Meat&co nr5 online

m e a t & c o n r 5 2 0 1 8 44 D o s s i e r : K r i n g l o o p l a n d b o u w ‘Boeren hebben de oplossing’ is een bekende slogan van brancheorganisatie LTO. Die veel gebezigde zin vormt volgens Verhoeven de kern van de aanpak die binnen De Hoeve Innovatie wordt gehanteerd. “Want het vinden van een duurzame oplossing voor de mestproblematiek, dierenwelzijn en de uitstoot van schadelijke stoffen, kun je gerust aan de sector overlaten. Maar dan moeten de boeren wel de kans krijgen om te innoveren. Er is bij boerenbedrijven in Nederland veel innovatiekracht aanwezig, maar er worden - door overheden en andere belanghebbende partijen verkeerde aannames gedaan”, vertelt hij. “Een gesloten kringloop is een kostbare investering, maar mijn verwachting is dat de Stal van de Toekomst een sluitende businesscase kan worden. Zeker met een SDE-subsidie (voor het realiseren van duurzame doelstellingen). Maar ja, soms heb je te maken met mensen die mestvergisting gaan vergelijken met windmolens op zee. Dan is de energieproductie vanuit mest lager. Maar duurzaamheid heeft nog veel meer aspecten en die komen allemaal terug in deze stal. Als je nagaat dat we hier zorgen voor het omzetten van mest naar schoon water dat in de natuur gebruikt kan worden, we dikke stikstofarme mest kunnen omzetten in fosfaat- en koolstofrijke mest, de ammoniakemissie kunnen reduceren met 85%, de uitstoot van methaan verminderen, warmte terugwinnen en de gezondheid van de dieren optimaliseren door te zorgen voor een gezond klimaat in de stallen, dan heb je het volgens mij over een duurzame businesscase met een heleboel winst voor veehouderijen en de mensen die in hun omgeving leven. Ik durf mensen uit het Provinciehuis altijd in een driedelig pak door mijn stallen te laten lopen, omdat ik weet dat hun collega’s bij terugkeer niet zullen ruiken dat ze in een stal zijn geweest.” BRONGERICHTE MAATREGELEN In 2020 moeten alle veehouderijen in Noord-Brabant hun ammoniakuitstoot met 85% hebben gereduceerd. “Dat kunnen ze doen door een luchtwasser te plaatsen, maar daarmee wordt de ervaren geuroverlast voor de omgeving niet perse minder. Ook doet het niets voor de gezondheid van de dieren of het opvangen van methaan, dat 24 keer schadelijker is dan CO2. Vroeg of laat gaat de overheid daar ook iets van vinden”, neemt Verhoeven een voorsprong op toekomstig (milieu)beleid. Daarom ontwikkelde hij een concept waarmee schadelijke stoffen in de lucht gereduceerd kunnen worden zonder daarbij per definitie gebruik te maken van een luchtwasser. Die ‘brongerichte maatregelen’ toont Verhoeven aan de hand van een rondgang door de stallen. “De hokken zijn bewust dieper dan dat ze breed zijn. De varkens eten aan de voorkant, spelen en slapen in het midden en de dieren zijn erop getraind om hun behoefte op een rooster achteraan in het hok te doen. De mestput loopt schuin naar beneden en de mest die erin opgevangen wordt, blijft gekoeld (onder 15 graden Celsius). Hierdoor komt de chemische reactie langzamer op gang en blijft de ammoniakuitstoot beperkt.” Waar in veel varkensstallen de uitstoot van ammoniak -ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een luchtwasser- gemiddeld 20 tot 25 PPM is, is deze bij De Hoeve Innovatie ‘nooit hoger dan 5 PPM’. “Bij luchtwassers wordt alle vieze lucht pas op het eind opgevangen in één kanaal. Daardoor is de lucht in de stallen slechter. Dat ruik je niet alleen, maar dat merk je ook. Het slaat op je keel en ogen. En als jij er last van hebt, dan hebben de varkens dat dus ook”, zegt Verhoeven. “In zekere zin hebben we voor dit project gebruik gemaakt van het gezonde boerenverstand van vroeger. Toen we aan het begin van de vorige eeuw in Nederland de beschikking hadden over een goed rioolstelsel en fatsoenlijke waterleidingen, verbeterde de volksgezondheid enorm. En eigenlijk geldt dat ook voor de Stal van de Toekomst. Door een goed toilet en goede hygiënische omstandigheden, is het binnenklimaat in de hokken zo goed dat het gebruik van antibiotica helemaal achterwege kan blijven. Door de goede luchtkwaliteit behoren griep en longontsteking tot het verleden. De varkens zijn gezonder, waardoor ook de vleeskwaliteit beter is.” LUCHT-WATER-BODEM Een hoger dierenwelzijn en diergezondheid zijn standaard gewaarborgd bij KDV- boerderijen, dus ook bij De Hoeve Innovatie. Maar de wijze waarop de mest wordt opgevangen, maakt dit project innovatief. “Het gaat om een gesloten kringloop, dus we gebruiken de natuur en geven evenveel aan de natuur terug.” Hij legt uit: “We Hans Verhoeven van ‘stal van de toekomst’ De Hoeve.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4