Hoordetail nr 4 2023

hoordetail Verschijnt vier keer per jaar - Erkenningsnummer (P923060) V a k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e h o o r b r a n c h e | Novembe r 202 3 | 7 e j aa r gang no . 4 | P r i j s € 1 0, 50 interview FENAC Coverstory Genesis AI: het nieuwe paradepaardje van Starkey

www.phonakpro.nl Phonak Lumity is uitgebreid met de Naída L, Sky L en CROS L modellen. Een breed aanbod hooroplossingen met onze meest geavanceerde Phonak SmartSpeech™ Technologie voor een beter spraakverstaan in uiteenlopende situaties. Gesprekken zijn helder voor iedereen met Lumity. Versta het gesprek gehoor geven

HOORDETAIL NR 4 2023 3 Colofon en De Visie Vaktijdschrift voor de totale hoorbranche Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.hoordetail.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Charlotte Swagten (hoofdredacteur) c.swagten@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Kevin Peeters (media-adviseur) k.peeters@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Hoordetail heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 30,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2023 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming vande uitgever. Hoordetail besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. hoordetail Verschijnt vier keer per jaar - Erkenningsnummer (P923060) V a k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e h o o r b r a n c h e | Novembe r 202 3 | 7 e j aa r gang no . 4 | P r i j s € 1 0, 50 interview FENAC Coverstory Genesis AI: het nieuwe paradepaardje van Starkey Charlotte Swagten Hoofdredacteur Hoordetail c.swagten@gpmedia.nl DE VISIE We sluiten alweer bijna het jaar 2023 af. Een jaar waarin alles weer normaal was en hoorzorgprofessionals zonder beperkingen konden werken. Ook zochten we elkaar steeds meer in persoon op. Op de Audiologie Marathon, tijdens de eerste editie van de HoorzorgBeurs, het audiologiecongres ‘Future of Audiology’ en onlangs nog op de EUHA. Blij ben ik ook dat fabrikanten en leveranciers steeds vaker informatieve bijeenkomsten en lanceringsevents organiseren. Noem mij ouderwets, maar de betrokkenheid in de branche voel je toch veel beter als je elkaar regelmatig de hand schudt? Ik heb uit deze ontmoetingen in elk geval weer genoeg inspiratie geput om voor u weer een goed gevulde editie van Hoordetail voor te schotelen. Het laatste nieuws uit eerste hand. Het was dan ook op één van deze evenementen dat ik kennismaakte met meerdere mooie initiatieven die wellicht in de toekomst veel voor onze branche kunnen betekenen. Een voorbeeld daarvan is Freequency, een game-app waarmee tinnituspatiënten zelf aan de slag kunnen met die piep of suis in hun oor. In deze uitgave lees je meer over deze methode die de tinnituspatiënt niet alleen meer zelfregie geeft, maar ook uitkomst kan bieden in de situatie dat de wachttijden van een tinnitusbehandeling lang zijn. NOEM MIJ OUDERWETS, MAAR DE BETROKKENHEID IN DE BRANCHE VOEL JE TOCH VEEL BETER ALS JE ELKAAR REGELMATIG DE HAND SCHUDT? Tijdens een van de vele netwerkborrels pikte ik ook de discussie op over de doorverwijsmogelijkheden van audiciens. In Hoordetail besteden we regelmatig aandacht aan het belang van goede samenwerking binnen de branche en het is dan ook een goede zaak dat audiciens sinds januari 2023 patiënten rechtstreeks kunnen doorverwijzen naar een KNO-arts. Het besluit van VWS om het bezoek aan de huisarts voor een verwijsbrief - wat vaak een formaliteit is - onnodig te maken, is een stap dichterbij een efficiëntere hoorzorg. Onduidelijk is wel waarom niet dezelfde regeling wordt getroffen voor een verwijzing naar een audiologisch centrum. De vragen die hierover leven in de branche, legden we voor aan Hermerik Reincke, vertegenwoordiger van alle universitaire AC’s in het managementteam van FENAC. Lees zijn toelichting op pagina 10 en 11. Zwangerschapsverlof Op de vele evenementen die ik heb bezocht dit jaar, kon ik uiteraard mijn groeiende buik op een gegeven moment niet meer verbergen. Diezelfde ‘fysieke status’ zorgde er ook voor dat ik – met tegenzin – de jaarlijkse EUHA dit jaar aan mij voorbij moest laten gaan. Gelukkig liet mijn Hoordetail-wederhelft Kevin Peeters zich niet tegenhouden door mijn afwezigheid. Afgelopen maand holde hij over de beursvloer heen om het laatste nieuws in Neurenberg op te pikken en hield hij mij op de hoogte. Het is dan ook met een gerust hart dat ik Kevin de teugels in handen geef gedurende mijn zwangerschapsverlof, waarbij hij ondersteund zal worden door mijn fijne, ervaren collega’s van de GPmedia-redactie. Rest mij nu om alle hoorzorgprofessionals veel succes te wensen tijdens deze drukke maanden. Daarnaast spreek ik de hoop uit jullie allemaal in het vroege voorjaar weer te treffen op één van de vele fijne bijeenkomsten in onze mooie branche. Tot volgend jaar!

HOORDETAIL NR 4 2023 4 INHOUD P. 22 NIEUW SMARTNAV-SYSTEEM VAN COCHLEAR Cochlear introduceert het nieuwe Cochlear™ Nucleus® SmartNav-systeem: een oplossing die de chirurg tijdens de cochleaire implantatie ondersteunt bij de plaatsing en het testen van het cochleaire implantaat. Het biedt draadloze, real-time en bruikbare inzichten ter ondersteuning van de navigatie tijdens een cochleaire implantaatoperatie en brengt zo extra zekerheid dat de operatie is geslaagd en de elektrode correct is geplaatst. P. 10 GROOT INTERVIEW FENAC VWS zet zich in voor een efficientere zorg middels projecten als ‘(Ont)regel de Zorg’, waarin recent nog het besluit werd genomen dat een audioloog en audicien rechtstreeks kunnen verwijzen naar een KNO-arts. Onduidelijk is waarom er nog geen landelijk, eenduidig beleid is met betrekking tot directe verwijzing van de audicien naar een audiologisch centrum. We gaan hierover het gesprek aan met Hermerik Reincke, MT-lid bij de FENAC. P. 14 TERUGBLIK: EUHA 2023 Van 18 tot en met 20 oktober reisde het team van Hoordetail af naar Neurenberg voor het jaarlijkse EUHA-congres. Traditiegetrouw leest u in ons tijdschrift een verslag van ons bezoek en een mooie fotoreportage. P. 7 FUTURE OF AUDIOLOGY Hoe ziet de toekomst van de hoorzorg eruit in een vergrijzende samenleving? Het was de centrale vraag tijdens het audiologiecongres met de veelzeggende naam ‘Future of Audiology in Aging Population: Quality of Hearing = Quality of Life’, dat op 18 september werd georganiseerd in het LUMC Leiden. Op uitnodiging schoven we aan; lees de belangrijkste conclusies van de discussies op de conferentie in deze uitgave. 7 10 14 22

