Hoordetail nr 2 2023

hoordetail Verschijnt vier keer per jaar - Erkenningsnummer (P923060) V a k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e h o o r b r a n c h e | J un i 202 3 | 7 e j aa r gang no . 2 | P r i j s € 1 0, 50 interview SCHAKELEAR Coverstory Sonova: MET SENNHEISER NU ALLES ONDER ÉÉN DAK VOOR 0 TOT 120 dB

gehoor geven Uniek. Elegant. Verbonden. Met Phonak Slim™ Kijk voor meer informatie op www.phonakpro.nl • Verbeterd spraakverstaan in rumoer door SmartSpeech™ Technology. • Universele Bluetooth connectiviteit met elk Bluetooth® apparaat. • Oplaadbaar met een nieuw type lader waar het unieke design in doorloopt. Horen zag er nog nooit zo goed uit! Het prachtige, nieuwe design geeft de unieke mogelijkheid om zakelijk door te groeien. Hoortoestellen zijn aantrekkelijk voor een grotere doelgroep omdat de kans op het eerder starten met een hoortoestel of het eerder vervangen van het bestaande toestel toeneemt. Met de Lumity-techniek beschikt uw cliënt tevens over onze nieuwste mogelijkheden!

HOORDETAIL NR 2 2023 3 Colofon en De Visie Vaktijdschrift voor de totale hoorbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.hoordetail.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Charlotte Swagten (hoofdredacteur) c.swagten@gpmedia.nl Sabine Weller (redacteur) s.weller@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Kevin Peeters (media-adviseur) k.peeters@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Hoordetail heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 30,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2023 Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoordetail besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. hoordetail Verschijnt vier keer per jaar - Erkenningsnummer (P923060) V a k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e h o o r b r a n c h e | J un i 202 3 | 7 e j aa r gang no . 2 | P r i j s € 1 0, 50 interview SCHAKELEAR Coverstory Sonova: MET SENNHEISER NU ALLES ONDER ÉÉN DAK VOOR 0 TOT 120 dB Charlotte Swagten Hoofdredacteur Hoordetail c.swagten@gpmedia.nl DE VISIE Recent Amerikaans onderzoek wijst opnieuw uit dat er een sterk verband is tussen onbehandeld gehoorverlies en dementie bij ouderen. Uit de studie is gebleken dat de prevalentie van dementie onder de deelnemers met matig/ernstig gehoorverlies 61 procent hoger was dan de prevalentie onder deelnemers met een normaal gehoor. Het gebruik van een hoortoestel werd in verband gebracht met een 32 procent lagere prevalentie van dementie bij de 853 deelnemers met matig/ernstig gehoorverlies (zie pagina 9 voor meer toelichting op het onderzoek). Confronterend, maar opnieuw een bevestiging van wat we eigenlijk al weten: gehoorverlies erkennen en op tijd op zoek gaan naar een hooroplossing heeft een belangrijke preventieve werking op de gezondheid. Maar hoe krijgen we slechthorenden eerder aan een hooroplossing? Het blijft een van de grote hamvragen in onze branche. GEHOORVERLIES ERKENNEN EN OP TIJD OP ZOEK GAAN NAAR EEN HOOROPLOSSING HEEFT EEN BELANGRIJKE PREVENTIEVE WERKING OP DE GEZONDHEID Ik kan natuurlijk een mooi pleidooi optekenen dat de innovatie in de branche laat zien dat het stigma op hoortoestellen achterhaald is, maar daar zijn we het allemaal wel over eens. Het aanbod is helemaal up-to-date als het gaat om het zelfregelend vermogen van het hoortoestel, het minimalistische design, oplaadbaarheid, connectiviteitsmogelijkheden en de mogelijkheid om zelfs je hartslag en stappen bij te houden. En dan heb ik nog lang niet alle gadget-achtige opties genoemd. Wat kunnen we dan nog meer doen? Angst inboezemen door de negatieve gevolgen van gehoorbeschadiging en gehoorverlies te benadrukken of hoortoestellen heel flitsend te presenteren? Of ligt de grote winst bij het vereenvoudigen van de weg naar een hooroplossing? Mirjam Jans en Herman Langstraat denken van wel. In een uitgebreid interview pleiten ze voor digitaliseringsmogelijkheden om de druk op de hoorzorg te verlagen, maar vooral om aan de veranderende behoefte van de consument te voldoen. “De klant is klaar voor digitale hoorzorg”, staat te lezen in het interview op pagina 18 en 19. Of moeten we onze hoop vestigen op drempelverlagende hearables en OTC-hoortoestellen? Met de acquisitie van Sennheiser speelt Sonova, moederbedrijf van onder andere de hoortoestelmerken Phonak en Unitron, in elk geval in op de doelgroep die nog niet klaar is voor een hoortoestel, maar wel wil profiteren van geavanceerde, audiologische technologie verpakt in een handige gadget. Op de cover zie je dan ook de onlangs gelanceerde hearable van Sennheiser. In het hart van het blad zet Sonova uiteen hoe het concern met behulp van haar merken op dit moment een passende hooroplossing kan bieden voor het hele spectrum van 0 tot 120 dB gehoorverlies. Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden als we het hebben over het aantrekkelijker maken van een hooroplossing. Ik ben benieuwd hoe audiciens de uitdaging aangaan om mensen met gehoorproblemen over de streep te trekken. Zo probeert ‘Hoorspecialist Dominique’ haar klanten te enthousiasmeren om een informatieve hoorcheck te doen als ze louter voor zwem- of oordoppen bij haar in de praktijk komen, vertelt ze ons in Audicien in Beeld. Dit en vele andere voorbeelden om hoorzorg toegankelijker te maken, vind je in deze nieuwe uitgave van Hoordetail. Veel leesplezier!

HOORDETAIL NR 2 2023 4 INHOUD P. 26 COVERSTORY SONOVA Met de acquisitie van Sennheiser Consumer Hearing ontsluit Sonova een nieuwe, grote doelgroep, namelijk die van de licht slechthorende. Zo speelt Sonova in op de wereldwijde trend van hearables, een segment dat hard groeit en dus ook voor de audicien kansen biedt. Samen met de andere merken als Phonak, Unitron en Advanced Bionics kan Sonova nu een passende hooroplossing bieden voor het hele spectrum van 0 tot 120 dB gehoorverlies. P. 18 DIGITALISERING IN DE HOORZORG De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk, met de vergrijzing en personeelstekorten als enkele hoofdoorzaken. Digitalisering blijft is een mogelijke oplossing om de zorg efficiënter in te richten. Mirjam Jans en Herman Langstraat pleiten voor efficiëntere hoorzorg, mede door de regelgeving te actualiseren en digitalisering toe te staan. P. 25 STICHTING ERKEND MEDISCHE HULPMIDDELENZORG Zorgverzekeraars stellen als voorwaarde voor vergoede hoorzorg dat het audiciensbedrijf gecertificeerd is. Jarenlang was de enige mogelijkheid om dat te doen via het Stichting Audiciensregister, maar sinds kort is er een alternatief: Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelenzorg. We spreken met directeur René Ungerer over de aard van de stichting en de visie op kwaliteitsregistratie van hulpmiddelen. P. 10 GROOT INTERVIEW SCHAKELEAR De personeelskrapte op de audiciensmarkt is momenteel een belangrijk thema in de branche en bezorgt audiciensbedrijven al jaren kopzorgen. Hoe behouden we ervaren audiciens? Silvia Boender en Maarten Dijkstra hopen daar een antwoord op gevonden te hebben met de oprichting van Schakelear, een bemiddelingsbureau voor freelance audiciens. Ze zetten hun ideeën uiteen in een uitgebreid interview. 10 25 26 18

