Fish&co nr 2-2024 Online

COVERSTORY IB FOOD-MACHINES Borncut: Koplopers in snel en nauwkeurig portioneren Vaktijdschrift voor de totale vis-, schaal- en schelpdierenindustrie | Juni 2024 | 3e jaargang no. 2 | Prijs € 10,50 Special Verpakkingen & End-of-Lineoplossingen Verschijnt 4 keer per jaar - Erkenningsnummer (P930189)

Voedselverwerking van A tot Z Bij Van Uhm professionals in food processing weten we precies wat er nodig is om een foodproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Machines mogen niet stil komen te staan en het productieproces moet op rolletjes verlopen, elke dag weer. Vlees, vis, kaas, groente, fruit, vegetarische en kant-en-klaar producten: onze professionals weten precies hoe uw food- proces verloopt en voorzien u van de juiste adviezen voor een optimaal productieproces. De Bieffel 3, 7622 BM Borne T 074-2662905 E info@vanuhm.nl W vanuhm.nl Morseweg 6, 1131 PK Volendam T 0299-366199 E info@habuba.nl Van Uhm in één oogopslag Passie en liefde voor food De beste machines van de beste merken Persoonlijk advies op maat van ervaren experts Korte communicatielijnen Eigen servicemonteurs bij calamiteiten Benieuwd naar de beste machines voor uw foodproces? Vraag vrijblijvend een persoonlijk advies of een demo aan op www.vanuhm.nl/afspraak-maken ONZE MERKEN VAN UHM ZORGT VOOR Een optimaal foodproces ROKERIJ JACOB JAN “Bij Van Uhm verliep alles erg soepel, van oriëntatie tot oplevering.”

FISH&CO NR 2 2024 3 Colofon en De Visie COVERSTORY IB FOOD-MACHINES Borncut: Koplopers in snel en nauwkeurig portioneren Vaktijdschrift voor de totale vis-, schaal- en schelpdierenindustrie | Juni 2024 | 3e jaargang no. 2 | Prijs € 10,50 Special Verpakkingsmachines & End-of-Lineoplossingen Vaktijdschrift voor de totale vis-, schaal- en schelpdierenindustrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.fish-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Kevin Peeters k.peeters@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2024 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Fish&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. De Visie Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Fish&Co m.schwillens@gpmedia.nl Op het moment dat ik deze visie schrijf, heeft net het formatiedebat plaatsgevonden in de Tweede Kamer. De vier beoogde regeringspartijen – PVV, NSC, VVD en BBB – doorstonden in dit debat met gemak de kritiek die werd geuit door de oppositiepartijen. Asiel, arbeidsmigratie, bestaanszekerheid, klimaat en de boeren waren de onderwerpen die het meest aan bod kwamen. Wat onbenoemd bleef, maar bij de bekendmaking van het hoofdlijnenakkoord gelukkig wél een plekje in de redactionele kolommen van de publiekspers had gekregen, is dat het woord ‘Visserij’ weer terugkeert in de naam van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). “Er zijn 207 kotters en maximaal 1.500 vissers. Het is symboolpolitiek van kleuters. Eigen ego eerst. Kwalijk en geldverslindend; alleen maar om het volk te paaien, niet om de samenleving te verbeteren”, was een zure reactie van een Kamerlid van GroenLinks/PvdA. “Door visserij weer volwaardig onderdeel te laten zijn in het ministerie worden de vissers niet meer genegeerd”, sprak Caroline van der Plas van BBB. Ze kreeg bijval van garnalenvisser Bouke Koornstra: “De afgelopen jaren werd er in het kabinet veel gezegd over wat niet kan, en daardoor is onze sector veel kleiner geworden. Het is heel belangrijk voor de vissers dat deze stap is genomen.” Veel meer dan symboolpolitiek Wie puur naar de getallen kijkt, kan bijna waardering opbrengen voor de zienswijze van GL/PvdA, D66 en PvdD. Bijna, want Visserij terugbrengen in de naam van het ministerie, is veel meer dan een stuk symboolpolitiek. Door ‘Visserij’ in één lijn te brengen met Landbouw, Voedselzekerheid en Natuur straalt de overheid weer uit dat Nederland gezien moet worden als een land dat de wereld kan én wil voeden. Dat je als land waarde hecht aan voedselzekerheid in tijden van oorlog. Een land dat pal achter zijn boeren en vissers staat en dus erkent dat de bijdrage die zuivel, vlees én vis leveren aan de economie (in het geval van de visserij en visverwerking ruim zes miljard euro per jaar) vooral niet onderschat mag worden. En dat boeren en vissers hoeders zijn van de natuur en niet gezien mogen worden als vijand. Maar dat zult u niet horen van partijen die liever windmolens neerplompen in de Noordzee, met alle negatieve gevolgen voor de visstand… Geen egotripperij, kwalijk of geldverslindend: nee, de visserij is een sector waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Fijn dat de regering-in-wording dit nu erkent. Ik sluit graag af met de woorden van Johan K. Nooitgedagt, de voorzitter van de Nederlandse Vissersbond: ‘Natuurlijk zijn we er nu nog niet, maar er is hiermee een goede basis gelegd en die bal moeten we er als visserijsector nu vooral samen goed intikken.’ Trotse groet. DOOR ‘VISSERIJ’ IN ÉÉN LIJN TE BRENGEN MET LANDBOUW, VOEDSELZEKERHEID EN NATUUR STRAALT DE OVERHEID WEER UIT DAT NEDERLAND GEZIEN MOET WORDEN ALS EEN LAND DAT DE WERELD KAN ÉN WIL VOEDEN EN DAT HET TROTS IS OP ONZE VISSERS EN VISVERWERKERS

4 FISH&CO NR 2 2024 INHOUD P. 26 REPORTAGE HAVANTEC Nieuw bij Havantec is de easy-to-use Foamico NEXT schuim- en desinfectiesatelliet. “Dat is een ideale reinigingsunit voor bedrijven voor wie hygiëne op het allerhoogste niveau een harde eis is, maar die tegelijkertijd kosten, tijd en water willen besparen.” P. 14 OPENING NIEUWBOUW ALFA FISH In Brecht werd eind mei de nieuwbouw van Alfa Fish ingehuldigd. “Deze investering stelt Alfa Fish in staat om een voortrekkersrol te spelen in duurzame visverwerking in Vlaanderen”, leggen de broers Steven en Christophe Timmermans uit. P. 21 COVERSTORY IB FOOD-MACHINES Jaarlijks verwerkt Visscher Seafood ruim vijf miljoen kilo zalmporties in dertig verschillende portiegroottes voor verschillende retailers in binnen- en buitenland. “Flexibiliteit is nodig en wordt dankzij de Borncut ook geboden”, zegt Pieter Korf van Visscher Seafood. P. 10 REPORTAGE TAP MACHINEBOUW “Doordat producenten de meerwaarde van onze lijnoplossingen en machines dagelijks ervaren, staan zij open voor andere oplossingen die wij ontwikkelen om hun productie nog efficiënter in te richten”, vertelt Dick Koster van Tap Machinebouw. 10 21 26 14

