Meat&co nr4 2022 Online

Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vak t i j ds ch r i f t voo r de t o t a l e v l ee s - en e iwi t ve rwe r kende i ndus t r i e | Sep t embe r 202 2 | 1 7 e j aa r gang no . 4 Special SLICING EN INDUSTRIËLE SNIJMACHINES COVERSTORY: FOODLINE SYSTEM EN SYSMATEC THEMIS MAAKT HERGEBRUIK SLACHT- OF AFVALWATER EN PRODUCTIEAFVAL MOGELIJK

INFOOD BV INDUSTRIAL FOOD EQUIPMENT INFOOD BV INDUSTRIAL FOOD EQUIPMENT VOOR BENELUX Fahrenheitstraat 76 • 3846 CD • Harderwijk-NL • Telefoon: +31 (0)341-460828 info@infood-benelux.com • WWW.INFOOD-BENELUX.COM DE RODE DRAAD DOOR DE INDUSTRIE • EFFICIENCYOPLOSSINGEN VOOR DE VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE QUALITY ABATTOIR EQUIPMENT • Desinfectie in slachtlijn & snijzaal • Lage energiekosten • Optimale swabtesten . Slicing min. 2,5 MM Constant Gewicht Portioning vanaf 30 Gr. (+/-2 gr.) 3D Dicing strips & blokjes . Slicing min. 2,5 MM Constant Gewicht Portioning vanaf 30 Gr. (+/-2 gr.) 3D Dicing strips & blokjes CONSTANT GEWICHT PORTIONING VANAF 30 GR. (+/-2 GR.) SLICING MIN. 2,5 MM 3D DICING STRIPS & BLOKJES (KOUD/WARM VLEES, KIP, TOFU,ETC.)

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 3 Co l o f o n e n De Vi s i e Wanneer het woord ‘vleesschaamte’ in schwung kwam, weet ik niet precies. Duidelijk is dat de term steeds vaker gebruikt wordt om mensen een schuldgevoel aan te praten als zij dagelijks of meermaals per week genieten van een lekker stuk (gezond) vlees op hun bord. Een vlugge zoektocht op Delpher.nl – waar alle Nederlandse kranten en tijdschriften vanaf eind zeventiende eeuw tot 1997 digitaal zijn terug te lezen – leert in ieder geval dat vóór de eeuwwisseling deze term NUL keer werd gebruikt in welk (wetenschappelijk) artikel dan ook. ‘Vleesschaamte’ is dus echt een benaming van de 21ste eeuw. Uw hoofdredacteur gaat zeker met zijn tijd mee, maar ik word vooralsnog niet overmand door schuldgevoel elke keer als ik mijn gezin een stuk vlees voorschotel of met vrienden de barbecue opstook. Maar het kan altijd erger, blijkt. In één van de artikelen over de stikstofdiscussie en inkrimping van de veestapel, zag ik de term ‘exportschaamte’ voorbij komen in relatie met de boerenstand en vleesverwerkende industrie. Ineens is export iets waar Nederlanders zich voor moeten schamen. Een land dat zonder internationale handel nooit een functionerende economie had gehad en dat export heeft verheven tot een kunst waar zelfs in China en de VS met jaloezie naar gekeken wordt. Dankzij innovatie, de meest diervriendelijke manier van fokken, een zeer duurzame manier van produceren plus een 100% verwaarding, kent Nederland een groot overschot aan vlees, zuivel- en restproducten, die hun weg vinden naar alle delen van de wereld. Hiermee draagt de Nederlandse vleessector jaarlijks direct negen miljard bij aan de economie, nog los van de 1,2 miljard euro aan omzet vanwege de uitzonderlijke kennis, verkoop van machines en productielijnen van Nederlandse makelij, die jaarlijks wereldwijd worden verkocht. Je moeten schamen voor het draaiende houden van de economie en bijdragen aan de wereldwijde voedselvoorziening: dat kan alleen in ons land! NEDERLAND VLEESLAND Met een explosieve groei van de wereldbevolking tussen nu en 2050 en dreigende voedseltekorten door oorlog en mislukte oogsten, kunnen Aziaten, (Zuid-)Amerikanen en zelfs de WHO zich er niets bij voorstellen dat wij als één van de grootste voedsel- en vleesproducenten op deze aardbol onze bijdrage willen ‘inkrimpen’. Extra bijzonder in dat kader is dat de mensen die vinden dat de vluchtelingencrisis in ons land snel aangepakt moe(s)t worden, voor 90 procent uit dezelfde mensen bestaat die vinden dat de veestapel gerust gehalveerd kan worden. Boeren als onderdeel van de problemen die leiden tot klimaatverandering, niet als onderdeel van de oplossing om hongersnood te voorkomen. Hypocrisie komt tegenwoordig in vele gedaanten. Ik ben blij dat de verschillende organisaties uit de vleesketen zich doordrongen zijn dat krantenlezers en tv-kijkers te weinig ‘de andere kant van het verhaal’ kunnen lezen of zien, en daarom nu Nederland Vleesland hebben gelanceerd om ‘gezamenlijk en proactief met feiten het eerlijke verhaal over vleesproductie en het eten van vlees te communiceren’ (zie www.meat-co.nl voor het verhaal over deze lancering). Veel leesplezier! De Visie “UW HOOFDREDACTEUR GAAT ZEKER MET ZIJN TIJD MEE, MAAR IK WORD VOORALSNOG NIET OVERMAND DOOR SCHULDGEVOEL ELKE KEER ALS IK MIJN GEZIN EEN STUK VLEES VOORSCHOTEL” Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co m.schwillens@gpmedia.nl Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (Media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Meat&Co heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vak t i j ds ch r i f t voo r de t o t a l e v l ee s - en e iwi t ve rwe r kende i ndus t r i e | Sep t embe r 202 2 | 1 7 e j aa r gang no . 4 Special SLICING EN INDUSTRIËLE SNIJMACHINES COVERSTORY: FOODLINE SYSTEM EN SYSMATEC THEMIS MAAKT HERGEBRUIK SLACHT- OF AFVALWATER EN PRODUCTIEAFVAL MOGELIJK

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 4 I n h o u d P.10 IB FOOD-MACHINES IB Food-Machines op Urk is vertegenwoordiger van een vijftiental machinemerken voor de vis-, vlees- en pluimveeverwerkende industrie. Twee van deze merken zijn Borncut en MIVEG, dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van geautomatiseerde machines voor het maken van spiesjes met vlees, vis, kip, fruit, groenten of veganproducten. “Het unieke rijgproces zorgt voor een ambachtelijke uitstraling, terwijl het handwerk juist volledig wordt geautomatiseerd”, vertelt sales director Jan Willem Vermeulen van IB Food-Machines. P.18 ELPRESS Tijdens IFFA 2022 in Frankfurt presenteerde Elpress een drietal innovaties waarmee de hygiëne en reiniging in een voedselverwerkende productiefaciliteit objectief meetbaar en geautomatiseerd kunnen worden: Hygienic Print, Logging op Satelliet en een geautomatiseerde kratcontrole. “De foutmarges gaan omlaag, terwijl alle data verwerkt kan worden in het management- of kwaliteitssysteem. De eerste pilots zijn afgerond en onze klanten zijn erg enthousiast’, zegt Roel de Valk, die bij Elpress verantwoordelijk is voor innovatie en ontwikkeling. P.22 COVERSTORY: FOODLINE SYSTEM FoodLine System heeft deze zomer het merkengamma verder uitgebreid met Themis. De toepassing van de gepatenteerde WRT-technologie die het Italiaanse bedrijf heeft ontwikkeld, maakt hergebruik van productieafval en afvalwater mogelijk. “Zeventig tot negentig procent van het afval- en slachtwater kan weer worden gezuiverd tot demiwater en zo’n tien tot dertig procent van het productieafval wordt gevormd tot een droog restproduct. De WRT-technologie is revolutionair! De eerste slachthuizen hebben al enthousiast gereageerd”, vertelt sales manager Pascal Derksen van FoodLine System. P.26 CHR. HANSEN Al duizenden jaren voeren mensen een strijd tegen voedselbederf, onder andere door gebruik te maken van fermentatie. Moderne hulpmiddelen helpen ons tegenwoordig gelukkig om vlees en vleeswaren – daarmee ook onszelf – te beschermen door middel van het gerichte gebruik van geselecteerde microorganismen. Chr. Hansen beschrijft in deze uitgave de werkwijze en technologie hierachter en biedt onze lezers een gedetailleerde achtergrond over fermentatie. 18 26 10

