Meat&co nr 3-2024 Online

Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de totale vlees- en eiwitverwerkende industrie | Juni 2024 | 19e jaargang no. 3 | Prijs € 10,50 Special Verpakkingsmachines & End-of-Lineoplossingen COVERSTORY: HITEC FOOD SYSTEMS ‘Maatwerk realiseren op procesniveau vergt flexibiliteit. En juist dat is bij ons standaard’

Voedselverwerking van A tot Z Bij Van Uhm professionals in food processing weten we precies wat er nodig is om een foodproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Machines mogen niet stil komen te staan en het productieproces moet op rolletjes verlopen, elke dag weer. Vlees, vis, kaas, groente, fruit, vegetarische, petfood en kant-en-klaar producten: onze professionals weten precies hoe uw foodproces verloopt en voorzien u van de juiste adviezen voor een optimaal productieproces. De Bieffel 3, 7622 BM Borne T 074-2662905 E info@vanuhm.nl W vanuhm.nl Morseweg 6, 1131 PK Volendam T 0299-366199 E info@habuba.nl Van Uhm in één oogopslag Passie en liefde voor food De beste machines van de beste merken Persoonlijk advies op maat van ervaren experts Korte communicatielijnen Eigen servicemonteurs bij calamiteiten Benieuwd naar de beste machines voor uw foodproces? Vraag vrijblijvend een persoonlijk advies of een demo aan op www.vanuhm.nl/contact ONZE MERKEN VAN UHM ZORGT VOOR Een optimaal foodproces MICHIEL DERKS, KIEZEBRINK PET FOOD “Van Uhm kan zich goed verplaatsen in onze situatie en komt altijd met de beste oplossing.”

MEAT&CO NR 3 2024 3 COLOFON EN DE VISIE Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Koen Fens (redacteur) k.fens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (Media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Meat&Co heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2024 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de totale vlees- en eiwitverwerkende industrie | Juni 2024 | 19e jaargang no. 3 | Prijs € 10,50 Special Verpakkingsmachines & End-of-Lineoplossingen COVERSTORY: HITEC FOOD SYSTEMS ‘Maatwerk realiseren op procesniveau vergt flexibiliteit. En juist dat is bij ons standaard’ Als hoofdredacteur voor een vaktijdschrift voor de zo’n beetje meest verguisde sector van Nederland, heb ik het Hoofdlijnenakkoord van de beoogde regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB met veel interesse gelezen. ‘Nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld en de voedselketen, inclusief industrie en banken, draagt bij aan het verdienmodel’, staat onder meer te lezen in dit akkoord. Ook zal strenger worden toegezien op de inzet van arbeidsmigranten en komt de verantwoordelijkheid voor eerlijke beloning en fatsoenlijke huisvesting voor deze, in onze sector, belangrijke groep werknemers nog meer bij de werkgevers te liggen. Ik zal niet de enige zijn die erg nieuwsgierig is naar de exacte uitwerking van de plannen. Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co m.schwillens@gpmedia.nl De Visie Verder werd bekend dat het ministerie van Landbouw een naamsverandering ondergaat, namelijk naar Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Deze wijziging is veel meer dan een stuk symboolpolitiek. Voedselzekerheid werd de afgelopen jaren, zelfs niet na het uitbreken zich nu weer van de oorlog in Oekraïne, helaas niet gezien als topprioriteit. Nederland – bij monde van de regering – wenst zich weer te profileren als een land dat de wereld kan en wil voeden (zoals de WHO wenst) en dat pal achter zijn boeren en vissers staat. Een land ook dat erkent dat de bijdrage die zuivel, vlees én vis leveren aan de economie en export niet onderschat mag worden. De paniek bij de achterban van anti-vlees-lobby-partijen, politici die het liefst hadden gezien dat Nederland geen veestapel meer had en andere dierenrechtenextremisten, is zichtbaar groot. Hoe ik dat merk? Aan de veelheid aan tweets van (linkse) politici, maar bovenal een verdrievoudiging van het aantal persberichten van Wakker Dier in mijn mailbox. ‘Vleesverkoop supermarkten maakt duikvlucht’, kopte één van deze persberichten. Aanleiding is een 2,3% daling van vleesverkoop in 2023. Bij berichten van Ngo’s is het vooral kunst om te letten op wat niet met chocoladeletters wordt geschreven. Zo eindigde het persbericht over het onderzoek van Circana -uitgevoerd op verzoek van Wakker Dier- met de slotzin: ‘Een gedeeltelijke verschuiving van de vleesconsumptie via kant-enklaarmaaltijden en tapas kan niet worden uitgesloten.’ U raadt het al: de verkoop van kant-en-klaarmaaltijden -ook die met vlees erin- steeg het afgelopen jaar met 56% (bron: ANP). Daarmee werd bevestigd wat de Telegraaf onlangs al schreef: ‘Test van Lidl met vega (in het vleesschap, red.) leidt niet tot minder verkoop hamburgers en shoarma’. Sluit uw redactie dan helemaal de ogen voor vleesalternatieven? Natuurlijk niet. Daarom vindt u in deze uitgave ook weer verschillende verhalen over ‘Plantbased & Vegan’. Beide sectoren bestaan prima naast elkaar. Met het grote verschil dat de vleessector, als het aan de nieuwe regering ligt, niet meer in het verdomhoekje zit. En dat is natuurlijk toe te juichen! NEDERLAND WENST ZICH WEER TE PROFILEREN ALS EEN LAND DAT DE WERELD KAN EN WIL VOEDEN EN DAT PAL ACHTER ZIJN BOEREN STAAT. EEN LAND OOK DAT ERKENT DAT DE BIJDRAGE DIE ZUIVEL, VLEES ÉN VIS LEVEREN AAN DE ECONOMIE EN EXPORT NIET ONDERSCHAT MAG WORDEN

4 MEAT&CO NR 3 2024 INHOUD 10 14 18 26 18 P. 26 COVERSTORY: HITEC FOOD SYSTEMS Food- en snackfabrikanten uit alle delen van de wereld doen een beroep op HiTec Food Systems om hun verhittingsproces te automatiseren. Het bedrijf uit Zwolle onderscheidt zich van andere aanbieders van warmtebehandelingstechnieken doordat de machines klantspecifiek ontwikkeld worden. P. 18 CASESTUDY VEMAG BIJ SLACHTHUIS ZUIDBROEK “Slachthuis Zuidbroek werkt lokaal. Die ene koe die de boer ons brengt krijgen ze ook helemaal terug”, verzekert Auke Antonides, die voor automatisering van de productie vertrouwt op Vemag.NL. “Na uitgebreid testen hebben we nu een vacuümvuller staan waarmee we producten kunnen portioneren zonder giveaway.” P. 14 REPORTAGE BIJ HAVANTEC Nieuw bij Havantec is de easy-to-use Foamico NEXT schuim- en desinfectiesatelliet. “Dat is een ideale reinigingsunit voor bedrijven voor wie hygiëne op het allerhoogste niveau een harde eis is, maar die tegelijkertijd kosten, tijd en water willen besparen.” P. 10 VLEESVERVANGERS VAN GELDER Met het oog op de groeiende vraag naar duurzame, gezonde en plantaardige alternatieven in de zorg- en horecasector, biedt Van Gelder nu de mogelijkheid om eigen burgers en vleesvervangers naar wens te produceren. “Dit is een belangrijke stap in onze missie om de transitie te vergemakkelijken.”