FISH&CO NR 2 2024 5 P. 39 CASESTUDY DAWSONGROUP “Onze focus ligt op het bieden van flexibele oplossingen binnen de geconditioneerde supply-chain”, verduidelijkt Rick Heijnen van Dawsongroup Benelux, dat onder meer verplaatsbare koel- en vriescellen en shockvriezers levert. P. 34 DUURZAME STRATEGIE POLY-CLIP Met machines uit de zeer energie-efficiënte FCA-productfamilie ‘Green Series’, die zijn uitgerust met een milieuvriendelijke spoel, en de materiaal besparende clippak® clip-closure-oplossing, richt Poly-Clip zich op het behoud van hulpbronnen. P. 36 FOLKLORE OF ECONOMISCH MODEL? De redactie van vaktijdschrift Fish&Co trok naar Zierikzee en ging mee vissen op de Oosterscheldekreeft. “Deze kreeft heeft afwijkend DNA en is hierdoor veel smakelijker dan de Canadese kreeft”, benadrukt Balthasar Roessingh. P. 30 REPORTAGE BIJ GROWN.BIO Mycelium, het wortelnetwerk van paddenstoelen, is misschien niet het meest voor de hand liggende verpakkingsmateriaal voor visproducten. Maar zoals Grown.bio uit Heerewaarden laat zien, is het er wel uiterst voor geschikt. 30 34 39 36

6 FISH&CO NR 2 2024 BRANCHENIEUWS De veiligheidsdeur bepaalt of een machine comfortabel, ergonomisch en veilig kan worden bediend. Elke handeling en elk commando moet kloppen en liefst intuïtief worden uitgevoerd. De bediener moet op elk moment op de hoogte zijn van de actuele (bedrijfs)status van de machine en de beveiligingsinrichtingen mogen de werkprocessen vanuit het oogpunt van de bediener niet belemmeren. Uitgebreid gamma Het programma van Schmersal omvat diverse series, systemen en oplossingen die zijn ontwikkeld met dit in gedachten en met dit doel. Daartoe behoren om maar een paar voorbeelden te noemen, de veiligheidsschakelaars AZ201 en veiligheidsvergrendelingen AZM201 met geïntegreerde deurgreep en de hiermee compatibele bedieningspanelen uit de BDF200-serie. Een ander zeer actueel voorbeeld is het nieuwe en uitgebreide H-programma drukknoppen en signaaleenheden voor hygiënegevoelige toepassingsgebieden. Meer informatie: Schmersal Nederland Tel. +31 (0)341-432525 | info-nl@schmersal.com | www.schmersal.nl DEURGREEPSYSTEEM DHS VOOR VEILIGE EN ERGONOMISCHE MACHINES Schmersal Group presenteerde op de Hannover Messe 2024 een nieuw deurgreepsysteem. Het systeem combineert niet alleen bediening en bewaking van veiligheidsdeuren. Het maakt het ook mogelijk om de bedrijfsstatus van de machine op afstand af te lezen. Deze innovatie verbetert de ergonomie en transparantie van de mens-machine-interface en vereenvoudigt, vanuit het oogpunt van de fabrikant, de montage van het bedienings- en veiligheidssysteem op de veiligheidsdeur. Meer informatie via www.henkhoogenkamp.com. Het boek is voor $ 45,00 te bestellen via www.amazon.com HENK HOOGENKAMP NAVIGEERT IN NIEUWSTE BOEK DOOR DE WERELDWIJDE UITDAGINGEN VAN VANDAAG Deze inzichtelijke gids onthult het potentieel van duurzame plantaardige eiwitten, cellulaire landbouw en transformatieve marktkrachten om ‘s werelds meest urgente problemen aan te pakken. Reis in zijn boek door hoofdstukken die ingaan op de ingewikkelde verbanden tussen voedselduurzaamheid en klimaatbestendigheid. Ontdek hoe innovatieve plantaardige eiwitten en precisiefermentatie de wereldwijde voedselzekerheid en voeding opnieuw kunnen definiëren. Ontdek de ontwikkelingen op het gebied van GGO’s die een toekomst beloven waarin smaak, prijs en duurzaamheid harmonieus naast elkaar bestaan. Delicate evenwicht Hoogenkamp, gewaardeerd foodwetenschapper, bestuurder bij verschillende multinationals en columnist van vaktijdschrift Meat&Co, belicht het delicate evenwicht tussen technologische innovatie en sociaaleconomische impact en biedt oplossingen voor honger, voeding en ethische consumptie in de wereld. Dit boek is een must-read voor diegenen die het transformerende potentieel van voedseltechnologie willen begrijpen bij het creëren van een duurzamere en rechtvaardigere wereld. Te midden van de huidige wereldwijde uitdagingen - klimaatverandering, voedsel­ (on)zekerheid en veranderende gezondheidstrends - biedt Henk Hoogenkamp in zijn nieuwste boek ‘Protein Innovation & Socio-Economic Marketing Observations’ een kritisch onderzoek naar het evoluerende voedsellandschap.

FISH&CO NR 2 2024 7 HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID SIMPEL EN EFFECTIEF: FOMACO ONTWIKKELT WASMACHINE VOOR INJECTOREN Fomaco is één van de marktleiders op het gebied van individuele pekelinjectors en volledige lijnen voor de aanvoer van grondstoffen, pekel- en marineerinjectie. De samenwerking tussen Baaijens en Fomaco dateert al van meer dan 35 jaar terug. “Onze nauwe samenwerking is gebaseerd op vriendschap, loyaliteit, vertrouwen, respect voor elkaars kennis en het besef dat kwaliteit het fundament is in de markt waarin wij opereren”, stelt Bernhard Baaijens, oprichter van Baaijens Industrial Equipment, op de eigen website. Een hoge hygiënestandaard en voedselveiligheid zijn essentieel in de productie en verwerking van vlees, vis en seafood. Als specialistisch machinefabrikant van injectoren en pekelmachines voor deze foodsectoren, heeft Fomaco nu de Automatic Needle Cleaning Machine (ANC) gelanceerd. “De ANC is ontworpen om naalden en injectorencassettes automatisch te reinigen en desinfecteren”, vertelt Tom Baaijens van Baaijens Industrial Equipment, exclusief distributeur van Fomaco. ▲ Tom Baaijens naast de Automatic Needle Cleaning Machine van Fomaco, die officieel werd gelanceerd tijdens Seafood Processing Global in april Simpel en effectief ‘Kwaliteit als fundament’ komt niet alleen terug in de injectoren en bijpassende machines, maar nu ook in de speciale wasmachine die Fomaco heeft ontwikkeld: simpel en effectief. “Het werkt ook heel gemakkelijk. Je haalt de cassettes uit de injectormachine en zet ze in rij in de slede. Als die gevuld is, duw je die weer naar binnen en de wasmachine doet vervolgens het werk”, verduidelijkt Tom Baaijens. De cassettes en naalden worden vastgezet in de slede en zodoende als één blok grondig gereinigd. Het unieke ‘two-way’ flushsysteem biedt bovendien de mogelijkheid om reinigingsmiddelen of vloeistoffen te verhitten tijdens het wasproces. De ANC heeft drie programma, afgestemd op de mate van vervuiling en de gewenste reiniging: snelprogramma (1), met desinfectie (2) of met hittedesinfectie (3). De wastijd per cassette, desinfectietemperatuur, zeephoeveelheid en de hoeveelheid desinfectiemiddel kan worden aangepast in het setup-menu en ook worden opgeslagen voor een volgend gebruik. De ANC is 2,1 meter lang (3,2 meter als de wasmachine is geopend), 1,2 meter breedte en 1,7 meter hoog. De ANC weegt 900 kilo. Voldoet aan behoefte Maar los van alle parameters en opties, voldoet de Automatic Needle Cleaning Machine vooral aan een behoefte bij producenten die veel pekelen en injecteren. “Het reinigen van injectoren vergt enorm veel tijd en er is altijd een kans op beschadigingen. Nog los van het feit dat veel producenten in de vis- en vleesindustrie ook niet de mankracht hebben om de naalden en injectorencassettes grondig schoon te maken. Zekere grotere producenten gebruiken niet zelden meerdere cassettes in één shift”, weet Baaijens. Hij besluit: “Fomaco ontwikkelt natuurlijk zelf injectors voor toepassingen in vis en vlees en weet dus ook wat er nodig is om deze naalden en cassettes goed te kunnen reinigen. Vanuit die expertise heeft Fomaco de Automatic Needle Cleaning Machine ontwikkeld. En bijkomende voordeel, deze machine is compact en neemt dus niet veel ruimte in beslag. Bovendien zet je deze reinigingsmachine aan na een shift. De dag erop, voor gebruik, haal je de cassettes er weer uit en zet je ze terug in de injectormachine.” Meer informatie: Baaijens Industrial Food Equipment Tel. +31 (0)412-623056 | info@baaijens.nl | www.baaijens.nl