HOORDETAIL NR 4 2023 5 P. 48 AUDICIEN IN BEELD: JORI LAMBELIN Oogvoororen levert sinds 2013 op grote schaal ambulante audiologische zorg in Nederland. In 2019 ging de eerste Vlaamse audicien de weg op in de herkenbare Oogvoororen-bolide. Die audicien heet Jori Lambelin, wie ook vier jaar later nog steeds heel blij is dat hij aan boord stapte van dit nieuwe initiatief en wie ons graag vertelt over zijn afwisselende werk als ambulant audicien binnen dit unieke bedrijfsmodel. P. 38 WAT VINDT…. Jaarlijks wordt in de derde week van november, tijdens de Week van de Werkstress, stilgestaan bij de toenemende werkdruk en het toenemende aantal burn-outs in Nederland. Hybride werken wordt door vele als een oplossing gezien om de werkdruk te verlagen, maar is dit een vloek of een zegen voor slechthorenden? Een nieuw panel deelt haar visie. P. 42 INTERVIEW HENK VAN REES Henk van Rees, een drijvende kracht binnen het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie (OPCI), is ontzettend blij dat hij jaren geleden geïmplanteerd werd, al is deze voor hem levensveranderende hooroplossing hem jarenlang ontzegd door verkeerde voorlichting. En dus pleit Henk voor betere communicatie binnen de branche en richting de slechthorenden. In Hoordetail doet hij zijn verhaal. P. 26 COVERSTORY: STARKEY GENESIS AI Het geduld van de Nederlandse en Vlaamse hoorzorgprofessionals wordt beloond nu ze eindelijk kennis kunnen gaan maken met het nieuwe vlaggenschip van Starkey. Het Amerikaanse hoortoestelmerk zegt zichzelf opnieuw overtroffen te hebben met Genesis AI, dat onlangs op het hoortoestellencongres EUHA groots gelanceerd werd. Starkey noemt de ‘heruitvinding van het hoortoestel’ een technologisch hoogstandje, mede dankzij een nieuwe troef: Neuro Sound Technology. 26 38 42 48 Wat vindt… Carmen de Jonge Charlotte Geelen Annemie Webers

medel.com M01274 r1.0 Vanwege de complexiteit van muziek is het een van de grootste uitdagingen voor het gehoor om die positief te beleven. Met een CI van MED-EL kunnen uw patiënten behoorlijk veel meer van de fijnste details van hun favoriete muziek horen. Door flexibele elektrodendragers, met haast volledige dekking van het slakkenhuis, te combineren met FineHearing-geluidscodering streeft MED-EL met diens CI’s naar een zo natuurlijk mogelijk gehoor. Zo liggen luisteren naar muziek en het spelen ervan voor veel van onze CI-gebruikers weer binnen handbereik. Een uitbreiding van het palet van horen Muziekbeleving met een MED-EL cochleair implantaat (CI) Meer informatie over muziek en cochleaire implantaten: go.medel.com/CTNH-P3 “Met dit implantaat kan ik hoge tonen dusdanig horen dat ik zelfs de piano kan stemmen.” Grzegorz Płonka, drager van een MED-EL cochleair implantaat en pianist

HOORDETAIL NR 4 2023 7 CONGRES HOORBRANCHE DISCUSSIEERT OVER DE TOEKOMST VAN DE HOORZORG IN LUMC Patiëntenorganisatie, KNO-artsen, audiologen, audiciens en fabrikanten kwamen samen in het auditorium op het Leidse ziekenhuisterrein om te discussiëren over de toekomst van de sector in een verouderende samenleving. Ook schoven er internationale gasten aan, met name afgevaardigden van grote hoortoestelfabrikanten die een actieve rol zouden gaan spelen op deze dag. Guido van Woerkom, voorzitter van Stichting Audiciensregister (StAr), opende de conferentie met de boodschap dat steeds meer ouderen ook nog eens steeds ouder worden en dus het aantal slechthorenden groeit. Hij gaf het woord aan klinisch fysicus audioloog Thijs Thielemans, gastheer van de dag, waarna het programma van start ging. De toekomst of nu? Het eerste programmaonderdeel omvatte presentaties van internationale afgevaardigden van een aantal grote hoortoestelmerken. Andrew Dittberner (Chief Scientific Officer bij GN Hearing Group), Elaine Hoi Ning Ng (Principal Researcher bij Oticon/Demant) en Filip Roenne (Global Head of Scientific Audiology bij WS Audiology) reisden af naar Leiden om hun visie te delen over nieuwe ontwikkelingen in de hoortoesteltechnologieën. Michael Boretzki (Expert Audiology & Fitting bij Sonova) was helaas gehinderd, maar nam wel op digitale wijze deel aan het congres. Namens het Amerikaanse hoortoestelmerk Starkey Hearing bereidde Jeroen Douw (Commercieel Directeur Starkey Nederland en België) een presentatie voor. Na de presentaties reageerden de internationale gasten deel aan een rondetafeldiscussie over onderwerpen als over-the-counter hoortoestellen, artificial intelligence, machine learning en telehealth. Het gaf het publiek een kijkje in de toekomst aan de hand van de visies van deze invloedrijke bedrijven in onze branche. Een podium voor start-ups Tijdens de koffiebreak hoefde men zich niet te vervelen. Onder het genot van een kop koffie namen er verschillende start-ups het woord om hun innovatieve ideeën te delen met de conferentiebezoekers. In enkele minuten tijd vertelden onder andere Absolute Audiolabs, Knisper, Earhelp, Earlab, Freequency (Hulan), Golden Hearing en Private Ear over diverse uitvindingen die de hoorbranche meer ‘future proof’ kunnen maken. Van virtual reality en innovatieve tinnitustherapieën tot aan een digitaal zorgplatform en vernieuwende technieken achter een hoortest. Vergrijzing en dementie Het laatste onderdeel van het programma zoomde in op de vergrijzing en de mogelijke gevolgen ervan. In een paneldiscussie, onder leiding van klinisch fysicus audioloog Martin Stollman, gingen twee bijzondere gasten vanuit een ander werkveld dieper in op de ouder wordende bevolking in Nederland, de rol van gehoorverlies in het leven van ouderen en het steeds duidelijkere verband tussen dementie en onbehandelde gehoorproblemen. Prof. Dr. Heleen Dupuis, voormalig Eerste Kamerlid en medisch ethicus, en Kees Kalisvaart, geriater in het Spaarne Gasthuis, deelden hun gedachten over de verouderende maatschappij en de gezondheidsproblemen die daarbij komen kijken, waaronder de impact van gehoorverlies en de mogelijk preventiemaatregelen die men zou kunnen nemen. Het leverde een interessante discussie op met deelnemers uit de zaal, die vanuit de hoorbranche weer hun visie uitdroegen. De conclusie was dat eenvoudige laagdrempelige gehoorscreening van belang is om onbehandeld gehoorverlies aan te pakken. Bewustwording is daarbij van groot belang, bij huis- en bedrijfsartsen, bij de omgeving van de oudere slechthorende en bij het grote publiek. Een SIRE-campagne werd geopperd als een mogelijk middel. Al met al was het een leerzame middag, waar branchegenoten gedachten met elkaar uitwisselden over hoe hoorzorg er in de toekomst uit zou kunnen zien. Of zou moeten zien, met het oog op de vergrijzende samenleving en de toenemende druk op de zorg. Nieuwsgierig zullen we volgen hoe innovatieve ideeën wellicht in de toekomst de nieuwe standaard zouden kunnen worden. De razendsnelle technologische ontwikkeling aan de ene kant en de demografische ontwikkelingen aan de andere kant dwingen ons telkens weer na te denken over hoe de zorg - en dus ook de hoorzorg – ingericht zou moeten worden om de toenemende druk op de zorg aan te kunnen. Het was ook onderwerp van discussie tijdens het audiologiecongres met de veelzeggende naam ‘Future of Audiology in Aging Population: Quality of Hearing = Quality of Life’, dat op 18 september werd georganiseerd in het LUMC Leiden. Het initiatief kwam vanuit verschillende stakeholders in de hoorzorg. Op uitnodiging schoven we aan bij de conferentie over de toekomst van de audiologie in relatie tot de vergrijzende samenleving. Andrew Dittberner, Chief Scientific Officer bij GN Hearing Group, in zijpresentatie tijdens de audiologieconferentie