MEAT&CO NR 3 2024 5 30 44 P. 38 REPORTAGE BIJ TAP MACHINEBOUW “Doordat producenten de meerwaarde van onze lijnoplossingen en machines dagelijks ervaren, staan zij open voor andere oplossingen die wij ontwikkelen om hun productie nog efficiënter in te richten”, vertelt Dick Koster van Tap Machinebouw. P. 34 DUURZAME STRATEGIE POLY-CLIP Met machines uit de zeer energie-efficiënte FCA-productfamilie ‘Green Series’, die zijn uitgerust met een milieuvriendelijke spoel, en de materiaal besparende clippak® clip-closure-oplossing, richt Poly-Clip zich op het behoud van hulpbronnen. P. 44 EKUTECH REKENT AF MET VOCHT Condens, water of rijp op producten en verpakkingen is zeker in de foodsector een ongewenst bijeffect. Het levert de nodige uitdagingen op bij het correct uitprijzen en labelen van vlees- en visproducten. Ekutech rekent af met vocht door de inzet van de Blowerbelt. P. 30 CLEANING IN PLACE-SYSTEEM HABASIT Habasit biedt nu het Cleaning In Place-systeem. Deze nieuwe, probleemloze en efficiënte oplossing voor reinigen ‘on the spot’ is een plug-and-play-systeem dat eenvoudig op bijna elke transportband kan worden geïnstalleerd. 38 34

6 MEAT&CO NR 3 2024 BRANCHENIEUWS HENK HOOGENKAMP NAVIGEERT IN NIEUWSTE BOEK DOOR DE WERELDWIJDE UITDAGINGEN VAN VANDAAG Deze inzichtelijke gids onthult het potentieel van duurzame plantaardige eiwitten, cellulaire landbouw en transformatieve marktkrachten om ‘s werelds meest urgente problemen aan te pakken. Reis in zijn boek door hoofdstukken die ingaan op de ingewikkelde verbanden tussen voedselduurzaamheid en klimaatbestendigheid. Ontdek hoe innovatieve plantaardige eiwitten en precisiefermentatie de wereldwijde voedselzekerheid en voeding opnieuw kunnen definiëren. Ontdek de ontwikkelingen op het gebied van GGO’s die een toekomst beloven waarin smaak, prijs en duurzaamheid harmonieus naast elkaar bestaan. Delicate evenwicht Hoogenkamp, gewaardeerd foodwetenschapper, bestuurder bij verschillende multinationals en columnist van vaktijdschrift Meat&Co, belicht het delicate evenwicht tussen technologische innovatie en sociaaleconomische impact en biedt oplossingen voor honger, voeding en ethische consumptie in de wereld. Dit boek is een must-read voor diegenen die het transformerende potentieel van voedseltechnologie willen begrijpen bij het creëren van een duurzamere en rechtvaardigere wereld. Meer informatie via www.henkhoogenkamp.com. Het boek is voor $ 45,00 te bestellen via www.amazon.com Te midden van de huidige wereldwijde uitdagingen - klimaatverandering, voedsel(on) zekerheid en veranderende gezondheidstrends - biedt Henk Hoogenkamp in zijn nieuwste boek ‘Protein Innovation & Socio-Economic Marketing Observations’ een kritisch onderzoek naar het evoluerende voedsellandschap. Integratie van operationele processen Ook na de overname zullen de overgenomen productieactiviteiten van Ladessa gebeuren vanuit Oosterhout, zij het voortaan onder de vleugels van The Spreadmaker Nederland. Ladessa zal met andere woorden een doorstart maken, waarbij een soepele overgang wordt nagestreefd. De komende periode zal dan ook in het teken staan van operationele integratie, waarbij hard wordt gewerkt om alle processen naadloos te laten samenvloeien. Meer informatie via www.thespreadmaker.be/nl LADESSA MAAKT DOORSTART ONDER DE VLEUGELS VAN THE SPREADMAKER De curator, Sjors Wahlbrinck, heeft met deze transactie een cruciale rol gespeeld in het veiligstellen van de toekomst van Ladessa en het behoud van werkgelegenheid. “De overname uit de boedel en doorstart van diverse activiteiten vanaf deze week zijn een opsteker voor zowel klanten als medewerkers,” zegt Peter Aerts, CEO van The Spreadmaker. “Met vertrouwen in het vakmanschap van het personeel en de bewezen kwaliteit van de Ladessa-producten, blijven we trouw aan de identiteit van de firma en de ‘Ladessa-legacy’, terwijl we investeren in de toekomst van het bedrijf. We gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet, waarin we op korte termijn alles in het werk stellen om klanten te verzekeren van de beschikbaarheid van hun vertrouwde producten.” Ladessa, toonaangevend Nederlandse producent van filet américain en spreads, heeft recent faillissement moeten aanvragen als gevolg van aanhoudende financiële uitdagingen, toenemende concurrentie en aanzienlijke kostenstijgingen, ondanks intensieve inspanningen om het bedrijf te redden. Toch betekent het geen eindpunt, want na constructieve gesprekken met de curator heeft The Spreadmaker, vooraanstaande Belgische producent van vergelijkbare producten, aangekondigd het merendeel van de activiteiten van Ladessa voort te zetten.