HOORDETAIL NR 2 2023 5 P. 48 AUDICIEN IN BEELD: HOORSPECIALIST DOMINIQUE Dominique Andries-Verharen knipte nog maar een aantal maanden geleden het lintje door van haar eigen audiciensruimte in Gilze-Rijen. Nieuwsgierig volgden we haar eerste stappen als zelfstandig audicien. Nu ruim een half jaar verder, bezoeken we Hoorspecialist Dominique en blikken we terug op het afgelopen jaar. P. 34 SAMENWERKING ACOUSOFT & OCUCO De dagelijkse werkzaamheden in combinatiewinkels – optiek en audiologie – worden gemakkelijker gemaakt dankzij de unieke samenwerking tussen softwareontwikkelaars Ocuco en Acousoft. Beide partijen leggen uit hoe de samenwerking tot stand is gekomen en hoe het in de praktijk werkt. P. 42 IN GESPREK MET HOORCOACH MARJAN HAASNOOT Marjan is coach en verlies- en rouwtherapeut in opleiding voor dove en slechthorende kinderen, jongeren en volwassenen. Zelf is zij ook slechthorend. “In mijn werk als coach wil ik doven en slechthorenden coachen in het omgaan met hun, soms toch wel lastige, ‘beperking’.” P. 31 PONTO NOG STEEDS EEN ZEKERE KEUZE Hoewel op dit moment onderzoek wordt gedaan naar een mogelijk overname van Oticon Medical aan concurrent Cochlear, benadrukt de medische tak van Demant dat hoorzorgprofessionals én patiënten nog steeds met een gerust hart kunnen kiezen voor het geroemde Ponto-systeem en gegarandeerd kunnen rekenen op vijf jaar service en support. 31 42 34 48

W Omdat elk oor uniek is Individuele CI-aanpassing alleen bij MED-EL Altijd een stap vooruit Grootste selectie van elektroden voor uw individuele anatomie OTOPLAN: met innovatieve planningstool voor een optimaal hoorresultaat Uw audioprocessor wordt speciaal aangepast aan uw anatomische eisen Bijna horen zoals een horende: nog natuurlijker horen MED-EL Nederland | Parijsboulevard 209 | 3541 CS, Utrecht Tel. +31857600167 | cc-utrecht@medel.com medel.com/nl/ * Zirn et. al. 2019

HOORDETAIL NR 2 2023 7 BRANCHENIEUWS Katherine, die liever als Kate aangesproken wordt, opende de Sonova Roadshow in Utrecht met een korte introductie over zichzelf. Ze is al meer dan twintig jaar actief in de internationale hoortoestelinindustrie onder de vlag van Sonova, waarvan het grootste deel van de tijd voor Unitron. Een merk dat naar eigen zeggen een speciaal plekje in haar hart heeft. De oorspronkelijk Canadese is gewend om in andere landen aan de slag te gaan: ze werkte eerder al in Canada, Australië, Zwitserland en de Verenigde Staten. Nu strijkt ze neer in Vianen, om zich volledig te focussen op de Benelux. Meer informatie: Sonova Nederland BV Tel. +31 (0)88 600 8850 www.sonova.com De StAr koos voor dit thema om de grootste uitdagingen in de hoorzorg aan te stippen, maar ook om te bespreken hoe de StAr wil bijdragen aan de gezamenlijke, voortdurende verbetering van de hoorzorg in Nederland. In nauwe samenwerking met de reeds vertrokken bestuursleden werd het programma samengesteld voor een informatieve middag op de Dutch Health Tec Academy in Utrecht. Meer weten over de nieuwe bestuurssamenstelling van Stichting Audicienregister? Kijk dan op www.audicienregister.nl. SONOVA STELT NIEUWE MANAGING DIRECTOR VOOR STAR NEEMT AFSCHEID VAN BESTUURSLEDEN MIDDELS SYMPOSIUM De unieke Sonova Roadshow, waar alle merken van de toonaangevende leverancier in hooroplossingen de laatste innovaties presenteerden, was voor Katherine Ferrede-Handley het moment om zich voor te stellen aan de audiciens als de nieuwe Managing Director Benelux bij Sonova. Ze nam op 1 april het stokje over van Cas van Opstal, die na ruim twintig jaar bij Sonova met pensioen ging. Het afgelopen jaar hebben de nodige wisselingen plaatsgevonden bij Stichting Audicienregister (StAR). In het bestuur werd al eerder kort stilgestaan bij het vertrek van bestuursleden Conny Polleunis, Rob van der hulst en voorzitter Guus van Montfort. Op 25 mei werd er alsnog feestelijk afscheid genomen van de bestuursleden middels een afscheidssymposium met het thema ‘Samenwerking in de hoorzorg.’ Guus van Montfort, voormalig voorzitter van Stichting Audicienregister Katherine Ferrede-Handley, de nieuwe Managing Director Benelux bij Sonova

SOUND LIKE NO OTHER Widex Sound Assist is een soort “Zwitsers” zakmes voor Widex Moment hoortoestellen. Met zijn zeer geringe afmetingen past het in de handpalm. Widex Sound Assist kan worden gebruikt als tafelmicrofoon tijdens groepsgesprekken, als partnermicrofoon in een-op-eengesprekken, voor Bluetooth-streaming van telefoongesprekken of audio en heeft een ringleidingfunctie dat handig is voor hoortoestellen zonder luisterspoel. Daarnaast kan dit multitalent worden gebruikt als afstandsbediening voor de hoortoestellen om van programma te wisselen of het volume aan te passen. Kortom, een echte alleskunner! Wilt u meer weten over Widex Sound Assist? Neem dan contact op met uw accountmanager, onze customer service: 085 - 890 20 10, of scan de QR-code. gehoor geven WIDEX SOUND ASSIST UW hUlp IN TAllOzE SITUATIES