The power of conversation is… following multiple talkers in real-time!

HOORDETAIL NR 4 2023 9 OVERNAME INTERNATIONALE SPELER AUDITDATA NEEMT ACOUSOFT OVER Auditdata, een Deense speler diewereldwijd softwareoplossingen in de audiologiewereld levert, heeft AcouSoft overgenomen. AcouSoft, gevestigd in het Brabantse Etten-Leur, is een toonaangevende leverancier van Office Management Systems (OMS)vooraudicien-winkelsenaudiologischeziekenhuisklinieken in Nederland. AcouSoft is de nieuwste aanwinst in een reeks overnames die hebben bijgedragen aan de uitbreiding van de marktpositie van Auditdata. AcouSoft heeft een sterke focus op audiologie en heeft moderne, op het web gebaseerde oplossingen ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Meer dan 75% van de ziekenhuizen en 70% van de particuliere gehoorzorgcentra in Nederland zijn afhankelijk van de software van AcouSoft. Kurt Bager, Chief Executive Officer bij Auditdata: “Ik ben erg blij AcouSoft te verwelkomen in de Auditdata-familie en samen innovatieve nieuwe oplossingen te bieden aan de gehoorzorgmarkt in Nederland. AcouSoft heeft diepgaande expertise op het gebied van audiologie en heeft moderne, op het web gebaseerde oplossingen ontwikkeld voor de Nederlandse markt die al vele jaren goed worden ontvangen. De eigenaar van AcouSoft, Hans Schneider, is al veertig jaar actief in de branche, heeft een sterke reputatie opgebouwd voor zijn bedrijf en is nog steeds zeer actief in de dagelijkse bedrijfsvoering. De volgende generatie van de familie Schneider, Koen Schneider, is zijn vader gaan vergezellen om deel uit te maken van AcouSoft en uitzonderlijke oplossingen te bieden voor de audiologie-industrie. We kijken ernaar uit om de klanten van AcouSoft te ondersteunen en hen in de toekomst een nog betere ervaring te bieden", voegt Bager eraan toe. “Het is ons grote genoegen om te worden overgenomen door Auditdata, een wereldleider in het leveren van eersteklas audiologische oplossingen en diensten om klinische operaties en patiëntenzorg ingrijpend te verbeteren”, aldus Hans Schneider, oprichter van AcouSoft. “Auditdata heeft een ongeëvenaarde reputatie en hun oplossingen zijn buitengewoon. We hebben er vertrouwen in dat de krachtenbundeling met Auditdata onze activiteiten naar een hoger niveau zal tillen en we kijken uit naar veel succesvolle samenwerkingen.” Over Auditdata Auditdata transformeert de manier waarop gehoorzorgverleners diensten kunnen beheren en leveren aan mensen met gehoorverlies. Met op data gebaseerde oplossingen en diensten die zich richten op alle touchpoints van de audiologische klantreis, helpt Auditdata u om proactief te zijn in de manier waarop u patiëntenzorg verleent en uw audiologiebedrijf runt. Opgericht in 1992, heeft Auditdata meer dan dertig jaar ervaring in de ontwikkeling van software voor retail en ziekenhuisaudiologie en audiometrie. Over de hele wereld gebruiken 5.000 klinieken met meer dan 10.000 gebruikers dagelijks de software van het bedrijf om klinische prestaties te verbeteren. Over AcouSoft AcouSoft is gespecialiseerd in de ontwikkeling van audiologiesoftware en biedt producten en diensten aan gehoorzorgprofessionals en gezondheids-zorginstellingen. AcouSoft biedt Office Management Systems (OMS), waaronder oplossingen voor de front- en backoffice van de gehoorzorgsector. Het bedrijf heeft uitgebreide kennis en ervaring en kan op maat gemaakte oplossingen bieden voor gehoorcentra en audiologische centra in ziekenhuizen. De toepassingen van AcouSoft integreren naadloos tussen ziekenhuisinformatiesystemen en verschillende audiologische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met AcouSoft via Tel. +31 (0)76-5012336 of kijk op www. acousoft.nl. Meer weten over Auditdata? Kijk dan op www.auditdata.com. Kurt Bager, Chief Executive Officer bij Auditdata (links) schudt de hand van Hans Schneider, oprichter van AcouSoft (rechts)

HOORDETAIL NR 4 2023 10 GROOT INTERVIEW FENAC “HET ZOU LANDELIJK GEREGELD MOETEN WORDEN DAT DE AUDICIEN RECHTSTREEKS NAAR HET AUDIOLOGISCH CENTRUM KAN VERWIJZEN” Het is inmiddels een terugkerend thema geworden in Hoordetail: de hoorzorg moet efficiënter ingericht worden als we klaar willen zijn voor de verwachte toestroom van slechthorenden in de toekomst. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zet zich in voor een efficiëntere zorg middels projecten als ‘(Ont)regel de Zorg’, waarin recent nog het besluit werd genomen dat een audioloog én audicien rechtstreeks kunnen verwijzen naar een KNOarts, zonder tussenkomst van de huisarts. Onduidelijk is waarom er nog geen landelijk, eenduidig beleid is met betrekking tot directe verwijzing van de audicien naar een audiologisch centrum. We gaan hierover het gesprek aan met Hermerik Reincke, klinisch fysicus audioloog en hoofd van het AC in het Erasmus MC én MT-lid bij de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra, ook wel bekend als de FENAC. We ontmoeten Hermerik in het audiologisch centrum (AC) van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar hij het grootste deel van zijn werkweek te vinden is om kinderen met een gehoorprobleem te helpen. Tevens werkt hij met volwassenen met een auditieve beperking op de naastgelegen Centrumlocatie van het Erasmus MC en zet hij zich nu al sinds vier jaar in voor de FENAC als vertegenwoordiger van alle universitaire AC’s. “De FENAC zet zich in om de belangen van alle AC’s te behartigen”, legt Hermerik uit. “We doen dat op basis van een aantal pijlers, zoals het verzamelen van branche-informatie, afstemming met stakeholders en opbouwen van collectieve kennis in multidisciplinair verband. We maken ons hard voor de kwaliteit van de audiologische zorg in Nederland, brengen knelpunten aan het licht en trachten die op te lossen. Concreet agendapunt is bijvoorbeeld het in kaart brengen en transparant maken van de toegangstijden van de AC’s. Ander punt is dat we best practices uitwisselen op het gebied van netwerkzorg. Het streven is om samen met onze netwerkpartners de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg voor onze doelgroepen te optimaliseren. Hierin is het cruciaal dat cliënten via de kortst mogelijke route bij de juiste zorgaanbieder terecht komen.” ▲ Hermerik Reincke in het Erasmus MC, waar hij hoofd is van het AC en werkzaam is als klinisch fysicus audioloog

