Meat&Co nr3 2021 Online

m e a t & c o n r 3 2 0 2 1 3 C o l o f o n e n D e V i s i e Vanuit de markt krijg ik nog wel eens de vraag of wij als vaktijdschrift Meat & Co ons niet teveel richten op enkel de vleesverwerkende industrie (Meat) en te weinig oog hebben voor de overige eiwitverwerkende industrie (& Co). Het simpele antwoord daarop is natuurlijk ‘nee’. Maar… kritiek, uit welke hoek dan ook, nemen we altijd serieus en dus stelde ik me zelf die vraag ook. Al bladerend door vorige uitgaven kwam ik tot de conclusie dat het misschien toch af en toe nog een onsje meer vegan of vegetarisch kan. Voor onze redactionele input zijn we deels afhankelijk van het aanbod van onze adverteerders, leveranciers en machinebouwers. Daarin zien we al langer een lichte verschuiving naar meer hybride machines en oplossingen die prima toepasbaar zijn op zowel vleesproducten als op vleesvervangers. Nederland is sowieso wereldwijd het land met het grootste percentage consumenten (per 100 inwoners) dat vaker een plantaardig alternatief pakt in het supermarktschap. Het verschil met bijvoorbeeld België en Duitsland is zelfs groot te noemen, maar de trend is wereldwijd ingezet en zal meer niet te stoppen zijn. BIG DATA In dat kader zagen we onlangs de Van Loon Group een nieuwe fabriek openen voor plantaardige kipproducten en werd Vivera overgenomen door JBS. De Braziliaanse foodgigant maakt gebruik van ‘Big Data’. Dat betekent dat zij elke vorm van productontwikkeling, merkstrategie en marketing niet overlaten aan het onderbuikgevoel, maar op basis van harde feiten. JBS weet niet alleen wat u en ik vandaag op ons bord hebben, maar de knappe koppen op de ICT-afdeling weten ook al wat u en ik in 2030 gaan eten. Zodoende berust die overname niet in toeval maar is het voor hen slechts een stap om nog sneller hun marktpotentieel te bereiken. Dat ook het Britse merk Meatless Farm zijn hoofdkantoor in Amsterdam heeft gevestigd, onderstreept eveneens de manier waarop de (plantaardige) voedingsmiddelensector naar Nederland kijkt. Behalve verschillende verhalen over de eiwittransitie en de bijbehorende oplossingen, bevat deze uitgave van Meat & Co een special over ‘Klimaatbeheersing, Hygiëne en Voedselveiligheid’. Want of er nu vlees of vleesalternatieven worden verwerkt, kwaliteit valt of staat bij een hygiënisch en volledig bewaakt proces – van slacht/ingrediënten tot verpakking. Alle takken van sport op dit gebied, van inspectiemethoden tot gespecialiseerde apparatuur en van reiniging tot hygiënisch transport: ze komen allemaal aan bod. Veel leesplezier. De Visie “OF ER NU VLEES OF VLEESALTERNATIEVEN WORDEN VERWERKT, KWALITEIT VALT OF STAAT BIJ EEN HYGIËNISCH EN VOLLEDIG BEWAAKT PROCES – VAN SLACHT/INGREDIËNTEN TOT VERPAKKING” Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co m.schwillens@gpmedia.nl Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (Media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Meat&Co heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2021 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de totale vlees- en eiwitverwerkende industrie | Juni 2021 | 16e jaargang no. 2 Special KLIMAATBEHEERSING, HYGIENE& VOEDSELVEILIGHEID COVERSTORY HITEC FOOD SYSTEMS ‘KWALITEIT EN STABILITEIT ZIJN DE DOORSLAGGEVENDE FACTOREN GEWEEST OM VOOR HITEC CLEAROIL TE KIEZEN’

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4