8 FISH&CO NR 2 2024 PLANTBASED & VEGAN PLANTAARDIGE SNACKS EN VISVERVANGERS RUITENBERG INGREDIENTS Rudin®Plantify is een unieke eiwitstructuur die gebruikt kan worden als vervanging van vlees. Deze plantaardige fritters zijn naar eigen zeggen qua smaak, textuur, bite en sappigheid vergelijkbaar met 100% vlees. De fritters hebben een neutrale smaak en geen bijsmaak van plantaardige eiwitten. De producten zijn geschikt voor biologische toepassingen en voor hybride producten (vlees, vis, groente), met tot 30% plantaardige eiwitstructuur Plantaardige kaassnacks De plantaardige kaassnacks kennen een heerlijke plantaardige vulling met dezelfde smaak, romigheid en textuur als gewone kaas. Met Rudin®VeganCheese creëer je snel en simpel een diversiteit aan plantaardige kaasproducten. De kaas is perfect te combineren met (plantaardige) ham, spek of groenten, zoals chili, zongedroogde tomaat, uien of je eigen mix van kruiden en specerijen. Dit product is geschikt voor bladerdeeg, getoerd gerezen deeg, hartige taarten, empanada’s en croissants alsook voor plantaardige roomkaassnacks. Ruitenberg Ingredients is specialist op de ontwikkeling van vleesvervangers. Zo biedt het bedrijf uit Twello ondermeer plantaardige kaassnacks en plantaardige fritters, die ingezet kunnen worden als visvervangers of bij hybride producten. Meer informatie: Ruitenberg Ingredients Tel. +31 (0)571-270 000 | info@ruitenberg.com | www.ruitenberg.com De Groot BV is al meer dan vijftig jaar toegewijd aan het bieden van innovatieve oplossingen. Sinds de jaren ‘70 leveren zij etiketteermachines en ongeveer tien jaar geleden breidden zij hun diensten uit met codeermachines, wat een natuurlijke aanvulling bleek te zijn op hun assortiment. In reactie op de groeiende vraag van klanten naar vulmachines heeft De Groot BV besloten hun aanbod wederom uit te breiden, dit keer met niet één, maar zelfs twee vooraanstaande merken: Mewes en CDA. “Deze machines kunnen naadloos worden geïntegreerd in productielijnen, waardoor efficiëntie en kwaliteit worden gemaximaliseerd”, verzekert Bert de Groot, Directeur bij De Groot BV. “We zijn verheugd om ons assortiment uit te breiden en onze klanten een nog breder scala aan oplossingen te bieden,” vervolgt De Groot. “Met de toevoeging van vulmachines van Mewes en CDA kunnen we nu nog beter tegemoetkomen aan de behoeften van onze gewaardeerde klanten.” Meer informatie: De Groot BV | Tel. +31 (0)345-512 747 | www.degrootbv.nl DE GROOT BV BREIDT ASSORTIMENT UIT MET VULMACHINES VAN MEWES EN CDA De Groot BV, een vooraanstaande leverancier van etiketteer- en codeermachines gevestigd in Culemborg, kondigt met trots aan dat zij hun assortiment hebben uitgebreid met hoogwaardige vulmachines van de gerenommeerde merken Mewes en CDA.

FISH&CO NR 2 2024 9 BRANCHENIEUWS VEMAG EN SEYDELMANN BUNDELEN HUN KRACHTEN OP DE NEDERLANDSE MARKT De commerciële activiteiten voor Seydelmann-machines in Nederland zijn met ingang van maart door de gezamenlijke dochteronderneming VEMAG-Seydelmann.nl overgenomen. “Seydelmann zal participeren in de Nederlandse BV. Deze dochter heeft twee moeders”, lacht Van Roekel. De officiële overdracht vond plaats tijdens Anuga FoodTec in Keulen, waar beide machinemerken groots naast elkaar stonden op de beursvloer. ‘Betere perspectieven voor de toekomst’ Seydelmann is al 70 jaar (via Selo B.V.) actief op de Nederlandse markt. Gedurende deze periode zijn er verschillende projecten succesvol uitgevoerd in de Nederlandse voedingsmiddelensector, en meer dan 300 machines van Seydelmann in de markt gebracht. Daarnaast is er in de afgelopen 12,5 jaar door de firma VEMAG.nl in Nederland gewerkt aan een stabiel en betrouwbaar netwerk voor portioneer- , vul- en vormmachines van VEMAG Maschinenbau. Tegelijkertijd wist Selo zich succesvol te profileren als onafhankelijk aanbieder van food processing- en petfoodsystemen, dat zich steeds meer tot corebusiness ontwikkelde. “Tegen deze achtergrond werd samen en in goed overleg een weg gevonden die zowel beide fabrikanten als onze partners nog betere perspectieven biedt voor de toekomst”, laten VEMAG, Seydelmann en Selo in een gezamenlijk schrijven weten. Met ingang van 1 maart 2024 zijn alle commerciële activiteiten van Seydelmann in Nederland ondergebracht in een gezamenlijke dochteronderneming: VEMAG-Seydelmann. nl. Beide merken werkten al nauw samen op projectbasis en slaan nu dus de handen in één. “Het samenvoegen van de kennis en kunde van twee marktleiders op hun vakgebied, alsmede het gezamenlijke serviceapparaat, zal ertoe bijdragen dat klanten een meerwaarde mogen verwachten op het gebied van processingoplossingen”, vertelt managing director Erik van Roekel van VEMAG-Seydelmann.nl. ‘Uitbreiding van productportfolio’ Managing director Erik van Roekel van VEMAG.nl legt uit: “Door deze samenwerking kunnen we ons productportfolio verder uitbreiden. Na een Seydelmannlijn staat altijd een trechter, veelal van VEMAG.nl, en voor onze machines staat niet zelden apparatuur van Seydelmann. Beide merken vullen elkaar uitstekend aan. Door de portfolio-verbreding kunnen we ons nog nadrukkelijker profileren als totaalleverancier voor alles wat met de verwerking van het vlees, vis of deeg heeft te maken. We hebben in het verleden al meerdere projecten in gezamenlijkheid uitgevoerd, maar voortaan kunnen klanten dus bij één leverancier terecht: VEMAG-Seydelmann.nl.” Willy Baalhuis is per 1 maart 2024 het team van VEMAGSeydelmann.nl komen versterken. “Zodat kennis en kunde behouden blijven en leveranciers te maken zullen hebben met dezelfde contactpersoon”, besluit Van Roekel. Ook de aftersales en service zullen in Nederland gewaarborgd blijven. De overgang van deze activiteiten van Selo naar VEMAG-Seydelmann vindt plaats per 1 juli 2024. Meer informatie: VEMAG-Seydelmann Tel. +31 (0)412-640 858 | info@vemag.nl | www.vemag.nl ▲ Andreas Seydelmann (Maschinenfabrik Seydelmann), Erik van Roekel (Vemag NL), Marcel M.P. Probst (Selo), Andreas Bruns (Vemag Maschinenbau), Willy Baalhuis (Vemag-Seydelmann NL)