HOORDETAIL NR 2 2023 9 ONDERZOEK De bevindingen, afkomstig van een landelijk representatieve steekproef van meer dan 2.400 Amerikaanse ouderen, komen overeen met eerdere onderzoeken die aantonen dat gehoorverlies in de loop van de tijd een factor kan zijn die bijdraagt aan het risico op dementie, en dat de behandeling van gehoorverlies het risico op dementie kan verlagen. De bevindingen worden benadrukt in een onderzoeksbrief die op 10 januari 2023 online is gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association. “Deze studie verfijnt wat we reeds hebben waargenomen als het gaat om verband tussen gehoorverlies en dementie en onderbouwt de motivatie om actie te nemen op het gebied van volksgezondheid om de toegang tot hoorzorg te verbeteren”, zegt hoofdauteur Alison Huang, PhD, MPH, senior onderzoeksmedewerker van de Bloomberg School’s Department of Epidemiology en de Cochlear Center for Hearing and Public Health. Bredere dataset Gehoorverlies is een kritiek probleem voor de volksgezondheid. Het groeiende besef dat gehoorverlies verband kan houden met het risico op dementie, dat miljoenen treft, en andere nadelige gevolgen heeft de aandacht gevestigd op het implementeren van mogelijke strategieën om gehoorverlies te behandelen. Voor de nieuwe studie analyseerden Huang en collega’s een nationaal representatieve AMERIKAANS ONDERZOEK ONDER OUDEREN LINKT ONBEHANDELD GEHOORVERLIES AAN DEMENTIE Een recente studie onder leiding van onderzoekers van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in de Verenigde Staten wees uit dat oudere volwassenen met ernstig gehoorverlies meer kans hebben op dementie, maar de kans op dementie was lager bij gebruikers van hoortoestellen dan bij niet-gebruikers. Hiermee wordt een verband tussen onbehandeld gehoorverlies en dementie opnieuw aangetoond door een wetenschappelijk Onderzoek.1 dataset van de National Health and Ageing Trends Study (NHATS). De NHATS, gefinancierd door het National Institute on Aging, loopt sinds 2011 en maakt gebruik van een landelijke steekproef met proefpersonen ouder dan 65 jaar. De auteurs merken op dat veel onderzoeken uit het verleden beperkt waren, omdat ze vertrouwden op dataverzameling in de klinieken, waardoor kwetsbare bevolkingsgroepen wellicht werden uitgesloten door beperkte toegang tot zorg. Resultaten De analyse had betrekking op 2.413 personen, van wie ongeveer de helft ouder was dan 80, en toonde een duidelijk verband tussen de ernst van het gehoorverlies en dementie. De prevalentie van dementie onder de deelnemers met matig/ernstig gehoorverlies was 61 procent hoger dan de prevalentie onder deelnemers met een normaal gehoor. Het gebruik van een hoortoestel werd in verband gebracht met een 32 procent lagere prevalentie van dementie bij de 853 deelnemers met matig/ernstig gehoorverlies. Hoe gehoorverlies verband houdt met dementie is nog niet duidelijk en studies wijzen op verschillende mogelijke mechanismen. Huangs onderzoek draagt bij aan een oeuvre van het Cochlear Centre for Hearing and Public Health waarin de relatie tussen gehoorverlies en dementie wordt onderzocht. De auteurs van het onderzoek verwachten een vollediger beeld te krijgen van het effect van de behandeling van gehoorverlies op cognitie en dementie uit een gerelateerd onderzoek. Resultaten van deze driejarige gerandomiseerde studie worden dit jaar verwacht. Kijk voor meer informatie op www.publichealth.jhu.edu. 1 Huang AR, Jiang K, Lin FR, Deal JA, Reed NS. Hearing Loss and Dementia Prevalence in Older Adults in the US. JAMA. 2023 Jan 10;329(2):171-173. doi: 10.1001/jama.2022.20954. PMID: 36625819; PMCID: PMC9856835.