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 5 P.30 CASESTUDY SISMATEC BIJ NICO TO MEAT Toen Nice to Meat enkele jaren geleden op zoek ging naar een duurzame oplossing voor het slicen en snijden van haar vleeswaren, werd de horecaslagerij uit Almere door Sismatec gewezen op de mogelijkheden van de Divider startUp van Treif. “De startUp is de kleinste industriële slicer binnen het gamma van Treif. Ideaal voor vleesverwerkers zoals Nice to Meat, die hun snijproces deels willen automatiseren zonder in te boeten op de ambachtelijke uitstraling van hun vleeswaren”, vertelt accountmanager Martin Braamhaar van Sismatec. P.40 BETTCHER Steeds meer Nederlandse slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven kiezen voor de trimmers van Bettcher. Sinds het Amerikaanse merk anderhalf jaar geleden is afgestapt van een dealernetwerk en het de verkoop in ons land zelf in de hand heeft genomen, is een forse groei waarneembaar. “Sinds 2020 is het aantal Bettcher-trimmers dat in Nederland wordt gebruikt ruim verzesvoudigd. Het belangrijkste doel is om nu het heerschap te krijgen op de Nederlandse markt”, vertelt Senior Customer Advisor Herald Siemerink van Bettcher. 40 30 P.33 DOSSIER BRAZILIË De Braziliaanse vleessector doet een beroep op de Europese Unie om de Europese markt open te stellen voor varkensvlees uit het Zuid-Amerikaanse land. Daarbovenop laat Brazilië weten in de startblokken te staan om het ‘export-vacuüm’ op te vullen dat de Nederlandse eiwitbranche mogelijk moet laten als de plannen van het kabinet doorgaan om twintig tot 30 procent van de (vee)boeren te ruimen. “Er zouden geen grenzen voor food mogen bestaan, want er is een groeiende vraag wereldwijd naar veilig en kwalitatief goed voedsel. Door protectionisme van de EU is export van ons varkensvlees echter onmogelijk”, aldus president Ricardo Santin van ABPA.

GECONDITIONEERDE RUIMTEN INOFLEX - Gespecialiseerd in het bouwen van geconditioneerde ruimten. We zijn o.a. actief in de vleesverwerkende sector, waar we koel- en vrieshuizen en cellen op maat leveren. Naast de nieuwbouw kunt u ook bij ons terecht voor het verduurzamen van bestaande koel- en vriesruimten. Ook leveren we koel- en vriesdeuren van een aantal gerenommeerde fabrikanten! INOFLEX | Zwolleweg 7 | 3771 NR Barneveld 0342-760 300 | info@inoflex.nl | www.inoflex.nl Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kempenbaan 1 5121 DM Rijen Nederland +31 (0)161 22 65 97 food@vanabeelen.eu vanabeelen.eu Service dat is onze kracht! Bij Van Abeelen weten wij hoeveel uw vriezer voor u betekent, en dat stilstand veel geld kost. Daarom bieden wij onze klanten de optimale service voor hun machines. Of het nu gaat om ons eigen merk of een vreemd merk, wij bieden voor iedere vriezer de juiste service. Servicegericht en innovatief! Voor al uw Roestvaststalen aandrijvingen Dertec Nijverheidsweg41 2215 MH Voorhout The Netherlands www.dertec.com +31 71 409 24 09 info@dertec.com Einsteinpark 1 171 TX Sassen eim therlands T +31 71 409 2 409 www.dertec.com i f dertec.com

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 7 Sl i c i n g e n I n d u s t r i ë l e s n i j m a c h i n e s NSA 600 XC-B slicer: INDUSTRIEEL DESIGN, HOOG GEBRUIKERSGEMAK EN PERFECTE HYGIËNE De NSA 600 XC-B is een automatische slicer in een hoge druk bestendige IP 69K-uitvoering. De standaard NSA 600 (of 1000) XC is bedoeld voor het standaard verticaal (en gecontroleerd) slicen van producten. Dit model slicer kenmerkt zich door een industriële vormgeving, het hoge gebruikersgemak en de perfecte hygiëne – elke dag opnieuw. UITGEBEENDE PRODUCTEN Deze installatie is bedoeld voor het slicen van uitgebeende verse of gekookte producten. De in- en uitvoer van producten verloopt automatisch door middel van aan- en afvoerbanden. Deze machine leent zich dan ook bij uitstek voor in-line processtromen. Het sliceproces zelf geschiedt door middel van parallelle verticaal geplaatste slicebladen en de achterliggende haakse snij-inrichting (XC). De slice startdikte is 3 millimeter of per frame (circa 0,5 mm oplopend naar maximaal 25 mm) voor model NSA 600. Voor wisselende slicediktes zijn afwijkende QBC slice-bladen-sets (optioneel) beschikbaar. NSA 600B MET ROTERENDE XC-MESSECTIE De NSA 600B is een model met roterende XC-messectie. Deze uitvoering is onder andere geschikt voor toppings van bijvoorbeeld 5x5, 10x10, 12x12 of anderszins. De capaciteit bereikt dankzij de achterliggende speciale roterende mesvorm een dubbele uurscapaciteit ten opzichte van de standaard XC-versie. Bovendien is er sprake van veel minder afval, want dankzij een parallel met de productstroom lopende band, blijft het product hoegenaamd volledig op de afvoerband. Deze NSA 600B is uitermate geschikt voor onder meer vlees-, vega-toppings en petfood-brokjes. Meer informatie: Infood Industrial Food Equipment Tel. +31 (0)341-460 828 | info@infood-benelux.com | www.infood-benelux.com GRASSELLI IS ÉÉN VAN DE BEKENDERE MERKEN BINNEN DE VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE OP HET GEBIED VAN SLICING EN INDUSTRIËLE SNIJMACHINES. HET ITALIAANSE KWALITEITSMERK PRESENTEERDE NET VOOR DE ZOMER TAL VAN NIEUWE MACHINES (ZIE OOK MEAT & CO UITGAVE 3). TWEE ANDERE INNOVATIES VAN GRASSELLI ZIJN DE SLICERS-MODELLEN NSA 600XC-B EN NSA 600B, MET ROTERENDE XC-MESSECTIE. ▼ De NSA 600B is een model met roterende XC-messectie ▼ NSA XC-B