HOORDETAIL NR 4 2023 11 (Ont)Regel de Zorg Met het op de juiste manier verwijzen van hoorzorgpatiënten kan veel tijd en moeite worden bespaard. “Als voorbeeld: als een gehoorverlies zo ernstig is dat cochleaire implantatie (CI) nodig is, dan is snelle toeleiding naar een CI-team belangrijk”, illustreert Hermerik. “Hoewel er goede afspraken zijn gemaakt in het NOAH-protocol, kunnen verwijsstromen volgens veel hoorzorgprofessionals nog efficiënter geregeld worden. We zouden dit graag meegenomen zien in het VWSproject ‘(Ont)Regel de Zorg’, waarbij alle partijen in de zorg de koppen bij elkaar steken om de (administratieve) regeldruk aan te pakken en processen efficiënter te laten verlopen.” Een positief resultaat dat uit het actieplan van VWS voortvloeide, was dat mensen met gehoorproblemen sinds januari 2023 niet meer naar de huisarts hoeven te gaan om een verwijsbrief te halen voor de KNO-arts, wanneer een triage-audicien een KNO-consult adviseert. Sinds dit jaar accepteren alle zorgverzekeraars de directe verwijzing van een triage-audicien naar een KNOarts. Een mooie ontwikkeling, vindt Hermerik. “Voor de patiënt is het prettig om niet weer een consult in te moeten plannen bij de huisarts, die op dat moment vaak niet meer doet dan de verwijzing uitdraaien. Ook horen we van huisartsen dat ze blij zijn met dit besluit. Deze beroepsgroep staat behoorlijk onder druk en huisartsen zijn veel tijd kwijt met het verwerken van verwijzingen zoals deze. Het opstellen van een verwijzing van de audicien naar een KNO-arts is voor de huisarts vooral een formaliteit. In de praktijk vertrouwt de huisarts op de kunde van een triage-audicien en is het zelden zo dat de huisarts de noodzaak van de verwijzing in twijfel te trekt of aanvullend onderzoek doet. Dat deze tussenstap nu overbodig is geworden, is dus een stap in de goede richting van efficiëntere zorg.” Direct verwijzen naar KNO, maar niet naar AC Ondanks de genoemde voordelen, leverde de nieuwe verwijzingsregeling begin 2023 direct een verwarrende situatie op. Er ontstond veel onduidelijkheid over de precieze uitvoering van dit VWS-besluit. Veel audiciens en huisartsen dachten namelijk dat het vanaf januari ook mogelijk was om klanten direct naar een audiologisch centrum te verwijzen. Ze namen en masse hierover contact op met de AC’s uit hun netwerk, die door VWS of andere partijen niet geïnformeerd waren over dit besluit, en door de vragen overvallen werden. Ook FENAC werd overrompeld door het VWS-besluit en zette acties uit om duidelijk te krijgen wat er nou precies veranderd was. Wat blijkt: het VWS-besluit geeft voor alle zorgverzekeraars, alle triage-audiciens en alle KNO-artsen duidelijkheid dat directe verwijzing van triage-audicien naar KNO-arts toegestaan is. Voor directe verwijzing van triage-audicien naar AC is geen expliciete duidelijkheid gegeven, en is het dus feitelijk aan AC’s, triage-audiciens en zorgverzekeraars om hier eventueel zelf afspraken over te maken. Het maken van afspraken lukt in de ene regio beter dan de andere en is mede afhankelijk van welwillendheid van zorgverzekeraars, wat ertoe heeft geleid dat er veel onduidelijkheid heerst en een deel van de AC’s nog steeds alleen patiënten aanneemt met een verwijsbrief van de huisarts. Waarom heeft VWS wel expliciet beleid gemaakt voor directe verwijzing van de triage-audicien naar de KNO-arts, maar niet voor een audiologisch centrum? Hermerik vraagt het zich ook hardop af en een duidelijk antwoord op deze vraag heeft de FENAC tot op heden niet gekregen. “Het is voor ons niet duidelijk waarom er niet is besloten om voor audiologische zorg dezelfde regeling te treffen. We weten ook niet of dit überhaupt als optie op tafel heeft gelegen bij VWS. In de DBC-beleidsregels vervult de klinisch-fysicus audioloog de poortfunctie voor de audiologische zorg, wat betekent dat deze bevoegd is om een (zelfstandige) behandelrelatie aan te gaan met de patiënt/cliënt en hiervoor een zorgtraject te openen. Hierin is geen verschil met de KNO-arts. Het NOAHprotocol schrijft voor bij welke zorgvragen het AC of de KNO-arts betrokken zou moeten worden, dit protocol is door alle veldpartijen onderschreven. Vanuit de FENAC zien wij dan ook geen enkele belemmering om landelijk vast te leggen dat de triage-audicien in alle gevallen direct mag verwijzen naar het AC. Audiciens en huisartsen zijn hier groot voorstander van, omdat het de werkdruk verlaagt. Bovendien is het voor de patiënt zelf ook prettig als het onnodige bezoek aan de huisarts hen bespaard blijft.” Vanuit de FENAC zijn er inmiddels verschillende initiatieven genomen om dit punt onder de aandacht te brengen, maar het is nog niet gelukt om algemene afspraken te maken met VWS en de zorgverzekeraars als collectief. “De huidige werkwijze is gewoon erg onhandig”, stelt Hermerik. “Als het een AC al gelukt is om lokaal afspraken te maken met een zorgverzekeraar, dan geeft dit toch nog administratief gedoe: vaak moet dan bij elke verwijzing gecheckt worden waar de patiënt verzekerd is en of er afspraken zijn gemaakt met die verzekeraar. Ook kan er verwarring ontstaan indien de patiënt overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Al met al is er dus nog steeds veel administratieve rompslomp. We zouden graag zien dat op korte termijn landelijk geregeld wordt dat de triage-audicien rechtstreeks naar het AC kan verwijzen. Het zou ideaal zijn dat er ook voor ons nu snel een generieke afspraak komt vanuit VWS, die bovendien door alle zorgverzekeraars onderschreven wordt. Dit geeft niet alleen duidelijkheid in de branche, maar het scheelt ook nog eens tijd en geld. Als VWS de zorg wil ontregelen, dan kan dit een goede en logische vervolgstap zijn.” IN DE PRAKTIJK VERTROUWT DE HUISARTS OP DE KUNDE VAN EEN TRIAGE-AUDICIEN EN IS HET ZELDEN ZO DAT DE HUISARTS DE NOODZAAK VAN DE VERWIJZING IN TWIJFEL TE TREKT OF AANVULLEND ONDERZOEK DOET “ “ Bruggen bouwen De FENAC zal zich blijven inzetten om het lijntje tussen de audicien en de AC’s korter te maken ten behoeve van de patiënt. Ondertussen onderzoekt de branchevereniging ook andere mogelijkheden om processen efficiënter in te richten, om zo de druk op de zorg te verlagen. Met het oog op de toekomst kan men dit als noodzakelijk bestempelen. “De zorgvraag neemt toe, zeker ook in de hoorzorg, waar vergrijzing een grote rol speelt. Het legt een (te) grote druk op de zorgcapaciteit. Daarom is het belangrijk dat we de zorg anders gaan inrichten, in lijn met het Integraal Zorgakkoord. Technische innovaties kunnen wellicht gaan bijdragen aan kwaliteit en efficiëntie. Maar voor de korte termijn denk ik dat het vooral belangrijk is dat alle professionals die betrokken zijn bij de hoorzorg samenwerken in een netwerk, waarin door specialisatie, kennisdeling, laagdrempelige afstemming en doelmatige verwijzing elke patiënt kwalitatief goede en doelmatige zorg ontvangt. Stem regelmatig met elkaar af, zodat je weet wat er speelt bij de ander. Leer van elkaar. De FENAC heeft de intentie om komend jaar voor alle AC’s een uitwisseling te organiseren van best practices op het gebied van netwerkzorg, met ook aandacht voor de rolverdeling tussen universitaire en perifere AC’s. Vanuit de FENAC blijven we ook contacten onderhouden met brancheverenigingen als NVZ en NFU, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en beleidsmakers, om met elkaar de zorg voortdurend te blijven optimaliseren. Door met elkaar in gesprek te blijven en samen te werken, kunnen we stappen blijven zetten om de zorg beter te organiseren”, besluit Hermerik. Meer informatie: Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) Tel. +31 (0)30-2769902, www.fenac.nl

