Hoordetail nr2-2024 Online

hoordetail Verschijnt vier keer per jaar - Erkenningsnummer (P923060) Vaktijdschrift voor de totale hoorbranche | Mei 2024 | 8e jaargang no. 2 | Prijs € 10,50 Coverstory Hoorexpert Van individuele hooroplossingen naar maatschappelijk verantwoorde hoorzorg GROOT INTERVIEW Vereniging GAIN

"w www.phonak.nl 13 312 Phonak Lumity wordt wederom uitgebreid, nu met batterijmodellen Audéo L-312 en twee SP modellen met 13 batterij. Een breed aanbod hooroplossingen met onze meest geavanceerde Phonak SmartSpeech™ Technologie voor een beter spraakverstaan in uiteenlopende situaties. Gesprekken zijn helder voor iedereen met Lumity. Versta het gesprek gehoor geven

HOORDETAIL NR 2 2024 3 Op de basisschool werd ik, als tienjarig meisje, gepest. Waarom? Joost mag het weten. Als ik terugdenk aan dat kleine blonde meisje, zie ik vooral een onbevangen kind dat er niet per se tussenuit sprong. Hoe dan ook: er niet bij horen was – zeker op die kwetsbare leeftijd – ontzettend pijnlijk voor mij en niet te vergeten: voor mijn ouders. Zij zagen mij in mijn schulp kruipen en minder goed presteren op school. Nu ik zelf moeder ben kan ik pas indenken hoe verdrietig dit voor hen moet zijn geweest. Talloze gesprekken op school haalden niets uit, dus van school veranderen leek de enige oplossing. Gelukkig maar! Ik bloeide op, werd omarmd en had de tijd van mijn leven. Het pesten was verleden tijd. Kinderen zijn veerkrachtige wezens. Ik had – en heb – geen noemenswaardige of gediagnosticeerde beperking waardoor ik per se opviel in de klas. Ik had waarschijnlijk gewoon de domme pech om als zondebok uitgekozen te worden. Maar deze pittige periode in mijn leven heeft er wel toe geleid dat ik mij altijd betrokken voel tot de underdog in de groep. Iets wat mijn moeder mij geleerd heeft. “Gaat er niemand naar dat kinderfeestje? Dan ga jij wel.” Waarom ik dit persoonlijke verhaal deel in een vaktijdschrift voor hoorzorgprofessionals? Ik durf wel te zeggen dat het verhaal van Stan van Kesteren, tijdens de Clinical Conference in april, een gevoel van herkenning gaf. Natuurlijk is onze situatie niet helemaal te vergelijken – ik heb geen onomkeerbaar gehoorverlies en ik mag absoluut niet klagen over mijn leven nu – maar het trof mij om een leeftijdsgenoot te horen vertellen over de obstakels in zijn leven met gehoorverlies. Hoe oneerlijk het soms kan zijn en hoe de omgeving niet altijd adequaat handelde om Stan goed te laten functioneren. Anders behandeld worden, bewust of onbewust, heeft een grote impact op een mens, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Dat toegankelijkheid en inclusiviteit belangrijke trefwoorden zijn in deze editie, doet me dan ook goed. Hoorexpert is al jaren een uithangbord voor een inclusieve samenleving met een breed scala aan hoorhulpmiddelen om mensen met een gehoorbeperking te laten meedraaien in de maatschappij. In de coverstory leest u over de gedrevenheid van Per Gisolf en zijn team om een reikende hand te bieden voor mensen die gebaat zijn bij een versterker, een koptelefoon of wek- en waarschuwingssystemen. Uiteraard leest u ook een verslag van de Clinical Conference, waar het thema ‘Inclusiviteit en gehoorverlies’ centraal stond en waar u het verhaal van Stan samengevat ziet. Ik nodig u echter graag uit om zijn hele bijdrage terug te luisteren op de website van het event. Maar daar houdt het niet op. In het interview met Mirjam Jans en Marvin Hoogerwerf, nieuwe bestuursleden van GAIN, vertellen zij alles over hun missie om de hoorzorg 100% toegankelijk te maken. Dat de SpeakSee Microphone Kit, dat groepsgesprekken nauwkeurig transcribeert, op het werk nu vergoed wordt door het UWV, en dat Ieder(in) de Week van de Toegankelijkheid (7 t/m 12 oktober) in teken stelt van een toegankelijke werkplek, laat zien dat er gelukkig mooie stappen gezet worden in de weg naar een toegankelijke samenleving. Ik hoop dat wij met Hoordetail samen met u als professional een steentje kunnen bijdragen om iedereen met een beperking zich thuis te laten voelen in onze maatschappij. Colofon en De Visie Vaktijdschrift voor de totale hoorbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.hoordetail.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Charlotte Swagten (hoofdredacteur) c.swagten@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Kevin Peeters (media-adviseur) k.peeters@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Hoordetail heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 30,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2024 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming vande uitgever. Hoordetail besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. hoordetail Verschijnt vier keer per jaar - Erkenningsnummer (P923060) Vaktijdschrift voor de totale hoorbranche | Mei 2024 | 8e jaargang no. 2 | Prijs € 10,50 Coverstory Hoorexpert Van individuele hooroplossingen naar maatschappelijk verantwoorde hoorzorg GROOT INTERVIEW Vereniging GAIN Charlotte Swagten Hoofdredacteur Hoordetail c.swagten@gpmedia.nl DE VISIE ANDERS BEHANDELD WORDEN, BEWUST OF ONBEWUST, HEEFT EEN GROTE IMPACT OP EEN MENS, KAN IK UIT EIGEN ERVARING VERTELLEN

HOORDETAIL NR 2 2024 4 INHOUD P. 23 STARKEY SIGNATURE SERIES Met de nieuwe Signature Series tekent de Starkey opnieuw voor optimale geluidsbeleving in nieuwe, discrete in-het-oor hoortoestellen. Op een aantal speciale lanceringsdagen in Apeldoorn en Tilburg maakten de eerste audiciens al kennis met de CIC Rechargeable, CIC Non Wireless en de kleinste IIC. P. 15 AUDICIENSCONGRES & HOORZORGBEURS Na een succesvolle en drukbezochte editie in 2023, maakt de hoorbranche zich weer op voor twee dagen vol ontmoetingen en kennisdeling op het AuDidakt Audicienscongres en de gelijktijdige Hoorzorgbeurs op 8 en 10 juni in Evenementenhal Gorinchem. Op beide dagen hoeven audiciens zich niet te vervelen met twee unieke dagprogramma’s met een breed keuzemenu van expertsessies, een rondetafelgesprek en een divers beursplein. P. 20 WIDEX SMARTRIC Een aantal jaar heeft Widex gebroed op een nieuw hoortoestel dat opnieuw toegevoegde waarde heeft voor het portfolio van de audicien, met de nieuwe SmartRic als resultaat. Een hoortoestel dat opvalt door het nieuwe L-vormige design, waardoor de microfoons anders gepositioneerd zijn om een nog natuurlijker geluid en een betere focus op spraak te realiseren. P. 10 GROOT INTERVIEW GAIN Maandenlang was het wat stiller rondom GAIN, de leveranciersvereniging van de hoorbranche in Nederland. Tot nu. In april werd het vernieuwde bestuur én een aangescherpte ambitie, die aansluit op de GAIN-missie, gepresenteerd: 100% toegankelijke hoorzorg, door te focussen op capaciteitsuitdagingen bij de audicien. Hoe ze dat gaan aanpakken? Dat bespreken we met de nieuwe bestuursleden Mirjam Jans en Marvin Hoogerwerf. 10 15 20 23

