Meat&Co nr1-2023 Online

MEAT&CO NR 1 2023 10 INTERVIEW Het concept van Vallei Varken is ontstaan vanuit Gerald Deetman, die samen met Gerard van Eijden (Dierenartsen Animal Care) de focus op de gezondheid van het dier voorop stelt. Het doel is minimaal medicijnengebruik en zo min mogelijk handelingen en behandelingen aan het dier. “Vallei Varken scoort qua medicijngebruik (waaronder antibiotica) veel lager in vergelijking met het landelijke gemiddelde”, licht Bianca toe. Het concept is ontwikkeld en heeft tien jaar geleden de naam Vallei Varken gekregen. “We willen heel graag groeien, waarbij meer boeren in de omgeving aansluiten bij het concept”, legt Bianca uit. Vallei Varken heeft in een straal van dertig kilometer een sterke keten opgebouwd: van varkens bij de boeren tot aan de slacht en de verwerking van het vlees. De naam komt van waar het concept vandaan komt, de vallei rondom de plaatsen Putten, Dalfsen en Nijverdal, met in het midden van deze regio de vleesverwerker. VRAAG NAAR LOKAAL EN DUURZAAM ETEN Gezondheid is een grote pijler binnen Vallei Varken. Naast dat het varken gezond is, vinden de boeren het belangrijk om te zien waar er bij de afnemer en consument vraag naar is. “We zitten al jaren met onze afnemers aan tafel en praten over hun uitdagingen, doelstellingen en consumententrends. We realiseren ons maar al te goed dat het belangrijk is hierop in te spelen in plaats van iets te produceren in de hoop dat iemand het wil kopen. Momenteel is er grote behoefte naar lokaal en duurzaam eten, afkomstig van een transparante keten.” Vallei Varken speelt hierop in door lokaal te produceren en te verwerken, waarbij de boeren een gezicht krijgen. Transparantie voeren ze uit door middel van chips in de oren van de varkens te plaatsen, zodat ze van geboorte tot aan de slacht kunnen volgen en zien hoe het met een dier gaat. “Ook geven we openheid over ons proces op onze website en social media. En communiceren we over de CO2-uitstoot die we nauwkeurig laten berekenen door een gespecialiseerd bureau.” Deze informatie is fijn voor onze afnemers en voor de consumenten. “In de toekomst zou het mooi zijn als de consument de verpakking zou kunnen scannen, zodat ze weten waar hun eten exact vandaan komt”, voegt Bianca toe. CLIMATE NEUTRAL CERTIFIED Dankzij de nauwe samenwerking met Agrifirm en ketenpartners voldoet een deel van het varkensvlees van Vallei Varken aan de strenge eisen van het Climate Neutral Certification-programma van Climate Neutral Group (CNG). Vallei Varken is de eerste in Nederland die dit keurmerk op varkensvlees mag dragen. “We werken continu aan ons reductieplan binnen het programma om het keurmerk te mogen blijven dragen = CO2e reduceren in de hele keten! Ten eerste moet er inzicht worden verkregen in hoeveel CO2e (alle broeikasgassen inclusief CO2) er wordt uitgestoten. Samen met onze ketenpartners verplichten we onszelf om de overgebleven uitstoot verder te verlagen. Tot die tijd compenseren we de uitstoot door te investeren in een VCS (Verified Carbon Standard) klimaatproject: methaanvergisting en energieopwekking in Nederland”, zegt Bianca. “Om de certificering te behouden, moet het jaarlijks aantoonbaar zijn dat Vallei Varken de CO2-uitstoot verder heeft gereduceerd door middel van initiatieven, ontwikkelingen en innovaties in de keten. In 2030 moet uiteindelijk de uitstoot met minimaal 25% gereduceerd zijn ten opzichte van 2018. Hier worden ook specifieke plannen en doelstellingen voor gemaakt. Denk aan aanpassing van de samenstelling en herkomst van het varkensvoer, nóg meer groene stroom opwekken mogelijk en mestvergisting waarmee we de uitstoot kunnen verminderen. Het is een must om te blijven innoveren, ook als je eenmaal het keurmerk in bezit hebt.” Agrifirm staat voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. “Daarom ontwikkelen we concepten die bijdrage aan het verlagen van de voetafdruk en andere verduurzamingsmogelijkheden binnen onze voedselproductie. We doen dat via samenwerkingen in de keten met een eerlijk verdienmodel voor boeren en telers”, vult Jacob Gosschalk, accountmanager ketenconcepten bij Agrifirm, aan. “Het ontwikkelen van het Feed Forward-concept heeft flink wat voeten in aarde gehad, maar heeft uiteindelijk geresulteerd in een succesvol concept binnen een bestaande keten waar is ingesprongen op de vraag vanuit de consument, namelijk duurzaam, lokaal en transparant.” DE AFGELOPEN MAANDEN HEBBEN VALLEI VARKEN, AGRIFIRM EN CLIMATE NEUTRAL GROUP HARD GEWERKT AAN EEN INNOVATIEF CONCEPT BINNEN DE NEDERLANDSE VOEDINGSMIDDELENSECTOR: KLIMAATNEUTRAAL GECERTIFICEERD VARKENSVLEES. “DOOR VARKENS ANDER VOER TE GEVEN ÉN OP HET BOERENERF TE INVESTEREN IN DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN, VERLAGEN WE DE FOOTPRINT VAN ONS VARKENSVLEES MET MINIMAAL 25% TEN OPZICHTE VAN 2018. DOOR INTENSIEF SAMEN TE WERKEN MET ONZE KETENPARTNERS EN AFNEMERS KUNNEN WE DIT VLEES OOK BETAALBAAR HOUDEN”, VERTELT BIANCA DEETMAN, DIE BIJ VALLEI VARKEN VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE MARKETING EN RELATIEBEHEER. Marley Spoon, dat maaltijdboxen produceert, is de eerste die het klimaatneutraal gecertificeerde vlees van Vallei Varken afneemt VALLEI VARKEN: KLIMAATNEUTRAAL GECERTIFICEERD VARKENSVLEES

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4