Meat&co nr2 2023 Online

MEAT&CO NR 2 2023 3 ... Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (Media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Meat&Co heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2023 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Colofon en De Visie Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de totale vlees- en eiwitverwerkende industrie | April 2023 | 18e jaargang no. 2 Special INTERPACK 2023 COVERSTORY ‘Handtmann is vaak de drijvende kracht achter productinnovaties en nieuwe toepassingen’ Toen ik mij in de vorige uitgave van Meat & Co via dit hoofdredactioneel commentaar tot u richtte, waren de Provinciale Statenverkiezingen net achter de rug. Bijna anderhalve maand na de verpletterende verkiezingswinst van BBB is (voor de schermen) alles nog hetzelfde. Of nog erger, de verkiezingsuitslag is dermate hard aangekomen bij het kabinet dat een ‘regeerpauze’ is ingelast zodat CDA zich kan bezinnen. Of zoiets. Wopke, Sigrid en Mark menen dan wel dat de regering zich een pauze kan permitteren, dat geldt natuurlijk niet voor de Nederlandse vee- en vleessector. Hoe kun je als slachterij, vleesverwerker of zelfslachtende slagerij nou anticiperen op wat er komen gaat als degenen die erover gaan, niet bereid zijn te handelen naar hun eigen visie? En waar in de politiek een ‘onderbreking’ wellicht nog leidt tot nieuwe inzichten, betekent een pauze in onze industrie simpelweg stilstand. En stilstand is achteruitgang. U wilt door. En terecht. Maar hoe kunt u nu bepalen of u wilt investeren, bijvoorbeeld in verdere automatisering van het productieproces, als u niet weet wat u de komende jaren te wachten staat…? Duurzame sanering Linksom of rechtsom is een krimp van het aantal boeren en dus van onze veestapel aanstaande. Alleen de percentages en de jaartallen (2025, 2030 of 2035) zullen gaan verschillen. “We moeten rekening houden met een krimp van de slachtcapaciteit in Nederland. Maar hoe kunnen we dat op een duurzame manier realiseren? Als je slachtcapaciteit uit de markt haalt, hoe bepaal je dan wie er nog mag blijven slachten?”, vraagt Laurens Hoedemaker van de COV zich in een uitgebreid interview met onze redactie (lees pagina 10 en 11) terecht af. Op het moment dat deze uitgave op uw deurmat ligt, zullen de eerste bestuurders van BBB-huize hun intrede nemen in de provinciehuizen. En als uitvoerende macht van landelijk stikstofbeleid zullen ‘in de provincie’ veel plannen sowieso van tafel gaan. Juist omdat ze het op het platteland beseffen dat vlees en voedsel belangrijk(st)e pijlers zijn van onze economie. Laten we hopen dat bezinning leidt tot een herwaardering van onze voedselketen. En we Nederland weer gaan zien zoals de rest van de wereld ons wél ziet: als dat pioniersland dat in staat is de wereld (mede) te voeden. Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co m.schwillens@gpmedia.nl WOPKE, SIGRID EN MARK MENEN DAN WEL DAT DE REGERING ZICH EEN PAUZE KAN PERMITTEREN, DAT GELDT NATUURLIJK NIET VOOR DE VLEESSECTOR. HOE KUN JE ALS SLACHTERIJ NOU ANTICIPEREN OP WAT ER KOMEN GAAT ALS DEGENEN DIE EROVER GAAN NIET BEREID ZIJN TE HANDELEN NAAR HUN EIGEN VISIE?” De Visie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4