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 8 Br a n c h e n i e u w s SPAKO OPENT EXPERIENCERUIMTE: ‘KLANTEN ALTIJD WELKOM OM TE KOMEN TESTEN’ In de Experienceruimte beschikt Spako over een prachtige, volledig operationele demonstratieruimte waar (potentiële) klanten de Spako-machines en hun (eigen) producten kunnen testen. “Wij hebben engineers die klanten bijstaan. Hoe kookt of rookt een product? Hoe mengt en hoe klontert het? Want hoe een nieuw product of deeg mengt, maakt heel veel uit. Het is één van de moeilijkste dingen die er is. Voor klanten is het fijn dat ze bij ons kunnen testen en daarbij kunnen leunen op de aanwezige expertise van Spako”, verduidelijkt Waals. “In de zomer hebben we nog een drietal rookkasten (SPM 80 met verbrandingsrook, de SPM 80 TS met Touch Smoke-systeem, de SPM 80 met vloeibare rook) en de dubbelwandige kookketel GVR 150 inclusief roerwerk geplaatst in deze demonstratieruimte.” MAATWERK In een notendop: het aanbod van Spako bestaat uit een groot aantal standaardmachines die geconfigureerd worden volgens de wensen van de klant. “Dan moet je denken aan een links- en rechtsdraaiende deur of een machine die wat hoger of lager moet worden. Maar we maken ook specials”, legt Waals uit. “Wij leveren zowel aan de ambacht als de industrie binnen de sectoren vlees, vis, vegan, maaltijden en snacks. Onze machines worden ontwikkeld om mee te koken, bakken, doseren, mengen, koelen en portioneren. Plus wellen en garen.” SLAVAKTO Om slagers en middelgrote foodproducenten kennis te laten maken met het aanbod van Spako, zal de Brabantse machinefabrikant deelnemen aan Slavakto (op 4 en 5 oktober 2022) in Utrecht. “De vakbeurs IFFA in Frankfurt kwam dit jaar voor ons te vroeg, maar in onze thuismarkt willen we nu graag aan iedereen laten zien wat we voor ze kunnen betekenen. Iedereen is welkom op de beurs, maar natuurlijk ook op ons nieuwe hoofdkantoor en Experienceruimte in Asten. Er zijn ook wat nieuwe ontwikkelingen op komst. Later dit jaar hopen we hiermee naar buiten te kunnen treden”, zegt Waals tot slot. Meer informatie: Spako Food Machinery, Tel. +31 (0)493-35 21 80 | sales@spako.nl | www.spako.nl SPAKO FOOD MACHINERY HEEFT NET VOOR DE ZOMER DE NIEUWE EXPERIENCERUIMTE GEOPEND OP HET HOOFDKANTOOR VAN DE MACHINEBOUWER IN ASTEN. “IN DEZE DEMONSTRATIERUIMTE BIEDEN WIJ KLANTEN DE MOGELIJKHEID PRODUCTEN TE TESTEN OP ONZE MACHINES. DAARNAAST WORDT DE EXPERIENCERUIMTE GEBRUIKT DOOR ONZE ENGINEERS VOOR INNOVATIE EN VERDERE VERDUURZAMING VAN DE MACHINES”, ALDUS ALGEMEEN DIRECTEUR THOMAS WAALS VAN SPAKO.

Multihead weger MPL-08-1000-400-J P ER FORMANCE ME E T S PREC I S ION Deze nieuwe weger is met name gericht op compacte installaties en door de lage valhoogtes ideaal voor breukgevoelige producten. Standaard in een hygiënische uitvoering en IP69 waterdicht, geschikt voor wash down reiniging. Door de compacte uitvoering is de weger ideaal om op ooghoogte boven een tray lijn te plaatsen. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions. 100% Waterproof (IP69) Ultra hygiënisch design Compact systeem Lage valhoogte voor breukgevoelige producten Gepatenteerd Argus 3D camera systeem NEW Nieuwe HMI monitor met RFID, hygiënisch & IP69 waterdicht MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com Binnen de voedingsindustrie heeft de vleesverwerkingsindustrie een groot aandeel. Van slachterij tot slager en alles wat daar tussen in zit. Hygiëne binnen deze markt is van cruciaal belang. Met ruim 40 jaar ervaring heeft Elpress de nodige ervaring in de vleesindustrie opgebouwd. Bij elk project, groot of klein, vergroten wij onze ervaring en delen wij deze om nieuwe hygiënevraagstukken te beantwoorden. T +31 (0)485 51 69 69 F +31 (0)485 51 40 22 E sales@elpress.com W www.elpress.com Elpress BV Handelstraat 21 Industriegebied Saxe Gotha NL-5831 AV Boxmeer Nederland HYGIËNEPRODUCTEN VOOR IN DE VLEESINDUSTRIE Een gepersonaliseerd aanbod voor uw bedrijf? Bent u benieuwd wat Elpress kan betekenen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze experts. BEZOEK ONZE WEBSITE www.elpress.com Al sinds 1976 voor hygiëne

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 10 Sl i c i n g e n I n d u s t r i ë l e s n i j m a c h i n e s Co-ontwikkeling IB FOOD-MACHINE EN MIVEG ZORGT VOOR EERSTE MACHINE DIE SATÉ AUTOMATISCH RIJGT IB FOOD-MACHINES OP URK IS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN VIJFTIENTAL MACHINEMERKENVOOR DE VIS-, VLEES- EN PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE. TWEE VAN DEZE MERKEN ZIJN BORNCUT EN MIVEG, DAT GESPECIALISEERD IS IN DE ONTWIKKELING VAN GEAUTOMATISEERDE MACHINES VOOR HET MAKEN VAN SPIESJES MET VLEES, VIS, KIP, FRUIT, GROENTEN OF VEGANPRODUCTEN. EEN LIJN DIE DANKZIJ EEN SLIMMIGHEID VAN DE ENGINEERS VAN IB FOODMACHINES IS DOORONTWIKKELD TOT DE ALLEREERSTE PRODUCTIELIJN WERELDWIJD VOOR HET ‘RIJGEN’ (DUS NIET PRIKKEN) VAN SATÉSTOKJES. “HET UNIEKE RIJGPROCES ZORGT VOOR EEN AMBACHTELIJKE UITSTRALING, TERWIJL HET HANDWERK JUIST VOLLEDIG WORDT GEAUTOMATISEERD EN DE CAPACITEIT FLINK VERHOOGD KAN WORDEN”, VERTELT SALES DIRECTOR JAN WILLEM VERMEULEN VAN IB FOOD-MACHINES. We spreken Vermeulen enkele dagen nadat verschillende klanten een demonstratie van de satélijn van MIVEG hebben bijgewoond in de vorig jaar geopende showroom van IB Food-Machines aan de rand van Urk. “We kunnen natuurlijk prachtige verhalen vertellen over de mogelijkheden, maar zien doet bewijzen. Zeker voor ons geldt dat veel klanten nog niet altijd weten wat IB Food-Machines voor ze kan doen en hoe we dat dan doen. De laatste paar maanden hebben we veel contacten gelegd met de markt, waarna we voor deze demonstratie heel gericht bedrijven hadden uitgenodigd waarvan we wisten dat ze hun satéproductie graag willen automatiseren”, vervolgt Vermeulen. “Wij hadden de lijn neergezet met de portioneermachines van Borncut ervoor, omdat we mensen inzicht wilden geven in wat we hun ook kunnen bieden voor en na de lijn. Ook voor bedrijven die de saté direct willen inpakken in traytjes, hebben we bijvoorbeeld de verpakkingsmachines van ItalianPack en kunnen we eventueel een robot plaatsen om de trays te beladen.” Zelf noemt Vermeulen het ‘awareness creëren’. “In de visverwerkende industrie is IB Food-Machines een grote speler, maar voor alle industrieën bieden we enkele gerenommeerde merken, zoals Baader en Nock. Daarnaast vertegenwoordigen we verschillende merken die minder bekend zijn, maar die het beste alternatief zijn voor de reeds gevestigde bekende merken - zonder dat je als producent hoeft in te boeten op performance en kwaliteit. Bij ons is goedkoop altijd een goede koop”, verzekert Vermeulen. “Het afgelopen jaar hebben we in de vis- en kipindustrie al vele portioneermachines van Borncut verkocht. We merken nu de eerste spin-off in de vleesindustrie, waar onze naamsbekendheid groeiende is.” GEAUTOMATISEERD ‘RIJGEN’ VAN SATÉ De 7200 ASP en 4080 ASP van MIVEG zijn bedoeld voor het geautomatiseerd produceren van spiesjes, maar dankzij de gezamenlijke ontwikkeling met IB Food-Machines beschikt het Duitse merk nu over een speciale, unieke mal waarmee saté geregen kan worden in plaats van geprikt. “Geen van de beschikbare machines op de markt kan een ambachtelijk (ogend) product realiseren. Dat is ook wat we tijdens de demonstratiedagen terugkregen als feedback van klanten, die soms wat sceptisch waren omdat andere merken uiteindelijk niet konden leveren wat ze vooraf beloofden. Het alternatief is altijd prikken. Of dat nu met de hand of een machines wordt gedaan. Maar wij hebben nu de enige machine op de wereld die kan rijgen! Daarmee kunnen we ook kipsaté van dijenvlees maken. Dat is een gradatie moeilijker dan van kipfilet, omdat er vaak nog wat vetjes en loshangende deeltjes aanzitten. Zeker met de portioneermachine van Borncut krijg je een prachtig geheel, maar toch heel ambachtelijk omdat elk stukje er anders uitziet. En ze zijn altijd precies op gewicht.”