HOORDETAIL NR 2 2023 10 GROOT INTERVIEW SCHAKELEAR ZET FREELANCEN IN DE HOORBRANCHE OP DE KAART De personeelskrapte op de audiciensmarkt is momenteel een belangrijk thema in de branche en bezorgt audiciensbedrijven al jaren kopzorgen. Te weinig audiciens komen uit de schoolbanken en ervaren audiciens verlaten uit onvrede de branche. Er wordt inmiddels gewerkt aan een plan om audiciensopleiding aantrekkelijker te maken, wat hopelijk resulteert in een betere instroom. Maar hoe behouden we ervaren audiciens? Silvia Boender en Maarten Dijkstra hopen daar een antwoord op gevonden te hebben met de oprichting van Schakelear, een bemiddelingsbureau voor freelance audiciens. “We willen audiciens laten zien wat er allemaal mogelijk is en hen er weer van overtuigen hoe mooi ons vak is”, legt Maarten uit. Samen met zijn compagnon Silvia zet hij het idee achter Schakelear uiteen. contact gehouden. “Door de positieve verhalen van Maarten over zijn carrièreswitch raakte ik direct enthousiast”, aldus Silvia. “Hoewel ik in diezelfde periode naar Kopenhagen verhuisde voor een nieuwe functie bij Demant, besloot ik ook ommet Maarten dit avontuur aan te gaan. Freelancen in onze branche is niet nieuw, maar we willen de voordelen ervan graag uitlichten en er uiteindelijk een platform voor creëren. Een soort ontmoetingsplek voor freelancers en opdrachtgevers in de audiologiebranche. Ook willen we graag ons netwerk inzetten om hen met elkaar te matchen en te ondersteunen waar dat nodig is. Nadat we begin dit jaar ons plan in grote lijnen hadden uitgestippeld, besloten we een paar maanden geleden om ons idee wereldkundig te maken. En zo maakte op 3 maart 2023, World Hearing Day, de hoorbranche kennis met Schakelear”, vertelt Silvia trots. Gedisciplineerd werken een must Op de website omschrijven Silvia en Maarten Schakelear als een bemiddelaar tussen audiciensbedrijven en freelance audiciens. “Geen detacheerder dus”, benadrukt Silvia. “Wie zich aangetrokken voelt tot het idee om freelance aan de slag te gaan als audicien, kan met ons contact opnemen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Tegelijkertijd bekijken we of het freelancerwerk echt iets voor diegene is, want het is wel een andere tak van sport. Alvorens iemand zich bij ons netwerk wil aansluiten, voeren we dus wel een aantal gesprekken.” Maarten vertelt uit eigen ervaring dat freelance audicienswerk de nodige discipline vereist. “Freelancen is niet voor iedereen de beste carrièrekeuze, daar willen we wel duidelijk over zijn. Je moet zelfstandig en zeer gedisciplineerd te werk gaan. Administratie uitstellen is geen optie, je moet alles direct goed netjes afronden. Ook moet je je goed voorbereiden op elke afspraak, omdat je de klant vaak nog niet eerder gezien hebt. Bovenal is het belangrijk dat je alle informatie over de klant en de hooroplossing goed wegschrijft, je bent er immers tijdelijk aan het werk. Een collega moet het zo weer van je over kunnen nemen en daarbij is een zo compleet mogelijke klantgeschiedenis belangrijk. Kortom, de freelance audicien is goed voorbereid, werkt secuur en geordend en is natuurlijk flexibel. In onze eerste gesprekken met een (potentiële) freelancer proberen we er achter te komen of hij of zij in dit profiel past.” Platform voor opdrachtgever en freelancer Maarten en Silvia willen in het gehele bemiddelingsproces zo transparant mogelijk te werk gaan ten behoeve van de audicien en de opdrachtgever. Opdrachtgevers die via De hoorbranche schreeuwt om meer mankracht. Met de toenemende vergrijzing, te weinig aanwas vanuit de opleidingen en een groeiend aantal brancheverlaters, moeten audiciensbedrijven steeds creatiever omgaan met hun tijd. Recruiters draaien overuren, maar helaas krimpt de vijver om uit te vissen. Dat professionals afscheid nemen van het mooie audiciensvak, vinden Maarten en Silvia ontzettend zonde. Het verenigt hen om deze trend te keren door audiciens een alternatief aan te bieden. “Audiciens zijn zoekend naar een manier om met plezier hun geliefde vak uit te blijven oefenen”, schetst Silvia. “Dat is verdrietig, want we hebben een prachtig vak. De administratieve last, de regelgeving en de steeds drukkere agenda zorgen er echter voor dat niet iedere audicien meer op zijn of haar plek zit. En zo verdwijnt deze waardevolle ervaring langzaamaan uit onze branche. Dat is ongelooflijk jammer en zou voorkomen kunnen worden als we hen kunnen laten zien hoe het ook anders kan. Door als freelancer aan de slag te gaan bijvoorbeeld.” Behoefte aan flexibiliteit Maarten weet zelf hoe zijn carrière een positieve wending nam toen hij in oktober 2022 besloot om te gaan freelancen als audicien. De vrijheid en de flexibiliteit gaven hem weer nieuwe energie en maakte dat hij zijn geliefde audicienswerk kon blijven combineren met zijn gezinsleven en zijn activiteiten voor zijn e-learningplatform Audiwijzer. Bovenal haalde het de druk van de ketel. “De markt is zo overspannen, de druk is enorm”, legt Maarten uit. “Zodra er iemand ziek is, zit je direct omhoog. Die toenemende werkdruk haalde voor mij het plezier weg uit het vak en ik denk dat veel andere audiciens dat ook zo ervaren. Als freelancer ervaar ik meer rust, minder werkdruk en de vrijheid om mijn werk zelf te plannen. Tegelijkertijd merkte ik direct dat de vraag ontzettend groot is en dat ik vaak ‘nee’ moet verkopen aan opdrachtgevers. Het is duidelijk dat er bij de audiciensbedrijven een grote behoefte is aan een dergelijke flexibele oplossing. Ik deelde mijn ervaringen met Silvia – met wie ik regelmatig contact heb – en al snel waren we het er over eens dat we er iets mee moesten doen.” Dat Maarten en Silvia een bijzondere chemie met elkaar hebben, blijkt gedurende het hele gesprek. Ze leerden elkaar kennen bij hun voormalige werkgever GN Hearing en hebben daarna altijd goed Maarten Dijkstra Silvia Boender

HOORDETAIL NR 2 2023 11 Schakelear aan een audicien gekoppeld worden, kunnen dankzij het selectieproces van Silvia en Maarten rekenen op een kundig audicien. Door transparant te werken weet de opdrachtgever vantevoren wie en wat hij kan verwachten als hij via Schakelear een audicien vindt. En die zoektocht zullen Maarten en Silvia steeds gemakkelijker te maken, blijkt uit hun plannen. “Onze website is nu nog vrij basic, maar we hopen dit snel uit te kunnen bouwen naar een platform voor freelancers”, legt Maarten uit. Een intranet voor onderling contact tussen freelancers behoort ook tot één van onze vele ideeën voor Schakelear. Het is nu dus nog even investeren, maar het doel is dat ons platform straks een directe link vormt tussen freelancers en opdrachtgevers. En natuurlijk zijn wij er dan nog om te ondersteunen waar nodig. Om mensen uit het netwerk met elkaar te matchen, om te onderhandelen met opdrachtgevers, freelancers te helpen met hun administratie en simpelweg een vraagbaak te zijn.” Grote diversiteit in werkplekken Schakelear is nogmaar net uit de startblokken, maar het ambitieuze duo ziet nu al veel mogelijkheden in de audiologiebranche. “We zijn nog maar net gestart en zijn ons concept nog aan het concretiseren, maar zelfs in deze inventariserende fase zien we direct al hoe divers de werkplek van de audicien kan zijn. Denk aan werken in een audiciensbedrijf, in een combinatiewinkel, ambulant audicienswerk of misschien zelfs wel bij een hoortoestelleverancier. En ga je voor korte opdrachten om gaten in de agenda te vullen of kies je ervoor om een aantal maanden op dezelfde plek aan de slag in het geval iemand met zwangerschapsverlof gaat? Dan is het ook nog mogelijk om je vaste baan te combineren met freelancewerk – mits de werkgever dat toestaat natuurlijk. Er zijn zoveel scenario’s mogelijk”, somt Silvia enthousiast op. ALS FREELANCER ERVAAR IK MEER RUST, MINDER WERKDRUK EN DE VRIJHEID OM MIJN WERK ZELF TE PLANNEN “We hopen dat er met een netwerk zoals Schakelear weer wat meer lucht in de audiciensmarkt komt”, concludeert Maarten. “Ik zie het als een extra flexibele schil op de arbeidsmarkt die een alternatief kan bieden voor de audicienswinkels die extra handjes kunnen gebruiken én de carrière van de audicien nieuw leven in kan blazen. Ook past een initiatief als Schakelear in deze tijd. Men wil steeds vaker flexibel kunnen werken. Daar kan Schakelear een mooie rol in spelen.” Silvia knikt instemmend: “Ik hoop vooral dat we met dit initiatief audiciens weer enthousiast maken – en houden – over hun vak. Dat zou ik heel tof vinden.” Meer informatie: Schakelear Tel. Maarten: +31 (0)6-27388241 | Tel. Silvia: +31 (0)6-54691522 | www.schakelear.nl