MEAT&CO NR 3 2024 7 BRANCHENIEUWS KRACHTENBUNDELING ZORGT VOOR BEDRIJFSCOMBI MET ERVARING IN AUTOMATISERING Weegbaas is een softwarebedrijf en levert standaard cloudsoftware (SaaS) voor de voedingsindustrie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het merk- en systeemonafhankelijk koppelen van weegapparatuur aan administratieve software. Ook beschikt Weegbaas over mobiele webapplicaties voor digitaal orderpicken (Magazijnbaas) en een chauffeursapp (Bezorgbaas). Tevens levert het bedrijf ook bijbehorende hardware zoals weegschalen, terminals en handscanners. Gecombineerde oplossing Door deze overname bieden Weegbaas en DNA klanten een gecombineerde oplossing ten aanzien van software en hardware. Bestaande contracten worden voortgezet zodat de dienstverlening van klanten gecontinueerd DNA Services uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft Weegbaas uit Veenendaal overgenomen. Dat zijn de beide automatiseringsbedrijven met elkaar overeengekomen. De overname werd tijdens het recente Food Tech Event bekendgemaakt. Door de krachtenbundeling met DNA ontstaat een innovatieve bedrijfscombinatie met in totaal veertig jaar ervaring in food-automatisering en een team van vijfendertig medewerkers verdeeld over twee vestigingen. kan worden. Daarnaast kunnen klanten profiteren van extra ondersteuning op het gebied van IT-beheer, bijvoorbeeld rondom het speerpunt ‘cybersecurity’. Tevens beschikt DNA Services over een ervaren team medewerkers dat klanten ondersteunt op het gebied van software zodat ook platforminnovaties van Weegbaas versneld kunnen worden gerealiseerd. Door de overname bedient DNA Services nog meer klanten in marktsegmenten zoals Vlees, AGF, Zuivel, Vis en Logistiek. ‘Meer richten op innovatie’ André Meerkerk, oprichter en mede-eigenaar van Weegbaas, legt uit: “De laatste jaren ben ik meer gaan nadenken over onze groeistrategie en de versterking van ons development team. Door de samenwerking met DNA Services krijgen we meer ruimte om ons te richten op innovatie, de groei van ons platform en onze klantenbase. Ik ken DNA Services al enige tijd als een betrouwbare partij met referenties binnen de foodsector. Daarom is deze overname goed voor iedereen en in het bijzonder voor onze klanten.” Hans de Wit, commercieel directeur en co-owner van DNA Services, vult aan: “We zijn dankbaar dat we onze krachtenbundeling met Weegbaas kunnen aankondigen. Hierdoor kunnen we schaalbare groei realiseren binnen de voedingsindustrie en ook bij productie- en verwerkingsbedrijven meerwaarde bieden. Steeds meer klanten vertrouwen op onze expertise ten aanzien van het ontwikkelen van software en IT-beheer & support. We ondersteunen met ons productportfolio toonaangevende bedrijven en garanderen een solide IT-omgeving. Door deze transactie breiden we onze klantenbase nog verder uit.” Meer informatie: DNA Services | Tel. +31 (0)78-65 45 777 | info@dnaservices.com www.dnaservices.com | www.weegbaas.nl V.l.n.r.: Dirk-Willem Huisman (DNA Services), André Meerkerk (Weegbaas) en Hans de Wit (DNA Services, Fresh IT Services & Weegbaas) tijdens het Food Tech Event 2024 Praktijkopstelling van het Weegbaas-platform gekoppeld aan terminal, weegschaal en labelprinter

8 MEAT&CO NR 3 2024 PLANTBASED & VEGAN MYCOPROTEIN NUGGETS GESELECTEERD VOOR PLMA 2024 NEW IDEA SUPERMARKET Als pionier in de markt van vleesvervangers, werkt Schouten elke dag hard aan het verbeteren van haar assortiment om zo een grote bijdrage te blijven leveren aan de eiwittransitie. Mycoproteïne, afkomstig van een natuurlijke schimmel, is het belangrijkste ingrediënt in de nieuwste producten van Schouten. De Mycoproteïne Nuggets en Blokjes van het bedrijf vertegenwoordigen een belangrijke vooruitgang in duurzame voedselinnovatie en bieden een smaakvol en voedzaam alternatief voor traditionele vleesproducten. “Met onze mycoproteïne producten zetten we een volgende stap op het gebied van duurzame voedselinnovatie. Het feit dat ze zijn geselecteerd voor de New Idea Supermarket geeft aan dat dit ook de organisatie van de beurs zo wordt gezien”, aldus Van der Giessen. Meer informatie via www.schoutenfood.com Schouten Europe heeft eind mei, tijdens de Private Label Manufacturers Association (PLMA), opnieuw enkele plantaardige producten gepresenteerd, inclusief haar nieuwe mycoproteïne nuggets. Deze nuggets werden door PLMA voorgedragen als ‘New Idea Supermarket’. “Met onze mycoproteïne producten zetten we een volgende stap op het gebied van duurzame voedselinnovatie”, legt Arjaan van der Giessen, CCO bij Schouten uit. MAALTIJDCONCEPT MEAT & MEALS COMPLEET VERNIEUWD De focus ligt op een gevarieerd maaltijdenaanbod, dat inspeelt op trends als gezond en genieten. De recepten zijn zo opgebouwd dat deze snel en efficiënt kunnen worden bereid, zodat ook in een uitdagende tijd van personeelstekorten de lekkerste maaltijden kunnen worden bereid voor een succesvolle verkoop. Het concept kan worden geïmplementeerd in iedere versspeciaalzaak die zich wil richten op gemak voor de consument. Bovendien is de uitstraling van Meat & Meals veel neutraler geworden, zodat alle slagerijen hier goed mee kunnen werken in hun eigen huisstijl. De ondernemer ontvangt een compleet receptenboek, waarbij voedingswaarden, allergenen en ingrediënten volledig inzichtelijk zijn. Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de slagerij is het heel gewoon geworden dat slagerijen maaltijden verkopen, maar ook dat consumenten en de overheid steeds meer willen weten over producten. Denk aan voedingswaarden, gezondheidsaspecten en allergeneninformatie. Ook blijkt dat de consument die geïnteresseerd is in gezondere maaltijden – maar geen tijd heeft om te koken – een steeds meer geziene klant is in de slagerijen die werken met Meat & Meals. Daarom is Meat & Meals zich steeds meer gaan toeleggen op de ondersteuning van deelnemers op deze gebieden, zodat de slagerij (of versspeciaalzaak) klanten kan voorzien van alle gewenste én wettelijk verplichte informatie. Het concept Meat & Meals bestaat al sinds 2012 en heeft zijn succes als maaltijdconcept voor de slager de afgelopen jaren al bewezen. In een veranderende markt met steeds weer andere consumentenbehoeften is aanpassing noodzakelijk. Om deze reden is Meat & Meals onlangs compleet vernieuwd. Meer informatie: Meat & Meals Tel. +31 (0)513 750433 | info@meatenmeals.nl

Asveldweg 11 7556 BR Hengelo The Netherlands +31 (0)541 582 000 info@selo.com www.selo.com Bij Selo vieren we ons 80-jarig jubileum, waarvan ruim 70 jaar partnerschap met Karl Schnell GmbH. Als toonaangevende leverancier van machines voor vleesverwerking, petfood en vega(n) productie, zijn en blijven wij uw betrouwbare partner in de voedselverwerkingsindustrie. Hoewel velen van u wellicht bekend zijn met andere merken, dagen we u uit om vooruit te kijken en te ontdekken wat Karl Schnell te bieden heeft. We verzekeren u dat we nog steeds hoogwaardige productieoplossingen kunnen bieden, zelfs beter dan wat u gewend was. Met een ervaren service team staan we klaar voor preventief onderhoud en snelle storingsoplossingen, zodat uw productiedoelen altijd worden behaald. Kies voor betrouwbaarheid en expertise met Selo. Op naar nog eens 80 jaar succesvol partnerschap! Een tijdloze samenvoeging van topkwaliteit en service!