HOORDETAIL NR 2 2024 5 P. 48 AUDICIEN IN BEELD – BROEKERHOREN Sinds 2023 kunnen de mensen uit het idyllische Broek op Langedijk bij Broekerhoren terecht voor al hun vragen omtrent het gehoor. Audicien en eigenaar Michael Obbes, die al jaren werkzaam is in de hoorbranche, kijkt tevreden terug op zijn eerste jaar als zelfstandige. Dat hij elke donderdag samen met zijn 88-jarige vader en voormalig audicien Bert Obbes samen in de winkel staat, is voor hem een extra mooi geschenk. P. 31 BIMODAL SMART APP Cochlear en ReSound werken samen in de Smart Hearing Alliance om geavanceerde en innovatieve hooroplossingen te ontwikkelen, waar ook mensen met een bimodale hooroplossing van kunnen profiteren. Trots kondigt Cochlear nu de nieuwe Bimodal Smart App aan, waarmee CI-drager in één app het CI en het hoortoestel kan bedienen. P. 43 AUDIOLOGE.BE We spoelen even terug naar 2020, het jaar waarin we de bruisende Margot Coppin leerden kennen. De West-Vlaamse zette haar krachten op dat moment in als zelfstandige audiologe in de Vlaamse optiekwinkels van iO. Nu, een aantal jaar later, verschijnt ze weer op onze radar. Haar avontuur als zelfstandige is verder gegaan onder de naam Audiologe.be, een nieuw en ambitieus audiologiebedrijf waar meerdere audiologen zich bij kunnen aansluiten. P. 26 COVERSTORY HOOREXPERT Inclusiviteit en toegankelijkheid zijn grote drijfveren voor Hoorexpert om zich in te zetten voor slechthorenden, zodat zij optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. De hoorhulpmiddelenspecialist neemt daarom actief deel aan conferenties en initiatieven die een inclusievere samenleving nastreven. Ook bereidt Hoorexpert zich voor op een toekomst waarin Auracast een grote rol gaat spelen voor de toegankelijkheid voor slechthorenden. 31 26 43 48

HOORDETAIL NR 2 2024 6 TOEGANKELIJKHEID 6 HOORDETAIL NR 2 2024 WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID: AANDACHT VOOR TOEGANKELIJKE WERKPLEK Ieder jaar organiseert Ieder(in), een organisatie die zich inzet voor een inclusievere samenleving, de Week van de Toegankelijkheid. Dit jaar staat het thema ‘Een toegankelijke werkplek’ centraal. VVD-kamerlid Daan de Kort is zelf slechtziend en zet zich actief inzet in voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking. In dat kader stelde hij begin dit jaar Kamervragen over het vergoeden van teksthulpmiddelen zoals Speaksee door het UWV. “Er staan nog te veel mensen met een beperking aan de zijlijn. Het is mooi om met behulp van moderne technieken meer doven en slechthorenden aan het werk of aan de studie te krijgen. Die talenten worden nu te weinig benut en dergelijke hulpmiddelen kunnen daarbij een helpende hand bieden”, zo stelde Daan de Kort eerder. Jari Hazelebach, oprichter van Speaksee reageert trots: “We zijn jaren bezig geweest om de effectiviteit van Speaksee op de kaart te zetten. Er zijn twee pilots geweest met de Coalitie voor Technologie en Inclusie en het UWV. Uiteindelijk hebben de Kamervragen van Daan geholpen om dit besluit erdoor te krijgen.” Speaksee Microphone Kit De Speaksee Microphone Kit zet nauwkeurig spraak om naar tekst in (groeps-)gesprekken, zodat doven en slechthorenden kunnen lezen wat er wordt gezegd. Men komt alleen in aanmerking voor de vergoeding als Speaksee op de werkvloer wordt ingezet en als een audiogram kan worden overlegd. Ook moet worden toegelicht waarom dit hulpmiddel essentieel is, bijvoorbeeld voor het deelnemen aan groepsvergaderingen. In het besluit van de minister is terug te lezen dat de inzet van Speaksee geen invloed heeft op het recht om ook een tolk in te zetten. SPEAKSEE OP DE WERKVLOER VANAF NU VERGOED DOOR UWV Speaksee wordt vanaf nu vergoed door UWV om ingezet te kunnen worden in een werkomgeving. Dit besluit kondigde minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) eerder dit jaar aan naar aanleiding van Kamervragen van VVD-Kamerlid Daan de Kort. Onlangs is de aanvraagprocedure voor de vergoeding gerealiseerd. Kijk voor meer informatie op www.speak-see.com of kijk op www.uwv.nl. Speaksee Microphone Kit Het inrichten van een werkplek voor iemand met een beperking is maatwerk. Kleine aanpassingen kunnen een wereld van verschil maken, ook voor een dove of slechthorende. Denk aan het installeren van een flitslamp voor de deuren van een magazijn of een telefoonversterker. Deze eenvoudige aanpassingen dragen bij aan een inclusieve werkomgeving voor mensen met een gehoorbeperking. Steentje bijdragen Tijdens de Week van de Toegankelijkheid roept Ieder(in) mensen op om met elkaar in gesprek te gaan over toegankelijke werkplekken. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn op het werk? “Door met elkaar erover te praten, leer je samen wat er nodig is om een toegankelijke(re) werkplek te creëren waar iedereen zich welkom voelt”, zo stelt Ieder(in). “We hopen dat dit jaar opnieuw veel organisaties zich aansluiten bij de Week van de Toegankelijkheid. We roepen mensen op om activiteiten te organiseren, zoals inspiratiesessies en schouwen.” Ook hoorzorgprofessionals kunnen hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de (online) actie in de Week van de Toegankelijkheid. Audiciens kunnen bijvoorbeeld actief contact zoeken met hun klanten om te vragen wat ze voor hem of haar kunnen betekenen om hen beter te kunnen laten meedraaien in de maatschappij. De Week van de Toegankelijkheid vindt plaats van 7 tot en met 12 oktober 2024. Meer informatie via www.weekvandetoegankelijkheid.nl