HOORDETAIL NR 2 2023 13 Adriaan Wolter Adriaan Wolter, eigenaar van een winkelcombinatie, deelt als ervaren audicien zijn visie over belangrijke topics in de hoorbranche. Column Voor ons vak is het belangrijk te volgen wat er gaande is in de audiologiewereld en we volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet. En dat zijn er nogal wat. De innovatie gaat razendsnel en biedt nieuwe voordelen; vanaf de aanpassing tot aan de handige aanvullende functies van het hoortoestel in het dagelijkse leven. Laten we een aantal hoogstandjes uit ons vak doornemen. Een handige ontwikkeling is de toenemende inzet van het 3D-printen om de hoortoestellen op een efficiënte en gepersonaliseerde wijze aan te kunnen passen bij de klant. Oorstukjes worden kosteneffectief geproduceerd en zijn perfect op maat aan de hand van de anatomie van het oor van de individuele cliënt. Een andere bepalende trend is de mate waarin kunstmatige intelligentie (AI) een rol gaat spelen in de ontwikkeling van hooroplossingen. Zo wordt het inmiddels toegepast om spraakverstaan te verbeteren door luistersituaties in het dagelijkse leven sneller en nauwkeuriger in te schatten. Ook kunnen AI-algoritmen de audiometrische testresultaten analyseren en helpen bij het identificeren van afwijkingen, die duiden op het gehoorverlies of andere gehoorproblemen. Tele-audiologie is nog zo’n ontwikkeling die de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen. Door gebruik te maken van digitale technologieën, zoals het videobellen, kan de audicien op afstand cliënten diagnosticeren, behandelen en adviseren. Dit kan van toepassing zijn om minder validen klanten een reis naar de winkel te besparen of gewoon handig zijn voor mensen die verder weg wonen. Steeds meer cliënten zullen deze service waarderen als ze bijvoorbeeld even tussendoor op het werk hulp nodig hebben van de audicien. Hearables zijn devices die gebruikt kunnen worden als een koptelefoon én een hoortoestel inéén. Vele van ons kennen het al, maar zijn vaak nog niet op de hoogte van alle mogelijkheden. De veelgemaakte vergelijking met de Apple Airpods is terecht, maar hearables bieden meer: de apparaatjes zijn in staat spraak te versterken en achtergrondgeluiden te dempen. Daarnaast kunnen ze de bewegingen van de gebruikers tracken en andere zaken monitoren. Biometrische sensoren worden inmiddels al toegepast om de activiteit van de hoortoesteldrager te volgen en de functionaliteit en toegevoegde waarde hiervan zal alleen nog maar toenemen. Niet alleen biedt het handige functies, het helpt ook om omgevingsgeluid steeds beter te detecteren, wat dan weer helpt om de prestaties van het hoortoestel te verbeteren. Een andere bijzondere ontwikkeling in de hoortoestellenwereld is de inzet van pupillometrie om de luisterinspanning in verschillende geluidssituaties te meten om vervolgens het hoortoestel vooraf beter te kunnen programmeren. De diameter van het pupil verraadt de cognitieve activiteit die de luistersituatie vereist en op basis van die onderzoeksresultaten wordt het hoortoestel steeds weer een beetje slimmer. Dit is nog maar het topje van de ijsberg als het gaat om de ontwikkelingen die op dit moment spelen en veelbelovend zijn voor de toekomst. En precies dit is de reden waarom ik denk dat het van belang is om de gebruikelijke ‘levensduur’ van het hoortoestel van vijf jaar los te laten. De innovatie gaat rap en elk jaar zijn er weer meer mogelijkheden om optimaal spraakverstaan in uitdagende situaties te realiseren voor jouw klant. Elke twee tot drie jaar nieuwe hoortoestellen zou de nieuwe norm moeten worden, echter zit hier wel een kostenplaatje aan. Daar zullen wij onze weg in moeten gaan vinden… In ieder geval blijven de technologische ontwikkelen doorgaan en ik blijf ze op de voet volgen. WELKE ONTWIKKELINGEN ZIJN ER OP HET GEBIED VAN AUDIOLOGIE?

HOORDETAIL NR 2 2023 15 BRANCHENIEUWS Patiëntenorganisaties, waaronder Hoormij∙NVVS, roepen de Tweede Kamer op het kabinet te vragen om 20 miljoen euro extra vrij te maken voor de toereikende financiering van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties. “Beleidsmakers, zorgorganisaties en uitvoeringsorganisaties kunnen niet zonder hen. Wij vertegenwoordigen miljoenen mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid”, zo stelt Hoormij∙NVVS op haar website. “Samen zorgen we voor de inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief, ervaringsdeskundigheid en kennis bij politiek en bestuur, in wetenschappelijk onderzoek en in kwaliteitstrajecten in de zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie. Ook zorgen we voor lotgenotencontact en betrouwbare informatie”, zo luidt de hartenkreet van de patiëntenorganisaties. Financiële middelen ontoereikend Op de website van de stichting, meldt Hoormij∙NVVS: “Ministeries, gemeenten en maatschappelijke sectoren doen een toenemend beroep op ons. De vraag naar ervaringsdeskundigen en ervaringskennis en de roep om de menselijke maat is enorm. De toegenomen inzet van patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties vraagt om een groter budget dan de afgelopen jaren het geval was. De financiële middelen, die grotendeels worden verkregen uit het voorgestelde pg-beleidskader van het ministerie van VWS, zijn ontoereikend. Dit geldt landelijk én voor gemeenten en regio’s. Want veel (zorg) taken in het sociaal domein zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd.” OPROEP AAN DE TWEEDE KAMER: ‘MEER GELD VOOR PATIËNTENORGANISATIES!’ Lokaal en regionaal worden beslissingen genomen over de zorg voor en participatie van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische kwetsbaarheid. “Wij moeten daarom niet alleen landelijk, maar ook in iedere gemeente en regio goed zijn toegerust. De zorg kost in Nederland ruim 100 miljard euro per jaar. Inbreng van patiënten en cliënten vindt iedereen belangrijk. Wij hebben berekend dat voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten minstens 70 miljoen euro nodig is. Dat is 20 miljoen euro meer dan nu wordt voorgesteld in het nieuwe pg-beleidskader.” Op de VWS-begroting van 100 miljard euro is 70 miljoen volgens de patiëntenorganisaties slechts een schijntje, nog minder dan één duizendste van het totaal. “Voor een volwaardige stem van patiënten, cliënten en hun naasten is het echter onmisbaar.” De brief aan de Tweede Kamer, die door tientallen patiëntenorganisaties is ondertekend, is op de website van Hoormij∙NVVS te lezen. Kijk op www.stichtinghoormij.nl.