10 MEAT&CO NR 3 2024 PLANTBASED & VEGAN VAN GELDER LANCEERT OP MAAT GEMAAKTE PLANTBASED BURGERS VOOR HORECA EN ZORG Van Gelder, een bekende Nederlandse speler op het gebied van de productie van plantaardige vleesvervangers, introduceert een naar eigen zeggen baanbrekende service voor horecaondernemers: maatwerk plantaardige producten op aanvraag. Met het oog op de groeiende vraag naar duurzame, gezonde en plantaardige alternatieven in de zorg- en horecasector, biedt Van Gelder nu de mogelijkheid om eigen burgers en vleesvervangers naar wens te produceren. “Dit is een belangrijke stap in onze missie om de transitie naar plantaardig voor de foodservicemarkt te vergemakkelijken”, zegt algemeen directeur Gerrit van Gelder bij Van Gelder.

MEAT&CO NR 3 2024 11 Horecaondernemers of zorgprofessionals die geïnteresseerd zijn in het proeven van de producten en het bespreken van maatwerkopties, kunnen een afspraak maken en een bezoek brengen aan het Experience Center in Ridderkerk. Hier kunnen ze het productieproces zien en in gesprek gaan met het productontwikkelingsteam. Unieke speler in Nederland Met deze nieuwe service toont Van Gelder zich opnieuw een pionier in de plantaardige voedingsindustrie en zet het bedrijf een belangrijke stap in de richting van een duurzamere en meer innovatieve toekomst voor de horeca. Als oer-Hollands bedrijf, dat begon als groente- en fruitleverancier, is Van Gelder uitgegroeid tot een unieke producent van een breed scala aan plantaardige vleesvervangers. Deze overgang naar volledig plantaardige productie maakt Van Gelder een bijzonder lokale en duurzame speler in de markt, een unicum in Nederland. Familiebedrijf Van Gelder is een oer-Hollandse leverancier van aardappelen, groenten en fruit. De dagverse producten worden geleverd aan klanten in de horeca, zorg en overheid. Van Gelder is de verbindende factor tussen telers en klanten en verzorgt de gehele keten, van bron tot bord. “De hoge rechtstreekse inkoop en hoge omloopsnelheid zorgen ervoor dat producten supervers aan klanten geleverd worden. Vandaag geplukt, morgen op het bord.” Meer informatie: Van Gelder Tel. +31 (0)180-336001 | www.vangeldernederland.nl Ook actief op Facebook en Instagram Met de continu investering in nieuwe productiefaciliteiten en -machines en een innovatief productontwikkelingsteam is Van Gelder in staat om aan de specifieke wensen van grote horecabedrijven en zorginstellingen te voldoen. Duurzaam, lokaal, allergenenvrij Alle ingrediënten die voor de productie gebruikt worden, zijn afkomstig van leveranciers uit de buurt. Hiermee zorgt Van Gelder ervoor dat de keten zo direct en lokaal mogelijk blijft. De producten worden zoveel mogelijk soja-, allergenenvrij en met ‘clean label’ geproduceerd. Naast dat de vleesvervangers allergenenvrij zijn, zijn de producten ook een stuk vriendelijker voor het milieu in het kader van koolstofuitstoot. De bietenburger stoot bijvoorbeeld slechts 0,11 kg CO2 uit per kilogram, terwijl een rundvleesburger volgens voedingscentrum. nl maar liefst 30,7 kg CO2 per kilogram uitstoot. “Met ingrediënten zoals peulvruchten, groenten, kruiden en gefermenteerde favabonen, kunnen we volledig plantaardige producten maken die niet alleen lekker en lokaal geproduceerd zijn, maar ook een lagere CO2-uitstoot hebben dan reguliere vleesproducten”, verduidelijkt Van Gelder. Eindeloos veel mogelijkheden De mogelijkheden voor maatwerk zijn vrijwel onbeperkt. Van plantaardige kipstukjes met specifieke kruiden tot burgers met zelfgekozen verse groenten, Van Gelder biedt de flexibiliteit om nieuwe producten te ontwikkelen of variaties te maken op bestaande populaire producten. Het bedrijf produceerde eerder al een extra grote plantaardige schnitzel voor een grote Nederlandse hotelketen en burgers met aanzienlijk minder zout voor een aantal ziekenhuizen. Van Gelder produceerde eerder al een extra grote plantaardige schnitzel voor een grote Nederlandse hotelketen en burgers met aanzienlijk minder zout voor een aantal ziekenhuizen

• Antibacterieel - door en door • Toplaag door en door antiviraal • 100% waterdicht • Snel en gemakkelijk reinigen • Uitstekend te printen • Geproduceerd uit gerecycled PVC en 100% recyclebaar • Brandklasse Bs1d0 • Antistatisch • Wij werken 365 dagen per jaar • Topkwaliteit opgebouwd door jarenlange ervaring Jack Pluim T 06-51964944 Hagenweg 27 7361 BN Beekbergen info@jackit.nl www.jackit.nl JacKit introduceert Sealwise WCB voor de voedingsindustrie Meer over onze oplossingen voor vleesverwerkingsbedrijven: www.csb.com Mijn ERP. Daarmee heb ik alles onder controle. Efficiëntie, transparantie, flexibiliteit – daar gaat het nu om. IT is hiervoor de sleutel. Of het nu gaat om ERP, MES, snijberekening of intelligente planningssoftware: het CSB-systeem is de complete oplossing voor vleesverwerkings-bedrijven. U kunt vandaag uw productie optimaliseren en morgen uw hele bedrijf digitaliseren. Inoflex is dé leverancier van geconditioneerde ruimten. We zijn o.a. actief in de vlees- en visverwerkende sector, waar we koel- en vrieshuizen en koel- en vriescellen op maat leveren. Naast nieuwbouw kunt u ook bij ons terecht voor: • Het verduurzamen van bestaande koel- en vriesruimten • Koel- en vriesdeuren van een aantal gerenommeerde fabrikanten Vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Zwolleweg 7, 3771 MR Barneveld | 0342 - 760 300 | info@inoflex.nl Energiezuinig | Maximaal dampdicht | Lage onderhoudskosten