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 11 “UNIEK IS HET INSLAGPUNT VAN HET STOKJE. DE PUNT GAAT ER ALTIJD RECHT IN. HIERDOOR IS DE SPIES STABIELER, ZITTEN DE BLOKJES ER STEVIGER OP EN ER STEEKT GEEN PUNTJE UIT HET LAATSTE BLOKJE, WAARDOOR EEN VERPAKKING NIET LEK KAN GAAN OF EEN PUNTJE KAN VERBRANDEN” 4080 ASP en 7200 ASP verwijzen naar de capaciteit per uur. “De kleinste machine van de twee kent een cyclus van vier spiesjes en de ander zes. De ombouw is nagenoeg hetzelfde en het rijgproces is exact hetzelfde. Uniek is het inslagpunt van het stokje. Ongeacht of het een sjasliek of saté is, de punt gaat er altijd recht in. Hierdoor is de spies stabieler, zitten de blokjes er steviger op, zitten ze dichter op elkaar en er steekt geen puntje uit het laatste blokje, waardoor een verpakking niet lek kan gaan of een puntje kan verbranden.” VEEL VOORDELEN MET BORNCUT Automatiseren kent meerdere voordelen, stelt Vermeulen. “Geautomatiseerd portioneren gaat altijd sneller dan handmatig, maar tegelijkertijd moet de kwaliteit gewaarborgd blijven. Je kunt echter niet alleen een hogere capaciteit draaien. Alle processen en parameters dienen te kloppen voor een vlot proces. En door de uitvoer te optimaliseren van een Borncut-portioneermachine, is een tussenkomst van mensen om de gesneden strips goed te leggen, ook verleden tijd. Zo gaan de strips van filet en dijenvlees direct door naar de tweede machine om er blokjes van te maken. Borncut snijdt de strips op een manier dat er al rekening gehouden wordt met het eindgewicht van het blokje, dat door de tweede machine wordt gesneden en dat uiteindelijk aan de satéprikker moet”, vervolgt hij. “Naar aanleiding van de demonstraties hebben we de eerste machines van MIVEG al verkocht. Verrassend was dat iedereen zijn eigen procedure heeft tussen het snijden en rijgen in. De één gebruikt droge marinade, de andere natte; de één laat het lang intrekken en de ander juist kort. Tijdens het testen had iedereen zijn eigen producten mee en was geen enkel soort saté een probleem.” Bijkomend voordeel van beide MIVEG-machines is de ‘Cleaning & Place’-module. “Daarmee kun je heel gemakkelijk overschakelen van het ene naar het andere product als er een andere marinade gebruikt moet worden. De harde kunststof mallenset is heel gemakkelijk schoon te maken. De ontwikkelaars bij IB FoodMachines en MIVEG vonden het een mooie uitdaging om een mal te bedenken waarmee zoveel mogelijk typen sateetjes gemaakt kunnen worden, van 40 tot 100 gram, met drie of vijf stukjes vlees eraan en ongeacht het type vlees: kipfilet, kippendijen of varkenssaté. Het enige waarover de klant hoeft na te denken, is de lengte van de spies en of hij een ronde of platte spies wil gebruiken. Er is bewust gekozen voor beukenhouten stokjes, hoogwaardig van kwaliteit, duurzamer dan bamboe en het heeft een veel hoger verbrandingsniveau. Uiteraard kun je alles spiesen op die stokjes: vlees, vis, maar ook gehakt, vegan en groenten.” VOORUITSTREVENDE ROL Tot slot wil Vermeulen vlees- en kipverwerkers in de Benelux attenderen op de voordelen van Borncut. “Deze portioneermachines zijn standalone of als onderdeel van een volledige lijn te plaatsen. De grondleggers van Borncut hebben de allereerste geautomatiseerde portioneermachine 35 jaar geleden ontwikkeld, en sindsdien dit concept verder uitgerold naar andere merken. Die vooruitstrevende rol hebben ze nog steeds. Alle software wordt zelf geschreven, waardoor klanten snel de besturing aangepast kunnen krijgen voor hun eigen receptuur. De Borncut is er in twee varianten, eentje met drie camera’s voor het snijden van grotere vleesdelen en hele zalm plus een kleinere variant, met één camera, voor de verwerking van visfilet en kipproducten. Daarnaast neemt de Borncut relatief weinig ruimte in beslag, waardoor het aantal kilo’s per vierkante meter hoog is en je ‘m ook kwijt kunt bij weinig vloeroppervlakte.” Meer informatie: IB Food-Machines Tel. +31 (0)85-0660 247 www.food-machines.com www.linkedin.com/company/ib-food-machines www.miveg.de Jan Willem Vermeulen (links) en Frans Jan de Vries van IB Food-Machines bij de 7200 ASP van MIVEG

Productie locatie: Piet stuurmanweg 2 • 2742 JX Waddinxveen • Nederland Contactgegevens: www.vervo.nl • info@vervo.nl • +31(0)172 63 26 96 Met de nieuwe generatie PROTECT P01/P02/P03 en P04 vacuümkrimpzakken bieden wij voor al uw producten de meest ideale verpakkingsoplossing. - Maximale bescherming - Optimale houdbaarheid - Overlap-seal mogelijk - Extreem helder en hoge glans - Materiaal reductie tot 50% Indien gewenst leverbaar in E2 krat of ‘op rol’. PROTECT hoog barrière vacuümkrimpzakken Voor maximale bescherming en optimale houdbaarheid