Starkey is lid van vereniging GAIN Starkey Nederland - KIND HOREN - Distributeur voor Nederland en België +31 (0)55 360 2111 www.starkey.nl info@kindhoren.nl Moeiteloos kiezen voor ‘s wereldse kleinste CIC met bluetooth Het eerste CIC hoortoestel met draadloze 2,4 GHz connectiviteit en ingebouwde sensoren. Dit betekent dat het kleine - bijna onzichtbare - CIC-hoortoestel is uitgerust met bluetooth zodat o.a. audio kan worden gestreamd via smartphone of tablet. Uniek: de bluetooth antenne zit verstopt in het trekkoordje. Zeer binnenkort beschikbaar Healthable technieken zoals valdetectie en herinneringen om optimaal van het leven te genieten. Starkey Sound - 55 miljoen automatische aanpassingen per uur voor een realistisch en zuiver geluid in elke luisteromgeving. Met de Thrive-app bedien je je toestel zelf, voeg gemakkelijk settings toe en stream je favoriete muziek. Inclusief:

HOORDETAIL NR 2 2023 17 HOORHULPMIDDELEN “De reiswereld is veelal ontworpen voor horenden en kan daardoor op z’n minst frustrerend zijn, op z’n ergst onveilig, zeker als je geen voorgaande reiservaring hebt. Gelukkig bestaan inmiddels een handjevol gespecialiseerde reisbureaus die all-inclusive (groeps-)reizen aanbieden en steeds meer van de traditionele reisorganisaties bieden extra diensten zoals gebarentolken, airport assistance of aangepaste verblijven. Maar… wat als je meer zelfstandigheid verlangt? Verder, afgelegener en extremer wilt gaan dan ooit tevoren? Of écht je ‘wanderlust’ wil voeden door ‘buiten de kaders’ te reizen? Voor de eigenwijzen onder ons, stiekem eigenlijk ook gewoon voor iedereen, volgen hier een aantal handige tips voor het plannen van een reis.” Een goed begin is het halve werk “Het klinkt misschien vanzelfsprekend maar het vooraf bestuderen van relevante websites, blogs, folders, brochures, reisgidsen, kaarten en stadsplattegronden maakt dat je als slechthorende goed kunt anticiperen en een gedetailleerde reisstructuur kunt maken. Daarnaast ben je ook beter in staat om met eventuele onverwachte uitdagingen om te gaan.” Smart met je phone “Een smartphone biedt zoveel mogelijkheden om geïnformeerd te blijven voor en tijdens een reis. Naast het kunnen browsen op bovengenoemde reisinformatie en reis-apps, kan het gebruik van social media een belangrijke meerwaarde hebben. Hierover later meer. Taal-, vertaal- en spraakherkenningsapps kunnen ook van onschatbare waarde zijn, vooral in het buitenland waar gebaren die voor ons heel gewoon zijn, onaardig of beledigend kunnen zijn. Ook het veiligheidsaspect kan men ondervangen met de juiste apps en instellingen op je smartphone. Denk aan een alarmknop voor noodsituaties of een bewakingsfunctie voor thuisblijvers. Zorg dus dat alle relevante apps up-to-date zijn en stel alles naar je eigen specifieke behoeften in.” Zeg het nou gewoon! “Veel slechthorenden vinden het lastig om aan te geven dat ze hoorproblemen hebben, hetzij door schaamte, onwetendheid of angst. Maar over dit onderwerp zijn alle ervaren reizigers het met elkaar eens: hoe eerder je het vertelt, hoe makkelijker het wordt. Adviseer de klant daarom helder te zijn over de gehoorbeperking. Als dit niet gaat, zoals in drukke, openbare ruimtes of onderweg, dan kunnen visuele indicators superhandig zijn. Voorbeelden hiervan is het internationaal herkenbare blauwe symbool voor slechthorendheid en Limited Hearing stickers en bordjes.” HELP JE KLANT VOOR TE BEREIDEN OP VAKANTIEPLANNEN Of je nou jarenlang spaart voor een wereldreis met het gezin, regelmatig reist voor je werk of drie weken lang in een hangmat in de zon wilt liggen, een goede voorbereiding van je reis is altijd uitermate belangrijk. Al helemaal als je te maken hebt met hoorproblemen. Van transport, tijdigheid en navigeren tot verblijf en veiligheid, zo veel aspecten van een reisschema zijn ‘anders’ voor slechthorenden en vereisen daarom aandacht vooraf. Hoordetail gaat in gesprek met Hoorexpert: welke adviezen heeft de specialist in hoorhulpmiddelen voor de audicien die een reislustige klant aan tafel treft? Uitrusting Hoorexpert geeft tips voor handige items die klanten zouden kunnen meenemen op reis en waarin de audicien hen eventueel zelf kan voorzien: • Reiswekker met trilfunctie/hard geluid, zodat je altijd op tijd bent • Travelset, met een complete reisversie van het wek- en waarschuwingssysteem, zodat je ook op je vakantielocatie signalen in je vakantiewoning meekrijgt. • Telefoonversterker • Stemversterker, hoorversterker en/of soloapparatuur • Een op jouw behoeften afgestelde hoofdtelefoon • Oordopjes voor het zwemmen of voor in het vliegtuig • (Hoortoestel-)opladers en een wereldstekker • Extra hoortoestelbatterijen en filters • Reinigingsproducten en een droogbox voor je hoortoestel Beleven, vastleggen, delen “Door informatie uit te wisselen leren we en groeien we”, stelt Hoorexpert. “Moedig je klant daarom aan om reiservaringen als slechthorende zo veel mogelijk te delen. Het internet, inclusief social media, is daar een krachtige medium voor. Je kunt foto’s en beschrijvingen delen, doorlinken naar handige instanties en waarschuwen voor onveilige situaties. Al deze informatie helpt medereizigers met hun eigen voorbereiding, maar vergroot in het algemeen de kennis en het bewustzijn over mensen met hoorproblemen. Zo zijn attracties, reisorganisaties en overheidsinstanties beter in staat om doelgerichte toegankelijkheid en een betere inclusiviteit te realiseren.” Meer informatie: Hoorexpert Tel. +31 (0)345-632393 www.hoorexpert.nl