MEAT&CO NR 3 2024 13 COLUMN Laten we inzoomen op de plantbased ontwikkelingen, wat is hier gaande? Veel gemeenten zijn bezig met een visie op het gebied van vega en bijhorende initiatieven. Zoals Amsterdam, die in 2030 voor 50% vega in de stad wil hebben. Zoals ze zelf zeggen: ‘De ongezonde voeding vervangen voor een gezonder alternatief.’ Daar zijn uiteraard de meningen verschillend over, maar het doel zegt iets over het streven en de toekomst waarin we ons gaan bevinden. De supermarkten willen ook inzetten op vega, en noemen zelfs percentrages van 40% tot 60% naast het traditionele assortiment. De Rabobank is ervan overtuigd dat de markt gestaag gaat groeien, met ongeveer 4-5% per jaar. Met een belangrijke kanttekening: het consumentgedrag verandert zeer langzaam. Producten moeten voldoen Het veranderen van consumentengewoonten is een belangrijke hindernis. Hoewel er een groeiende belangstelling is voor veganisme, geven veel consumenten nog steeds de voorkeur aan traditionele vlees- en zuivelproducten. Als we thuis vroeger aan tafel gingen, werd eerst altijd het vlees verdeeld. Dat was dan vaak ook ‘de drager’ van de maaltijd. Deze generatie, voor het gemak de 60-plussers, weet niet anders. En veranderen daardoor niet spontaan. Een 0% biertje was in het verleden ook vloeken aan de bar, maar nu groeit het gestaag en is het normaal als je het bestelt. Maar we zijn wel jaren verder en de kwaliteit van het eerste alcoholvrije bier is niet te vergelijken met de hedendaagse kwaliteit. Een andere belangrijke barrière is het ontwikkelen van producten die kunnen voldoen aan de smaak-, textuur- en voedingswaardeverwachtingen van consumenten die gewend zijn aan dierlijke producten. Dit is een uitdaging. Bedrijven moeten investeren in onderzoek en innovatie om aantrekkingskracht te creëren, wat uiteraard ook gaande is. Kijk ook in dit geval naar de eerste veganproducten en vergelijk die met de laatste varianten. De consument wordt kritischer en producenten ook. Uiteraard speelt prijs altijd een grote rol, maar in de markt zien we dat vega goedkoper aan het worden is dan het vlees, dat juist steeds duurder gaat worden. In 2050 zijn we allen (deels) 100% vegetarisch. In mijn opinie is flexitarisch over 25 jaar de standaard. En hebben we goede smakelijke recepten, met vegetarische, hybride én vleesproducten. WAAR STAAT DE VOEDSELPRODUCTIE IN 2050? Waar zal de voedselproductie in 2050 staan? Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen zoals kweekvlees, nieuwe ingrediënten, wetten en de transitie van de landbouw naar meer duurzame landbouw en veeteelt. Feit is dat er iets gaat veranderen. Meattech Technologisch Platform is in 2003 opgericht door Gerard Smelt, Philip Schippers en Paul Grimberg. Samen zagen zij een behoefte, bij met name technologen, voor een platform op het gebied van foodtechnologie en netwerken. Philip Schippers

14 MEAT&CO NR 3 2024 De nieuwe schuim- en desinfectiesatelliet van Foamico past bij de vraag vanuit de voedingsmiddelensector naar meer gangbare hygiëne-oplossingen die duurzamer en door iedereen te hanteren zijn. Cas legt uit: “Wat deze satelliet uniek maakt, is dat het de enige op de markt is waarbij drie chemicaliën met slechts één uitlaat gebruikt kunnen worden. Dit komt door de NEXT-technologie die ervoor zorgt dat er met één blok van drie injectoren gewerkt wordt. Bij andere reinigingssystemen komt het water niet altijd door het blok, waardoor de chemische reinigingsmiddelen gaan verharden en de leidingen vaak op termijn geblokkeerd worden. Bij ons systeem worden de leidingen nagespoeld met water en blijven dus vrij.” Minder waterverbruik, kortere schoonmaaktijd Volgens Cas past dit nieuwe systeem helemaal bij de ‘huidige transitie van duurzaamheid’. “Voor leveranciers is het essentieel om een systeem te hebben waarmee het energieverbruik omlaag kan, omdat je die energie ook nodig hebt voor je machines. Bovendien wordt water in de nabije toekomst een knelpunt. Ons systeem verbruikt tot 25% minder water. Onze schuim- en desinfectiesatelliet maakt verder een groot verschil doordat het een HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID ‘HYGIËNE OP HET HOOGSTE NIVEAU, MAAR MET BESPARING VAN KOSTEN, TIJD EN WATER’ lagedruksysteem is. De unit werkt efficiënter, want je kunt een veel groter oppervlak reinigen en omdat het een lage drukreiniging betreft, kan het minder schade aanrichten. Dit verlengt dus ook de levensduur van machines, kitranden en wanden. Bij hoge druk heb je altijd kans op beschadigingen. Als iemand een vlekje ziet zitten, richt-ie er toch de spuit op. Besturingen en elektriciteitskasten sneuvelen op deze wijze regelmatig. Bijkomend nadeel is dat bij hoge druk vuildelen de lucht in worden gespoten”, weet Cas. “Met onze unit wordt de schoonmaaktijd tot 40 procent ingekort. Je kosten zijn hierdoor lager en je productietijd wordt verlengd.” Bijkomend voordeel van de schuim- en desinfectie-unit van Foamico is dat deze ‘ready-to-use’ is. “Het systeem is volledig bedienbaar met één hendel, waarmee je de unit heel gemakkelijk op spoelen, schuimen, desinfecteren of zuurschuim voor ontkalken kunt zetten. Het systeem is volledig taalneutraal, op basis van symbolen en kleurcodes. Blauw staat voor schuim, wit voor reinigen et cetera. Zeker in de voedingsmiddelensector worden steeds vaker oplossingen gevraagd zonder electrische componenten, en die volledig taalneutraal zijn.” ‘Overtuigd, dus ruilen we in’ Havantec komt nu met een inruilactie (zie de insert bij deze uitgave): de oude satelliet inruilen, waarna de Foamico NEXT voor een gereduceerd tarief aangeschaft kan worden. “Wij zijn overtuigd van de hoge kwaliteit van ons systeem. Veel bedrijven neigen ernaar om vast te houden aan hun huidige reinigingsinstallatie op basis van hoge druk. Deze actie hebben we in het verleden ook al eens gehad en trok producenten Havantec heeft door de jaren heen een sterke naam opgebouwd op het gebied van machines en oplossingen voor hygiëne, reiniging en voedselveiligheid. Al meer dan zes jaar biedt het Brabantse familiebedrijf reinigingsoplossingen van het merk Foamico. Nieuw is de easy-to-use Foamico NEXT schuim- en desinfectiesatelliet. “Dat is een ideale reinigingsunit voor bedrijven voor wie hygiëne op het allerhoogste niveau een harde eis is, maar die tegelijkertijd kosten, tijd en water willen besparen op hun reinigingswerkzaamheden”, vertelt Cas Voets, sales manager Hygiene bij Havantec.

