Meat&Co nr3 2021 Online

m e a t & c o n r 3 2 0 2 1 32 AL BIJNA 40 JAAR IS LETS BV EEN BETROUWBARE PARTNER GEBLEKEN OP HET GEBIED VAN REINIGINGSTECHNIEK EN PERSLUCHTINSTALLATIES VOOR BEDRIJVEN IN DE VOEDSEL- EN VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE. EÉN VAN DE VLEESVERWERKERS DIE AL DECENNIALANG VERTROUWT OP DE EXPERTISE EN OPLOSSINGEN VAN LETS, IS CHATEAU BRIAND IN SOEST. “WE HEBBEN IN 2018 DE FABRIEK FLINK VERBOUWD EN UITGEBREID. IN HET VOORTRAJECT HEBBEN WE ONZE WENSEN EN EISEN OP TAFEL GELEGD BIJ LETS EN ZIJ HEBBEN DAAR EEN MOOI TOTAALPROJECT VAN GEMAAKT”, VERTELT BRAM DE GROOT NAMENS CHATEAU BRIAND. In het pand van Chateau Briand bevond zich voorheen Voskuilen Vleeswaren. Op die locatie in Soest is Chateau Briand in 2018 een nieuwe onderneming begonnen, die gespecialiseerd is in de productie van vleeswaren en vleesproducten. De productiefaciliteit is de afgelopen drie jaar fors uitgebreid. “Ik heb eerder gewerkt bij een andere werkgever in dit pand. Ik ben daarna benaderd en vanaf de opstart werkzaam bij Chateau Briand. LETS verzorgde al in de tijd van Voskuilen een groot deel van de hygiëne-oplossingen. Vanuit de prettige ervaring uit het verleden, zijn we doorgegaan met die samenwerking. Die bevalt ons uitstekend”, verduidelijkt De Groot, die benadrukt dat behalve smaak en kwaliteit ook voedselveiligheid “één van onze belangrijkste speerpunten is.” SAMEN KIJKEN NAAR OPTIMALISATIE Kwaliteit en voedselveiligheid gaan niet samen zonder een uitmuntende hygiëne en een goede klimaatbeheersing, weet commercieel directeur Guustaaf Hoekstra van LETS, dat binnenkort haar 40-jarig bestaan viert. “Regel- en wetgeving worden steeds strenger, net als de hygiënecodes. Kwaliteitscontroles zijn fors omhoog gegaan, audits zijn aan de orde van de dag. Alles wat met reiniging, water, perslucht en/of gasleidingen te maken heeft, is onderdeel van ons pakket. Al ten tijde van de broers Voskuilen hebben we heetwatermachines en wasbakken geplaatst. Die samenwerking is door de jaren heen gecontinueerd en verder uitgebreid”, vertelt Hoekstra. “Toen Chateau Briand ging uitbreiden, zijn wij aan de slag gegaan met warmteterugwinning vanuit de koeling en compressoren. Verder hebben we al het leidingwerk uitgevoerd, maar ook het gangbare werk, zoals hygiënesluizen en haspels, hebben we voor onze rekening gehouden.” K l i m a a t b e h e e r s i n g , h y g i ë n e e n v o e d s e l v e i l i g h e i d ‘WIJ ONDERHOUDEN BIJ LETS VAAK LANGDURIGE RELATIES MET ONZE KLANTEN EN DAT IS NIET ZOMAAR’ V.l.n.r.: Bram de Groot (Chateau Briand), Gerco Dijkgraaf en Guustaaf Hoekstra (beiden van LETS bv). LETS bv heeft al het leidingwerk bij Chateau Briand Soest voor zijn rekening genomen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4