HOORDETAIL NR 2 2023 18 INTERVIEW Nederland vergrijst. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) spreekt zelfs van een dubbele vergrijzing1. Dat wil zeggen dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Nederlandse samenleving, maar dat ook de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen. Dat betekent tegelijkertijd dat er steeds minder mensen zijn die zorg kunnen dragen voor die ouderen, wat ook wel de ‘grijze druk’ wordt genoemd. De noodzaak is daarom hoog om de zorg, daar waar het kan, efficiënter in te richten. Dat digitalisering in de zorg een rol daarin kan spelen is bekend, maar uit recent onderzoek van ‘DIGITALISERING IN DE (HOOR)ZORG KAN NIET LANGER WORDEN TEGENGEHOUDEN’ De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk, met de vergrijzing en personeelstekorten als enkele hoofdoorzaken. Het gevolg is dat de wachtlijsten langer worden en de zorgkosten alsmaar stijgen. Er wordt continu onderzocht hoe de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar kan blijven en digitalisering blijft terugkomen als een mogelijke oplossing om de zorg efficiënter in te richten. Reden genoeg voor zorgverzekeraar VGZ om een paar maanden geleden het debat aan te gaan met zorgaanbieders, verzekerden en patiënten over de digitalisering in de zorg. Vanuit de hoorzorg schoven Mirjam Jans (Head of Strategic Development & Country Lead bij GN) en Herman Langstraat (Directeur IntoEars Hoorcentrum en OogvoorOren.nl) aan bij het debat om te pleiten voor een efficiëntere hoorzorg, mede door de regelgeving te actualiseren en digitalisering toe te staan. Universiteit Twente blijkt dat Nederland op dat gebied achterloopt2. “Digitalisering is meer dan de inzet van technologie, het gaat vooral om een andere manier van werken en daar is visie, lef en regie voor nodig”, stelt UT-hoogleraar prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen. In het VGZ-debat horen we positieve verhalen over hoe digitale zorg effectief en tijdbesparend kan zijn. “We weten inmiddels dat we 85% van de consulten volledig online kunnen afhandelen”, stelde Jasper Schellingerhout, huisarts, klinisch epidemioloog en medeoprichter van de digitale huisartsenpraktijk Arene. Uit het debat komt tevens naar voren dat de regelgeving omtrent digitalisering aan vernieuwing toe is. Zo worden BIG-registraties niet verlengt als je alleen online patiënten ziet en vergoeden zorgverzekeraars geen consulten aan huis als het gaat om hoortoestellen. Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ sluit af met een conclusie dat leden een keuze moeten hebben en dat digitalisering inclusief moet blijven. Met die conclusie is Herman Langstraat het helemaal eens: “We vullen in dat patiënten niet zitten te wachten op digitalisering of dat ze de vaardigheden niet hebben, maar we onderschatten daarmee de vijftigplusser in 21e eeuw. Deze doelgroep heeft behoefte aan zelfregie, keuzevrijheid en transparantie. Digitalisering en meer flexibele zorg kan daarin uitkomst bieden, zeker met de technologie die we nu hebben.” Herman Langstraat en Mirjam Jans

HOORDETAIL NR 2 2023 19 Hoe zit het in de hoorzorg? Digitale middelen zijn de hoorzorg niet helemaal vreemd. Toen de coronapandemie uitbrak, werden sommige handelingen van de hoorzorgprofessional noodgedwongen gedigitaliseerd. Denk aan videobellen met de audicien en finetunen op afstand, ook kan de hoortoestelgebruiker steeds meer zelf regelen via de app. Toch is het mogelijk om de hoorzorg verder te digitaliseren, maar deze werkwijze wordt tot op heden nog niet vergoed door alle zorgverzekeraars, mede doordat dit (nog) niet in de richtlijnen van Stichting Audiciensregister (StAr) is opgenomen. Zonde, vindt Mirjam Jans: “Te veel mensen in Nederland hebben nog geen hooroplossing, terwijl ze die wel nodig hebben. De stap naar de audicien is vaak te groot of wachttijden zijn te lang. En dat terwijl er zoveel oplossingen voor handen zijn om deze drempel lager te maken. Onderzoek leert ons dat digitalisering efficiënt is én drempelverlagend kan werken voor mensen met gehoorverlies die nog geen oplossing hebben.” In haar vorige functie bij GN werkte Mirjam twee jaar lang aan diverse innovatieprojecten, bracht zij de behoeften van de slechthorende consument in kaart en bekeek ze de kansen die de technologie ons biedt nu de hoorzorg onder druk staat. Een belangrijke conclusie die zij stelt is dat de consument soms andere behoeften heeft dan dat we aannemen. “Als branche is onze aanname vaak dat 1 Centraal Bureau voor de Statistiek. (z.d.). Ouderen. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/leeftijd/ouderen 2 University of Twente. (2022, 27 juni). Nederland loopt achter in digitalisering zorg. Universiteit Twente. https://www.utwente.nl/nieuws/2022/6/686860/nederland-loopt-achter-in-digitalisering-zorg onze doelgroep niet zit te wachten op digitale oplossingen. Door de pilots en testen die we afgelopen jaren deden, kwamen we erachter dat er een flinke groep mensen is die hier wel degelijk klaar voor is. Onder andere regelgeving houdt ons tegen om stappen te kunnen zetten die beter aansluiten bij de consument en tegelijkertijd de druk op de (hoor)zorg verlagen.” ‘Regelgeving moet versoepeld worden’ Dat Herman zich zo betrokken voelt bij dit onderwerp, is niet gek. Zijn bedrijf OogvoorOren.nl heeft digitalisering al ver doorgevoerd. Een groot deel van het aanpasproces kan online plaatsvinden bij de e-audicien en na afronding van de proef ontvangen mensen een eigen portaal met onder andere instructievideo’s voor onderhoud, het vervangen van filters en domes, hoe de connectie met hun telefoon te herstellen, etc. Zo wordt de zelfredzaamheid van de hoortoesteldrager gestimuleerd. “We weten als geen ander dat de technologie er klaar voor is, maar de regelgeving houdt het tegen”, stelt Herman. “Angst lijkt te regeren. Audiologen stellen dat het medisch niet verantwoord is om hoortoestellen op locatie of op afstand aan te passen. Zij zijn van mening dat er altijd in het oor gekeken moet worden om eventuele gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Ook de StAr-regelgeving stelt dat de audicien altijd triage moet doen, otoscopie hoort daarbij. Ik ben het daarin wel met ze eens, maar ik denk dat dat losstaat van de digitaliseringsmogelijkheden die er dan over blijven. Als het namelijk wel pluis is en een hoortoestel is nodig om iemand verder te helpen, dan kan het proces alsnog digitaal plaatsvinden als de klant dat wil. Nu is die keuze er niet binnen de vergoede zorg.” Mirjam vult aan: “Het tekort aan audiciens en de groeiende doelgroep dwingt ons om efficiënter te gaan werken en onze werkwijze en oplossingen beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de consument. Daarom is het juist nu goed om te onderzoeken hoe we dat kunnen doen. Niet alleen weten we dat het in de praktijk al mogelijk is – zoals we dat zien bij OogvoorOren.nl – ook is het betekenisvol om de effectiviteit en de klanttevredenheid van de consument te onderzoeken als we het proces zouden digitaliseren. Zo leren we waar we efficiënter kunnen zijn en welke doelgroep deze digitale service juist zo waardeert.” In gesprek met VGZ Het bezoek aan het VGZ-debat gaf de aanleiding om opnieuw het gesprek aan te gaan met de verzekeraar om te kijken naar de mogelijkheden om digitale hoorzorg te vergoeden. Daar waar VGZ openlijk aangeeft open te staan voor digitalisering in de hoorzorg, hopen Herman en Mirjam een steentje bij te dragen om mee te denken over een mogelijke pilot. Doel hiervan is om aan te tonen dat digitalisering van - in ieder geval een deel van - het aanpasproces leidt tot efficiëntie en wellicht zelfs een hogere klanttevredenheid. Herman: “Als we nu niet efficiënter worden, dan worden de wachtlijsten alsmaar langer. We weten dat de gevolgen van onbehandeld verlies groot kunnen zijn. Onderzoek laat zien dat slechthorenden in een isolement kunnen raken en mogelijk sneller dementie ontwikkelen. We moeten aan de slag om hoorzorg toegankelijk te houden.” We vragen Herman hoe zo’n pilot eruit zou moeten komen te zien. “Het zou een mooie eerste stap zijn om ná de eerste fysieke triage, thuis of in de winkel, te kijken wat er wél digitaal kan en waar we het aanpasproces beter kunnen laten aansluiten op de wensen en behoefte van de consument. Wat ons betreft houdt niets de audicien tegen om de hoortoestellen daarna online aan te passen, later bij te stellen waar nodig en ook online beschikbaar te zijn bij hulpvragen. Uiteraard zullen we dan de effectiviteit en de klanttevredenheid moeten toetsen en deze vergelijken met klanten die het reguliere protocol hebben doorlopen. Als de resultaten gelijk of zelfs beter zijn voor bepaalde doelgroepen, dan is het wellicht tijd om de regelgeving onder de loep te nemen.” Hoewel de gesprekken met VGZ nog lopen, zijn Herman en Mirjam zijn voorzichtig hoopvol nu de zorgverzekeraar heeft aangegeven dat digitalisering inderdaad hoger op de agenda is komen te staan. Ook heeft VGZ aangegeven dat zij het op afstand finetunen van hoortoestellen toestaat, ondanks het feit dat dit niet in het StAr-handboek staat. Een mooie eerste stap, beamen beide. “We beseffen dat hoorzorg slechts een klein dossier is voor de zorgverzekeraar, maar wel een belangrijk dossier. Daarom zijn we blij dat we om tafel kunnen om de belangen voor de hoorzorg bespreekbaar te maken en op te komen voor de belangen voor de hoorzorg in het algemeen, maar ook voor de behoeften van de consument met gehoorverlies in het bijzonder. Ik denk dat we niet meer om digitalisering heen kunnen als we aan onze zorgplicht willen blijven voldoen. Een pilot kan uitwijzen wat we daarmee winnen en we denken graag mee hoe we daar invulling aan kunnen geven”, besluiten Herman en Mirjam eensgezind.