HOORDETAIL NR 2 2024 7 HEARABLES De groep lichte gehoorverliezen heeft een enorme potentie, maar is lastig te vangen met het traditionele hoortoestel. De producten van Sennheiser, die sinds een aantal jaar tot het portfolio van Sonova behoren, kunnen deze brug slaan. Trouwe klant is Rudi Struijk, audicien en eigenaar van Struijk Audiciens, dat inmiddels acht vestigingen in Nederland heeft. “Ik verkoop al jaren producten van Sennheiser. De televisieproducten van het merk zijn voor mij altijd een goede en betrouwbare oplossing geweest voor mijn klanten vanwege de duurzaamheid en de geluidskwaliteit. De nieuwe, kleinere producten van Sennheiser vormen een mooie aanvulling op ons aanbod. Zo wordt in de ConC 400 de technologie achter het geroemde geluid van Sennheiser heel mooi gecombineerd met de technologie van de hooroplossingen van Sonova. Dat is gewoon super.” ConC 400: situationele luisterhulp Deze hearable is situationele luisterhulp met Speech Enhancement om het spraakverstaan op te vijzelen in specifieke situaties, zoals als een rumoerige omgeving of een vergadering. Samen met de uitstekende streamingsopties zoals audiciens die kennen van Phonak en Unitron, de Active Noise Cancelling en App sluit de ConC400 goed aan bij luisterbehoeften van de jongere consument (45 tot 65 jaar). SENNHEISER BIEDT MEER OPTIES VOOR GOEDE HOORZORG ‘‘Kun je mijn hoortoestellen laten klinken als mijn Sennheiser?’’ Dit hoort audicien en audiologieondernemer Rudi Struijk regelmatig in de aanpaskamer terug. Het welbekende consumentenmerk wordt vaak in één adem genoemd met betrouwbaarheid en kwaliteit. In de Sennheiser ConC 400 worden deze eigenschappen gecombineerd met de hoogwaardige audiologische technologie van Sonova. Het resultaat: een hooroplossing voor lichte gehoorverliezen. Rudi vertelt waarom hij zo enthousiast is over het vernieuwde portfolio van Sennheiser. TVS 200: compacte TV-oplossing Een grote hoofdtelefoon in de oplader naast de TV behoort tot het verleden met de compacte TV-oplossing TVS 200. Ideaal is dat men via de app de omgeving kan ‘bijschakelen’ met de Ambient Awareness functie om tussendoor een gesprek te kunnen voeren. De ‘oortjes’ zijn tevens gemakkelijk te koppelen met de smartphone, tablets, etc. Voor cliënten die al wel de stap naar de winkel gezet hebben voor een hoortoestel, maar helaas afzien van een hoortoestelproef, kunnen ConC 400 en TVS 200 een plan B zijn. Beide producten bieden klanten een eerste ervaring met de professionele hoorzorg en is mogelijk het begin van een langere hoorreis in de audicienswinkel. Meer informatie: Sonova Nederland BV Tel. +31 (0)88-6008850 | www.sonova.com Rudi Struijk met één van zijn klanten ◀ Sennheiser ConC 400

medel.com Meer weten? Ga naar go.medel.com/fgk Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MED-EL is onder licentie. *Compatibel met iOS- en Android-apparaten. Raadpleeg onze website voor een lijst met compatibele apparaten. **Bimodale streaming is alleen mogelijk met Android 12 of hoger en hoortoestellen die compatibel zijn met de ASHA-technologie (Audio Streaming for Hearing Aids). Raadpleeg onze website voor een lijst met compatibele apparaten. Klein, maar krachtig. De nieuwe AudioStream-adapter levert directe, draadloze streaming naar de RONDO 3 audioprocessor. Als de adapter is verbonden met de RONDO 3, streamt hij muziek en spraak in echte stereo met hoge geluidskwaliteit vanaf compatibele smartphones, tablets, en Smart TV’s. Nieuw: directe streaming voor RONDO 3 Met de AudioStream-adapter M01388 r1.0 Draadloze streaming via Bluetooth® Low Energy Muziek en spraak in echte stereo met hoge geluidskwaliteit Compatibel met iOS- en Android-apparaten* Geschikt voor bimodaal gebruik met een gehoorapparaat**

HOORDETAIL NR 2 2024 9 REINIGING EN ONDERHOUD HOORTOESTELGEBRUIKER ZELFREDZAAM MET VAC-CLEAN UV 2 REINIGINGSTOOL BB Hearing presenteert een handige tool voor de hoortoestelgebruiker om zelf thuis het filter, de microfoon, de luidspreker of het laadstation vacuüm te reinigen. De vac-clean uv 2® brengt verschillende voordelen met zich mee voor de klant en de audicien. Er wordt bespaard op servicetijd en -kosten, onderdelen hoeven minder snel vervangen te worden en de klanttevredenheid zal stijgen doordat men minder vaak naar de winkel hoeft vanwege een verminderde geluidsbeleving door vuil of vocht. Hoortoestellen en gehoorbeschermers worden blootgesteld aan cerumen, huidschilfers en stof. Hoe kan de hoortoesteldrager zelf voorkomen dat dit vuil zich ophoopt en tot verstoppingen en uiteindelijk defecten leidt? Dit vraagstuk heeft geleid tot de ontwikkeling van de vac-clean uv 2: een mini uv vacuümreiniger voor thuisgebruik, die met één druk op de knop kan worden ingeschakeld en veilig te gebruiken is voor het reinigen en uitzuigen van bijvoorbeeld het hoortoestelfilter, de speaker of het laadstation. Hoe werkt het? Bij het aanzetten van de vac-clean wordt het uv licht ingeschakeld en kan er worden geschakeld tussen drie standen om de zuigkracht te regelen. Met zeven verschillende opzetstukken is er voor nagenoeg ieder te reinigen oppervlak een geschikt opzetstuk te bevestigen. Het verwisselen is een soepele handeling en de opzetstukken zelf kunnen na gebruik makkelijk worden schoon gemaakt. Het blauwe ledlicht in de vac-clean heeft een antimicrobieel effect en verlicht tegelijkertijd het te reinigen oppervlak. Door de bijzonder goede zuigkracht kunnen cerumen, stof en andere vuilresten eenvoudig worden verwijderd. Met de diverse opzetstukken kan achtergebleven vuil niet alleen worden opgezogen uit het hoortoestelfilter of de luidspreker, maar ook uit de uitsparingen van het laadstation, in-ears, oorstukjes, gehoorbeschermers etc. Handig mee te nemen De Duitse fabrikant Flow-med heeft deze handzame en innovatieve vacuümreiniger ontworpen in samenwerking met een grote reparatieafdeling van hoortoestellen in Europa1. Het is bedoeld voor de consument, zodat deze zelfstandig het noodzakelijke onderhoud kan uitvoeren. Door het slanke design en de eenvoudige werking is het apparaat door vrijwel iedereen te bedienen en handig mee te nemen. De vacuümreiniger is uitgerust met een geïntegreerde LiPo-batterij die, wanneer volledig opgeladen middels een usb-c aansluiting, tot één maand meegaat. Met de vac-clean uv 2 wordt er niet alleen op luidsprekers en andere onderdelen bespaard, het scheelt tevens veel reparatietijd. Bovendien leidt een langdurig optimaal werkend hoortoestel tot minder klachten en een hogere waardering van de dienstverlening van de audicienswinkel. Meer informatie: BB Hearing Tel. +31 (0)88-5306010 www.bbhearing.nl 1 De vac-clean uv is een medisch apparaat dat voldoet aan de hoge eisen voor medische hulpmiddelen (klasse 1) van de Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