10 FISH&CO NR 2 2024 REPORTAGE: TAP MACHINEBOUW Dick nam zo’n twintig jaar geleden het stokje over van Ruud Grimmelikhuizen, onder wiens leiding Tap Machinebouw groeide en een goede reputatie had opgebouwd in met name de vleesverwerkende industrie. Die werd verder uitgebouwd door Dick en zijn toenmalige compagnon. Samen met zijn rechterhand Santosh Harkisoen opereert Tap Machinebouw inmiddels in verschillende sectoren van de voedingsmiddelenindustrie, waarbij vlees, vis en bakkerijen de hoofdmoot vormen. De bakkerijprojecten worden al vele jaren in nauwe samenwerking met de firma Rittershaus gedaan. De verhuizing naar de huidige locatie in Zoetermeer drie jaar geleden heeft ertoe bijgedragen dat dat de machinefabrikant meer mogelijkheden heeft om klanten te helpen. “Wij zijn specialist in diafragma’s, vul- of vormmachines, verpakkingslijnen, ontnesters op maat, dekselsluiters, draaitafels of andere toepassingen, zoals afvullen of garneren”, verduidelijkt Santosh. “Er zijn klanten die hun vragen met betrekking tot automatisering bij ons neerleggen, maar ook klanten die alleen gehaktballen of alleen hamburgers willen produceren. Beide groepen klanten bedienen wij. Laatst hebben wij bij een snackfabrikant nog een dubbele gehaktballenlijn opgeleverd, waardoor de klant nu 240 gehaktballen per minuut kan produceren.” Tap Machinebouw is ‘premium partner’ van het Italiaanse bedrijf Risco. “De Risco vacuümvuller met onze hamburger- en gehaktbalmachines of vulkoppen worden door hun wereldwijd verkocht. Er zijn verschillende mogelijkheden. Wil je alleen gehaktballen of wil je ook een pletter erbij, waardoor je ook hamburgers kunt produceren? Maar ook verschillende vormen, andersoortige degen (vis of vegan), diepgevroren producten en toepassingen mét of zonder saus: het kan bij ons allemaal. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat Risco internationaal bekend is. Natuurlijk passen onze machines ook achter een vulmachine van Frey, Handtmann, Rex of Vemag. Met die merken en bedrijven werken wij dan ook prima samen”, legt Dick uit. ‘SPECIAALBOUW EN STANDAARD MACHINES: WIJ MAKEN WAT DE KLANT NODIG HEEFT’ Tap Machinebouw heeft in de afgelopen zestig jaar een betrouwbare naam opgebouwd in de voedingsmiddelensector. Het bedrijf uit Zoetermeer biedt producenten in onder meer de vlees-, vis- en snackindustrie verschillende maatwerkoplossingen en standaardmachines om hun productie verder te automatiseren. “Doordat producenten de meerwaarde van onze lijnoplossingen en machines dagelijks ervaren, staan zij open voor de verschillende andere oplossingen die wij ontwikkelen om hun productie nog efficiënter in te richten”, vertelt directeur/mede-eigenaar Dick Koster van Tap Machinebouw. Santosh Harkisoen en Dick Koster Nieuwe website Tap Machinebouw Dick Koster: “Onze nieuwe website, volledig in lijn met onze nieuwe huisstijl en passend bij hoe wij als bedrijf opereren, is nu, of zeer binnenkort online. Op onze website vind je vele machines die wij maken en verkopen. Ook kunnen mensen op onze site voortaan heel gemakkelijk diverse machinespecificaties downloaden.” Neem een kijkje op: www.tapmachinebouw.nl

FISH&CO NR 2 2024 11 Willy Wortels van de markt “De dagelijkse werkzaamheden lopen uiteen van revisie van bestaande machines, het ontwikkelen van standaardmachines en het uitvoeren van verschillende speciaalbouwprojecten. In de vlees- en visindustrie zijn we vooral bekend vanwege onze ontnesters voor schalen, dekselsluiters en onze hamburger- en gehaktbalmachines. Maar ook op het gebied van afvullen hebben wij door de jaren heen flinke stappen gezet. Alles wat vloeibaar of pasteus is, dus van dunne sauzen tot salades, kunnen wij afvullen (van 1 tot en met 12 doseringen tegelijkertijd)”, vervolgt Dick. “Bij Tap Machinebouw stonden we lang te boek als de Willy Wortels van de markt. ‘Als je het ergens niet kan laten maken, ga dan maar naar Tap toe’, werd er dan geroepen.” Santosh geeft aan dat het Willy Wortel-gehalte wat minder is geworden, maar dat binnen het bedrijf – met achttien medewerkers – nog steeds ‘out-of-the-box wordt gedacht’. “Laatst waren we bij een foodproducent die zijn kaasballetjes geautomatiseerd wilde kruiden. Daar hebben we een pasklare oplossing voor ontwikkeld. Tijdens gesprekken ontdek je al snel dat de klant ook op andere vlakken een automatiseringsslag kan en wil maken. Toch weten veel foodproducenten niet altijd dat wij nog veel meer kunnen ontwikkelen”, zegt Santosh. Hij verduidelijkt: “Onze vulmachines, gehaktballenlijnen en hamburgermachines zijn van een uitstekende kwaliteit, maar we doen dus meer. Alles wat wij voor klanten hebben ontwikkeld en gemaakt, ontwikkelen wij vervolgens door. Bij een grote producent van stoommaaltijden hadden wij jaren geleden een hele speciale ontnester geleverd. Later wilden zij voor diezelfde toepassing een nieuwe snellere ontnester kopen. Deze klant heeft de doorontwikkelde servo/pneumatische ontnester gekocht. De klant is zo tevreden over deze nieuwe oplossing dat zij nu overwegen om de oude machine om te laten bouwen.” ‘Speciaalbouw is voor ons heel normaal’ Eén ander voorbeeld van de speciaalbouwprojecten die Tap Machinebouw heeft opgeleverd, is een frikandellenmachine voor een snackfabrikant. Santosh : “Daarmee kan de producent 280 kleine frikandellen per minuut maken. Van die kleintjes, voor in een doos met diverse snacks erin. Voorwaarde was echter dat de zijkanten van de frikandelletjes recht afgechopt konden worden. Ook moest de machine volledig RVS uitgevoerd worden zonder coating, want het product mag niet blijven plakken. De oplossing hiervoor hebben we volledig zelf ontwikkeld, waarna we een mooie machine konden opleveren en installeren. Zo helpen we grote en middelgrote bedrijven op weg.” Dick vult aan: “Laatst waren we bij een grote visverwerker die een oplossing zocht om bakjes te vullen met vissalades en deze daarna te sealen. En bij een vleesfabrikant die gekookte kipstukjes produceert voor in de salades, maar de kruimels niet in de bakjes wil hebben. Bij zulke vraagstukken proberen wij altijd snel te schakelen.” Santosh geeft ter verheldering aan hoe Tap Machinebouw dat aanpakt. “Voor speciaalbouw heb je doorgaans tien tot twaalf weken nodig. Maar als een klant een specifieke oplossing wenst, dan verrichten wij doorgaans meer vooronderzoek. Hierdoor leveren we weliswaar vier tot acht weken later op, maar we komen dan wel met een betere oplossing, waardoor de terugverdientijd korter is en de duurzaamheid van een machine of lijn juist een stuk langer.” Revisie: reden om terug te komen Revisie is één van de andere zaken waarmee Tap Machinebouw zich onderscheidt. “Onze machines zijn heel solide en draaien met gemak ruim twintig jaar. Veel klanten komen ook bij ons omdat bijvoorbeeld hun carrousel na twintig jaar intensief gebruik gereviseerd moet worden. Die wordt dan gestript en volledig opnieuw opgebouwd volgens de normen van nu, inclusief nieuwe sensoren en besturing. Na een revisie kan zo’n carrousel weer met gemak vele jaren mee”, stelt Santosh. Dick: “Die betrouwbaarheid en onze solide, duurzame bouw zijn redenen om terug te komen voor klanten. Zo heeft een grote maaltijdenfabrikant ons gevraagd om alle rookkarren voor hun op maat te maken omdat zij een afwijkende maat rooktunnel hebben. Dat contact is ook voortgekomen uit eerdere revisiewerkzaamheden. En bijkomend voordeel voor klanten is dat onze onderhoudskosten relatief laag zijn. Als er eens iets aan de machine is, dan zijn we snel bij de klant, die weer snel op weg geholpen kan worden.” Meer informatie: Tap Machinebouw Tel. +31 (0)79-341 66 46 | info@tapmachinebouw.nl | www.tapmachinebouw.nl