Ponto™ – Botverankerd hoorsysteem Ponto™-systeem De zekere keuze voor uw patiënten Bewezen oplossingen die tijdloos zijn Levert beter gehoor1 Gekozen door patiënten en chirurgen1;2 1Ponto 5 SuperPower clinical data and results (Doc-00121116) 2Ponto 3 and Ponto 5 first nine months sales data (Doc-00121115) Lees meer over Ponto Systeem Scan de QR-code of ga naar www.oticonmedical.nl

HOORDETAIL NR 2 2023 21 OORSTUKJES Hörluchs biedt twee series titanium oorstukjes: de ‘Lifestyle Series’ is geschikt voor lichte gehoorverliezen met CIC- en ITE-uitvoeringen. Hooroplossingen voor matige gehoorverliezen kunnen worden aangepast met de ‘Design Series’. Dit omvat alle ontwerpen met een extra steunpunt in het buitenoor voor een comfortabele fit. Speciale vermelding verdient de Cymbaline - een ontwerp dat esthetiek en functionaliteit combineert. Esthetisch hoogtepunt Een bijzonder esthetisch hoogtepunt vormen de strass-steentjes, verkrijgbaar in de kleuren rood, groen, blauw en kleurloos. Matte en gepolijste titanium oorstukjes kunnen standaard met alle steenkleuren worden besteld. Als het oorstukje zelf gekleurd is, wordt het model voorzien van kleurloze stenen. De modelleurs van Hörluchs bepalen op basis van de anatomie van het oor welke steenmaat ideaal is voor het oorstukje. Afhankelijk van de nodige ondersteuning worden één of drie stenen aangeboden. Martin Baumann (Hoofd Audiologie & Modellering) legt uit: “Klanten hebben de mogelijkheid om stenen in verschillende kleuren te bestellen, dit kan worden aangegeven in de opmerkingen bij de bestelling. Bij sommige ontwerpen is het moeilijk om stenen optimaal te plaatsen, vanwege de uitsparing in de conchabasis. Daarom hebben wij deze optie niet opgenomen in de standaard bestelling. Wij geven echter graag individueel advies en zoeken samen met onze klanten naar de optimale oplossing.” Medische pluspunten van titanium Naast het aantrekkelijke uiterlijk bieden titanium oorstukjes van Hörluchs ook medische voordelen. Het materiaal is bestand tegen cerumen en is hypoallergeen, antibacterieel, huidvriendelijk en biocompatibel. Het zorgt voor een uitstekende warmteafvoer, valt nauwelijks op in het oor en draagt zeer comfortabel. Door de geluidshardheid biedt het materiaal maximale akoestische KLEURRIJK IS DE NIEUWE STANDAARD VOOR OORSTUKJES VAN HÖRLUCHS Het Duitse oorstukjeslaboratorium Hörluchs biedt sinds bijna twee jaar titanium oorstukjes aan die worden vervaardigd met behulp van hun eigen 3D-laserproductie. Het esthetische design dat in verschillende kleuren geproduceerd kan worden en zelfs verder versierd kan worden met strass-stenen, maakt dat het oorstukje een waar sieraad voor het oor is geworden. transparantie en zorgt het voor een optimale hoorervaring van natuurlijk geluid. Bovendien heeft men bij dit materiaal minder last van vochtophoping en worden jeukende gehoorgangen voorkomen. Voordelen voor hoorzorgprofessionals Titanium oorstukjes zijn uiterst stabiel en licht. Het materiaal wordt om die reden ook gebruikt in ruimtevaarttoepassingen. Er kunnen zelfs wanddiktes van 0,4 mm worden geproduceerd met dit materiaal, ideaal voor kleine of anatomisch complexe gehoorkanalen. Titanium behoudt jarenlang zijn exclusieve en hoogwaardige uiterlijk en is net zo vriendelijk voor de techniek. Het duurzame productieproces is zeer nauwkeurig en maakt dat het materiaal betaalbaar is voor het gebruik als oorstukje. Er hoeven geen proefschaaltjes gemaakt te worden, wat ook het bestellen versnelt en vereenvoudigt. Bovendien kan het gemakkelijk worden bewerkt door de professional. Hiervoor biedt Hörluchs in de eigen onlineshop een passende freesset en extra polijstmogelijkheden. Onder het motto ‘De nieuwe standaard is kleurrijk’ lanceert Hörluchs een fris concept met gekleurde oorstukjes met de verfijnde uitstraling van strass. Hiermee biedt het Duitse oorstukjeslaboratorium de hoortoestelindustrie een esthetisch en hoogwaardig alternatief voor de andere materialen die in de markt beschikbaar zijn. Meer informatie: Hörluchs Hearing GmbH & Co. KG Tel. +49 9151 90886-222 | www.hoerluchs.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4