NIEUWE JAAR”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4