FISH&CO NR 2 2024 13 HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID Flowcrete heeft de juiste vloer voor elke toepassing. Flowfresh is ontwikkeld in samenwerking met Polygiene® en maakt gebruik van de natuurlijke eigenschap van zilver om de groei van microben tegen te gaan. De nieuwe generatie Flowfresh functionele vloeroplossingen zijn zeer duurzaam, gebruiksvriendelijk, esthetisch én gemakkelijk te reinigen. Het bewijs dat een gebouw kan voldoen aan een hoge hygiënestandaard is essentieel in vele sectoren, vooral in besmettingsgevoelige omgevingen zoals de visindustrie. Gebaseerd op polyurethaan-cement (Pu-cement), zijn de belangrijkste aspecten van Flowfresh het naadloze, ondoordringbare en zeer duurzame karakter in combinatie met de mogelijkheid om plinten en rvs afvoergoten te integreren. Dit alles maakt het een ultra-hygiënisch vloersysteem. Als het om een vloer aankomt heb je als producent van vis of seafood bepaalde eisen. Je wilt er zo min mogelijkheid omkijken naar hebben en het moet natuurlijk hygiënisch en goed reinigbaar zijn. Tremco biedt producenten in de voedingsmiddelenbranche op dat gebied de perfecte oplossingen, geheel op maat en naar wens van u als gebruiker. Flowcrete vertegenwoordigt een nieuwe generatie hoogstaande antimicrobiële vloeren. Al meer dan 35 jaar maakt Flowcrete vloercoatings die zijn ontworpen om elke esthetische, operationele of hygiënische uitdaging aan te gaan. Minder stilstand Een groot aantal Flowfresh-systemen is nu ook verkrijgbaar in QUICK-uitvoeringen. De ontwikkeling biedt een cruciaal voordeel: het verkort de applicatietijd aanzienlijk, een vloer kan in een weekend gelegd worden, wat automatisch minder kostbare stilstand tijdens onderhoudswerkzaamheden tot gevolg heeft. Flowfresh vloeroplossingen zijn verder beschikbaar in verschillende kleuren en kunnen aangepast worden aan specifieke wensen HACCP-gecertificeerd Een vloer welke wordt gebruikt in vis, seafood- of voedselverwerkende omgevingen is onderhevig aan constant verkeer, val- en stootschade en ook vaak onderhevig aan aantasting door een grote variëteit aan stoffen, waaronder vetten, hete oliën, bloed, suikeroplossingen, natuurlijke voedingszuren, chemicaliën en detergenten. Harsvloersystemen zorgen voor een niet-poreus, glad en naadloos oppervlak, waardoor het zeer moeilijk is voor microben of schimmels om te groeien. De Flowfresh vloeren zijn verder HACCP internationaal gecertificeerd en getest volgens ISO 22196. De Pu-cement vloersystemen bieden ook nog een verbeterde productbescherming door de toevoeging van de Polygiene® antimicrobiële zilver ion technologie die de microbiële afbraak beschermt. Naast de Flowfresh vloeren biedt Tremco ook oplossingen voor het repareren van ondergronden met Vandex CEMREP 202 en Flowcrete Industrial Top. Tremco werkt middels een handig 5-stappenplan en erkende applicateurs. Meer informatie: Tremco CPG Tel. +31 (0)183 56 80 19 www.tremcocpg.eu FLOWFRESH VLOEROPLOSSINGEN: DUURZAAM, GEBRUIKSVRIENDELIJK ÉN GEMAKKELIJK TE REINIGEN

14 FISH&CO NR 2 2024 NIEUWBOUW ALFA FISH Dit groeiende familiebedrijf is een voorbeeld van korte keten: er wordt ingezet op vangst, aankoop, verwerking en verkoop in eigen land. “Zo zorgen we er mede voor dat Vlaanderen zelfvoorzienend wordt inzake voedselproductie.” Het is niet de enige grootse ambitie die de broers hebben. “We willen de grootste visverwerker van Vlaanderen worden,” melden ze. Door de nieuwbouw groeit Alfa Fish van 400 naar 1.500 vierkante meter bedrijfsoppervlakte, met onder andere een nieuwe productieruimte voor visverwerking, inclusief aparte lokalen voor het ontschubben, ontgraten, portioneren en vacumeren van producten. Het gebouw telt meer dan 360 zonnepanelen voor diverse koelingen en innovatieve CO2-koelinstallatie. “We hebben nu aparte koel- en vriesruimtes voor verse vis, gerookte waren, schaal- en schelpdieren en visgraten.” Met de nieuwe uitbreiding hopen de broers een productiecapaciteitsgroei van 1.838 naar 7.353 ton per jaar te realiseren, waardoor de lokale verankering visverwerking in Vlaanderen wordt versterkt en er meer aandacht komt voor lokale vissoorten. Daarnaast zetten de broers in op betere valorisatie van bijvangst en reststromen en ecologisch denken. “We willen efficiënter omgaan met energie en zo de milieu impact verminderen. Dit doen we, onder andere, door hoogwaardige isolatie en waterzuiveringsinstallaties die afvalwater gedeeltelijk hergebruiken.” De feestelijke opening werd bezocht door belangrijke spelers in de Vlaamse vissector, zoals onder andere Dhr. Tom Premereur, Directeur van de Vlaamse Visveiling en Dhr. Paul Van Tigchelt, Vicepremier en Minister van Justitie en Noordzee. “Het was een prachtig evenement met onder meer topsprekers, de directie van de Vlaamse Visveiling, food influencers en horecabedrijfsleiders zoals de CEO van Gault & Millau en de Voorzitter van Horeca Vlaanderen”, vertelt Timmermans trots. Meer informatie: Alfa Fish | tel. +32 3 313 81 34 | info@alfafish.be | www.alfafish.be In Brecht, onder de rook van Antwerpen, werd eind mei de nieuwbouw van vishandel Alfa Fish ingehuldigd. Steven en Christophe Timmermans, de broers die sinds 2015 aan het roer staan van het Belgische familiebedrijf, breiden uit en zetten in op duurzaamheid. “Deze investering stelt Alfa Fish in staat om een voortrekkersrol te spelen in duurzame visverwerking in Vlaanderen.” ‘WE WILLEN DE GROOTSTE VISVERWERKER VAN VLAANDEREN WORDEN’

