Hoordetail nr1 2020 Online

H o o r d e t a i l n r 1 2 0 2 0 34 W a t v i n d t . . . MEINDERT STOLK VOORZITTER NVAB “Mensen met gehoorverlies stellen het vaak lang uit voordat ze overgaan tot het aanschaffen van een hoortoestel. Gemiddeld is dat wel vijf tot zeven jaar. Het wordt steeds duidelijker dat dat allerlei negatieve gevolgen heeft. Mensen met gehoorverlies ervaren vaker sociaal isolement en vallen vaker uit door ziekte. Ook zijn er steeds meer onderzoeken die aangeven dat er een nadrukkelijk verband bestaat tussen gehoorverlies en klachten die samenhangen met dementie. De kosten van deze negatieve gevolgen zijn aanmerkelijk hoger dan de kosten van een goed hoortoestel. Het zou goed zijn wanneer alle betrokken partijen zich met elkaar inzetten om die ‘wachttijd’ te bekorten. Uiteraard kunnen de audicienbedrijven hierbij een actieve rol spelen, maar het belang is veel breder. Wat mij betreft zou de overheid in een Sire-achtige campagne gehoorverlies bespreekbaar moeten maken met als doel om gehoorverlies waar mogelijk te voorkomen en het taboe van een hoortoestel te doorbreken. Ook het verlagen of afschaffen van de eigen bijdrage voor een hoortoestel zou de drempel kunnen verlagen. Verzekeraars geven tijdschriften uit voor hun klanten. Ook dat zou een goed kanaal zijn om te communiceren over het belang van tijdige hoorzorg. Gezamenlijk kunnen we zorgen voor meer gezondheid en levensgeluk en minder maatschappelijke kosten.” ‘De overheidmoet actief campagne voeren omgehoorverlies en de gevolgen ervan bespreekbaar temaken’ DE HOORBRANCHE ONTWIKKELT ZICH SNEL DANKZIJ TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG, MAAR OOK DOOR EXTERNE FACTOREN ZOALS DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVINGEN, VERANDERENDE REGELGEVING EN HET VERANDERENDE CONSUMENTENGEDRAG. HOORZORGPROFESSIONALS MOETEN ALTIJD SCHERP BLIJVEN OM TIJDIG OP DEZE NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN TE SPRINGEN. IN SAMENWERKING MET DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN AUDICIENSBEDRIJVEN (NVAB) BIEDT VAKTIJDSCHRIFT HOORDETAIL DAAROM NU DE MOGELIJKHEID OM HOT TOPICS IN DE BRANCHE BESPREEKBAAR TE MAKEN VIA DE RUBRIEK ‘WAT VINDT…’. IN ELKE EDITIE GEEFT EEN ROULEREND PANEL, WAARIN TELKENS EEN BESTUURSLID VAN DE NVAB ZAL PLAATSNEMEN, EEN REACTIE OP EEN ACTUELE STELLING. IN DEZE UITGAVE DELEN VIER PANELLEDEN HUN MENING OP BASIS VAN DE VOLGENDE STELLING: ‘DE OVERHEID MOET ACTIEF CAMPAGNE VOEREN OM GEHOORVERLIES EN DE GEVOLGEN ERVAN BESPREEKBAAR TE MAKEN.’ WIL VERSCHOOR DIRECTEUR PATIËNTENORGANISATIE HOORMIJ.NVVS “Bij dit soort stellingen probeer ik me altijd te verplaatsen in de overheid, of liever gezegd in de ambtenaren die het overheidsbeleid uitvoeren. Als ambtenaar zou ik dan geloof ik struikelen over het woord ‘moeten’. Want de overheid moet al zoveel en soms is het ook wel heel makkelijk om iets op het bordje van die overheid neer te leggen. Klinkt het niet veel beter als we zouden zeggen: ‘De hoorbranche, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid werken eendrachtig samen aan een campagne om gehoorverlies en de gevolgen daarvan bespreekbaar te maken?’ En daar zou ik dan nog graag aan toevoegen: ‘Behalve aan gehoorverlies zal de campagne ook aandacht besteden aan preventie’. Want sommige gehooraandoeningen zijn echt te voorkomen, bijvoorbeeld met goede gehoorbescherming. Dan zijn we in mijn ogen goed bezig: partijen die de samenwerking opzoeken, een doelgroep die gesteund wordt in het bespreekbaar maken van de gevolgen van gehoorverlies en daarnaast een andere doelgroep die die status hopelijk nooit bereikt omdat er door preventie helemaal geen gehoorverlies plaatsvindt. Misschien een beetje naïeve gedachte, maar wie hart heeft voor horen, kan hier toch niet op tegen zijn?”

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4