HOORDETAIL NR 2 2024 10 GROOT INTERVIEW – VERENIGING GAIN GAIN GAAT MET NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR 100% TOEGANKELIJKE HOORZORG Maandenlang was het wat stiller rondom GAIN, de leveranciersvereniging van de hoorbranche in Nederland. Tot nu. In april werd het vernieuwde bestuur én een aangescherpte ambitie, die aansluit op de GAIN-missie, gepresenteerd: 100% toegankelijke hoorzorg, door te focussen op capaciteitsuitdagingen bij de audicien. De afgelopen maanden heeft GAIN dus zeker niet stil gezeten. De leden zijn zich met elkaar gaan beraden op een effectieve strategie met een vernauwde focus om hoorzorg voor iedereen toegankelijk te maken. Hoe ze dat gaan aanpakken? Dat bespreken we met de nieuwe bestuursleden Mirjam Jans (Country Lead bij GN Hearing) en Marvin Hoogerwerf (Sales Director bij Sonova). Om te zeggen ‘GAIN is terug van weggeweest’, zou geen recht doen aan de inzet van de GAIN-leden en het -bestuur de afgelopen periode. Er was al een mooie en solide basis neergezet voor GAIN, met duidelijke zichtbaarheid in de markt door onder andere efficiënte campagnes en het GAIN-event. De afgelopen maanden boog de vereniging zich over een effectieve aanpak om de hoorzorg naar een hoger niveau te tillen en te werken aan haar missie. Er vonden tevens bestuurswisselingen plaats. Op de persfoto zien we oudgedienden Kees van der Sluijs (FME), Richard Zoetemelk (WS Audiology), Mark van Dijk (Noizezz) en de nieuwe bestuursleden: Mirjam Jans (GN Hearing) en Marvin Hoogerwerf (Sonova). Foto ter illustratie Het nieuwe bestuur van Vereniging GAIN met v.l.n.r. Kees van der Sluijs, Richard Zoetemelk, Mirjam Jans, Marvin Hoogerwerf en Mark van Dijk

HOORDETAIL NR 2 2024 11 Goede synergie in nieuw bestuur Met de benoeming van Mirjam en Marvin als nieuwe bestuursleden is het GAINbestuur weer op volle sterkte. De uitgebreide marketingervaring van Mirjam, plus tien jaar ervaring in de branche, bieden ongetwijfeld een toegevoegde waarde om GAIN top of mind te brengen. Marvin is gedreven om negentien jaar in de audiologie zijn netwerk te kunnen inzetten om spijkers met koppen te gaan slaan. “Ik kom in het dagelijks leven nog steeds slechthorenden tegen die naar mijn idee beter geholpen en geïnformeerd hadden kunnen worden. Dat motiveert mij om mijn opgedane kennis te gebruiken om samen met GAIN de hoorzorg te verbeteren”, stelt Marvin. Mirjam knikt instemmend: “Dat ik nu al tien jaar in deze branche werkzaam ben, had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Het onderwerp gaat mij aan het hart. Vijftig procent van de slechthorende mensen heeft nog geen hooroplossing, dat moet veranderen. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die geen gehoorbescherming dragen of baat zouden hebben bij hoorhulpmiddelen, maar daar niets van af weten. Er is nog zoveel winst te behalen door de hoorzorg toegankelijker te maken. Daarom zie ik het als een kans om vanuit het GAIN-bestuur nog meer invloed te kunnen hebben om dit doel te bereiken.” Marvin en Mirjam reageren opgetogen als we hen vragen naar de samenwerking in het nieuwe bestuur. “Ik vind het leuk om hier onderdeel van uit te maken”, deelt Marvin oprecht. “We kijken met een open vizier naar de onderwerpen die op de agenda staan. Het transparante karakter van GAIN, gedreven door het maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel, is ontzettend motiverend. Het is bijzonder dat deze samenwerking zo goed werkt, ondanks dat we op de audiologiemarkt met elkaar concurreren.” Mirjam beaamt Marvins gevoel: “De sfeer is prettig en iedereen denkt in oplossingen. We mogen trots zijn op deze bijzondere samenwerking.” Capaciteitsuitdagingen bij de audicien Marvin en Mirjam zijn sinds december 2023 actief als bestuurslid en stapten middenin het proces om vorm te geven aan de missie van GAIN om hoorzorg toegankelijker te maken. Het afgelopen jaar presenteerden de leden vanuit hun eigen focusgebied hun antwoorden op uitdagingen in onze sector in relatie tot de toegevoegde waarde van GAIN. Alle pitches bleken een gemene deler te hebben: de capaciteitsuitdagingen bij de audicien. Mirjam: “Het afgelopen jaar zijn we voornamelijk intern gericht geweest. GAIN heeft de afgelopen jaren veel mooie stappen gezet en zichzelf daarmee weer op de kaart gezet. We willen echter nog meer bereiken voor de slechthorenden in Nederland. Een 100% horende samenleving door ons te focussen op de capaciteitsuitdagingen bij de audicien. Met een duidelijke focus kunnen we onze middelen beter en gerichter inzetten, zodat we meer kunnen bereiken.” “Uit de verschillende gesprekken kwam naar voren dat er verschillende factoren zijn die de capaciteitsuitdagingen bij de audiciens kunnen oplossen”, vervolgt Mirjam. “Een belangrijke factor is het tekort aan audiciens, helemaal in het licht van de toenemende vergrijzing. Ook wordt er veel tijd van de audiciens weggesnoept door de hoge administratieve last. Daardoor heeft de audicien niet alleen minder tijd voor de klant, maar is er vaak ook minder aandacht voor andere zaken dan het hoortoestel. Denk aan preventie in de vorm van gehoorbeschermers of het veiliger en comfortabeler maken van het leven van een slechthorende met de inzet van hoorhulpmiddelen.” Marvin vult aan: “De core business van de audicien is nog altijd het hoortoestel, maar de slechthorende is zeker gebaat bij aanvullend advies over bijvoorbeeld preventie, randapparatuur of andere hulpmiddelen. De overvolle agenda’s van de audicienswinkels laten dat vaak niet toe. Oftewel, toegankelijkheid zit hem niet alleen in de bereikbaarheid van de audicien, maar ook in het feit of de juiste zorg daadwerkelijk aangeboden wordt.” Contact zoeken met stakeholders “De volgende stap is in dialoog komen met belangrijke stakeholders om onze focus te valideren en waar nodig aan te scherpen”, legt Mirjam uit. “We slaan de handen ineen als leveranciers, maar zoeken ook de samenwerking met andere organisaties om nog sterker te staan en onze doelen te bereiken. We zijn nu in een inventariserende fase om onze aangescherpte ambitie te toetsen bij de stakeholders zoals audiciens organisaties, opleidingsinstituten, politiek en zorgverzekeraars. We geloven dat we vanuit onze rol als leveranciersvereniging de gesprekken op gang kunnen helpen en daarmee zaken op de agenda te kunnen zetten.” Marvin: “Het netwerk binnen de GAIN is ontzettend groot. We kunnen de juiste mensen met elkaar in contact brengen om dingen voor elkaar te krijgen. Bovendien kunnen we ook vanuit onze rol als leverancier andere kennis inbrengen dan bijvoorbeeld de winkels. We kijken vanuit een andere kant tegen onderwerpen aan en hopen door onze inzichten te delen het balletje aan het rollen te krijgen.” Het is volgens Mirjam te vroeg om nu een concrete to-do-list uiteen te zetten. De vereniging heeft een professioneel bureau in de arm genomen om de aangescherpte ambitie in concrete doelen om te zetten. “Daarover zal ongetwijfeld snel meer over gedeeld worden”, zegt Mirjam. “We zijn namelijk van plan om de branche mee te nemen in de stappen die we zetten.” Ook Hearing Coach sluit zich aan De afgelopen jaren zijn steeds meer partijen betrokken geraakt bij de enige leveranciersvereniging van de Nederlandse hoorbranche. Waar aanvankelijk alleen hoortoestelfabrikanten lid waren, zijn er inmiddels meer bedrijven die een actieve rol zijn gaan spelen. Vers van de pers komt het nieuws dat ook Hearing Coach, voorheen beter bekend als Variphone Nederland, zich aan zal sluiten als het nieuwste GAIN-lid. Ook andere partijen tonen interesse om zich in het rijtje te voegen. Marvin: “GAIN bestaat naast de bekende hoortoestelfabrikanten nu ook uit leveranciers van (hoor)hulpmiddelen en producenten van gehoorbeschermers. Dat laat zien dat onze missie breed gedragen wordt. Bovendien is het ontzettend waardevol om de kennis vanuit deze verschillende aspecten van de hoorzorg te bundelen om dingen voor elkaar te krijgen. Bedrijven sluiten zich aan bij de missie van GAIN, omdat ze de verantwoordelijkheid voelen richting de slechthorenden in Nederland”, zegt Marvin bemoedigend. “Maar vooral omdat deze mensen het hart op de juiste plek hebben en hun steentje willen bijdragen. Hoe groter de groep, des te meer aandacht we kunnen geven aan het belang van goede en toegankelijke hoorzorg.” “Voor nu ligt de nadruk op 100% toegankelijke hoorzorg door ons te focussen op de capaciteitsuitdagingen van de audicien, omdat iedereen daarbij geholpen is. Als we daarin mooie stappen maken, kunnen we onze horizon verbreden”, besluit Mirjam. Meer informatie over GAIN vind je op www.vereniginggain.nl. VOOR NU LIGT DE NADRUK OP 100% TOEGANKELIJKE HOORZORG DOOR ONS TE FOCUSSEN OP DE CAPACITEITSUITDAGINGEN VAN DE AUDICIEN, OMDAT IEDEREEN DAARBIJ GEHOLPEN IS. ALS WE DAARIN MOOIE STAPPEN MAKEN, KUNNEN WE ONZE HORIZON VERBREDEN