FISH&CO NR 2 2024 15 WE ZORGEN ER MEDE VOOR DAT VLAANDEREN ZELFVOORZIENEND WORDT INZAKE VOEDSELPRODUCTIE

Totaalleverancier van: Henkovac, Freund, ABM, Gaser en Weber visonthuidmachine Klimaatkasten Trimmer_Evo 3 F2000 Visburgervormmachine Klimaatkast TPS mini tray sealer Frituurlijn MESS-Nederland +31341564811 Overveld 2 3848 BT Harderwijk info@mess-nederland.nl mess-nederland.nl

FISH&CO NR 2 2024 17 HYGIËNE & VOEDSELVEILIGHEID Het verbetert de hygiëne en efficiëntie voor voedselverwerkende bedrijven aanzienlijk doordat de kans op kruiscontaminaties en blokkades drastisch vermindert. Voor deze strategische stap investeerde Sticomax in drie grote nieuwe straalcabines. Pionier in België Sticomax Holdig is de eerste machinebouwer in België die de ViwateQ-licentie werd toegekend en vanaf juni zal integreren in al hun nieuwe roestvrijstalen machines en constructies. “Wij proberen steeds voor te zijn op de innovaties in onze sector”, zegt Lode De Boe, CEO van Sticomax Holding. “Enkel op die manier kunnen we de hoogste kwaliteit en de beste machines aanbieden. Voor de integratie van ViwateQ investeerden we in drie nieuwe speciale straalcabines, één voor elke dochteronderneming. De cabines zijn 12 meter breed, 16 meter lang en 6 meter hoog. Dat stelt ons in staat om machines van alle afmetingen te behandelen.” STICOMAX ZET NIEUWE STANDAARD MET INNOVATIEVE OPPERVLAKTEBEWERKING Sticomax Holding, het moederbedrijf van Stumaco, Romonta en Intocon, wordt de eerste Belgische constructeur van klantspecifieke machines en productielijnen die al hun nieuwe roestvrijstalen machines en constructies voor de voedingsindustrie zal afwerken met de ViwateQ oppervlaktebewerkingstechnologie. De technologie zorgt voor een microscopisch gladder oppervlak dat sneller en efficiënter te reinigen is en waarop voedselresten minder blijven kleven. Nieuwe standaard De ViwateQ oppervlaktebewerking zorgt voor een microscopisch gladder oppervlak dat makkelijker te reinigen is en waarop voeding minder blijft vast kleven. Dat biedt tal van voordelen voor bedrijven uit de voedingsindustrie waar er contact is tussen voedsel en machines zoals snijmachines, deegmachines, transportsystemen, etc. Zo kunnen reinigingsstilstanden gereduceerd worden en wordt de kans op kruiscontaminatie en eventuele blokkades drastisch verminderd. De Boe: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons. Door samen te werken met ViwateQ zetten we een nieuwe standaard in de voedselverwerkende industrie, waarbij we niet alleen streven naar uitmuntendheid in productkwaliteit, maar ook naar verbeterde hygiënenormen die de gezondheid en veiligheid van consumenten bevorderen.” Superieure techniek Onderzoek door TNO, een gerenommeerde onafhankelijke onderzoeksorganisatie in Nederland, en Burggraaf & Partners bv, een vooraanstaande expert op het gebied van hygiënische constructies en bewerkingsmethoden, toont aan dat ViwateQ superieure voordelen biedt ten opzichte van andere oppervlaktebehandelingstechnieken zoals glasparelstralen, elektrolytisch polijsten, laserbeitsen, of chemisch beitsen. Het resulteert in aanzienlijk schonere oppervlakken met vrijwel geen achtergebleven microscopisch eiwit. Bovendien biedt ViwateQ volgens de zoutsproeitest volgens ISO 9227 het beste resultaat op vlak van corrosiebestendigheid na 400 uur blootstelling, wat de levensduur van machines en constructies aanzienlijk verlengd. De implementatie van ViwateQ oppervlaktebewerkingstechnologie is voorzien vanaf het tweede kwartaal van 2024 voor alle machines en constructies van Stumaco, Romonta en Intocon. Meer informatie: Stumaco Eng. Tel. +31 (0)51-70 10 88 | info@stumaco.be | www.stumaco.be

18 FISH&CO NR 2 2024 VERPAKKINGEN, VERPAKKINGSMACHINES EN END-OF-LINE-OPLOSSINGEN worden. Het luchtmes past zich in alle gevallen automatisch aan. “Daar heeft u verder geen omkijken naar. Voor kleinere verpakkingen is een interne geleiding beschikbaar inclusief een rotatie unit welke het product 90 graden roteert als dat gewenst is”, legt Van Kuik uit. De Blowerbelt droogt zowel de onderkant als de bovenzijde van de verpakkingen. C-labels kunnen daarmee ook probleemloos geplakt worden. Betrouwbare techniek Met het gebruik van voornamelijk roestvrijstalen (rvs) componenten is de Blowerbelt uiterst betrouwbaar gebleken. De uiterst zuinige 4kW blower voorziet de luchtmessen van voldoende schone lucht. De rvs IP69K servomotor stelt het luchtmes moeiteloos en geheel automatisch in op de juiste hoogte. Voordeel hiervan is dat er geen omstelling nodig is bij een productwissel. De downtime is feitelijk 0 seconden. Vanwege het compacte formaat is de Blowerbelt heel gemakkelijk in te passen in het productie- en verpakkingsproces. De machine is uitgerust met de nodige aansluitingen om te kunnen functioneren in een master/slave-lijn-setup. Deze unit is zeer gemakkelijk te reinigen met water in het geval van verontreiniging. Van Kuik: “En de Blowerbelt is nagenoeg onderhoudsvrij. Een onderhoudsinterval van 12 maanden is volstrekt normaal. Wij bieden u een passend onderhoudscontract, waarbij u verzekerd bent van een correcte werking van de machine.” Meer informatie: Ekutech Food Machinery Tel. +31 (0)30-785 51 62 | info@ekutech.nl | www.blowerbelt.nl GEEN CONDENS, WATER OF RIJP OP PRODUCTEN MET DE BLOWERBELT Een Blowerbelt is ideaal voor na het pasteurisatieproces of als de producten uit een gekoelde omgeving komen en condenseren. “Met rijp hebben we ook ervaring. Dit is echter vrij specifiek en vraagt om een test om het gewenste resultaat goed te kunnen waarborgen”, verduidelijkt Van Kuik. Behalve het feit dat de Blowerbelt zeer compact is, is de machine ook waterbestendig en stelt zich automatisch om naar een ander productformaat. Flexibel zonder omstellen Een Blowerbelt verwerkt producten tot een maximum van 160mm hoog en 350mm breed. Droog schalen tot en met half gastro-formaat geschiedt met een nominale snelheid van 35 tot 40 stuks per minuut. “Afhankelijk van uw topfolie kunnen ook hogere snelheden behaald Condens, water of rijp op producten en verpakkingen is zeker in de foodsector een ongewenst bijeffect. Het levert de nodige uitdagingen op bij het correct uitprijzen en labelen van o.a. vlees- en visproducten. Ekutech rekent af met vocht door de inzet van de Blowerbelt. Deze unit is gemakkelijk in te passen in het weeg- en uitprijsgedeelte van de verpakkingslijn. “Zodat u verzekerd bent van droge verpakkingen. Een Blowerbelt-droogopstelling is uniek in de markt vanwege zijn uiterst compacte bouwwijze en de uiterst eenvoudige bedieningswijze”, stelt Edwin van Kuik van Ekutech Food Machinery