MEAT&CO NR 3 2024 15 over de streep. Binnen de vlees- en AGF-sectoren zijn meerdere partijen met één unit begonnen. Al snel waren ze zo overtuigd dat ze er vijf, en later vijftig, van opgehangen hebben. De simpliciteit van gebruik plus de reductie van tijd, energie en water zorgen ervoor dat het systeem zichzelf terugverdient. Ook is deze reinigingsunit gedurende vier weken gratis te proberen.”, vervolgt Cas. “Ons assortiment reikt echter nog verder, dus ook voor kleinere bedrijven in de voedingsindustrie hebben we een oplossing die perfect past bij de ruimtes, die gereinigd moeten worden.” Inspelen op de vraag vanuit de markt Pieter van Empel, verantwoordelijk voor de marketing binnen Havantec, geeft aan dat het zorgvuldig opgebouwde klantenbestand ‘een belangrijke graadmeter is van tevredenheid in de oplossingen die we aandragen’. “We zijn actief binnen de gehele voedingsmiddelensector, maar de vlees- en vegasector zijn voor ons branches waar een belangrijke focus op ligt. Ons klantenbestand bestaat verder ook uit bedrijven in de vis, bakkerij, AGF, pet food, dranken en farmaceutische industrie. Wij zien deze bedrijven niet als klanten maar als partners. Bij Havantec heeft iedere partner altijd een vaste contactpersoon die oplossingsgericht meekijkt naar de situatie. Op deze manier ontzorgen wij onze partners met doelgerichte oplossingen en streven we naar een langdurig partnerschap.” Gemene deler is het stuk maatwerk dat de handelsonderneming uit Oirschot te bieden heeft. “De vraag vanuit de markt is er eentje waarvan wij doorgaans de juiste oplossing kunnen bieden. Door vraag en aanbod is ons gestandaardiseerde assortiment door de jaren heen breder geworden. Een automatisch reinigingssysteem is standaard. Indien nodig, leveren wij ook maatwerk voor de klant. Havantec is zelf geen leverancier in chemicaliën, als we hier vraag naar krijgen verwijzen wij deze door naar een betrouwbare partner..” Sowieso zijn aftersales volgens Cas een soort van tweede natuur. Hij besluit: “Havantec is natuurlijk een familiebedrijf. Of een klant nu persoon A of persoon B aan de lijn krijgt, iedereen weet waarover het gaat. Daarnaast bieden wij onze klanten verschillende onderhoudspakketten. Vaak wordt gekozen voor preventief onderhoud, uiteenlopend van één tot drie keer per jaar, zodat systemen en machines in de juiste staat blijven. Producenten willen downtime voorkomen. Alles is mogelijk en bespreekbaar bij ons.” Meer informatie: Havantec Tel. +31 (0)499-376 970 | info@havantec.nl | www.havantec.nl De partner voor de voedingsmiddelenindustrie Havantec is een familiebedrijf uit Oirschot. Al ruim 23 jaar zijn wij de partner voor voedingsmiddelenindustrie. Ons assortiment bestaat naast uit productiemachines en hygiëneoplossingen ook uit ergonomische oplossingen, interne transportmiddelen en RVS bedrijfsinrichting. Cas Voets: “Door onze ervaring, kennis en brede netwerk kunnen wij op basis van uw behoefte doelgerichte en toekomstbestendige oplossingen bieden. Bij ons staat de relatie centraal, zowel met onze klanten als met leveranciers: persoonlijk contact, open en transparant. Door onze grote voorraad aan machines en onderdelen bieden wij snelle oplossingen. In tegenstelling tot bij een beurs kunt u onze showroom in Oirschot het hele jaar bezoeken? Met persoonlijke aandacht bespreken we uw behoeften en presenteren ons assortiment aan machines. Neem contact op met Havantec voor een persoonlijke afspraak.”

16 MEAT&CO NR 3 2024 PLANTBASED & VEGAN PLANTAARDIGE SNACKS EN VLEESVERVANGERS RUITENBERG INGREDIENTS Rudin®Plantify is een unieke eiwitstructuur die gebruikt kan worden als vervanging van vlees. Deze plantaardige fritters zijn naar eigen zeggen qua smaak, textuur, bite en sappigheid vergelijkbaar met 100% vlees. De fritters hebben een neutrale smaak en geen bijsmaak van plantaardige eiwitten. De producten zijn geschikt voor biologische toepassingen en voor hybride producten (vlees, vis, groente), met tot 30% plantaardige eiwitstructuur Plantaardige kaassnacks De plantaardige kaassnacks kennen een heerlijke plantaardige vulling met dezelfde smaak, romigheid en textuur als gewone kaas. Met Rudin®VeganCheese creëer je snel en simpel een diversiteit aan plantaardige kaasproducten. De kaas is perfect te combineren met (plantaardige) ham, spek of groenten, zoals chili, zongedroogde tomaat, uien of je eigen mix van kruiden en specerijen. Dit product is geschikt voor bladerdeeg, getoerd gerezen deeg, hartige taarten, empanada’s en croissants alsook voor plantaardige roomkaassnacks Meer informatie: Ruitenberg Ingredients Tel. +31 (0)571-270 000 info@ruitenberg.com www.ruitenberg.com Ruitenberg Ingredients is specialist op de ontwikkeling van vleesvervangers. Zo biedt het bedrijf uit Twello ondermeer plantaardige kaassnack en plantaardige fritters, die ingezet kunnen worden als vleesvervangers. vormen, afmetingen en oppervlakte-inkepingen. Dit geeft verwerkers meer flexibiliteit dan ooit om aan uiteenlopende voorkeuren te voldoen en een verscheidenheid aan regionale of lokale specialiteitenburgers te produceren. Meer informatie: Marel Further Processing Tel. +31 (0)485-586111 | info@marel.com | marel.com/products/revo-fiberflex REVO FIBERFLEX CREËERT DE PERFECTE ‘BURGERBITE’ Revo FiberFlex combineert het beste van twee werelden: Marels beproefde lagedrukvormtechnologie van de RevoPortioner en de kwaliteit en flexibiliteit van de PremiumFormer. Met Revo FiberFlex kunnen verwerkers grote volumes hamburgers met een premium bite genereren. De manier waarop de vezels van de hamburgers zijn georiënteerd, minimaliseert de krimp tijdens het koken, waardoor de vorm en grootte van de burger behouden blijven voor een aantrekkelijk uiterlijk na het koken. Optimale veelzijdigheid Met Revo FiberFlex krijgen verwerkers een ongekende veelzijdigheid bij het creëren van huiselijke en malsverse burgers, omdat zowel grote als kleine vezelkolommen kunnen worden gecreëerd. Het systeem biedt een groot aantal opties op het gebied van Het proeven van een burger moet een gevoel van verrukking oproepen over de smaak, sappigheid en textuur van de beet. Bij het vormgeven van zo’n perfecte burger is de oriëntatie van de vleesvezels een onverwacht cruciale factor. Dit ogenschijnlijk subtiele detail heeft een aanzienlijke invloed op de algehele ‘burgerbite’. Om grip te krijgen op deze vezeloriëntatietechnologie is kennis en kunde nodig. Marel beheerst deze kunst, wat heeft geleid tot de lancering van zijn gloednieuwe Revo FiberFlex-oplossing. Met Revo FiberFlex kunnen verwerkers grote volumes hamburgers met een premium bite genereren