Adriaan Wolter, eigenaar van EnginEars, deelt als ervaren audicien zijn visie over belangrijke topics in de hoorbranche. Adriaan Wolter In de steeds evoluerende wereld van medische technologieën speelt kunstmatige intelligentie (AI) een cruciale rol bij het transformeren van alledaagse hulpmiddelen. Hoortoestellen, een essentieel metgezel voor mensen met gehoorproblemen, ondergaan een revolutie dankzij de integratie van AI. Deze onopvallende maar krachtige technologie biedt niet alleen toegang tot verbeterde luisterervaringen, maar ook een breed scala aan functionaliteiten die de gebruikerservaring naar nieuwe hoogten tillen. AI in hoortoestellen vertegenwoordigt een sprong voorwaarts in personalisatie en prestaties. Met geavanceerde algoritmen kunnen deze slimme apparaten geluiden analyseren, omgevingen identificeren en zich automatisch aanpassen aan verschillende luistersituaties. Ze bieden niet alleen verfijnde geluidsweergave, maar passen zich ook aan veranderende omgevingen aan, zoals lawaaiige straten of rustige thuisomgevingen. Hierdoor ontstaat een vloeiende luisterervaring. De connectiviteit is een van de meest opvallende aspecten van AI-geïntegreerde hoortoestellen. Door naadloos te integreren met andere apparaten, zoals smartphones, televisies en slimme huistechnologie, bieden ze een geheel nieuwe dimensie van gebruikscomfort. Gebruikers kunnen moeiteloos oproepen beantwoorden, muziek streamen of zelfs spraakopdrachten geven, waardoor een geïntegreerde en efficiënte luisteromgeving ontstaat. De personalisatie die AI biedt, is een gamechanger. Elke gebruiker heeft unieke behoeften, en AI in hoortoestellen maakt het mogelijk om op maat gemaakte oplossingen te leveren. Met gegevensverzameling en machine learning kunnen deze apparaten zich aanpassen aan individuele luisterpatronen, voorkeuren en zelfs fysiologische factoren van de gebruiker. Dit op maat gemaakte luisterprofiel zorgt voor een geoptimaliseerde en comfortabele ervaring. Het potentieel van AI in hoortoestellen gaat echter verder dan alleen maar geluidsverwerking. Deze slimme apparaten kunnen ook andere gezondheid gerelateerde functies integreren. Ze kunnen vitale functies bewaken, zoals hartslag en lichaamsbeweging, waardoor gebruikers een holistische benadering van hun welzijn krijgen. Bovendien, met de voortschrijdende 3D-printingtechnologie, kunnen hoortoestellen preciezer en comfortabeler worden. De mogelijkheid om hoortoestellen op maat te maken op basis van de unieke gehoorgangen van individuen opent de deur naar een ongekend niveau van pasvorm en comfort, wat de acceptatie en effectiviteit van deze apparaten verder verbetert. Toch zijn er enkele ethische en privacy-kwesties die moeten worden aangepakt bij de implementatie van AI in hoortoestellen. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en de potentiële kwetsbaarheid voor hacks vereisen een strikte beveiliging om de privacy van gebruikers te waarborgen. De weg naar de toekomst van hoortoestellen, versterkt door AI, belooft een voortdurende revolutie in de manier waarop we luisteren, verbinden en omgaan met gehoorverlies. Deze slimme apparaten vormen niet alleen een cruciaal hulpmiddel voor mensen met gehoorproblemen, maar vertegenwoordigen ook een spannend tijdperk van geavanceerde medische technologie, die de kwaliteit van leven verbetert en de horizon van mogelijkheden verruimt. AI heeft niet alleen de manier waarop we horen getransformeerd, maar heeft ook een pad geopend naar een toekomst waarin technologie en gezondheid naadloos samenkomen. DE EVOLUTIONAIRE REVOLUTIE VAN AI IN HOORTOESTELLEN HOORDETAIL NR 4 2023 13 Column

HOORDETAIL NR 4 2023 14 TERUGBLIK EUHA-CONGRES 2023 IN VOGELVLUCHT Traditiegetrouw bestond EUHA uit een uitgebreid kennisprogramma en de naastgelegen beursvloer met aldaar 130 imposante stands van de belangrijkste leveranciers uit de hoorindustrie. Inmiddels welbekend zijn de activiteiten rondom Future Friday, nieuw dit jaar was de presentatie van een partnerland, waarbij elk jaar een ander land een bijdrage zal leveren aan de invulling van het congres. Dat Zwitserland dit jaar die rol vervulde, was duidelijk terug te zien in het kennisprogramma en op de beursvloer. Elke dag werd een lezing of tutorial aangeboden door een expert uit Zwitserland en in de wandelgangen maakten de bezoekers kennis met veel bekende Zwitserse tradities, zoals heerlijke chocolade en het geluid van de zeer opvallende alpenhoorn. Nieuwe lanceringen op de beurs Waar in het congresprogramma aandacht was voor hot topics als Auracast en de evaluatie van een jaar OTC-apparaten in de VS, was er op de beursvloer de focus op nieuwe lanceringen en innovatie. Terugkerende thema’s waren de bluetoothmogelijkheden van hoortoestellen, nieuwe batterijtechnologie, energiezuinigheid, kunstmatige intelligentie, kleine RIC-systemen en vernieuwende hoortoestelmodellen. Meerdere leveranciers maakte van de gelegenheid gebruik om voor een internationaal publiek een nieuw product te lanceren. Zo liep op woensdagavond 18 oktober de stand van Starkey vol voor de officiële presentatie van het nieuwste hoortoestel: Genesis AI. Bij GN konden we alvast kennismaken met de mogelijkheden van ReSound Nexia, die naar verwachting begin 2024 in de lage landen zal worden geïntroduceerd. Op de hippe stand van Signia werd de aandacht getrokken naar het in september gelanceerde hoortoestelplatform Signia Integrated Xperience, Phonak lichtte de complete Lumityfamilie uit en Oticon kondigde tijdens de eerste beursdag aan als eerste hoortoestelbedrijf de nieuwe Audible Contrast Threshold (ACT™) diagnostische gehoortest te omarmen. Na enkele jaren streek het EUHA-congres weer eens neer in de sfeervolle Beierse stad Neurenberg. Het jaarlijkse, internationale event was van 18 tot en met 23 oktober de hotspot op het gebied van audiologie en trok volgens de organisatie ongeveer 9.900 deelnemers uit 96 verschillende landen. Uiteraard waren er ook Nederlandse en Vlaamse hoorzorgprofessionals op de knalblauwe beursvloer te vinden, al waren dat er waarschijnlijk minder dan in het dichterbij gelegen Hannover vorig jaar. Hoordetail kon het congres uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan en ging voor u op pad om verslag te doen! De titanium oorstukjes van Hörluchs Lorenzo Hendriks (l) en Richard Zoetemelk (r) met de nieuwste modellen van Signia IX Mark Wals (l) en Jasper van Boekel (r) vertelden ons meer over de nieuwe ACT-test De onmiskenbare alpenhoorn die partnerland Zwitserland symboliseert

HOORDETAIL NR 4 2023 15 Ook werden er mooie mijlpalen gevierd, zoals het zestigjarige jubileum van Wertgarantie, een feestje dat ook het Nederlandse team van de Duitse verzekeraar niet oversloeg. Verder functioneerde de beursvloer als een catalogus van mogelijkheden in onze mooie branche en de perfecte plek om te netwerken met nieuwe en bestaande connecties. Heeft u EUHA 2023 dit jaar moeten missen? Bekijk dan het fotoverslag voor een mooie indruk van de afgelopen editie. Zien we u volgend jaar? De 68e editie van het EUHA-congres zal van 16 tot 18 oktober 2024 plaatsvinden in Hannover, waarbij Denemarken het stokje van Zwitserland zal overnemen als partnerland. Kijk voor meer informatie op www.euha.org. De stand van Starkey stond geheel in het teken van Starkey Genesis AI We konden alvast meer te weten komen over ReSound Nexia Het team van Wertgarantie Nederland viert het 60-jarig jubileum op de stand

Starkey Benelux - KIND HOREN BV Distributeur voor Nederland en België +31 (0)55 360 2111 www.starkey.nl info@kindhoren.nl Starkey is lid van vereniging GAIN Een nieuwe standaard voor helderheid en realisme. Na ruim vijf jaar ontwikkeling heeft Genesis AI alles in huis om gebruikers de meest authentieke hoorervaring ooit te bieden. De geboorte van een nieuwe generatie Betreed een nieuw tijdperk van audiologische perfectie met onze geheel nieuwe Starkey Neuro Processor. Dankzij aanzienlijk verbeterde audio-input verwerkingsmogelijkheden ervaren Genesisdragers nu een dynamisch bereik dat opklimt van 108 dB SPL naar 118 dB SPL. Bovendien is de interne ruis met een indrukwekkende vermindering van 10 dB gereduceerd tot een nauwelijks waarneembaar niveau. Dit resulteert in een natuurlijker geluidsweergave voor audio-signalen met hoge pieken, zoals muziek, en verhoogde waarneming van zachte geluiden. Genesis vestigt daarmee een nieuwe standaard binnen de industrie voor helderheid en realisme. Efficiënter: 50 procent minder energieverbruik. Beter: toegewijde DNN CPU-structuur en met 6x meer transistoren. Vloeiender: 5x meer werkgeheugen en 10x meer NV-geheugen. Natuurlijker: DNN-versneller bootst de auditieve cortex na. Meer bereik: 20 dB extra bereik en 10 dB minder ruis. Krachtiger: 4x snellere verwerking dankzij verbeterde CPU-architectuur. Kleiner: kleinere transistoren en een compacter ontwerp.