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 13 Co l u m n Het recente nieuws dat McDonald’s de met veel marketingbombarie omgeven McPlant Burger van het menu heeft afgehaald, is een enorme klap geweest voor producent Beyond Meat (BYND). Want ga er maar aanstaan: de BYND aandelenkoers is de laatste 52 weken gekelderd van 124 naar 33 dollars, met 20,50 als tussentijds dieptepunt. Dat zijn niet bepaald cijfers die de hosanna van plantbased vlees kunnen illustreren. Vooralsnog heeft het bedrijf, zoals vele andere startups, nog nooit winst gemaakt. Toch iets om over na te denken… WET VAN MURPHY Het lijk de Wet van Murphy wel: als het fout kan gaan, gebeurt het op het meest slechte moment. Het zal een hele klus worden om uit te vogelen waarom de aanvankelijk explosieve groei van de vega plantvleesproducten tot stilstand is gekomen. Is het een tijdelijke correctie of is er meer aan de hand, zoals het COVID-19 na-ijleffect, de forse recessie en geldontwaarding, of hebben wellicht de vele consumenten toch liever een echt stukje vlees dan een verzameling van plantaardig eiwit, kleur- en smaakstofjes? Niet alleen de grote spelers zoals Beyond Meat, Nestle en Maple Leaf hebben de verkoopprognoses voor 2022 haastig moeten bijstellen, ook vele startups zijn in zwaar weer terecht gekomen. Om de verkopen nog enigszins op peil te houden hebben supermarkten steeds vaker ‘2 voor 1’-aanbiedingen. Voor de fastfoodrestaurants is het een iets ander verhaal: het schijnt dat McDonald’s en Burger King twee plant-vleesburgers moeten verkopen om dezelfde winstmarge te realiseren als een Big Mac of een Whopper. Dat daar een kern van waarheid zit blijkt wel dat de grondstofprijzen van de plantaardige proteïnen, zoals soja en erwten, sterker gestegen zijn dan de rundvleesprijzen. Er wordt zelfs twee keer zoveel voor planteneiwit betaald dan rundvleeseiwit. En dan zullen we het gemakshalve maar niet spreken over het (vele) goedkopere kippenvlees. Laten we hopen dat al het bovenstaande niet uitmondt in kommer en kwel voor de categorie vleesalternatieven. Hoe dan ook zullen aanpassingen van voeding noodzakelijk zijn. al is het alleen maar om de intensieve vleesproductie in een rustiger vaarwater te krijgen. OOK IN EUROPA? Het valt tebezienof dehuidige stagnatie vanplantaardige vleesproducten in de VS overwaait naar Europa. Op de keper beschouwd, lijkt deze mogelijkheid wel aannemelijk. Ook in Europa is immers sprake van koopkrachtvermindering, waardoor de kwalitatieve vleesalternatieven voor velen onbetaalbaar worden. Het is niet ondenkbeeldig dat er een kwaliteitsvermindering komt door gebruik te maken van goedkopere ingrediënten. Vanaf dat moment begeeft de producent op een hellend vlak. Immers, de smaakbeleving van de consument geeft nog steeds de voorkeur aan een goedkoper vleesproduct dan een goedkoper vleesalternatief van ongedefinieerde additieven, zoals slechte kleur- en smaakstofjes. PLANT HICCUPS DE ANALISTEN VAN DE HSBC, RABOBANK, ING EN ACCENTURE LIJKEN OPNIEUW KOFFIEDIK TE MOETEN GAAN KIJKEN NU DE VOORSPELLINGEN OVER EEN INZAKKENDE MARKT VAN VLEESALTERNATIEVEN REALITEIT GEWORDEN IS. MET NAME IN DE VERENIGDE STATEN IS HET MOMENTEEL ALLE HENS AAN DEK OM GEEN MARKTAANDEEL TE VERLIEZEN. Henk Hoogenkamp www.henkhoogenkamp.com HENK HOOGENKAMP, VASTE COLUMNIST VAN ONS VAKTIJDSCHRIFT, IS EEN INTERDISCIPLINAIRE SCHRIJVER DIE IN BOEKEN, LEZINGEN EN ARTIKELEN VOOR DIVERSE MEDIA DE BALANS ZOEKT TUSSEN VOEDSELPROTEÏNEN, SOCIALE INTERACTIES, OMGEVING EN DE VERSTORING VAN DE MARKETINGDYNAMIEK.

info@delmo.nl | delmo.nl | 088-8543 999 blokjes • reepjes • schijfjes • plakjes • ontzwoerden Exclusief verkrijgbaar bij Delmo | Volautomatisch banderolleren met papier › Dé ideale labelmethode voor skinpacks, ongeacht contourverschillen › Banderolleren met 100 procent recyclebare papieren banderollen › Slimme stapel- en bundeltechnieken › Verschillende banderolbreedtes op één machine mogelijk T +31 (0)348 431520 E info@bandall.com I bandall.com › 27 – 29 September Hal 5 - 456 We are exhibiting Fachpack Nuremberg 27 - 29 September Hall 5 Stand 5-456 Sial Paris 15 - 19 October Hall 7 stand C361 BANDALL Advertentie Meat & Co.indd 1 25/08/2022 11:38 Bedrijfsweg 33 8251 KK Dronten +31 (0)321 - 386 600 verkoop@letsbv.nl Totaalleverancier van reinigingssystemen voor de voedselverwerkende industrie Vervaardiging in eigen werkplaats, maatwerk mogelijk Betrouwbaar LETS bv Your professional partner in cleaningsystems (K202) Krattenwasser met ontstickeraar testen? Wij komen naar u toe, het is helemaal gratis! Scan hier uw afspraak

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 15 Ko e l e n e n v r i e z e n Snel invriezen MET VAN ABEELEN IQFIMPINGEMENT-VRIEZER: ‘EN KOSTENTECHNISCH ZEER AANTREKKELIJK’ Deze vriezer is door Van Abeelen ontworpen in een tunnelvorm en derhalve verkrijgbaar voor verschillende capaciteiten. “Doordat we onze vriezer gestandaardiseerd hebben zijn ze kostentechnisch zeer aantrekkelijk”, laat het bedrijf uit Rijen weten. HYGIËNISCH ONTWERP De vriezer is, zoals voedingsfabrikanten en vrieshuizen zijn gewend van Van Abeelen, ontworpen volgens de hoogste hygiëne-eisen. De vriezer is zeer toegankelijk voor reiniging en onderhoud, en is voorzien van een volledig roestvrijstalen constructie. Wand, dak en vloerpanelen zijn volledig naadloos afgelast, net zoals de rest van de constructiedelen. Bovendien staat de IQFImpingement-vriezer op een volledig zelfdragende roestvaststalen vloerconstructie. MEERDERE TOEPASSINGEN Deze vriezer is uitermate geschikt en voordelig voor het invriezen van platte producten, zoals burgers en visfilets. Maar hij wordt ook toegepast voor de korstbevriezing van vleesblokken alvorens ze doorgaan naar de slicer. Kortom, een zeer eenvoudige en flexibele vriezer voor verschillende toepassingen. KOSTENEFFECTIEF De Impingement-vriezer is niet alleen in staat tot extreem snelle IQF, maar de vriezer biedt ook lage kapitaal- en bedrijfskosten. Met aanzienlijk lagere kosten dan bijvoorbeeld cryogeen invriezen, kent de Impingement-vriezer een terugverdientijd van 18 maanden in vergelijking met een stikstoftunnel. Meer informatie: Van Abeelen Groep Tel. +31 (0)161-230 052 info@vanabeelen.eu www.vanabeelen.eu VAN ABEELEN PRESENTEERT DE IQF-IMPINGEMENT-VRIEZERS. DEZE VRIEZERS ZIJN VOORZIEN VAN EEN UNIEKE HIGH-SPEED LUCHTSTROOMTECHNOLOGIE VOOR IQF (INDIVIDUAL QUICK FROZEN) INVRIEZEN VAN VLEES- EN VOEDSELPRODUCTEN. DOOR DE HOGE LUCHTSNELHEID BEVRIEST HET OPPERVLAK VAN PRODUCTEN ZEER SNEL, WAT HET UITDROGINGSVERLIES MINIMALISEERT EN DE VOEDSELKWALITEIT JUIST VERBETERT. De IQF-Impingement-vriezer is door Van Abeelen ontworpen in een tunnelvorm en derhalve verkrijgbaar voor verschillende capaciteiten. ▶

Sismatec B.V. 0546 - 87 41 11 info@sismatec.nl www.sismatec.nl Slicers van Sismatec & Treif! TREIF DIVIDER startUp Slicer— ideaal voor uw grootkeuken, slagerij of productie op “kleinere” schaal. De Treif Divider StartUp is het instapmodel binnen het Treif-slicer assortiment en biedt u een uiterst flexibele oplossing. Deze compacte slicer is eenvoudig te verplaatsen, heeft een perfect snijresultaat en capaciteit. Besparen op logistiek en personeel? Met een Boix trayopzetmachine kan er in verpakking en/of logistiek veel kosten worden bespaard. Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan om te kijken naar de optimalisatie en besparingsmogelijkheden van uw verpakking en/of verpakkingslijn(en). Scan de QR code voor de nieuwste toepassing voor in de vleesindustrie YOUR BOX FORMING PARTNER www.boix.com