FISH&CO NR 2 2024 19 HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID Eenvoudiger en efficiënter De nieuwe Habasit hygiënische CIP-unit helpt het schoonmaken eenvoudig, efficiënter en milieuvriendelijker te maken door minder water, chemicaliën en energieverbruik. Profiteer van deze eenvoudig te installeren, hygiënisch ontworpen oplossing om grondstoffen te besparen en de productietijd te verhogen. “Neem contact op met Tjerk Helfrich om de mogelijkheden voor u te bespreken.” Meer informatie: Habasit Netherlands Tel. +31 (0)33-247 20 30 | socials.bnx@habasit.com | www.habasit.nl GEOPTIMALISEERD REINIGEN VAN TRANSPORTBANDEN MET CLEANING IN PLACE-SYSTEEM Het reinigen van transportbanden in de voedingsmiddelenindustrie vereist intensieve en tijdrovende processen. CIP-apparaten kunnen het proces optimaliseren, maar producenten van voedsel maken zich vaak zorgen over de uitgebreide aanpassingen die nodig zijn op hun bestaande apparatuur. Plug-and-play De nieuwe hygiënische CIP-unit van Habasit is een eenvoudig te installeren, plug-and-play dat op vrijwel elke bestaande of nieuwe transportband kan worden geïnstalleerd. Het ultramoderne, hygiënische ontwerp ondersteunt de naleving van de strengste voedselveiligheidsnormen. Alle beweegbare onderdelen zijn hygiënisch afgesloten en detecteerbaar door in-line inspectiesystemen. Deze efficiënte reinigingsoplossing is geschikt voor het vernevelen van reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen en schuimoplossingen en draagt bij aan een lager verbruik van water en deze middelen, wat resulteert in kostenbesparingen op meerdere fronten. Habasit biedt nu het Cleaning In Place-systeem. Deze nieuwe, probleemloze en efficiënte oplossing voor reinigen ‘on the spot’ is een plug-and-play-systeem dat eenvoudig op bijna elke transportband kan worden geïnstalleerd. Habasit biedt een plug-and-play-systeem dat eenvoudig op bijna elke transportband kan worden geïnstalleerd.

20 FISH&CO NR 2 2024 Maatwerk De UKM2001 Versatile is leverbaar als een 1-wagenkast, maar is volgens Lex ook leverbaar als een 8-wagenkast. “Producenten kunnen kiezen voor een “standaard” rookkast met 1 deur, maar het is ook mogelijk om de UKM Versatile te leveren als een tunneluitvoering met transportsysteem. Afhankelijk van wat een klant wil, kan er gekozen worden voor elektrisch, stoom- of gasverwarming. Deze rookkamer beschikt standaard over een rookgenerator op basis van houtchips. Ook kan de UKM Versatile worden uitgerust met een applicatie voor vloeibare rook. De UKM Versatile is ideaal voor wie flexibel wil zijn of een hoge rookcapaciteit nodig heeft.” Meer informatie: LEX Food Equipment Tel. +31 (0)30-268 79 99 | +31 (0)6-516 361 34 | info@lexfoodequipment.nl www.lexfoodequipment.nl | www.mauting.com ROKEN EN KOKEN NIEUWE ROOKKAMER MAUTING UKM VERSATILE GAAT DE HOOGTE IN De UKM Versatile – beschikbaar in twee versies (SMART en CLASSIC) – beschikt over multi-positie klepmotoren, ventilatoren en warmtewisselaars die zorgen voor een directe en stabiele airflow in elk gedeelte van de rookkamer. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar ingeregeld worden. “Hierdoor is het rookresultaat zeer gelijk, wat bijdraagt aan een hoge kwaliteit van het product. En of het nu om vis, vlees, een droog of wat natter product gaat: dat maakt niet uit. Want deze rookkamer kan het allemaal”, benadrukt Lex. De rookkamer kan bovendien worden uitgerust met een zogeheten ‘smoke burner’ die zorgt voor een aanzienlijke emissiereductie, wat gezien de huidige (vergunnings)eisen een extra meerwaarde is. Gebruiksgemak Dankzij de geïntegreerde software en bediening is het verwerkingsproces altijd onder controle. De temperatuur in de rookkamer, het product, de relatieve luchtvochtigheid en luchtstroom kunnen via het scherm worden gereguleerd en bewaakt. “Het controleert en activeert de rookgenerator, alsook het proces van automatisch reinigen. Het proces kan worden geregistreerd met behulp van het Mauting registratieprogramma waardoor je een proces kunt evalueren en indien nodig aanpassen. Bovendien is dit een ideale borging van processen volgens HACCP-normen”, vertelt Lex. Een doorontwikkeling van de rookkamer, met verbeterde drainagekanalen aan de zijkanten, zorgt voor een zeer efficiënte afvoer van vocht en condensatie in de rookkamer. “De rookgenerator bevindt zich ofwel aan de linkerkant ofwel aan de rechterkant van de kast, maar als de klant het anders wil, dan kunnen we deze ook op een andere plek installeren.” De UKM Versatile garandeert een gelijkmatig rook- en/of droogproces van de producten. “Er is nagedacht over een verbeterde hygiëne. Er zit in een automatische sproei-installatie in die onder hoge druk de binnenzijde van de rookkamer grondig reinigt. De UKM Versatile beschikt over een automatisch reinigingsprogramma, dus na gebruik hoeft je alleen maar op de knop te drukken en de machine doet verder alles zelf.” Mauting presenteerde tijdens Anuga FoodTec de nieuwe rookkamer UKM Versatile. Zoals de Engelse benaming al impliceert, is de UKM Versatile veelzijdig. Doordat de rookkamer letterlijk de hoogte ingaat, is de capaciteit vele malen groter dan vergelijkbare machines. “Wat deze rookkamer uniek maakt is de veelzijdig in te stellen luchtstroming, waardoor karren met tot 42 rekken met producten gerookt kunnen worden. Daarbij kan de UKM Versatile worden gebruikt voor warm- en koudroken. De rookkamer onderscheidt zich door veelzijdigheid en de hoge capaciteit”, vertelt Lex den Hollander van LEX Food Equipment, dat Mauting vertegenwoordigt in de Benelux. ▲ De UKM Versatile biedt ruimte aan 42 trays met producten om te roken

