De Opticien nr6-2021 Online

D e O p t i c i e n n r 6 2 0 2 1 25 TWEE VERSCHILLENDE OGEN & MYOPIE MANAGEMENT D e e x p e r t s a a n h e t w o o r d DE SPECIALISTEN VAN HET PROFESSIONAL SERVICES TEAM VAN CONTACTLENSFABRIKANT COOPERVISION SPECIALTY EYECARE BEANTWOORDEN REGELMATIG VAKINHOUDELIJKE VRAGEN. IN DEZE TERUGKERENDE RUBRIEK WORDEN HUN KENNIS EN ERVARINGEN MET JOU GEDEELD. DEZE EDITIE IS GABI STEENBEKKERS AAN HET WOORD. Ondanks dat hier twee verschillende ogen te zien zijn (heterochromie), gaat het in deze casus over een andere vorm van verschil, namelijk anisometropie. De anisometropie-situatie die bij Professional Services afgelopen zomer voorbijkwam was de volgende: Een jonge dame van 12 jaar oud had in 2017 een sterkte voor OD van S+2.00 D en voor OS een astigmatisme van S+0.00 C-2.50. Nu hebben haar ogen een forse progressie doorgemaakt in de tussenliggende jaren en is er een flinke toename van de myopisatie ontstaan. De meest recente refractiewaarden zijn: • OD S+0.50 C-1.50 • OS S-4.50 C-4.25 De oogzorgprofessional kwam met de vraag of er een mogelijkheid is om de myopie voor OS te remmen om verder verschil tussen OD en OS te minimaliseren en of contactlenzen een optie was. Er is in bovenstaande situatie sprake van een forse anisometropie, maar wanneer spreken we nu over anisometropie? BETEKENIS VAN ANISOMETROPIE Een omstandigheid waarin de refractieve toestand van een paar ogen verschilt en het ene oog dus een andere sterkte correctie nodig heeft dan het andere. Correctie kan aniseikonie veroorzaken en wanneer het oog afwijkt van de optische assen van het glas, anisoforie. 1 Met andere woorden: er is een verschil in sterkte tussen beide ogen. Anisometropie komt in ongeveer 6-7% van de mensen voor. Klachten van anisometropie zijn vaak aanwezig bij een verschil van ≥ 2 dioptrie. Dit kan zowel het sferische deel als het cilindrische deel (astigmatisme) betreffen. Ook bij kleine verschillen van < 2 dioptrie kunnen soms wel klachten aanwezig zijn. 2 Wat natuurlijk belangrijk is voordat je überhaupt begint met myopie management, en in het bijzonder bij dit soort situaties, is van tevoren uitsluiten dat er geen binoculair zien problematiek aanwezig is. In een situatie waarbij sprake is van anisometropie, is anisometropie namelijk een significante risicofactor voor amblyopie. Uit onderzoek blijkt ook dat er bij ten minste 25-30% van de kinderen met anisometropie een mate van amblyopie aanwezig is. 3 Op het moment dat alles gecheckt en goed bevonden is, kan het echter een logisch stap zijn om de optie van contactlenzen te onderzoeken, vanwege de grote mate van anisometropie. Over het algemeen wordt dit beschouwd als de beste optie voor de correctie van het zicht bij forse anisometropie. Hiermee worden namelijk de problemen van aniseikonie (beeldgrootteverschil), die een bril met zich meebrengt, drastisch gereduceerd. WEINIG ONDERZOEK Wat zegt de wetenschap nu over myopie management met behulp van optische interventie in combinatie met anisometropie? Zijn er dan misschien onderzoeken ERVARINGEN EN TIPS VAN PROFESSIONAL SERVICES gedaan bij unilatere myopie of anisometropie? Met welke optie(s) zou het beste gestart kunnen worden? Op dit moment zijn hierover zeer weinig onderzoekspublicaties en voor zo bekend is er geen myopie managementprotocol of -richtlijn voor situaties als deze. Dit alles kan te maken hebben met het feit dat bij de huidige (internationale) studies voor myopie management kinderen met een anisometropie, vaak al vanaf > 1.00 D of hoger, uitgesloten worden van deelname aan de studie. ANISOMYOPIE Toch zijn er enkele studies gedaan bij kinderen met anisometropie. Een daarvan is het onderzoek van Tsai et al. 4 Hier is gekeken naar myopie anisometropie, ook wel genaamd: anisomyopie (een verschil van myopie tussen beide ogen). In deze retrospective studie (de eerste in zijn soort) zijn de volgende opties voor myopie management met elkaar vergeleken: orthokeratologie, 0.01% atropine of 0.05% atropine. Wat was het myopie managementeffect na 2 jaar? Van alle behandelingsopties gaf ortho-k een significant betere controle van de aslengte dan 0,01% atropine en 0,05% atropine. Overigens was 0.05% atropine de second best in effectiviteit. Ortho-k-behandeling kan de mate van anisomyopie verminderen en de progressie van myopie stabiliseren. Het kan dus zo zijn dat ortho-k een betere keuze is voor kinderen met anisomyopie. De onderzoekers geven ook aan dat verdere studies nodig om de resultaten van deze studie te valideren. ANDERE OPTIE: MAATWERK LENS Echter, in deze casus is myopie management met orthokeratologie géén optie. OD bevat namelijk een plus-component en OS heeft een te hoog astigmatisme. Het alternatief van een maatwerk lens behoort wél tot de mogelijkheden, zoals onze BYO Premium MC. Deze lens heeft een sterktebereik van S+1.00 tot S-12.00 D en kan geleverd worden t/m een cilinder van -4.50 D. In deze casus dus qua sterkte een haalbare kaart! Met de MyProcornea aanpassoftware kun je als oogzorgspecialist de optimaal passende maatwerklens laten berekenen. Je kan op deze manier niet alleen maatwerk op sterkte leveren, maar ook op pasvorm en grootte. EEN BALANS VINDEN Het uiteindelijke ultieme doel van myopie management (ook in dit soort situaties)isnatuurlijkhetgevenvanhetbestmogelijkeenmeestcomfortabele zicht op korte termijn en het risico op ooggezondheidscomplicaties op langere termijn te reduceren. Dit is alleen te bereiken door een balans te vinden tussen het managen van binoculair zien, het corrigeren van de sterkte en het managen van de myopie. Het is al vaker gezegd en dat blijkt ook uit deze casus: myopie management is en blijft een aanpak van maatwerk! Bronnen: 1. Millodot; Dictionary of Optometry 3rd edition; 1993 2. https://www.oogartsen.nl/brilsterkte/brilsterkte-oogverschil/ bekeken op 27 oktober 2021 3. Abrahamsson M, Fabian G, Andersson AK, Sjöstrand J. A longitudinal study of apopulation based sample of astigmatic children. I. Refraction and amblyopia. ActaOphthalmol (Copenh). 1990 Aug;68(4):428-34 4. Tsai WS, Wang JH, Lee YC, Chiu CJ. Assessing the change of anisometropia inunilateral myopic children receiving monocular orthokeratology treatment. JFormosan Med Assoc. 2019;118(7):1122-1128.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4