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 17 Ma c h i n e s e n p r o d u c t i e l i j n e n VEMAG LEGT FOCUS OP VERDERE AUTOMATISERING VAN PRODUCTIEPROCESSEN VEMAG biedt een scala aan flexibele en gebruiksvriendelijke automatiseringsoplossingen voor het afvullen, portioneren, vormen en beladen in de verpakking. Of het nu gaat om gehakt, hamburgers, veganistische en vegetarische producten, worsten of convenienceproducten: er zijn geen grenzen qua toepassingen. Het volautomatisch afleggen en vullen kan bijvoorbeeld in bekers, potten, trays, blikken, dieptrekmachines, flowwrappers of andere verpakkingsvarianten. De VEMAG Multiloader en schietbanden laden bijvoorbeeld enkelbaans geportioneerde producten, eventueel meerbaans, in de transportrichting van de verpakkingsmachine en maken verschillende productgroeperingen mogelijk bij het beladen in trays dan wel een dieptrekker: enkel, naast elkaar, dakpansgewijs of gestapeld. UNIVERSEEL GROEPEERSYSTEEM De VEMAG Linkloader LL335 is een compleet en universeel toepasbaar groepeersysteem voor verse worsten dat gegroepeerde producten volautomatisch in trays plaatst en doorgeeft aan het verdere verpakkingsproces. Het volledig voorkomen van handmatig contact met het product en het neerleggen zonder ophoping voorkomt deuken in de worsten. Door handmatige arbeid te elimineren, wordt een nieuwe dimensie in hygiënenormen bereikt. De LL335 plaatst de worsten nauwkeurig in de trays tot wel 600 porties per minuut, afhankelijk van darmsoort en verpakkingseenheid. De eerste en laatste worst worden betrouwbaar uitgenomen, evenals worsten met darmbreuk, zodat alleen foutloze producten verder worden verwerkt. Dit waarborgt een uniform eindproduct. ABSOLUTE GEWICHTSNAUWKEURIGHEID Productveiligheid en absolute gewichtsnauwkeurigheid spelen een even belangrijke rol als flexibiliteit bij het gebruik van een grote verscheidenheid aan verpakkingsformaten, verpakkingsmaterialen en snelle omsteltijden. In de productie is het uiteindelijk belangrijk om schalen en verpakkingen precies, snel, nauwkeurig en betrouwbaar te beladen. Daarnaast biedt VEMAG met de Link Grouper 336 mogelijkheden voor het automatisch en efficiënt beladen van bijvoorbeeld oven- of vriesbanden met worsten in natuur, collageen- en alginaatdarmen. Samen met eenVEMAG vacuümvulmachine vormen alle opzetstukken of voorzetapparaten voor het portioneren, vullen, vormen en verpakken een totaaloplossing. Afhankelijk van de viscositeit en aard van het product portioneert het VEMAG wormenprincipe al uw producten gewichtsnauwkeurig. De flexibele automatiseringsoplossingen van VEMAG worden aangevuld door de digitale oplossingen van de doorontwikkelde Smart Link, die permanente productiegegevensverzameling, evaluatie en optimalisatie en dus planning in één oogopslag mogelijk maakt. Ook integratie in ERPsystemen is geen probleem via de beschikbare OPC/UA-interfaces. Zo biedt het bedrijf intelligente totaaloplossingen allemaal gemaakt in één fabriek van één leverancier: ‘Made in Germany’. Meer informatie: VEMAG | Tel. +31 (0)412-640 858 | info@vemag.nl | www.vemag.nl ÉÉN VAN DE FOCUSPUNTEN VAN VEMAG IS INNOVATIE OP HET GEBIED VAN AUTOMATISERING. ONDER HET MOTTO ‘BOUNDLESS PRODUCT PASSION’ VERHOGEN DERGELIJKE OPLOSSINGEN DE PRODUCTVEILIGHEID EN VERLAGEN DE PERSONEELSKOSTEN. TEGELIJKERTIJD BLIJFT DE FOCUS ALTIJD OP HET PRODUCT EN DE HOGE KWALITEIT ERVAN. DE LINKLOADER LL335 EN LINK GROUPER 336 ZIJN VOORBEELDEN VAN HIGHPERFORMANCE MACHINES DIE VERSCHILLENDE PRODUCTEN CONTINU GEWICHTSNAUWKEURIG IN EEN GROTE VERSCHEIDENHEID AAN VERPAKKINGEN DOSEREN, VULLEN, VORMEN, VERWERKEN, GROEPEREN EN PLAATSEN. ▼ Volautomatische worstbelading: De VEMAG Linkloader LL335 ▲ VEMAG biedt met de Link Grouper 336 mogelijkheden voor het automatisch en efficiënt beladen van bijvoorbeeld oven- of vriesbanden met worsten in natuur, collageen- en alginaatdarmen

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 18 Re p o r t a g e ELPRESS PAKT DOOR EN BEWIJST DAT HYGIËNE EN REINIGING ZICH PRIMA LATEN AUTOMATISEREN EN OBJECTIVEREN TIJDENS IFFA 2022 IN FRANKFURT PRESENTEERDE ELPRESS EEN DRIETAL INNOVATIES WAARMEE DE HYGIËNE EN REINIGING IN EEN VOEDSELVERWERKENDE PRODUCTIEFACILITEIT OBJECTIEF MEETBAAR EN GEAUTOMATISEERD KUNNEN WORDEN: HYGIENIC PRINT, LOGGING OP SATELLIET EN EEN GEAUTOMATISEERDE KRATCONTROLE. “HET ZORGT ERVOOR DAT JE ALS OPERATOR OF DIRECTIE MEER BETROUWBARE VOORSPELLINGEN KUNT DOEN. HET IS ECHT EEN KWESTIE VAN METEN IS WETEN. DE FOUTMARGES GAAN OMLAAG, TERWIJL ALLE DATA VERWERKT KUNNEN WORDEN IN HET MANAGEMENT- OF KWALITEITSSYSTEEM. DE EERSTE PILOTS ZIJN AFGEROND EN ONZE KLANTEN ZIJN ERG ENTHOUSIAST’, ZEGT ROEL DE VALK, DIE BIJ ELPRESS VERANTWOORDELIJK IS VOOR INNOVATIE EN ONTWIKKELING. Eén van de nieuwe innovaties bij Elpress is de Hygienic Print, die alle informatie van een hygiënesluis monitort en draadloos meetbaar en aanpasbaar maakt, zoals het aantal bewegingen van de tourniquet, gebruik van de pomp, aantal mensen dat de hygiënesluis doorloopt et cetera. “Ook het aantal draaiuren of bijvoorbeeld dat het desinfectiemiddel op is, zijn zaken die meetbaar gemaakt worden. Zowel de klant als de dealer kan op afstand inloggen en contact maken met de Hygienic Print en deze informatie lezen”, legt De Valk uit. “Bovendien is het nu heel gemakkelijk om veranderingen door te voeren, terwijl je daarvoor vroeger met een schroevendraaier de E-box open moest schroeven en alles handmatig moest bijstellen. Deze innovatie is echt een meerwaarde voor de technische dienst en operators, die al deze informatie ook kunnen verwerken in hun management- of kwaliteitssysteem. Cruciaal voor als je een audit krijgt.” LOGGING OP SATELLIET Een andere (beurs)innovatie is het zogeheten ‘Logging op Satelliet’-systeem van Elpress, waarmee precies kan worden bijgehouden hoeveel schuimmiddel, water en desinfectiemiddel worden gebruikt per ruimte. In elke ruimte waar zich haspels en spuitpistolen bevinden, kan door operators of directie ingelogd worden op een zogeheten ‘satelliet’ (die veelal in het plafond verwerkt wordt) en die vervolgens uitgelezen wordt. “De meeste reiniging vindt na de productie plaats, dus er is niet altijd zicht op hoe die wordt uitgevoerd. Schuim kun je nog zien, maar desinfectie laat geen sporen achter. De satelliet meet de flow en temperatuur. Je kunt dagelijks zien hoeveel water, schuim en desinfectiemiddel gebruikt worden en hoelang iemand bezig is met de reiniging van een ruimte.” “Op deze manier kun je iedere ochtend of dag een digitale inspectie van de reiniging uitvoeren en ook op basis van objectieve data het gesprek aangaan met je schoonmaakdienst of het externe schoonmaakbedrijf. Wordt er bijvoorbeeld teveel water gebruikt? Waterverbruik is tegenwoordig een belangrijk item als we het hebben over duurzaamheid. Daar kun je dan op ingrijpen. Bovendien kun je per ruimte en zelfs per medewerker (aan de hand van een ID) zien hoeveel water en schoonmaakmiddel worden verbruikt. De klant betaalt het water ‘Met ons nieuwe systeem kan met een snelheid van 1.500 kratten per uur visueel worden gecontroleerd of de kratten schoon en/of volledig intact zijn’