Temperatuur is ons specialisme Tel: 015 - 251 18 31 info@tempcontrol.nl tempcontrol.nl Tempcontrol levert aan bijna alle industrieën waar temperatuur een kritische factor is: medische en voedingsmiddelenindustrie, lucht-, ruimte- en scheepvaart, halfgeleider-, kunststoffenindustrie en defensie, pharma- en petrochemie, machine- en apparatenbouw, installatiebedrijven en laboratoria etc. Bezoek tempcontrol.nl voor ons volledige productportfolio. In de voedingsmiddelenindustrie speelt temperatuur een belangrijke rol. Temperatuurvariaties, drift of ongewenste temperatuurverschillen kunnen het proces en de prestaties ongewenst beïnvloeden. Het goed kunnen meten en regelen van temperatuur zorgt voor minder uitval en heeft een positief effect op de levensduur van machines. Klantspecifieke temperatuursensoren Tempcontrol ontwikkelt en produceert temperatuursensoren op klantspecificatie en in standaard uitvoering. Met ruim 45 jaar ervaring is het ons specialisme om voor elke specifieke toepassing de juiste oplossing te vinden. Bijna alles behoort tot de mogelijkheden: een snelle responsietijd, hoge nauwkeurigheid, lange termijnstabiliteit, bestand tegen hoge of juist lage temperaturen. Temperatuur meten conform HACCP Wij bieden ook een breed assortiment aan kwaliteitsinstrumentatie speciaal voor de voedingsmiddelen en vlees- en visverwerkende industrie, zoals insteekthermometers, handheld instrumenten en dataloggers. Tempcontol vertegenwoordigt kwaliteitsmerken zoals Dostmann, ASL/Wika, AsconTecnologic, Inor, MBW, Giussani, Novasens, Kambic en Weidmann. Wij beschikken over een eigen productieafdeling, cleanroom en kalibratie- en researchlab waar we o.a. kunnen meten, optimaliseren, kalibreren en stabiliseren. Ook (lange termijn) testen, responsietijdmeting en onderzoek van temperatuursensoren en onderdelen behoort tot de mogelijkheden. Graag adviseren wij u over de juiste temperatuursensor en apparatuur voor uw proces. Robuust handheld instrument P300 • Goed afleesbare display, zelfs in het donker • Opslag max- en minwaardes • Spatwaterdicht IP54 PDF dataloggers voor temperatuur en vocht (Ideaal voor tijdens transport en opslag) LOG200 TC LOG40 TS60 LOG200 E Goed afleesbare Opslag max- en Spatwaterdicht IP54 Waterdichte precisie temperatuurmeter P4000W • 1/2 kanaal Pt100 conform EN60751 • Tot ± 0.3 °C nauwkeurig • Spatwaterdicht IP54 Diverse thermometers, bijvoorbeeld: • Labtherm insteekthermometer • ThermoJack (waterdicht) Naast ons assortiment temperatuur gerelateerde instrumenten, maken wij temperatuursensoren op maat voor uw proces. Vraag naar de mogelijkheden.

18 MEAT&CO NR 3 2024 Slachthuis Zuidbroek heeft sinds vorig jaar een nieuwe modus gevonden die past bij vraag en aanbod en de grootte van het bedrijf. “Huisslachtingen zijn altijd al een belangrijke pijler binnen ons bedrijf geweest. Ook toen wij grootschaliger slachtten. Door de huidige samenleving is er veel vraag naar huisslachting en boerderijverkoop. De grootste reden dat wij zijn gestopt met grootschalig slachten is eigenlijk dat er te weinig gekwalificeerd personeel te vinden is, en de regeldruk vanuit de NVWA aanzienlijk is vergroot. We slachten elke donderdag gemiddeld tien runderen, 15 varkens en 154 schapen die verwerkt worden tot een consument gereed product, volledig traceerbaar tot aan de oornummers. We werken met een korte keten. Lokaal en puur”, verduidelijkt Auke. “We verwerken hier runderen, schapen en varkens tot een consument gereed product, volledig gepersonaliseerd. We verpakken de producten zelfs met voorbedrukte etiketten in de huisstijl van de klant, als zij dat willen. Boeren uit Groningen, Friesland en Drenthe brengen hun dieren naar ons vanwege de kwaliteit die wij leveren. De consument is op zoek naar transparantie, gevoed door alle verhalen over de agrarische en vleessector in de media. De consument heeft contact met de boer zelf, en heeft daardoor inzicht in hoe de dieren worden gehouden. Daardoor raakt de consument gerustgesteld en eet met een gerust hart vlees. Vlees van de boerderijwinkels zijn pure producten afkomstig van alleen het geslachte dier en zodoende van een hoge kwaliteit.” Geen giveaway, wél flexibiliteit Hoewel de ‘pakketten voor de boer’ (en dus de hoeveelheid vlees) die in Zuidbroek wordt verwerkt overzichtelijk zijn, was er binnen het slachthuis een behoefte aan automatisering. In de zoektocht naar CASESTUDY VEMAG.NL BIJ SLACHTHUIS ZUIDBROEK een oplossing om vleesproducten zoals worsten, gehakt en hamburgers nauwkeurig te portioneren, kwam Slachthuis Zuidbroek uit bij Vemag.nl, dat een HP1 vacuümvuller van Vemag installeerde in de worstmakerij. “Ik ben mijn hele leven al actief in de vleessector, zowel industrieel als ambachtelijk. Vanuit mijn eigen ervaringen in de slagerij kende ik Vemag al voordat ik er aan de slag ging als producttechnisch specialist én verkoopadviseur. De gedachte was: als ik een machine kan installeren, kan ik ‘m wellicht ook verkopen. Ik heb een soort van hybride functie, die juist bij dit project zeer goed van pas kwam”, zegt Tim van de Wiel van Vemag.nl. Dat wordt bevestigd door Auke: “De eerste test was geen succes, maar onze vraag bleef staan: hoe kunnen we de machine zo aanpassen dat we het product krijgen zoals wij dat willen? Keurig geportioneerd in porties van 500 gram, zonder enige giveaway, maar met een hoge mate van flexibiliteit, omdat wij meerdere productwissels kennen en ook kleine batches willen verwerken van soms zelfs maar 3 tot 5 kilogram. Zoals bij saucijzen. Tim weet niet alleen alles van de machine, maar ook alles van de textuur en structuur van vlees. Wij wilden een automatiseringsslag maken, zonder in te leveren op de ambachtelijke kwaliteit en uitstraling van het product.” Dus volgde een uitgebreide test. “Als de klant commitment toont aan ons, dan tonen wij committent aan de klant”, benadrukt Tim. Klantspecifiek samenstellen Hij vervolgt: “Het mooie van een testdag (‘waarvoor de klant in dit geval ook een dag vrij had gemaakt in de productie’) is dat je kunt blijven knutselen aan de accessoires en tools totdat de oplossing die je aandraagt de juiste is. Zeker dit project is daar een voorbeeld van. De worm bleek kritisch voor het snitbeeld. Zodoende zijn we de vacuümvuller wat gaan aanpassen. Die hebben we als het ware wat uitgekleed totdat de geboden oplossing passend bleek.” Waar in den lande steeds meer slachterijen wegvallen, staat Slachthuis Zuidbroek in het gelijknamige Groningse dorp nog fier overeind. De onderscheidende kracht van het slachthuis van de familie Antonides is de korte keten en de volledige verwaarding van de dieren die er wekelijks worden geslacht voor boeren, boerderijwinkels en slagerijen. “Wij werken lokaal. Die ene koe die de boer ons brengt krijgen ze ook helemaal terug”, verzekert Auke Antonides, die voor automatisering van de productie in de worstenmakerij vertrouwt op Vemag.NL. “Na uitgebreid testen hebben we nu een vacuümvuller staan waarmee we producten kunnen portioneren zonder giveaway. En ook nog eens sneller.” ‘WIJ WILDEN EEN AUTOMATISERINGSSLAG MAKEN ZONDER IN TE LEVEREN OP KWALITEIT’