Waarom audicien bij Specsavers worden? 1. Bij Specsavers worden alle hoortoestellen altijd volledig op maat afgesteld voor de klant. 2. Werk met de mooiste merken in de hoortoestellenmarkt zoals o.a. Signia, Phonak en Resound. 3. De behoeften van onze klanten staan centraal en we bieden alleen datgene wat zij werkelijk nodig hebben. 4. Je wordt onderdeel van de marktleider in Nederland & snelst groeiende audicien in de wereld. 5. Je hebt een keuze om audicien-partner, audicien in loondienst of ambulant audicien te worden. 6. Audicien partners ontvangen een management-fee en daar bovenop is dividenduitkering uit je eigen bedrijf mogelijk. 7. Je werkt bij Specsavers in een bedrijf waar persoonlijke ontwikkeling voorop staat. 8. Specsavers werkt continu aan innovatie in de wereld van hoorzorg. 9. Er staat dagelijks een compleet team tot je beschikking die je assisteert in de volledige klantenreis. 10. Specsavers bezit het beroemde werknemerslabel ‘Great place to work’. Of zie join.specsavers.com/nl voor meer informatie Interesse?

Adriaan Wolter, eigenaar van EnginEars, deelt als ervaren audicien zijn visie over belangrijke topics in de hoorbranche. Adriaan Wolter HOORDETAIL NR 2 2024 13 Achtergrondgeluiden: in een rumoerige omgeving zijn er vaak veel achtergrondgeluiden die het moeilijk maken om de stem van een specifiek persoon te onderscheiden. Dit kan variëren van het geroezemoes tot muziek, verkeersgeluiden of geluiden van apparaten. Competitie van stemmen: in een groepsgesprek kunnen meerdere mensen tegelijkertijd praten, waardoor de verschillende stemmen met elkaar concurreren om gehoord te worden. Dit maakt het moeilijk om de stem van één persoon te volgen, vooral als meerdere mensen door elkaar praten. Geluidsreflecties/akoestiek: in sommige omgevingen kunnen geluiden weerkaatsen tegen oppervlakken zoals muren, vloeren en plafonds, waardoor een echo-effect ontstaat. Dit kan spraakverstaan bemoeilijken doordat het geluid vervormd wordt of moeilijk te onderscheiden is. Auditieve vermoeidheid: Het kost meer mentale inspanning om spraak te verstaan in een lawaaiige omgeving, omdat het brein harder moet werken om de gewenste stemmen te filteren en te begrijpen. Dit kan leiden tot auditieve vermoeidheid, waardoor het steeds moeilijker wordt om spraak te verstaan naarmate de tijd vordert. Gehoorverlies: mensen met gehoorverlies hebben vaak meer moeite om spraak te verstaan in een lawaaiige omgeving, omdat ze niet alle frequenties even goed kunnen waarnemen. Dit kan resulteren in een verminderd vermogen om spraak te onderscheiden van achtergrondgeluiden, zelfs met behulp van hoortoestellen. Spraaktempo en articulatie: snel sprekende mensen of mensen die onduidelijk articuleren, kunnen het moeilijker maken om spraak te verstaan, vooral in lawaaiige omgevingen waar het al moeilijk is om stemmen te onderscheiden. Visuele informatie: mensen vertrouwen vaak op visuele aanwijzingen, zoals lipbewegingen en gezichtsuitdrukkingen, om spraak te begrijpen. In situaties waarin deze visuele informatie beperkt is, zoals bij het praten met iemand op afstand of in een slecht verlichte ruimte, kan spraakverstaan moeilijker zijn. Concentratie en cognitieve belasting: andere factoren, zoals vermoeidheid, stress of cognitieve belasting, kunnen ook van invloed zijn op het vermogen om spraak te verstaan. Wanneer de concentratie afneemt door vermoeidheid of afleiding, kan dit leiden tot verminderd spraakverstaan, zelfs in relatief stille omgevingen. Gebrek aan context: soms kan het ontbreken van contextuele informatie het moeilijker maken om spraak te begrijpen, vooral in situaties waarin de inhoud van het gesprek complex is of waarbij specifieke voorkennis nodig is. Het begrijpen van deze factoren kan helpen bij het vinden van manieren om spraakverstaan te verbeteren. Met geavanceerde technieken tracht de audicien de optimale signaal-ruisverhouding toe te passen, gebaseerd op de technologie van hoortoestelfabrikanten, waar jarenlang onderzoek achter schuilt. De nieuwste generatie zijn uitgerust met AI (artificiële intelligentie). Hoortoestellen met AI kunnen real-time aanpassingen maken op basis van de omgevingsgeluiden en de voorkeuren van de gebruiker, waardoor een naadloze en adaptieve luisterervaring wordt geboden. Een gedegen keuze, kennis van de producten, empathie en financiën spelen een cruciale keuze om de slechthorenden optimaal te kunnen laten verstaan in gezelschap. Column Dagelijks krijgen de audiciens te maken met de klacht dat het spraakverstaan in gezelschap ondanks hoortoestellen nog steeds lastig wordt gevonden. De verschillende factoren die invloed kunnen hebben hierop trachten wij met geavanceerde hoortoestellen te ondervangen. Maar welke factoren kunnen invloed hebben op het spraakverstaan in gezelschap? DE UITDAGINGEN VOOR GOED SPRAAKVERSTAAN