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 19 en desinfectiemiddel, terwijl de schoonmakers per uur worden betaald. Dit is altijd een spanningsveld, maar dankzij objectieve meetgegeven kun je gemakkelijker de dialoog aangaan, omdat je precies kunt laten zien dat de ene schoonmaker veel meer water verbruikt of langer aan het werk is in een ruimte dan zijn of haar collega’s.” De Valk vult aan: “Bij een klant in Duitsland, die een productiefaciliteit van 38 hectare heeft, hebben we onlangs 54 satellieten geplaatst. Dat komt overeen met 54 ruimtes. De mensen die er dagelijks mee werken zijn er uitermate tevreden over en ook de auditeur was erg enthousiast over ons ‘Logging op Satelliet’-systeem. Het is zodanig gebouwd dat je het dashboard kunt presenteren op een tablet of mobieltje en de gegevens heel gemakkelijk kunt verwerken in je kwaliteitssysteem of fabrieksmanagementsysteem. Je logt in (in de cloud) en vervolgens je eigen dashboards en analyses maken. Heel handig.” KRATCONTROLE Elpress is erg trots dat het erin geslaagd om een systeem te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om visueel te controleren of een krat schoon en intact is. “Met ons nieuwe systeem kan met een snelheid van 1.500 kratten per uur visueel worden gecontroleerd of de kratten schoon en/of volledig intact zijn. Deze visuele inspectie geschiedt niet met sensoren, zoals bij veel andere aanbieders, maar met één of meerdere camera’s. Bedrijven beschikken tegenwoordig over geautomatiseerde systemen, met goede wassers en (ont)stapelaars. Toch wordt er hooguit steekproefsgewijs gecontroleerd of een krat ook écht goed schoon is en of er geen stickers of etiketten zijn achtergebleven. Dit systeem is met name bedoeld voor producenten in de vlees- en voedselverwerkende industrie, die soms wel zestien uur per dag kratten aan het verwerken zijn, omdat ze twee shifts draaien. Deze visuele inspectie is ook toe te passen op een enkelsporige of dubbelsporige transportband. En het grote voordeel is niet alleen dat het systeem flexibel is en hoge volumes aankan, maar ook dat het zelflerend is. Zo kan een afgekeurde krat worden ‘uitgeworpen’ of bijvoorbeeld de kettingsnelheid worden aangepast als er gedurende een bepaalde doorlooptijd geen afkeur is. Dan wordt het proces dus nog sneller doorlopen.” ‘VOELEN BEHOEFTE GOED AAN’ Elpress bewijst met deze innovaties dat het Boxmeerse bedrijf heel goed aanvoelt waaraan binnen de foodsector behoefte is. “Wij onderhouden altijd veel contact met de mensen uit de praktijk. Zij voorzien ons van waardevolle input, waarmee wij aan de slag kunnen. Ons doel is ervoor zorgen dat onze klanten zoveel mogelijk informatie uit een machine kunnen halen en dat de Internet of Things maximaal wordt ingezet om processen verder te optimaliseren en te automatiseren.” De Valk zegt tot slot: “Deze nieuwe ontwikkelingen zijn daar mooie voorbeelden van. Dergelijke innovaties komen meestal ook voort uit een klantspecifieke vraag. Vervolgens gaan wij aan de slag met een oplossing waarmee we vervolgens een gehele sector of zelfs meerdere branches kunnen helpen.” Meer informatie: Elpress Tel. +31 (0)485-51 69 69 | sales@elpress.com | www.elpress.com Eén van de nieuwe innovaties bij Elpress is de Hygienic Print, die alle informatie van een hygiënesluis monitort en draadloos meetbaar en aanpasbaar maakt Het hoofdkantoor van Elpress in Boxmeer.

Me a t &c o n r 4 2 0 2 2 20 Br a n c h e n i e u w s LETS BV GAAT DIT NAJAAR VERHUIZEN NAAR NIEUW PAND IN DRONTEN LETS BV GAAT LATER DIT JAAR OVER NAAR EEN NIEUW PAND AAN HET WEERIJS 2 IN DRONTEN. “WE GAAN IN HET NAJAAR VERHUIZEN EN KRIJGEN MEER RUIMTE OM MACHINES TE ONTWIKKELEN, ONTWERPEN, BOUWEN EN TESTEN. EN ALLES WAT ERBIJ KOMT KIJKEN OM ONZE KLANTEN NOG BETER VAN DIENST TE ZIJN”, LAAT HET BEDRIJF WETEN. LETS ontwerpt en bouwt al meer dan veertig jaar kwalitatieve en duurzame totaaloplossingen op het gebied van reinigingstechniek bij productiebedrijven in de voedingsindustrie. Het bedrijf levert robuuste industriële reinigingsinstallaties die zijn ontworpen met oog op hygiëne en voedselveiligheid. Hiermee kunnen klanten binnen de vlees- en voedselverwerkende industrie op een efficiënte manier reinigen en voldoen aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. “De afgelopen jaren was het passen en meten maar dat is over een paar maandjes afgelopen. We zijn uit ons jasje gegroeid en blij met de nieuwe, grotere ruimte.” NAAR WENS AANPASSEN Een precieze verhuisdatum is nog niet bekend. “Eerst gaan we het pand naar onze wensen aanpassen voordat de verhuisdozen gepakt worden.” Meer informatie: LETS bv Tel. +31 (0)321-38 66 00 | info@letsbv.nl | www.letsbv.nl VAN UHM PAKT UIT: DRIEDAAGSE BEURS IN BORNE “Je krijgt een uniek kijkje in onze keuken en bent van harte welkom om al onze prachtige machines te ontdekken. Ons team van professionals staat klaar voor al je vragen en we laten je ons gehele aanbod aan machines voor de voedselverwerkende industrie zien in onze ruim 1.000 m2 aan beursoppervlakte”, vervolgt hij. Van Uhm, dat dit jaar ook zijn 75-jarig bestaan viert. Van Uhm is leverancier van een groot aantal toonaangevende merken, waaronder K+G Wetter, MAJA, Risco, Alco Food-Machines en Henkelman. Aanmelden voor ‘Van Uhm Pakt Uit’ kan via de website www.vanuhm.nl/van-uhm-pakt-uit. NIEUW MERK Verder laat Van Uhm weten dat het merkenportfolio is uitgebreid met Singer und Sohn, een Duitse producent van beladingssystemen voor dieptrekverpakkingsmachines, robotoplossingen in productieomgevingen en thermische behandelingssystemen. Meer informatie: Van Uhm | Tel. +31 (0)74-266 29 05 | verkoop@vanuhm.nl | www.vanuhm.nl ONDER DE NOEMER ‘VAN UHM PAKT UIT’ OPENT FAMILIEBEDRIJF VAN UHM OP DINSDAG 27, WOENSDAG 28 EN DONDERDAG 29 SEPTEMBER DE DEUREN VOOR EEN BEURS OP HET HOOFDKANTOOR AAN DE BIEFFEL 3 IN BORNE. “ONZE LOCATIE IN BORNE TOVEREN WIJ DEZE DAGEN OM TOT DÉ GEZELLIGSTE DRIEDAAGSE BEURS IN DE FOODPROCESSING INDUSTRY”, LAAT EIGENAAR STEPHEN VAN UHM WETEN. Van Uhm tovert de showroom in Borne eind september om tot ‘dé gezelligste driedaagse beurs in de foodprocessing industry’

