Meat&Co nr5 2022 Online

Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vak t i j ds ch r i f t voo r de t o t a l e v l ee s - en e iwi t ve rwe r kende i ndus t r i e | Ok t obe r 202 2 | 1 7 e j aa r gang no . 5 COVERSTORY MAATWERK IS TWEEDE NATUUR BIJ HITEC FOOD SYSTEMS Special MACHINES & PRODUCTIELIJNEN

INFOOD BV INDUSTRIAL FOOD EQUIPMENT INFOOD BV INDUSTRIAL FOOD EQUIPMENT VOOR BENELUX Fahrenheitstraat 76 • 3846 CD • Harderwijk-NL • Telefoon: +31 (0)341-460828 info@infood-benelux.com • WWW.INFOOD-BENELUX.COM DE RODE DRAAD DOOR DE INDUSTRIE • EFFICIENCYOPLOSSINGEN VOOR DE VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE QUALITY ABATTOIR EQUIPMENT • Desinfectie in slachtlijn & snijzaal • Lage energiekosten • Optimale swabtesten . Slicing min. 2,5 MM Constant Gewicht Portioning vanaf 30 Gr. (+/-2 gr.) 3D Dicing strips & blokjes . Slicing min. 2,5 MM Constant Gewicht Portioning vanaf 30 Gr. (+/-2 gr.) 3D Dicing strips & blokjes CONSTANT GEWICHT PORTIONING VANAF 30 GR. (+/-2 GR.) SLICING MIN. 2,5 MM 3D DICING STRIPS & BLOKJES (KOUD/WARM VLEES, KIP, TOFU,ETC.)

MEAT&CO NR 5 2022 3 Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (Media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Meat&Co heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Colofon en De Visie Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vak t i j ds ch r i f t voo r de t o t a l e v l ee s - en e iwi t ve rwe r kende i ndus t r i e | Ok t obe r 202 2 | 1 7 e j aa r gang no . 5 COVERSTORY MAATWERK IS TWEEDE NATUUR BIJ HITEC FOOD SYSTEMS Special MACHINES & PRODUCTIELIJNEN We leven in bijzondere tijden. De energiecrisis, een hoge inflatie en onnavolgbaar overheidsbeleid domineren alweer maanden het nieuws. Ondanks de stijgende energieprijzen zien we binnen onze industrie (nog) geen negatieve tendens. Meer bedrijven hebben inmiddels plantbased alternatieven omarmd als aanvulling op hun vleesassortiment en de afspraken met retailers, slagerijen en andere afnemers lopen vooralsnog door. Toch zal lang niet iedereen rustig op zijn stoel zitten. Want het stikstofrapport van Remkes, waarbij het Kabinet al binnen één jaar 400 tot 500 ‘grote vervuilers’ wil sluiten c.q. uitkopen, heeft de grootste zorgen bij veehouderijen en voedingsproducenten nog niet kunnen wegnemen. Laurens Hoedemaker van brancheorganisatie COV verwoordde het eerder bij RTL Nieuws treffend: “We moeten ons afvragen of wij in Nederland wel 160 stikstofgevoelige natuurgebiedjes willen. Toen daar twintig jaar geleden op is ingezet, is onvoldoende rekenschap gegeven van de impact op de voedselproductie.” Vooralsnog blijken die 160 ‘natuureilandjes’ doorslaggevend te worden voor het overheidsbeleid, waarmee de gevolgen voor de vleesverwerkende industrie weliswaar onbekend, maar potentieel (te) groot kunnen zijn. Tien procent minder vee betekent per definitie één groot industrieel slachthuis of vijf tot tien kleinere slachterijen minder, nog los van alle bijeffecten voor toeleveranciers, retailers, zuivelproducenten, schaarste, voedselzekerheid enzovoort. Reken dus zelf maar uit wat dertig of zelfs veertig procent minder vee betekent… VEERKRACHTIG BLIJVEN? De discussie over een duurzamere wereld staat hier nog los van, omdat elk (vlees)alternatief dat uit het buitenland moet worden gehaald per definitie een hogere footprint heeft. Een argument dat je nog steeds nauwelijks hoort in Den Haag of Brussel trouwens. In België wordt ondertussen vol interesse gekeken naar welke stappen genomen worden, waarbij de Vlaamse overheid al heeft laten doorschemeren dat het de ‘Hollandse Aanpak’ wil kopiëren. “De zorg zit ‘m voor de sector erin dat het voor bedrijven heel moeilijk is om veerkrachtig te blijven in een omgeving die continu te maken krijgt met nieuwe uitdagingen”, laat Joris Coenen van de Belgian Meat Office in deze uitgave (pagina 41-43) optekenen. In deze editie – waarin wij onze vernieuwde opmaak die wat gefinetuned is voor het eerst met u delen – besteden we extra aandacht aan machines en productielijnen. Automatisering van uw proces is immers altijd een goed antwoord op het kostenvraagstuk. Veel wijsheid gewenst! De Visie Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co m.schwillens@gpmedia.nl TIEN PROCENT MINDER VEE BETEKENT ÉÉN GROOT INDUSTRIEEL SLACHTHUIS MINDER IN ONS LAND. OF TIEN KLEINE SLACHTERIJEN. REKEN DUS ZELF MAAR UIT WAT DERTIG OF ZELFS VEERTIG PROCENT MINDER VEE BETEKENT…

