Hoordetail Nr1-2021 Online

C o v e r s t o r y ‘BIJNA 90% VAN DE NEDERLANDSE HOORTOESTELDRAGERS VERWACHT VAN EEN MODERN HOORTOESTEL GEWOON ALLES WEER TE KUNNEN HOREN’, ZO LUIDDE DE HELDERE CONCLUSIE VAN HET CONSUMENTENONDERZOEK DAT OTICON NEDERLAND DOOR EEN ONAFHANKELIJK ONDERZOEKSBUREAU LIET UITVOEREN ONDER NEDERLANDSE VIJFTIGPLUSSERS. VOOR OTICON IS HET EEN MOTIVATIE OM TE BLIJVEN ZOEKEN NAAR DE BESTE OPLOSSINGEN VOOR HET PRIMAIRE DOEL VAN HET HOORTOESTEL: GOED KUNNEN HOREN, OOK IN DE MEEST UITDAGENDE SITUATIES. OTICON IS DAARVOOR CONTINU OP ZOEK NAAR ‘MEER’ EN RICHT ZICH NAAST SPRAAKVERSTAAN OP ÁLLE RELEVANTE GELUIDEN IN DE NABIJE OMGEVING. HET RESULTEERDE IN DE LANCERING VAN OTICON MORE™. HET NIEUWE PLATFORM IS GESTOELD OP DE INMIDDELS WELBEKENDE BRAINHEARING™-TECHNOLOGIE, MAAR MORE GAAT ZELFS EEN STAPJE VERDER. Oticon breekt met conventies: VAN ‘LESS IS MORE’ NAAR ‘MORE IS MORE’ Wat verwacht men tegenwoordig van een modern hoortoestel? Dat vroeg marktonderzoeksbureau Motivaction – in opdracht van Oticon – in november 2020 aan 561 Nederlandse vijftigplussers, hoortoesteldragers en niet-hoortoe- steldragers. Uit de resultaten blijkt dat het merendeel verwacht ‘gewoon alles weer te kunnen horen’ met een hoortoestel. Daarnaast blijken audiologische kenmerken het zwaarst te wegen in de keuze voor een hoortoestel, waarbij geluidskwaliteit met stip op nummer één staat. De top 5 wordt aangevuld met het goed kunnen voeren van één-op-één gesprekken en groepsgesprekken, toegang tot alle geluiden en minder luisterinspanning. Het belang van deze audiologische kernmerken in het keuzeproces van de klant bevestigt voor Oticon de keuze om afscheid te nemen van conventionele directionaliteit en het omarmt de BrainHearing-filosofie die de Deense fabrikant in het leven riep. BrainHearing staat al jaren aan de basis van de hoortoesteltechnologie van Oticon. Het uitgangspunt van deze filosofie is dat een combinatie van techno- logieën het duidelijkste en minst vervormde geluid doorgeeft aan de hersenen, zodat deze het gemakkelijker hebben om betekenis te geven aan geluiden in de omgeving. “We weten dat de hersenen toegang nodig hebben tot alle geluiden – niet alleen spraak – om op een natuurlijke manier te kunnen functioneren”, zo luidt het verhaal van Oticon. Het devies is dus: geen gelui- den wegfilteren, maar toegang bieden tot álle relevante geluiden. In andere woorden kun je zeggen dat Oticon met dit nieuwe perspectief in hoorzorg overstapt van 'less is more' naar 'more is more'. OTICON MORE™ BIEDT TOEGANG TOT VOLLEDIGE GELUIDSSCÈNE Oticon More maakte de hierboven beschreven visie op hoorzorg concreet. De nieuwste hoortoestelgeneratie van Oticon ver- werkt de volledige geluidsscène op een holistische en gebalanceerde manier. Dit levert de hersenen een geoptimaliseerde input van allerlei betekenisvolle geluiden, niet alleen spraak. Deze nieuwe bena- dering van het ondersteunen van gehoorverlies H o o r d e t a i l n r 1 2 0 2 1 18

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4