IB FOOD-MACHINES IS SINDS KORT PARTNER VAN MIVEG IN DE BENELUX. MIVEG IS EEN TOONAANGEVENDE FABRIKANT VAN MANUELE EN GEAUTOMATISEERDE SPIESSYSTEMEN. ONTDEK VEELZIJDIGHEID EN FLEXIBILITEIT MIVEG biedt een uniek spiesensysteem op de markt wat ook kan “rijgen” i.p.v. alleen maar “prikken/steken”. Maximale flexibiliteit m.b.t. capaciteit, spies patronen, aantal medewerkers en spies typen. Zowel voor ronde als platte spiesen waarbij tevens een garantie kan worden afgegeven wanneer deze houten stokken ook bij IB Food-machines worden afgenomen. Naast het spiesen van vlees en kip blokjes, is het systeem ook geschikt voor alt-meat, groeten, fruit en zelfs voor seafood en gehakt producten. Met de MIVEG spiessystemen kan men zowel industriële spiesen als ambachtelijke uitstraling realiseren. Ook bieden de oplossingen van MIVEG de mogelijkheid tot volledig geautomatiseerd tray belading. IB FOOD-MACHINES BIEDT TOTAAL OPLOSSINGEN In combinatie met een ruim assortiment te leveren oplossingen in het voor en na traject kan er een totaal oplossing geleverd worden. Hierbij kan gedacht worden aan fixed weight snijden van de blokjes, het marineren ervan, het maken van fixed weight spiesen/satés met de blokjes en het beladen van de fixed weight spiesen om een fixed weight verpakking te kunnen maken. IB Food-machines kan u volledig ontzorgen en alles van A-Z tot in de puntjes verzorgen Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij ontzorgen u graag! MIVEG SPECIALIST IN SPIESSYSTEMEN Veelzijdig en flexibel spiesen rijgen DE MEER 3, URK +31 (0)85 06 60 247 INFO@FOOD-MACHINES.COM WWW.FOOD-MACHINES.COM VRAAG EEN DEMONSTRATIE IN ONS DEMOCENTER AAN Advertentie_Miveg.indd 1 24-5-2022 13:27:00 IB FOOD-MACHINES IS SINDS KORT PARTNER VAN MIVEG IN DE BENELUX. MIVEG IS EEN TOONAANGEVENDE FABRIKANT VAN MANUELE EN GEAUTOMATISEERDE SPIESSYSTEMEN. ONTDEK VEELZIJDIGHEID EN FLEXIBILITEIT MIVEG biedt een uniek spiesensysteem op de markt wat ook kan “rijgen” i.p.v. alleen maar “prikken/steken”. Maximale flexibiliteit m.b.t. capaciteit, spies patronen, aantal medewerkers en spies typen. Zowel voor ronde als platte spiesen waarbij tevens een garantie kan worden afgegeven wanneer deze houten stokken ook bij IB Food-machines worden afgenomen. Naast het spiesen van vlees en kip blokjes, is het systeem ook geschikt voor alt-meat, groeten, fruit en zelfs voor seafood en gehakt producten. Met de MIVEG spiessystemen kan men zowel industriële spiesen als ambachtelijke uitstraling realiseren. Ook bieden de oplossingen van MIVEG de mogelijkheid tot volledig geautomatiseerd tray belading. IB FOOD-MACHINES BIEDT TOTAAL OPLOSSINGEN In combinatie met een ruim assortiment te leveren oplossingen in het voor en na traject kan er een totaal oplossing geleverd worden. Hierbij kan gedacht worden aan fixed weight snijden van de blokjes, het marineren ervan, het maken van fixed weight spiesen/satés met de blokjes en het beladen van de fixed weight spiesen om een fixed weight verpakking te kunnen maken. IB Food-machines kan u volledig ontzorgen en alles van A-Z tot in de puntjes verzorgen Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij ontzorgen u graag! MIVEG SPECIALIST IN SPIESSYSTEMEN Veelzijdig en flexibel spiesen rijgen DE MEER 3, URK +31 (0)85 06 60 247 INFO@FOOD-MACHINES.COM WWW.FOOD-MACHINES.COM VRAAG EEN DEMONSTRATIE IN ONS DEMOCENTER AAN Advertentie_Miveg.indd 1 24-5-2022 13:27:00 IB FOOD-MACHINES IS SINDS KORT PARTNER VAN MIVEG IN DE BENELUX. MIVEG IS EE TOONAAN EVENDE FABRIKANT VAN MANUELE EN GEAUTOMATISEERDE SPIESSYSTEMEN. ONTDEK VEELZIJDIGHEID EN FLEXIBILITEIT MIVEG biedt een uniek spiesensysteem op de markt wat ook kan “rijgen” i.p.v. alleen maar “prikken/steken”. Maximale flexibiliteit m.b.t. ca aciteit, spies patronen, aantal medewerkers en spies typen. Zow l voor ronde als platt spiesen waarbij tevens een garantie kan worden afgegeven wanneer deze houten stokken ook bij IB Food-machines worden afgenomen. Naast het spiesen van vlees en kip blokjes, is het systeem ook geschikt voor alt-meat, groeten, fruit en zelfs voor seafood en gehakt producten. Met de MIVEG spiessystemen kan men zowel industriële spiesen als ambachtelijke uitstraling realiseren. Ook bieden de oplossingen van MIVEG de mogelijkheid tot volledig geautomatiseerd tray belading. IB FOOD-MACHINES BIEDT TOTAAL OPL SSINGEN In combinatie met een ruim assortiment te leveren oplossingen in h t voor en n traject kan er een totaal oplossing geleverd worden. Hierbij kan gedacht worden aan fixed weight snijden van de blokjes, het marineren ervan, het maken van fixed weight spiesen/satés met de blokjes en het b laden van de fixed weight spiesen om een fixed weight verpakking te kunnen maken. IB Food-machines kan u volledig o tzorgen en alles van A-Z t t in de puntjes verzorgen Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij ontzorgen u graag! I E SPECI LIST I SPIESSYSTEMEN l ij i i l spiesen rijgen DE MEER 3, URK +31 (0)85 06 60 247 INFO@FOOD-MACHINES.COM WWW. - I . VRAAG EEN DEMONSTRATIE IN ONS DEMOCENTER AAN Advertentie_Miveg.indd 1 24-5-2022 13:27:00 IB FOOD-MACHIN S IS SINDS KOR PARTNER VAN MIVEG IN DE BEN LUX. MIV G IS EEN TOONAANG VEN E FABRIKANT VAN MANUELE EN GEAUTOMATISEERDE SPIESSYSTEMEN. ONTDEK VEELZIJDIGHEID EN FLEXIBILITEIT MIVEG biedt e uni k spi sensysteem op de markt wat ook kan “rijgen” i.p.v. alleen maar “prikken/steken”. Maximale flexibilit it m.b.t. capaciteit, spies patr nen, aantal medewerkers en spies typen. Zowel voor ronde als platte spiesen waarbij tevens een r nti kan worden afg geven wanne r deze houten stokken ook bij IB Food-machi es worden afgen men. Naast het spiesen van vle kip blokjes, is het systeem ook geschikt voor alt-meat, roeten, fruit en zelfs voor seafood en gehakt producten. Met de MIVEG spiessystemen kan men zowel industriël spiesen als bachtelijke uitstraling realiseren. ok bieden de oplossingen van MIVEG de mogelijkheid tot volledig geautomatiseerd tray belading. IB FOOD-MACHINES BIEDT TOTAAL OPLOSSINGEN In comb na ie met een ruim assortim nt te lev en oplossingen i het voor en na traj ct kan er een totaal oplossing geleverd word n. Hi rbij kan g dacht worden aan fixed weight snijden van de blokjes, het marineren ervan, het maken van fixed w ight spi en/satés met de blokjes en het beladen van de fixed weight spiesen om een fixed weight verpakking te kunnen maken. IB Food-machines kan u volledig ontz rgen en alles van A-Z tot in de puntjes verz rgen Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij ontzorgen u graag! MIVEG SPECIALIST IN SPIESSYSTEMEN Veelzijdig en flexibel spiesen rijgen DE MEER 3, URK +31 (0)85 06 60 247 INFO@FOOD-MACHINES.COM WWW.FOOD-MACHINES.COM VRA G EEN DEMONSTRATIE IN ONS DEMOCENTER AAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4