14 HOORDETAIL NR 2 2024 OPLEIDING AUDICIEN ONTDEK JOUW TOEKOMST ALS AUDICIEN Onze audicien opleiding, erkend als topopleiding, biedt een combinatie van flexibel onderwijs, interactieve lessen, en persoonlijke aandacht. Deze benadering, aangepast aan jouw tempo, omvat zowel online als klassikale lessen en een praktijkgerichte BBL-structuur. Bereid je voor op een succesvolle carriere in de hoorzorg in een leeromgeving die groei stimuleert. Jouw audicien-carriere begint hier! Bezoek onze website voor meer informatie. •Flexibel onderwijs •Interactieve lessen •Aandacht voor de student ROC Da Vinci College Karel Lotsyweg 20, 3318 AL Dordrecht www.davinci.nl

HOORDETAIL NR 2 2024 15 EVENT DIT KUNT U VERWACHTEN VAN HET AUDICIENSCONGRES! Na een succesvolle en drukbezochte editie in 2023, maakt de hoorbranche zich weer op voor twee dagen vol ontmoetingen en kennisdeling op het AuDidakt Audicienscongres en de gelijktijdige Hoorzorgbeurs. Het evenement vindt plaats op zaterdag 8 en maandag 10 juni in Evenementenhal Gorinchem. Op beide dagen hoeven audiciens zich niet te vervelen met twee unieke dagprogramma’s met een breed keuzemenu van expertsessies, een rondetafelgesprek en een divers beursplein. We sommen het programma voor u op! Alles over dementie en hoorzorg Dr. Kees Kalisvaart (zaterdag) en dr. Hilje Wind (maandag), beide klinisch geriater bij ziekenhuis Spaarne Gasthuis in Haarlem, bespreken de link tussen gehoorverlies en dementie. Vaak worden symptomen van gehoorverlies verward met cognitieve achteruitgang. Hoe betrouwbaar zijn gehoortesten bij ouderen, vooral als ze cognitieve problemen hebben? Deze sessie biedt inzicht in de relatie tussen gehoorverlies en dementie, en praktische richtlijnen voor hoorzorgprofessionals om effectiever om te gaan met demente patiënten. KNO-arts on Speed Dial: hoe een digitaal consult werkt Dr. Thijs Jansen, KNO-arts aan het Radboudumc in Nijmegen, richtte in 2020 het platform Earhelp op, om een betere samenwerking tussen KNO-artsen en audiciens te realiseren. Het biedt een KNO-consult binnen 48 uur, als een vervanging van traditionele ziekenhuisconsulten. De audicien fungeert daarbij als de ogen van de KNO-arts. Tijdens de sessie 'KNO-arts on Speed Dial' krijg je inzicht in hoe digitalisering en platforms als Earhelp de hoorzorg transformeren en een efficiënte samenwerking tussen KNO-artsen en audiciens stimuleren. Zaterdag wordt de expertsessie verzorgd door Dr. Simon Kasper, eveneens KNOarts bij het Radboudumc, Maandag neemt Dr. Thijs Jansen zelf het woord. Panelgesprek ‘De toekomst van hoorzorg’ In een panelgesprek onder leiding van Anne Venneri (Specsavers) bespreken afgevaardigden uit de hoorzorg belangrijke kwesties en verkennen zij de toekomst van de hoorzorg. Vertegenwoordigers van de Stichting Audicienregister, Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven, patiëntenvereniging OP BEIDE DAGEN HOEVEN AUDICIENS ZICH NIET TE VERVELEN MET TWEE UNIEKE DAGPROGRAMMA’S MET EEN BREED KEUZEMENU VAN EXPERTSESSIES, EEN RONDETAFELGESPREK EN EEN DIVERS BEURSPLEIN Lees verder op de volgende pagina >>

HOORDETAIL NR 2 2024 16 EVENT Hoormij∙NVVS en een zelfstandige audicien zullen discussiëren over de uitdagingen binnen de hoorzorg, mogelijke oplossingen en hun visie op de toekomst. Het panel zal dieper ingaan op thema's zoals het waarborgen van kwaliteit in een veranderend landschap van hoorzorg, het belang van samenwerking tussen verschillende spelers in de sector en hoe de behoeften van patiënten centraal kunnen blijven staan in de toekomstige ontwikkelingen binnen de hoorzorg. Ook zullen zij de uitdagingen bespreken van een sector waar door vergrijzing een tekort aan audiciens en hoorzorgprofessionals zal ontstaan. Van ruis naar rust: therapieën voor tinnitusbeheersing Op zaterdag vertellen Rizwaan Jaggoe, tinnituscoach en fysiotherapeut, en Gitta van Driel, GZ-psycholoog en mindfulness-trainer, over hun methode ‘Tinnitus de Baas’. Vanuit die methode willen ze mensen helpen die worstelen met tinnitus, terwijl dat niet hoeft. Patiënten leren wennen aan het geluid, waardoor hun brein tinnitus niet meer als een bedreiging ziet. Tijdens deze sessie leer je meer over deze innovatieve benadering voor tinnitusbehandeling. Op maandag vertelt Mark Volkerijk, psychiater bij GGMD voor Doven en Slechthorenden, over over hun aanpak bij tinnituspatiënten. Het multidisciplinaire zorgprogramma betreft een holistische visie op de biologische, psychologische en sociale aspecten die kunnen bijdragen aan het onderhouden van de tinnituslast en die gewenning (habituatie) van het brein verhinderen. Klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar heeft GGMD geadviseerd bij de ontwikkeling van het psycho-educatieve onderdeel van het programma. Auracast: een nieuwe dimensie in auditieve technologie Auracast biedt de nieuwe mogelijkheid om geluid direct te streamen naar een onbeperkt aantal hoortoestellen. Een universele oplossing, ofwel Assistive Listening Service (ALS), waarmee hoortoestelgebruikers draadloos hoge kwaliteit spraak en muziek kunnen ontvangen – zonder accessoires en merkonafhankelijk. Belangrijk is een consistente gebruikerservaring en bij de implementatie wordt nauw samengewerkt tussen Bluetooth, industrie en slechthorendenorganisaties. Op dit moment hebben enkele fabrikanten hoortoestellen op de markt gebracht die via Auracast kunnen streamen of die Auracast-ready zijn. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opstellen van richtlijnen en een internationale standaard. In deze presentatie zal Rob Drullman ingaan op de laatste ontwikkelingen en verwachtingen rondom Auracast. Dr. Rob Drullman is zelfstandig consultant en docent, technical secretary bij de EHIMA en voorzitter van de accreditatiecommissie van de StAr. AI in de hoorzorg: hoe helpt het ons én de patiënt? Erdinç Saçan, docent ICT & AI bij Fontys Hogeschool, leidt een boeiende sessie waarin de ontwikkelingen en impact van AI worden belicht. Met toenemende werkdruk, complexe regelgeving en de behoefte aan uitgebreide dossiervorming, rijst de vraag: hoe kan Artificial Intelligence de audicien én de patiënt ondersteunen binnen de hoorzorg? Deze sessie biedt inzichten in de mogelijkheden van AI en technologie om de hoorzorg te verbeteren en de patiëntenzorg te optimaliseren. Werkplekruis: omgaan met gehoorproblemen en storend geluid Voor veel slechthorenden is de dagelijkse communicatie met collega's, klanten, leerlingen of patiënten een uitdaging. Gelukkig zijn er steeds meer oplossingen beschikbaar om de verstaanbaarheid op de werkplek voor doven en slechthorenden te verbeteren. Tijdens deze interactieve sessie van Anke Heij en Andrea Berkelder van PlanPlan ontdek je concrete oplossingen die direct kunnen worden toegepast op de werkplek. Het StAr-handboek vernieuwt: wat betekent dat voor de audicienspraktijk? In deze expertsessie zal drs. Donné Pans, klinisch fysicus audioloog en

HOORDETAIL NR 2 2024 17 onafhankelijk voorzitter Raad van Advies StAr, aandacht geven aan de huidige opzet van het StAr-Handboek, de bedoeling ervan en de invloed op het dagelijks handelen van audiciens. Er wordt stilgestaan bij enkele wijzigingen uit het recentere verleden en de lopende aanpassingen, zoals de vereisten ‘Nazorg’. Om voorbereid te zijn op de toekomst zal de opzet van het StAr-Handboek herzien gaan worden. De eerste stappen daartoe zijn gezet en zullen worden toegelicht tijdens deze expertsessie. Overgevoeligheid voor geluid: hyperacusis onder de loep Hyperacusis, een aandoening waarbij geluiden als te sterk, onaangenaam of zelfs pijnlijk worden ervaren, wordt steeds meer erkend als een aanzienlijke uitdaging in het dagelijks leven. In deze expertsessie verkent Marloes van ThielEilert, met haar jarenlange ervaring als specialist in de behandeling van auditieve problemen zoals tinnitus, hyperacusis en andere gehoorproblematiek, de impact van hyperacusis op het dagelijks leven en de mogelijkheden voor behandeling. Droge gehoorgangreiniging: gemak voor de klant én kans voor de audicien De mogelijkheid om oorsmeer te verwijderen in de praktijk van een audicien biedt niet alleen gemak voor de klant, maar vormt ook een kans voor de audicien om een waardevolle dienst te verlenen. Door samen te werken met een online KNO-arts en na uitgebreide training, kan een audicien deze service aanbieden. Het stelt audiciens in staat om een rol te spelen bij het voorkomen van mogelijke complicaties veroorzaakt door oorsmeeropbouw en bespaart een bezoek aan de huisarts. Ontdek tijdens deze expertsessie van Dr. Jan Rombout, KNO-arts bij het Zaans Medisch Centrum en online KNO-arts, hoe de audicien op een veilige en vertrouwde manier oorsmeer kan verwijderen bij klanten. Opkomen voor jezelf: de psychische effecten van doofheid Deze sessie verkent de psychologische impact van doofheid en biedt inzicht in manieren om effectief voor jezelf op te komen. De presentatie richt zich op drie belangrijke aspecten van het opkomen voor jezelf: assertief gedrag, omgaan met kritiek en het vergroten van zelfvertrouwen. Door bewustwording van capaciteiten, de juiste communicatie en het ontwikkelen van zelfvertrouwen kunnen doven en slechthorenden beter omgaan met uitdagingen in een horende wereld. De expertsessie wordt geleid door Dineke Kramp, een deskundige van GGMD voor Doven en Slechthorenden. Cholesteatoom bij zwangerschap: zeldzaam, maar ingrijpend Cholesteatoom, een goedaardige tumor of chronische middenoorontsteking, kan ernstige schade aan het middenoor veroorzaken. Ondanks de zeldzaamheid van cholesteatoom, is de impact op de kwaliteit van leven van degenen die ermee te maken krijgen aanzienlijk. Tijdens deze sessie worden de topklachten vóór en na een cholesteatoom-operatie belicht. Daarnaast hebben zorgprofessionals een cruciale rol bij de tijdige diagnose en behandeling van cholesteatoom. Fleur ten Tije, bestuurslid van Hoormij∙NVVS heeft promotieonderzoek gedaan op het gebied van cholesteatoom-zorg, en zal inzicht geven in de uitdagingen van deze aandoening. Daarnaast deelt ervaringsdeskundige Janneke Roozen haar persoonlijke verhaal over het omgaan met cholesteatoom. Onderweg naar passende hoorzorg Zorginstituut Nederland heeft in samenwerking met patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars vastgesteld dat het zorgtraject voor slechthorendheid verbetering behoeft. Het 'Verbetersignalement Onderweg naar passende hoorzorg' beschrijft de mogelijke verbeteringen en de gemaakte afspraken om de hoorzorg te verbeteren. Tijdens het Audicienscongres zullen Mariska Stam, Alexander Wong en Bas Veerman van Zorginstituut Nederland in een interactieve sessie met audiciens en andere hoorzorgprofessionals het gesprek aangaan. Stap voor stap: begeleiding van cliënten met plots gehoorverlies Deze expertsessie biedt een diepgaande verkenning van het onderwerp ‘plots gehoorverlies’, met een persoonlijke introductie door Mark Schiffmaier, bestuurslid bij de Stichting Plots- en Laatdoven. Schiffmaier toont een korte documentaire, waardoor de deelnemers een authentiek inzicht krijgen in de uitdagingen en behoeften van mensen met plots gehoorverlies. Na deze inspirerende inleiding biedt de workshop praktische informatie voor audiciens over de begeleiding van cliënten met (plotselinge) gehoorbeperkingen. Hoorhulpmiddelen en de rol van tolken worden toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat verschillende organisaties en NmG-lessen voor audiciens kunnen betekenen. Slechtziend en -horend zijn: hoe ga je daarmee om? Deze workshop wordt gegeven vanuit ‘Kennis over zien’, dit is een samenwerkingsverband tussen Bartiméus en Koninklijke Visio. Beide organisaties bieden revalidatie, aan mensen met een visuele beperking én aan mensen met een beperking in horen én zien. Je ervaart hoe het is om een beperking in horen én zien te hebben. Hoe het is om je auditieve beperking niet te kunnen compenseren met je visus. Workshop Optimaal functioneren met veranderend gehoor Als totaalleverancier van alle hoorhulpmiddelen náást het hoortoestel, weet Hoorexpert als geen ander hoe divers de problemen kunnen zijn waar mensen met gehoorverlies tegenaan lopen. Optimaal willen functioneren tijdens het werken (of studeren) staat hoog in die lijst. Daarom biedt Hoorexpert uiteenlopende aanvullende (vergoede) hooroplossingen en adviseert waarom, waar, hoe en wanneer ze het beste ingezet kunnen worden. Dit alles, inclusief de nieuwste Auracast-enabled producten, wordt toegelicht op het Audicienscongres. Kijk voor meer informatie op audidakt-audicienscongres2024.event-informatie.nl. Diverse exposantenlijst op de Hoorzorgbeurs Net als vorig jaar wordt het congresprogramma vergezeld met de Hoorzorgbeurs, waar relevante partijen in de hoorbranche met hun stands staan opgesteld om de bezoekers te informeren over het laatste nieuws in de hoormarkt. Denk aan productinnovaties bij de leveranciers van hoortoestellen, hoorhulpmiddelen en gehoorbeschermers, maar ook meer informatie over patientenorganisaties, audiciensbedrijven en opleiders.

HOORDETAIL NR 2 2024 19 ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK Mensen die te maken krijgen met gehoorverlies ervaren dat als een ingrijpende verandering in hun leven. Gelukkig kan een goede hooroplossing juist een enorm positieve invloed hebben. Audiciens maken dit van dichtbij mee en dit levert mooie verhalen op, die blijven hangen. In samenwerking met stichting HoorProfs plaatst Hoordetail in iedere editie deze rubriek, waarin HoorProfs-audiciens om de beurten hun bijzondere verhaal vertellen, uit eigen ervaring met hun klanten. Die positieve of juist ontroerende ervaringen, die het vak zo mooi maken, leest u hier: de HoorProf vertelt. DE HOORPROF VERTELT: “BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN” In dit werk zijn er soms uitdagingen die mij altijd weer extra motiveren om net zo lang te zoeken en te puzzelen tot het optimale voor de cliënt is bereikt. Zo ook bij Daan*, op het moment van schrijven is Daan precies zeven jaar oud. Ik kan mij nog goed herinneren dat Daan de eerste keer bij mij kwam, hij was toen net twee maanden oud. Evenals zijn oudere broer, heeft Daan aangeboren gehoorverlies. Voor zijn ouders dus inmiddels een bekend traject. Het duurt dan ook niet lang voor Daan zijn eerste hoortoestellen meekrijgt en zo nog voor hij zelf de eerste stappen kan zetten, hij al wel de eerste stappen met zijn hoortoestellen heeft gemaakt. Inmiddels is Daan weer aan vervanging van zijn hoortoestellen toe. De proefperiode wordt gestart. Gedurende de proefperiode beginnen een aantal zaken op te vallen. Met de nieuwe hoortoestellen lijkt het horen en verstaan niet even goed te gaan als met de oude. Ook is hij vermoeider en prikkelbaarder. Dit wordt niet alleen door de ouders opgemerkt maar ook op school en in de directe omgeving valt op dat het helemaal niet gaat zoals voorheen. Dit heeft een grote impact op de gehele gesteldheid en het functioneren van Daan. In goed overleg met de audioloog ga ik op zoek naar de oorzaak. Door goed naar Daan en zijn ouders te hebben geluisterd, en wat zaken te hebben uitgesloten, kom ik tot de conclusie dat er features in het toestel ontbreken die in zijn vorige hoortoestellen wel zaten. Nog steeds categorie vijf, maar toch niet zo uitgebreid als zijn voorganger. In overleg met de audioloog van Daan en zijn ouders besluit ik andere hoortoestellen in te zetten. Geen hoortoestellen die in de zogenoemde database zijn opgenomen, maar hoortoestellen die de features hebben die voorheen wel beschikbaar waren. In deze casus met onder andere de mogelijkheid om impulsgeluiden te onderdrukken. Geluiden waar een kind in een vol klaslokaal nogal wat keren mee te maken krijgt. Gelukkig gaat het na het aanpassen van deze hoortoestellen weer een stuk beter met Daan zijn gehoor en dus ook met Daan. Dit is in alles merkbaar. Op zijn verjaardag stuur ik naast een felicitatie nog even de vraag hoe het nu gaat. Het antwoord kon niet mooier. Het gaat goed, hij is super vrolijk. Het mooie aan deze casus is dat het laat zien hoe belangrijk het is als audicien te luisteren naar klant en omgeving, na te gaan wat de mogelijkheden zijn en zoals in dit geval, buiten de vijf lijntjes te kleuren. Een goede samenwerking tussen audicien en audiologisch centrum en vooral luisteren naar wat een cliënt je echt vertelt, dat is waardevol. Dat zal elke collega kunnen beamen. Uiteraard zet ik mij elke dag in voor de juiste hoorzorg voor elke cliënt. Sommige casussen zijn wat specialer en dit is er één van. Ook al valt niet alles binnen de lijntjes, het resultaat is er alleen maar mooier van geworden. Maarten van Lobberegt, audicien bij Hoortoestelhuis Jansen te Goes. * Echte naam is bij de redactie bekend

HOORTOESTELLEN Audiciens zullen met smart hebben gewacht op het nieuwe paradepaardje van Widex na het succes van de Moment-hoortoestellen. Dat geduld wordt nu beloond met de SmartRIC, een hoortoestel met een bijzonder ontwerp dat niet alleen stijlvol is, maar vooral ook functioneel. Door het L-vormige design en de verhoogde positie op het oor voor een betere plaatsing van de microfoons, richt SmartRIC de focus daar waar die het meest nodig is voor een betere directionaliteit. “Bij Widex zijn we van mening dat natuurlijk geluid in de meeste situaties beter is dan agressieve geluidsverwerking”, zo stelt de fabrikant. “In specifieke rumoerige situaties waarin gebruikers ondersteuning nodig hebben, passen we directionaliteit en ruisonderdrukking toe om hen op de beste manier te ondersteunen. Met de innovatieve microfoonplaatsing van de SmartRIC is de directionaliteit nu verbeterd.” WIDEX INNOVEERT IN ONTWERP EN MICROFOONPOSITIONERING IN NIEUWE SMARTRIC Een aantal jaar heeft Widex gebroed op een nieuw hoortoestel dat opnieuw toegevoegde waarde heeft voor het portfolio van de audicien. Sinds 16 mei kunnen audiciens in Nederland namelijk de nieuwe Widex SmartRIC gaan ontdekken. Een hoortoestel dat opvalt door het nieuwe L-vormige design, waardoor de microfoons anders gepositioneerd zijn om een nog natuurlijker geluid en een betere focus op spraak te realiseren. Door de SmartRIC hoger op het oor te plaatsen, is de hoek tussen de twee microfoons horizontaler. Hierdoor kunnen de microfoons zich focussen op waar de gebruiker zich op concentreert, wat resulteert in een verbeterde directionaliteit en signaalruisverhouding in rumoerige omgevingen. Deze verbetering helpt gebruikers om deel te nemen aan sociale situaties en meer betrokken te zijn bij het dagelijks leven. Daarnaast profiteert SmartRIC van minder wind- en aanrakingsgeluid, wat leidt tot meer draagcomfort. De nieuw ontworpen microfooningangen verminderen effectief deze storende geluiden, waardoor uitdagende geluidssituaties prettiger zijn voor de hoortoesteldrager. 20 HOORDETAIL NR 2 2024 Verbeterde batterijprestaties Het is geen geheim dat de capaciteit van de batterij tegenwoordig een cruciale factor is. Omdat hoortoesteltechnologie steeds meer functies mogelijk maakt, zijn grotere en betere batterijen nodig. Dankzij de verbeterde batterijprestaties kunnen gebruikers nu genieten van dit oplaadbare RIC-hoortoestel met de langste gebruiksduur tot nu toe in het assortiment van Widex. De draagbare oplader biedt een hele dag natuurlijk horen na slechts één keer opladen. Een oplaadbeurt van vier uur zorgt voor een hele dag natuurlijk geluid, ongeacht de streamingstijd. Voor gebruikers met haast: een snelle oplaadtijd van dertig minuten zorgt tot wel acht uur effectief gebruik. Samengevat kan men rekenen op een gebruiksduur van 37 uur zonder te streamen en 27 uur met 8 uur streamen. Compacte lader Met de draagbare SmartRIC-oplader kunnen hoortoesteldragers zorgeloos genieten van probleemloos opladen en mobiliteit. Door het compacte formaat van de oplader past deze moeiteloos in een tas of broekzak. De draagbare lader maakt gebruik van galvanisch opladen en is goed voor wel vijf oplaadbeurten, waardoor de hoortoesteldrager meer dan een week volledige vrijheid heeft. LED-indicatoren geven de laadstatus weer, waardoor men erop kan vertrouwen dat de hoortoestellen klaar zijn wanneer dat nodig is.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4