De Opticien nr 3 2018

D e O p t i c i e n n r 3 2 0 1 8 34 C o n t a c t l e n z e n Het Recyclens Programma werd niet toevallig geïntroduceerd tijdens de ‘Dag van de Recycling’ (17 mei). Want met dit programma worden de gebruikte blister, folie én lens van de Biotrue ONEday contactlenzen vol- ledig gerecycled. “Er worden geen nieuwe lenzen van gemaakt, maar het restmateriaal wordt naar TerraCycle® gestuurd die de verschillende grond- stoffen sorteert. Van het gerecyclede materiaal worden nieuwe duurzame producten vervaardigd, zoals tuinmeubelen of bloempotten”, verduidelijkt Pieter Bas. In Nederland werden in 2017, volgens het GFK, ruim 68 miljoen daglen- zen verkocht. “Dat kan oplopen tot meer dan 700 lenzen per lensdrager per jaar. Dat zorgt al met al elk jaar weer voor heel veel restmateriaal.” GROOT SUCCES Bausch+Lomb introduceerde het recyclingprogramma voor Biotrue ONEday daglenzen twee jaar geleden in de Verenigde Staten, waar het inmiddels een groot succes is. “Dat succes gekoppeld aan de wens van de Nederlandse consument, die een duidelijke voorkeur heeft voor lenzen van recyclebare materialen, heeft ons ervan overtuigd dat de tijd rijp is om het Recyclens Programma nu ook te introduceren in Nederland.” Bausch+Lomb is hiervoor een samenwerking aangegaan met TerraCycle® (www.terracycle.nl ), dat veel ervaring heeft met het recyclen van voorheen moeilijk of onmogelijk geacht te recyclen materialen en op dit gebied zelfs wereldleider is. “Door deze samenwerking kunnen we de blisterverpak- king, folie en het lensmateriaal zelf laten recyclen. TerraCycle® is ook al langer actief in Nederland en heeft haar meerwaarde op dit gebied allang bewezen”, vervolgt Pieter Bas. Hij verwijst naar de tachtig miljoen mensen in 21 landen, die materiaal hebben ingezameld voor de programma’s die TerraCycle® wereldwijd heeft ontwikkeld. “Daarmee is al meer dan zeven- tien miljoen euro opgehaald voor goede doelen over de hele wereld.” DUURZAAM Pieter Bas is ervan overtuigd dat met het Recyclens Programma alvast twee doelgroepen doelbewust aangeboord kunnen worden die een derde van de consumentenmarkt voor daglenzen vertegenwoordigen: LOHAS (17%) en Naturalites (17%). Pieter Bas: “LOHAS staat voor Lifestyles of Health and Sustainability, oftewel mensen voor wie gezondheid en duurzaamheid een levensstijl zijn geworden. Dit zijn veelal hoog opgeleide vrouwen. De andere doelgroep wordt gevormd door de Naturalites, die duurzaam- heid ook hoog in het vaandel hebben staan en een zo’n klein mogelijke footprint op deze planeet willen achterlaten. Daar bovenop komt dan nog de groep lensdragers die er weliswaar niet dagelijks mee bezig is, maar wel het restmateriaal zou willen recyclen als die mogelijkheid er is. En dankzij ons recyclingprogramma is die er nu.” Bausch+Lomb mikt met dit programma op alle daglensdragers die het belangrijk vinden een actieve bijdrage te leveren aan een mooiere wereld INZAMELEN VOOR GOEDE DOEL Om het inzamelen te vergemakkelijken, worden lensdragers gestimuleerd hun verzamelde materiaal gratis op te sturen naar TerraCycle®. Elk setje met blisters, folie en lenzen levert zogenaamde ‘TerraCycle-punten’ op. “Met die punten spaar je voor een mooie donatie aan een door de inzame- laar zelf gekozen goed doel. Dat kan dus ook de lokale voetbalvereniging of het buurthuis zijn”, weet Pieter Bas. “Overigens kan een consument voor meerdere Biotrue ONEday contactlensdragers het materiaal inzamelen en op die manier grotere bedragen voor een goed doel vergaren.” Daarbij kan er ook een rol weggelegd zijn voor de opticien of optiekzaak, die namens de consument het materiaal inzamelt voor een goed doel. “De RECYCLENS PROGRAMMA: BAUSCH+LOMB RECYCLET ALS EERSTE LENZEN EN RESTMATERIAAL IN NEDERLAND WERDEN IN 2017 BIJNA ZEVENTIG MILJOEN DAGLEN- ZEN VERKOCHT. BLISTERVERPAKKINGEN, FOLIES EN LENZEN BELANDEN TOT NU TOE ELKE DAG IN DE PRULLENBAK. TWEEDERDE VAN ALLE LENSDRAGERS IN NEDERLAND IS ECHTER VAN MENING DAT DER- GELIJK MATERIAAL RECYCLEBAAR ZOU MOETEN ZIJN. REDEN VOOR BAUSCH+LOMB OM SAMEN MET TERRACYCLE® HET ZOGEHETEN RECYCLENS PROGRAMMA TE INTRODUCEREN. “DE TIJD IS NU RIJP OM DIT PROGRAMMA OOK IN NEDERLAND TE STARTEN”, ALDUS PIETER BAS KAMPMEINERT, MARKETING MANAGER BENELUX VAN BAUSCH+LOMB.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4