HOORDETAIL NR 4 2023 17 ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK aanraakte; ze had het handje niet weggetrokken en ze bleef rustig zitten. Ik stelde voor of ik de afdrukken bij haar mocht maken. Met de moeder sprak ik af om twee keer per week naar de winkel te komen voor een kopje koffie, zodat haar dochtertje kon wennen. En zorgde ik ervoor dat Mozart’s Kleine Nachtmuzik in de wachtkamer speelde. Dit herhaalden we vier weken. Iedere keer ging ik er even bij zitten zodat ze aan mijn stem kon wennen en in die vierde week kreeg ik zowaar een beetje aandacht. Dus planden we om de week erna in de oortjes te kijken. Dat was enorm spannend. We zaten naast elkaar de kleine bij haar moeder op schoot maar wel zo dat onze armen elkaar bijna konden aanraken. Ik pakte mijn telefoon en zette Mozart’s Kleine Nachtmuzik aan. Toen voelde ik een handje op mijn arm, ze keek me aan. Prachtige blauwe oogjes die glinsterden. Ze keek gauw weg maar haar handje bleef op mijn arm. ‘Je hoort erbij’, zei haar moeder. ‘Je hoort erbij!’ Haar moeder was in tranen, van blijdschap deze keer. Het is me gelukt om afdrukken te maken, oor voor oor. Ze bleef rustig zitten en deed net of er niks aan de hand was. Door het werken in een andere vestiging was ik ze een tijdje uit het oog verloren. Inmiddels heb ik een eigen winkel en kort geleden stond er een bekend gezichtje voor me, samen met haar moeder. Ze keek me aan en gaf me een knuffel. Mensen die te maken krijgen met gehoorverlies ervaren dat als een ingrijpende verandering in hun leven. Gelukkig kan een goede hooroplossing juist een enorm positieve invloed hebben. Audiciens maken dit van dichtbij mee en dit levert mooie verhalen op, die blijven hangen. In samenwerking met stichting HoorProfs introduceert Hoordetail een nieuwe rubriek, waarin HoorProfs-audiciens om beurten hun bijzondere verhalen vertellen, uit eigen ervaring met hun klanten. Die positieve of juist ontroerende ervaringen, die het vak zo mooi maken, leest u hier: de HoorProf vertelt. DE HOORPROF VERTELT: “JE BENT HAAR MOZART VOOR HOORTOESTELLEN” Ik zag haar aankomen lopen: moeder met drie kleine kinderen, twee daarvan met hoortoestellen. Ze kwamen voor regulier onderhoud. De moeder wilde zich aanmelden voor de geplande afspraak en zette het jongste kindje op de balie om even iets uit haar tas te pakken. Het rugje van het kindje was naar me toe gekeerd en ik zag een schattig klein handje uit een mouw steken. Dus ik zei: “Jij ook goedemorgen lieverd”, en raakte haar handje aan. “Wil je dat nooit meer doen? Daar houdt ze niet van”, schreeuwde de moeder naar me. Ik zag dat ze het moeilijk had. Ik bood mijn excuses aan en vroeg of ze iets wilde drinken. Ze pakte het kindje op en ik hoorde haar naar me toe komen. Ik draaide me om en zag haar ogen vol met tranen. “Sorry”, zei ze. “Ik weet niet waarom ik tegen je schreeuwde. Ik kan het nog steeds geen plek geven dat onze dochter autisme heeft. Ze kijkt mensen nooit aan en houdt er niet van om aangeraakt te worden. Alleen familie mag haar een knuffel geven, anders raakt ze in paniek en dat kan heftig zijn. Vandaar mijn reactie. We komen uit een muzikale familie en we merken dat ze heel rustig wordt van Mozart’s Kleine Nachtmuzik.” Het autistische meisje krijgt binnenkort ook hoortoestellen. Bij het audiologisch centrum bleek het een behoorlijk drama te zijn geweest. Het meisje was niet rustig te krijgen en ze verwachten dat de enige manier om afdrukken te maken met behulp van een roesje zal moeten. Dit zag de moeder echter niet zitten. Ik dacht toen heel even terug aan het moment dat ik het handje van het kindje Tanja Perencevic, eigenaar en audicien bij Expertcentrum het Oor in Almere Haven

HOORDETAIL NR 4 2023 18 AUDIOMETRIE NATUS AUDIOMETERS: VOOR IEDER WAT WILS “Natuurlijk is er niet één antwoord op te geven waar dat succes vandaan komt, maar onze audiometers hebben zichzelf sterk bewezen”, stelt Remco Don, accountmanager van Natus. “De Aurical AUD is een sterke en zeer volledige audiometer met een geïntegreerde draadloze REM-module en luidspreker. Ook heeft de Aurical AUD de optie voor een geïntegreerde HI-PRO module voor bekabelde aanpassingen. Met name voor In-Het-Oor hoortoestellen waar geen bluetooth-antenne in zit, maar ook als back-up wanneer draadloos aanpassen niet mogelijk is om welke reden dan ook. We komen nog steeds bij audiciens waar deze herkenbare audiometers staan die al meer dan tien jaar oud zijn en nog steeds feilloos werken. Veel audiciens zien het als een zeer betrouwbaar en onderhoudsarm product, en dat moet het ook zijn. Het is immers het belangrijkste gereedschap van de audicien en audioloog.” Otosuite Naast de bekende Aurical hardware, levert de Otosuite software een belangrijke bijdrage aan de hoge klanttevredenheid bij Natus. De uitgebreide mogelijkheden in deze Otosuite software, zoals de verschillende metingen, startup-settings en usertesten, geven de mogelijkheid om de software geheel naar eigen wens te configureren. Men kan volledig een eigen workflow creëren. Zo kun je in één softwareprogramma naast lucht-, been- en spraakaudiometrie, ook REM- en RECD-metingen verrichten, vele hoortoesteltesten met de Aurical Hit uitvoeren, video-otoscopie toepassen, immitantietesten (onder andere tympanometrie) uitvoeren, alsook OtoAkoestische Emissies (OAE) bij kinderen. Omdat dit allemaal in Otosuite kan worden gerealiseerd, geeft dit een hoge werkefficiëntie. De professional hoeft geen verschillende softwareprogramma’s voor diverse apparatuur te gebruiken. “Tijd kost immers geld. Zeker in de Nederlandse markt waarbij de vergoedingen voor audiciensbedrijven onder druk staan”, aldus Remco. Aurical FreeFit “Een ander belangrijk sterk punt van de Aurical is dat Natus met de Aurical FreeFit het enige REM-systeem heeft, waarbij je met de software van alle hoortoestelfabrikanten een automatische REM-meting kan uitvoeren”, licht Remco verder toe. “Dit scheelt echt minuten werk in het aanpastraject en voorkomt fouten in het uitvoeren van de REM-meting. En laat het nu precies deze REM-metingen zijn die al een aantal jaren verplicht zijn volgens de STAR-richtlijnen in Nederland en bij iedere cliënt uitgevoerd dienen te worden.” Klinische audiometers van Madsen De Aurical is niet de enige audiometer die Natus vandaag de dag levert. In ziekenhuizen, audiologische centra en sommige hoorcentra en audiciensbedrijven in Nederland en België staat de klinische audiometer van Natus: de Madsen Astera2. Deze klinische Wist je dat bij ongeveer driekwart van de zelfstandige audiciens in Nederland één of meerdere Natus audiometers staan? Dit zijn veelal de bekende blauwe Aurical AUD audiometers die achter de blauwe luidspreker op een standaard bevestigd zit met de herkenbare draadloze Aurical Freefit kraag er bovenop. Waar komt dit succes vandaan en welke audiometers kan Natus nog meer leveren? We zetten het voor u uiteen in dit artikel. ▲ De welbekende opstelling van de Aurical AUD audiometer, Freefit, luidspreker en HI-PRO module in één ▲ De ACP van de Astera2 audiometer ▲ De Oscilla ambulante audiometers zijn licht en compact om zo op diverse locaties te kunnen screenen