MEAT&CO NR 5 2022 4 INHOUD P. 10 SPAKO FOOD MACHINERY Met de overname door Thomas Waals en Rudolf van den Broek twee jaar geleden is Spako Food Machinery helemaal klaar voor de toekomst. “Spako Food Machinery is feitelijk een nieuw bedrijf, met allerlei nieuwe jonge mensen die met andere ogen tegen zaken aankijken en daarom onze klanten kunnen voorzien van de juiste oplossingen voor hun vraagstukken.” P. 22 UNIFORTES Unifortes ontwikkelt en produceert krachtige krattenwassers voor gebruik in onder meer de AGF-, voedingsmiddelen- en vleesverwerkende industrie wereldwijd. “Wij kregen heel vaak de vraag: ‘Maken jullie ook machines waarmee we honderd tot 200 kratten per uur kunnen reinigen?’ Daarop zijn we aan de slag gegaan”, vertelt Roy Kranendonk van Unifortes. P. 16 WEBER Drie jaar geleden presenteerde Weber de eerste volledig in eigen huis ontwikkelde dieptrekverpakkingsmachine: wePACK 7000. Eén van de vele indrukwekkende hoogtepunten van deze machine zit in het hart van de machine: de servo-aangedreven hefsystemen, die speciaal zijn ontwikkeld voor de hoge eisen van de voedingsindustrie. P. 26 COVERSTORY HITEC FOOD SYSTEMS De machines en productielijnen van HiTec Food Systems vinden al jarenlang hun weg naar voedingsmiddelenfabrikanten wereldwijd. “Omdat maatwerk voor ons een tweede natuur is, kunnen wij meer dan machinebouwers die het vooral van hun standaardoplossingen moeten hebben”, zegt sales director Jeroen Lijkendijk. 10 16 22 26

MEAT&CO NR 5 2022 5 P. 30 DEMOWEEK SARCO PACKAGING Sarco Packaging opende begin oktober de deuren op het hoofdkantoor in Gameren om producenten in de voedingsindustrie kennis te laten maken met de verschillende merken machines en de voordelen die verdere automatisering van het verpakkingsproces met zich meebrengen. “Als je je verpakkingsproces kunt automatiseren, scheelt dat tijd én geld.” P. 41 ROUND TABLE BELGIAN MEAT OFFICE De Europese (vak)pers kwam op uitnodiging van de Belgian Meat Office onlangs samen in Gent voor de jaarlijkse Round Table. Onder de noemer: zit er nog muziek in de vleesverwerkende industrie? “De toon van de muziek bepaalt de populariteit van de sector. Daarom is het belangrijk om het juiste verhaal te blijven vertellen. Opnieuw en opnieuw”, stelt managing director Michael Gore van FEBEV. P. 33 SUBCOVER SCHMERSAL Beveiliging van de meest uiteenlopende gevaarlijke zones in de productiehal vergt de nodige expertise. Schmersal biedt optoelektronische veiligheidssystemen van verschillende series en varianten. Ook produceert Schmersal toepassingsspecifieke series, zoals de IP69 beschermingsklasseuitvoering. P. 46 NEDERLAND VLEESLAND Zes brancheorganisaties werken voortaan nauw samen binnen Nederland Vleesland. Doel van dit online platform is feiten en cijfers over de vleesketen en vleesconsumptie te delen. Ook willen de initiatiefnemers de beeldvorming waar nodig bijstellen en misvattingen zo mogelijk wegnemen alsook de dialoog aangaan. 33 30 46 41

CPS Case Packing Systems Industrieweg 24 6039 AP Stramproy Tel: +31(0)495 566600 www.casepacker.com Verpakken van Flexibele zakken, MAP trays of flowpacks ed. in alle vormen en maten volledig automatisch op hoge snelheid horizontaal en/of verticaal geplaatst in Amerikaanse vouwdozen, kartonnen trays, kratten of BDU’s/rolcontainers. