Meat&co nr2 2023 Online

MEAT&CO NR 2 2023 10 GROOT INTERVIEW We spreken Hoedemaker eind maart, daags nadat hij op de Algemene Ledenvergadering van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) een vlammend betoog heeft gehouden over ‘Holland Varken’ als het nieuwe ketenkwaliteitssysteem voor de Nederlandse varkenssector. Holland Varken zorgt voor betere informatie-uitwisseling en verdere kostenefficiëntie in de keten, en voor een betere marktpositie in het buitenland. “Het stelt de boeren én de vleesproducenten samen in staat om de regie te kunnen voeren over het kwaliteitssysteem, maar het belangrijkste is dat Holland Varken ook meteen een merknaam is. Vooral een sterke merknaam voor onderscheidende marktconcepten voor die groep consumenten die bereid is meer te betalen voor duurzaamheid of dierenwelzijn. Dankzij Holland Varken kunnen we onze onderscheidende concepten onder één noemer uitdragen, zodat iedereen in Europa en ver daarbuiten ziet: Varkensvlees uit Nederland, dat is topkwaliteit. Met deze stap zijn we overtuigd dat we toegang tot de best betalende afzetmarkten kunnen behouden én vergroten.” Meer realiteitszin Hoedemaker constateert dat de Nederlandse vleessector niet langer in het verdomhoekje zit. “Een hele kleine maar zeer slimme minderheid heeft de afgelopen jaren, door goed samen te werken, het podium gepakt en daarmee de politiek weten te beïnvloeden. Maar dat verandert niet de werkelijkheid dat 95% van de Nederland gewoon vlees eet en wil blijven eten. Dat mensen massaal op BBB hebben gestemd, is een signaal dat mensen klaar zijn met het gehype. De maatschappij denkt heel anders over het platteland, de boeren en de vleessector dan sommige politici willen doen geloven. Ngo’s zijn heel goed in framing om fondsen te kunnen werven. Als Natuurmonumenten geld nodig heeft, roepen ze: ‘De natuur gaat naar de gallemiezen.’ Maar mensen prikken er inmiddels doorheen. Wij roepen daarom de politiek op om de feiten te gaan hanteren en daar naar te acteren. Meer realiteitszin! Dus minder sturen op ideologie of wat men denkt dat de maatschappij nodig heeft, en acteren naar wat de maatschappij wil en met de stem op BBB ook duidelijk heeft gemaakt aan het Kabinet.” Eerlijke verhaal Overigens is Hoedemaker van mening dat de Nederlandse vleessector de hand ook (deels) in eigen boezem moet steken. Het is mede daarom dat in 2022 het platform Nederland Vleesland werd opgericht door verschillende brancheorganisaties. “We hebben te lang gedacht: ‘NEDERLAND MOET DE VOEDSELDELTA VOOR EUROPA BLIJVEN’ Ondernemers in de vleessector in Nederland hebben voortdurend te maken met nieuwe uitdagingen. De gunstige verkiezingsuitslag voor BBB medio maart geeft voorzitter Laurens Hoedemaker van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) enig vertrouwen dat de vee- en vleessector anders ‘beoordeeld’ worden door de politiek in Den Haag. “De hele keten is gebaat bij meer realiteitszin. Zodat boeren een eerlijkere kans krijgen en de vleesproducenten geen onredelijke rekening krijgen gepresenteerd voor stikstofbeleid en inkrimping van de veestapel”, vertelt Hoedemaker. iedereen eet vlees, dus mensen vinden het oké wat we doen. Maar onbekend maakt onbemind en wij zijn te lang stil geweest”, vindt de in januari 2021 aangetreden preses van de COV. “Gevolg is dat er ruimte ontstond voor partijen, die willen dat we minder vlees eten, die misverstanden over de vee- of vleessector doelbewust uitvergroten. We hebben gemerkt dat in de politiek te makkelijk meegestemd wordt met moties, waarvan de gemiddelde Nederlander en een doorsnee Kamerlid niet eens weet of het feitelijk wel klopt. Als je bijvoorbeeld 1 kilo plantaardig nepvlees vergelijkt met 1 kilogram dierlijk vlees, dan moet je er wel bij vertellen dat je 30% meer plantbased eiwit nodig hebt om dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen te krijgen. Eerlijk vertellen dat vleesvervangers vol met kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen zitten. Dat vlees een zeer hoge voedingswaarde heeft en gewoon gezond is. Of dat we in Nederland inmiddels varkensvlees maken met een carbon footprint die gelijk is aan die van tofu. Dat moeten we vaker vertellen, want nu ontstaat er ruimte voor halve en hele onwaarheden waar de politiek zijn besluitvorming op baseert. Gelukkig is er een kentering”, constateert Hoedemaker. “Neem de Week Zonder Vlees en Zuivel. Die ging vorig jaar gepaard met dikke campagnes, terwijl je ze dit jaar bijna niet hebt gehoord. Oók zij hebben moeten erkennen dat als je alle dierlijke eiwitten weghaalt uit een dieet, en vervangt door plantbased, fabrieksgemaakte vleesvervangers, de milieuwinst slechter uitpakt dan ze deden voorkomen. Zeker qua waterverbruik en CO2-uitstoot. Gelukkig krijgen we inmiddels gemakkelijker toegang om ons verhaal te vertellen.” DANKZIJ HOLLAND VARKEN KUNNEN WE ONZE ONDERSCHEIDENDE CONCEPTEN ONDER ÉÉN NOEMER UITDRAGEN, ZODAT IEDEREEN IN EUROPA EN VER DAARBUITEN ZIET: VARKENSVLEES UIT NEDERLAND, DAT IS TOPKWALITEIT Slachtcapaciteit De verkiezingsuitslag mag dan wel een sterk signaal zijn, voorsorteren is er voor de vleesproducenten voorlopig nog even niet bij. “We wachten gespannen op wat komen gaat. Uiteraard praten we actief mee over het landbouwakkoord, het convenant dierwaardige veehouderij en zitten we aan allerlei deeltafels, maar er is nog geen duidelijkheid. Bovendien passen wij er als sector voor dat de prijs voor de krimp van de veestapel bij de vleesindustrie wordt neergelegd. Als sector ondervinden óók wij de gevolgen. Minder boeren heeft uiteraard invloed op vraag en aanbod. Er kan relatieve schaarste ontstaan, waardoor de prijzen van de varkens en koeien omhoog gaan. Als de krimp drastische percentages gaat aannemen, dan ontstaat er zoveel schaarste dat slachterijen te weinig kunnen verwerken om hun kosten te betalen en hun investeringen terug te verdienen. In Nederland hebben slachthuizen enorm geïnvesteerd in prachtige faciliteiten, volgens de hoogste eisen. Om dat terug te kunnen verdienen is

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4