HOORDETAIL NR 4 2023 19 audiometer is uitgebreider dan de Aurical audiometer. Het betreft namelijk een 2-kanaals audiometer met pediatrische en andere speciale testopties. Daarnaast beschikt de apparatuur over een uitgebreide tinnitus-testmodule en kan het hoogfrequent testen tot 20.000 Hertz. Astera2 kan tevens worden uitgebreid met een Audio Control Panel (ACP) en een Visual Reinforcement Audiometry systeem (VRA) om kinderen te testen. Net als de Aurical werkt de Astera2 ook met de Otosuite software en Otosuite Reports. Met het laatste programma kan men het rapport volledig naar eigen keuze indelen en vormgeven. Madsen A450 Ook de Madsen A450 is een audiometer die met de Otosuite software werkt. “Als je een iets goedkopere audiometer zoekt met de basismogelijkheden van de Aurical AUD audiometer en je geen REM-metingen gaat verrichten, dan is de Madsen A450 een interessante optie”, stelt Remco. Oscilla Ambulante audiometers Het Natus-portfolio werd begin dit jaar uitgebreid met een nieuwe lijn Oscilla audiometers. Dit zijn ultralichte en compacte, ambulante audiometers om te screenen. Deze bestaan in drie uitvoeringen: Oscilla A30 (luchtgeleiding), Oscilla A50 (lucht- en beengeleiding) en Oscilla A60 (lucht-, beengeleiding en spraakaudiometrie). Een interessante feature om te benoemen is de automatische luchtgeleidingstest. Dit maakt het screenen van mensen op een gehoorverlies in de buitendienst of op andere externe locaties toegankelijk en efficiënt. Net als de voorgaande audiometers zijn de Oscilla audiometers ook Noah-compatible. Zoals je hebt kunnen lezen heeft Natus dus een verscheidenheid aan audiometers in het productportfolio. Remco: “Voor ieder wat wils en voor verschillende doeleinden: onderzoek, fitting en screening. Samen met de Otocam video-otoscoop, de Otoscan 3D scanner, de Zodiac tympanometer, de Accuscreen OAE screener, het Bio-logic AEP-systeem is Natus Medical een volwaardige partner op het gebied van alles wat met screening van ons gehoor te maken heeft. Ook op het gebied van evenwicht heeft Natus met de ICS Impulse een apparaat in haar portfolio waarmee je een volledig testprotocol kunt uitvoeren voor vestibulaire patiënten.” Indien u meer informatie wenst te ontvangen over één van de audiometers of de andere producten van Natus, neem dan contact op met één van de accountmanagers: • Hanne Maertens: hanne.maertens@natus.com of +32498739936 (België) • Remco Don: remco.don@natus.com of +31689974454 (Nederland) • Ed Tol: ed.tol@natus.com of +31689973794 (Nederland) Meer informatie: Natus Medical Tel. +31 (0)85-7826478 | www.natus.com ▲ Madsen A450 ▼ Otosuite is het allesomvattende softwareprogramma van Natus

AUDICIEN ASSIST NG - administratieve ontlasting audicien. - volledig papierloos. - groot aantal koppelingen met externe systemen. (web services) - Volledige Noah Integratie & Noah specialist EASI-DATA (LITE) - bestemd voor KNO- artsen & audiologische centra. - EPD integratie audiometrie gegevens - Volledig HL7 geïntegreerd. - In en Exporteren van uw audio metrischedata VRA (VISUAL RESPONS AUDIOMERIE) - beloningsysteem voor kinder audiometrie. - Ondersteunt plaatjes en Video fragmenten. - Stel zelf plaatjes / video bibliotheek samen UW LEVERANCIER VAN: AcouSoft Informatisering is gespecialiseerd in het ontwikkelen van programmatuur op het gebied van audiologie. Wij leveren producten en diensten aan audiciens en zorginstellingen. Hierbij moet men denken aan zowel front als backoffice oplossingen voor de audicien branche waarbij het electronisch declareren naar de diverse zorgverzekeraars een belangrijke plaats inneemt. Met al onze kennis en ervaring kunnen wij oplossingen op maat bieden. Daarnaast is AcouSoft ook toonaangevend in het leveren van programmatuur aan ziekenhuizen en audiologische centra, waarbij onze applicaties in staat zijn om koppelingen te realiseren tussen het ziekenhuis informatie systeem en de diverse audiologische apparaten. VRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND EEN DEMONSTRATIE AAN. ACOUSOFT INFORMATISERING BV Vosdonk 39 P | 4879 NC Etten-Leur | (T) 076 5012336 | (E) Support@acousoft.nl WE ZIJN EEN BEDRIJF DAT VOLOP IN ONTWIKKELING IS! IS VOLLEDIG NEN7510 GECERTIFICEERD gen n. atie & EASI-DATA (LITE) - bestemd voor KNO- artsen & audiologische centra. - EPD integratie audiometrie gegevens - Volledig HL7 geïntegreerd. - In en Exporteren van uw audio metrischedata VRA (VISUAL RESPONS AUDIOMERIE) - beloningsysteem voor kinder audiometrie. - Ondersteunt plaatjes en Video fragmenten. - Stel zelf plaatjes / video bibliotheek samen UW LEVERANCIER VAN: ecialiseerd in het ontwikkelen van programmatuur op het gebied van audiologie. Wij leveren producten en diensten aan erbij moet men denken aan zowel front als backoffice oplossingen voor de audicien branche waarbij het electronisch erzekeraars een belangrijke plaats inneemt. Met al onze kennis en ervaring kunnen wij oplossingen op maat bieden. ngevend in het leveren van programmatuur aan ziekenhuizen en audiologische centra, waarbij onze applicaties in staat tussen het ziekenhuis informatie systeem en de diverse audiologische apparaten. VEND EEN DEMONSTRATIE AAN. RING BV C Etten-Leur | (T) 076 5012336 | (E) Support@acousoft.nl EEN BEDRIJF DAT N ONTWIKKELING IS! IS VOLLEDIG NEN7510 GECERTIFICEERD • Volledige NOAH-integratie • Kan gekoppeld worden aan diverse financiële systemen • Integratie van Hoorprotocol 2.0 • 100% web based: kan gebruikt worden op elke browser • Web-integratie Infomedics en Vecozo (declaratie wordt direct geplaatst bij Vecozo) • Uitgebreide rapportagemogelijkheden naar o.a. Power BI van Microsoft AcouSoft Informatisering is gespecialiseerd in het ontwikkelen van programmatuur op het gebied van audiologie. Wij leveren producten en diensten aan audiciens en zorginstellingen. Hierbij moet men denken aan zowel front- als backoffice oplossingen voor de audicienbranche, waarbij elektronisch declareren naar de diverse zorgverzekeraars een belangrijke plaats inneemt. Met al onze kennis en ervaring kunnen wij oplossingen op maat bieden. De complete softwareoplossing voor uw audicienspraktijk, volledig gericht op de Nederlandse markt. De voordelen op een rij: - artsen & tra. diometrie ntegreerd. n van uw edata VRA (VISUAL RESPONS AUDIOMERIE) - beloningsysteem voor kinder audiometrie. - Ondersteunt plaatjes en Video fragmenten. - Stel zelf plaatjes / video bibliotheek samen AN: audiologie. Wij leveren producten en diensten aan voor de audicien branche waarbij het electronisch rvaring kunnen wij oplossingen op maat bieden. audiologische centra, waarbij onze applicaties in staat gische apparaten. 336 | (E) Support@acousoft.nl IS VOLLEDIG NEN7510 GECERTIFICEERD IS VOLLEDIG NEN7510 GECERTIFICEERD! Vraag geheel vrijblijvend een demonstratie aan. ACOUSOFT INFORMATISERING BV Vosdonk 39 P | 4879 NC Etten-Leur | 076 5012336 | Support@acousoft.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4