MEAT&CO NR 3 2024 19 ‘Passend’ betekende in dit geval het intact laten van de ambachtelijke kwaliteit en het bijbehorende uiterlijk van de producten. Daarom werd een DHV voor de HP1 gezet voor het automatisch afdraaien van de worsten. “De grootste uitdaging lag bij onze grove droge worst. We wilden daar geen concessies in doen. Door samen te testen, kwamen we tot een mooie oplossing. Kijk, over de prijs onderhandel je altijd, maar als Slachthuis Zuidbroek hechten wij heel veel waarde aan de betrouwbaarheid van onze partner. Je bouwt een relatie op. Als die relatie goed is, ben je in de toekomst ook bereid om opnieuw bij die leverancier te investeren. Dat klinkt allemaal logisch, maar vanuit de praktijk weet ik dat veel leveranciers je meteen vergeten zijn zodra ze hun machine of dienst aan je verkocht hebben.” Secuur, sneller en exact En dus draait sinds dit jaar de HP1 vacuümvuller met DHV naar wens bij Slachthuis Zuidbroek. “Iedereen kan in principe met deze machine werken”, benadrukt Auke. “De porties die uit de trechter komen zijn zeer nauwkeurig, met minder dan 1 gram afwijking. De snelheid waarmee we nu kunnen produceren, is een mooie bijkomstigheid, maar de nauwkeurigheid in combinatie met het behoud van kwaliteit zijn voor ons het allerbelangrijkste. Het betreft een standalone oplossing. We werken niet met batches, maar per dier. In het kader van de traceerbaarheid is dat wenselijk.” Tim legt uit: “Het is een passende machine voor de uitdaging die hier lag. De korte lijnen en het directe contact met de klant gaven de doorslag. We hebben gespard en getest en uiteindelijk is de machine zo aangekleed dat deze helemaal bij het bedrijf past.” Auke voegt tot slot toe: “In essentie komt het erop neer dat ik een bepaald product wil maken en die vraag kan neerleggen bij een productspecialist waarvan ik weet dat hij me helpt. Ik bel Tim en hij regelt het. Niet via een algemeen nummer, maar direct. Het gaat niet alleen om het geld, maar ook dat je met elkaar verder kunt. Dat kan alleen als er een oplossing geboden wordt waar je tevreden over bent.” Meer informatie: VEMAG-Seydelmann Tel. +31 (0)412-640 858 | info@vemag.nl | www.vemag.nl Tim van de Wiel (Vemag-Seydelmann) legt Auke Antonides (Slachthuis Zuidbroek) de mogelijkheden van de HP1 vacuümvuller uit

info@fam.be Website e-mail Together we cut your product to perfection NEW High-capacity belt-fed dicer for meat, poultry and alternative protein products A2024-040_Meat&Co_214x148_YuranHytec300.indd 1 25/04/2024 14:18

MEAT&CO NR 3 2024 21 HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID FLOWFRESH VLOEROPLOSSINGEN: DUURZAAM, GEBRUIKSVRIENDELIJK ÉN GEMAKKELIJK Flowcrete heeft de juiste vloer voor elke toepassing. Flowfresh is ontwikkeld in samenwerking met Polygiene® en maakt gebruik van de natuurlijke eigenschap van zilver om de groei van microben tegen te gaan. De nieuwe generatie Flowfresh functionele vloeroplossingen zijn zeer duurzaam, gebruiksvriendelijk, esthetisch én gemakkelijk te reinigen. Het bewijs dat een gebouw kan voldoen aan een hoge hygiënestandaard is essentieel in vele sectoren, vooral in besmettingsgevoelige omgevingen zoals de vleesverwerkende industrie. Gebaseerd op polyurethaan-cement (Pu-cement), zijn de belangrijkste aspecten van Flowfresh het naadloze, ondoordringbare en zeer duurzame karakter in combinatie met de mogelijkheid om plinten en rvs afvoergoten te integreren. Dit alles maakt het een ultra-hygiënisch vloersysteem. Als het om een vloer aankomt heb je als slachthuis of vleesverwerkende producent bepaalde eisen. Je wilt er zo min mogelijkheid omkijken naar hebben en het moet natuurlijk hygiënisch en goed reinigbaar zijn. Tremco biedt producenten in de voedingsmiddelenbranche op dat gebied de perfecte oplossingen, geheel op maat en naar wens van u als gebruiker. Flowcrete vertegenwoordigt een nieuwe generatie hoogstaande antimicrobiële vloeren. Al meer dan 35 jaar maakt Flowcrete vloercoatings die zijn ontworpen om elke esthetische, operationele of hygiënische uitdaging aan te gaan. Minder stilstand Een groot aantal Flowfresh-systemen is nu ook verkrijgbaar in QUICK-uitvoeringen. De ontwikkeling biedt een cruciaal voordeel: het verkort de applicatietijd aanzienlijk, een vloer kan in een weekend gelegd worden, wat automatisch minder kostbare stilstand tijdens onderhoudswerkzaamheden tot gevolg heeft. Flowfresh vloeroplossingen zijn verder beschikbaar in verschillende kleuren en kunnen aangepast worden aan specifieke wensen HACCP-gecertificeerd Een vloer welke wordt gebruikt in vlees- of voedselverwerkende omgevingen is onderhevig aan constant verkeer, val- en stootschade en ook vaak onderhevig aan aantasting door een grote variëteit aan stoffen, waaronder vetten, hete oliën, bloed, suikeroplossingen, natuurlijke voedingszuren, chemicaliën en detergenten. Harsvloersystemen zorgen voor een niet-poreus, glad en naadloos oppervlak, waardoor het zeer moeilijk is voor microben of schimmels om te groeien. De Flowfresh vloeren zijn verder HACCP internationaal gecertificeerd en getest volgens ISO 22196. De Pu-cement vloersystemen bieden ook nog een verbeterde productbescherming door de toevoeging van de Polygiene® antimicrobiële zilver ion technologie die de microbiële afbraak beschermt. Naast de Flowfresh vloeren biedt Tremco ook oplossingen voor het repareren van ondergronden met Vandex CEMREP 202 en Flowcrete Industrial Top. Tremco werkt middels een handig 5-stappenplan en erkende applicateurs. Meer informatie: Tremco CPG Tel. +31 (0)183 56 80 19 | www.tremcocpg.eu

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4