MEAT&CO nr1 2019 Online

m e a t & c o n r 1 2 0 1 9 3 We leven in onzekere tijden. Als producent, vleesverwerker of agrarisch ondernemer bent u de afgelopen maanden regelmatig geconfronteerd met nieuwe regelgeving, een stevige milieulobby die met steeds minder genoegen lijkt te nemen en een campagne van door de overheid gesubsidieerde instellingen die u het liefst helemaal van het vlees af willen. Voeg daar nog Kamerleden die inbraken bij veehouderijen vergoelijken, het Klimaatakkoord en alle onzekerheid omtrent de Brexit aan toe en de chaos lijkt compleet. Lijkt, want de Nederlandse en Vlaamse vleessector legt zich logischerwijs niet neer bij alle maatregelen en alle onzin die tegenwoordig in de consumentenpers wordt verkocht. Het Planbureau voor de Leefomgeving werd al eens fiks op de vingers getikt over de invloed van de veehouderijen op de CO2-uitstoot en ook Varkens in Nood werd terecht gewezen op oneigenlijk gebruik van cijfers om onrust te zaaien. Boeren zoeken inmiddels nadrukkelijker de tegenaanval. Met een heuse date met vertegenwoordigers van Ngo’s op Valentijnsdag en de campagne ‘Boeren houden van dieren’ als eerste acties. Met name de dates leidden tot veel positieve media-aandacht. En dan zijn er nog de feiten. Afgelopen jaar steeg de vraag naar vleesverwerkende machines naar bijna 1,9 miljard euro wereldwijd. Fabrikanten uit Duitsland (29%) en Nederland (22%) nemen de helft van het wereldhandelsvolume voor hun rekening. Ook België staat in de top- 10. Juist omdat een hoge standaard en voedselveiligheid de belangrijkste aankoopcriteria zijn, scoren Nederland, België en Duitsland zo goed. Dat juist in eigen land die innovatiekracht het minst herkend wordt, zegt meer over de lobby’s die tegen de vleesindustrie gaande zijn dan over de sector zelf. Die is gewoon goed! Wees gerust, deze visie is niet bedoeld als stemadvies voor de naderende Provinciale Statenverkiezingen. Uw keuze in het stemhokje is immers van minimaal belang, hoezeer de politieke partijen u de komende periode anders willen wijsmaken. Dat heeft de hele discussie rond de pulsvisserij wel duidelijk gemaakt. Innovatiekracht en duurzaamheid verliezen het in Den Haag en Brussel gewoon van een lobby die harder van toon is. Wat beter is voor het dierenwelzijn en het milieu is dan ineens niet meer relevant. Binnen deze dynamiek wordt van u verondersteld een toekomstvisie te definiëren. Innovatiekracht en flexibiliteit zijn daarvoor van belang. Niet om de politiek ‘te pleasen’, maar om wereldwijd toonaangevend te blijven. Juist in deze onzekere tijden kunt u gelukkig uit blijven gaan van één zekerheid: dat in de landen waar de vleesconsumptie nog altijd stijgende is, de vraag naar vleesverwerkende machines, productielijnen en bijpassende verpakkingsoplossingen blijft toenemen. En laten we juist als industrie óók op die terreinen wereldwijd voorop lopen. IFFA 2019 later dit jaar belooft dan ook een feest te worden. Veel leesplezier! Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat & Co m.schwillens@gpmedia.nl C o l o f o n e n D e V i s i e De Visie “DE NEDERLANDSE EN VLAAMSE VLEESSECTOR LEGT ZICH LOGISCHERWIJS NIET NEER BIJ ALLE MAATREGELEN EN ALLE ONZIN DIE TEGENWOORDIG IN DE CONSUMENTENPERS WORDT VERKOCHT” Martijn Schwillens Vaktijdschrift voor de totale vlees- en eiwitverwerkende industrie | Maart 2019 | 14e jaargang no. 1 AKTA TRADING HOLLAND ‘ONZE VEILIGHEIDSMESSEN ONDERSCHEIDEN ZICH DOOR VEILIGHEID, FUNCTIONALITEIT EN REDUCTIE VAN DERVING’ TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (2590-082X) 14-08-15 10:49 Special VOORBESCHOUWING EMPACK Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Verkoopleider: Gerdo van de Peppel g.peppel@gpmedia.nl Media-adviseur: Emiel Bruning e.bruning@gpmedia.nl Tarieven op internet: www.gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitge- voerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 68,- Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aan- dacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4