De Opticien nr6 online

C o l u m n D e O p t i c i e n n r 6 2 0 1 8 71 U denk vast als u het kopje leest van deze column: verkiezingen? Wat een vreemde titel, er zijn helemaal geen verkiezingen. Welnu ik woon in het prachtige, nu nog, dorp Haren in het noorden van het land. Wellicht heeft u er iets van mee gekregen, Haren hoort vanaf januari 2019 samen met Ten Boer en de stad Groningen tot de gemeente Groot- Groningen. Haren is vanaf dan geen dorp meer maar een wijk van een stad, althans dat is de opzet van Groningen. Dat deze beslissing is genomen kun je best opmerkelijk noemen aan- gezien 75% van alle Harenaars hebben gestemd tegen het samengaan met Groningen. De situatie speelt al jaren en de uiteindelijke uitkomst werd mede ingegeven door het feit dat Haren “niet zijn eigen broek zou kunnen ophouden”. Een opvallend gegeven hierbij is dat de financiële positie van Haren beter is dan die van de grote buurgemeente. Ook ik was en ben een voorstander van een zelfstandig Haren. Daarbij vroeg ik mij af hoe dat zo komt? Waarom zou ik me in een kleine gemeente prettiger voelen dan in een grote, zoveel verandert er toch niet? Hierover mijmerend denk ik dat het vooral een gevoel is. Een gevoel dat wanneer je in een dorp woont alles meer eigen is dan in een stad. En hoewel ik niet alle 20.000 inwoners van de gemeente Haren ken kom je toch meer dezelfde gezichten tegen dan in een stad is mijn ervaring. Het geeft ook een idee dat alles beheersbaarder is en dat je meer invloed kunt uitoefenen op beslissingen die in de gemeente wor- den genomen. Bovendien lijkt het dat mensen in een dorp wat meer bij elkaar zijn betrokken. Datzelfde gevoel heeft er ook ooit voor gezorgd dat ik komend vanuit een multinationaal bedrijf mijn eigen bedrijf heb gesticht. Een bedrijf dat duidelijk binnen het MKB segment valt met een omvang waar ik me prettig bij voel. Onze primaire doelgroep is het zelfstandig optiek bedrijf, ook duidelijk het MKB segment. Wanneer je kijkt naar ons producten gamma spelen wij voornamelijk in op de niches van de markt. Die markt segmenten die meer specialistisch werk vragen en niet altijd voor de hand liggend zijn, maar wel een goede oplossing voor een probleem zijn. Het vraagt betrokkenheid van onze afnemers bij hun klant en het product. Dit alles overziend is mijn stelling dat het dus ook hierbij wel degelijk over keuzes gaat. De keuze om een plek in onze prachtige optiekmarkt te vinden die voornamelijk een niche plek is. Dit is ook de keuze van onze primaire doelgroep bedenk ik me. Ook zij hebben ervoor gekozen zich niet aan te sluiten bij een grote speler in de markt. Ook zij maken Verkiezingen ERIK SMIDT IS EIGENAAR VAN ERCON CONTACTLENZEN & CONSULTANCY. ERCON IS EEN LEVERANCIER VAN CONTACTLENZEN EN LEVERT AAN OPTICIENS, OOGARTS-PRAKTIJKEN EN AANPAS-INSTITUTEN. ERCON GAAT IN DE CONTACTLENSWERELD SAMENWERKINGEN AAN MET BEDRIJVEN DIE MODERNE EN INNOVATIEVE PRODUCTEN FABRICEREN. ZO WAREN ZIJ DE EERSTE DIE EEN ZACHTE LENS MET ABERRATIE BLOKKING LEVERDEN VOOR EEN VERHOOGD CONTRAST. DEZE INNOVATIEVE ROL LIGT ERIK WEL. ZO HEEFT HIJ NAAST EEN VOORLIEFDE VOOR HET VAK GROTE PASSIE VOOR ONDERNEMEN EN ZIET HIJ OVERAL KANSEN. DEZE KANSEN DEELT HIJ GRAAG MET U IN DEZE COLUMN IN VAKTIJDSCHRIFT DE OPTICIEN. de keuze het verschil te willen zijn in het optieklandschap of , zo je wil, het detail handels landschap in het algemeen. Dat vraagt moed, inzicht en doorzettingsver- mogen maar het gaat vooral om het begin, de keuze. Het willen behoren tot een groep mensen die deze keuze, ieder op zijn eigen manier, heeft gemaakt om het verschil te kunnen maken in het aanbod. Naar mijn idee zou het wel eens zo kunnen zijn dat dit de voornaamste reden is van mijn tegenzin bij de stad Groningen te moeten horen. Ik heb ooit de keuze gemaakt in het dorp Haren te willen wonen en nu wordt er van buitenaf bepaald dat ik een Groninger zou moeten zijn. Gelukkig kan ik de keuzes van mijn bedrijf, net als u, zelf blijven maken. Tijdens de verkiezingen heb ik heb wel op een lokale partij gestemd die een Harenaar hoog op de lijst had staan, hopelijk een juiste keuze. Ik wens u veel positieve en juist genomen keuzes, en ook dat veel mensen voor u kiezen. Erik Smidt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4