FISH&CO NR 2 2024 21 COVERSTORY: IB FOOD-MACHINES BORNCUT: KOPLOPERS IN SNEL EN NAUWKEURIG PORTIONEREN Jaarlijks verwerkt Visscher Seafood op Urk ruim vijf miljoen kilo zalmporties in dertig verschillende portiegroottes voor verschillende retailers in binnen- en buitenland. Om maatwerk te kunnen leveren en garanderen, worden deze porties gemaakt met behulp van een drietal Borncut 225-machines, die door IB Food-Machines zijn geleverd. “We kunnen aan alle wensen van de klant voldoen. In een rustige week verwerken we 80 tot 85 ton, in een actieweek 130 tot 140 ton. Deze mate van flexibiliteit is nodig en wordt met de Borncut ook geboden”, zegt Pieter Korf, hoofd productie bij Visscher Seafood. Pieter Korf (Visscher Seafood) en Frans Jan de Vries (IB Food-Machines) tussen de Borncuts op de productieafdeling bij Visscher Seafood op Urk Lees verder op de volgende pagina a

22 FISH&CO NR 2 2024 COVERSTORY: IB FOOD-MACHINES Al sinds 2016 wordt binnen Visscher Seafood gewerkt met Borncut. “We hadden eerst ook nog een portioneermachine van een ander merk staan. Toen deze vervangen moest worden, hebben we er één extra van Borncut gekocht en eerder dit jaar, in februari, is er zelfs een derde Borncut naast gezet om te kunnen voldoen aan de nog steeds groeiende en gewenste afzet in porties”, verduidelijkt Korf. “Wat voor ons meespeelde, is dat Borncut een lokale dealer heeft die voldeed aan onze wensen. De machine is compact en eenvoudig te bedienen. En als er eens iets is, dan kan er snel geschakeld worden met IB Food-Machines.” Flexibiliteit gewenst en geboden Een twintigtal medewerkers is dagelijks in de weer met de drie Borncuts, die op de portioneerafdeling staan. “Het portioneerproces is heel klantspecifiek ingericht, waarbij de retailers waarvoor wij produceren een streefgewicht doorgeven met een afwijkingsmarge, die vooraf is bepaald. Dan moet je denken aan een marge van 1 tot 2 gram en bij andere retailers zelfs van 4 tot 5 gram. Dat is allemaal heel gemakkelijk in te stellen. Wij streven er naar zo weinig mogelijk van de filet af te waarderen naar restproducten. Als wij bijvoorbeeld een filet van 1.500 gram portioneren op een streefgewicht van 400 gram, dan blijft er een portie over van ongeveer 300 gram. Die verdelen we in twee stukken van 125 gram, dan nog het staartstuk en de rest is ‘bits and pieces’ (zoals snippers). Maar we gebruiken de Borncut ook voor bias cuts en steaks.” Visscher Seafood heeft bewust gekozen om extra personeel op de portioneerafdeling in te zetten. “Wij portioneren op een zeer hoog tempo. Onze dagplanning bestaat uit meerdere leveringen per dag. Omdat de strakke planning een hoge productiviteit eist is ervoor gekozen om geen sorteerbanden achter de machines te zetten of de machines inline te plaatsen. Het vergt een strakke planning, ook logistiek, maar het lukt om de machines dagelijks met verschillende recepturen continu te laten draaien. Door inzet van extra personeel kunnen we met twee opleggers en twee opvangers per machine, twee afwegers, vier mensen voor transport en orderafhandeling, een teamleidster en een meewerkend voorman onze dagelijkse orders produceren. Zodoende hebben we twintig medewerkers lopen op de productie. Onze portioneerafdeling werkt nu met drie standalone machines, maar ik sluit niet uit dat we in de toekomst het portioneren verder automatiseren zodra de fabriek opnieuw ingericht wordt.” ‘Denken graag mee met de klant’ De Borncut is beschikbaar in twee uitvoeringen: de 225 en 300. De 225 heeft één camera en de 300 heeft drie camera’s en is zodoende ook geschikt voor het portioneren van hele vissen. “De hoogte van het te portioneren product bepaalt in principe welke uitvoering het beste past op de productievloer”, zegt accountmanager Frans Jan de Vries van IB Food-Machines. “Door de tijdsdruk EEN MATE VAN FLEXIBILITEIT IS BIJ ONS NODIG EN WORDT MET DE BORNCUT OOK GEBODEN

FISH&CO NR 2 2024 23 vanwege de wensen van afnemers, heeft Visscher Seafood gekozen voor deze oplossing met extra personeel in plaats van een afvoerband. Per klant kijken wij welke machine en welke oplossingen het beste passen bij het vraagstuk dat er ligt. Borncut staat voor superieur portioneren, met een consistent productgewicht en altijd de gewenste vorm. Elke keer en telkens opnieuw.” “De Borncut is zeer compact en dus ideaal als standalone machine”, vervolgt De Vries. “Er zijn ook klanten die ervoor kiezen om een Equalizer of Grader erachter te zetten of de Borncut helemaal inline te plaatsen. Bijvoorbeeld om de staart- en kopstukken te sorteren of alle porties automatisch te verdelen. Dat is ook allemaal vanuit dezelfde software in de Borncut te besturen.” Bij Visscher Seafood wordt met voorgeprogrammeerde recepten gewerkt, vertelt Korf. “Je laadt het recept in en bij een kleine afwijking stel je het gemakkelijk bij op het scherm. Er kan nog wel eens wat verschil zitten tussen een Ierse of Noorse zalm. Twee personen beheren de recepten en alleen zij kunnen – met behulp van een pincode – deze recepten wijzigen. Die beveiliging is goed. De interface en software zijn gemakkelijk in gebruik.” Simpele reiniging, simpel onderhoud Vooropgesteld, zo onderstreept Korf, de drie portioneermachines doen vooral waarvoor ze zijn gekocht: portioneren op basis van het gewenste gewicht. Maar ook over de aftersales en service is Visscher Seafood te spreken. “We hebben weinig storingen aan deze machines. We slijpen de messen twee keer per week. De machine geeft zelf een foutmelding bij storingen, bijvoorbeeld wanneer de band niet meer goed gedetecteerd wordt door de ingebouwde camera. We hebben de belangrijkste spare parts op voorraad en kunnen dus alles zelf repareren. Bij portioneermachines zie je nog wel eens dat een bandje kapot wordt geslagen of het mes krom trekt als je na het schoonmaken de machine niet goed in elkaar zet. Maar bij ons werken al heel lang dezelfde mensen met de Borncuts, waardoor dit eigenlijk nooit meer gebeurt.” Het reinigingsgemak is volgens Korf één van de extra voordelen van de Borncut. “Je zet de kleppen open en de ring en bandjes zijn er heel gemakkelijk af te halen en na reiniging weer simpel terug te plaatsen.” Naamsbekendheid groeiende Borncut nam eind april voor het eerst onder eigen naam deel aan de internationale vakbeurs Seafood Processing Global in Barcelona. Een groot succes, weet De Vries. “De afgelopen jaren hebben we veel van deze portioneermachines verkocht, waardoor de merknaam steeds bekender is geworden. Elk bedrijf in de vis- en vleesindustrie heeft te maken met ruimtegebrek. Onze machine is een stuk compacter dan die van concurrerende merken. Ook is het rendement van de Borncut veel beter.” Korf besluit: “De Borncut bevindt zich qua prijs in het middensegment. Het grote voordeel is dat de onderdelen niet duur zijn, zeker in vergelijking met andere leveranciers die juist heel veel verdienen op hun spare parts. Bij Borncut valt dat mee.” Meer informatie: IB Food-Machines Tel. +31 (0)85-06 60 247 | info@food-machines.com | www.food-machines.com ▲ Borncut staat voor superieur portioneren, met een consistent productgewicht en de gewenste vorm, elke keer en telkens opnieuw

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4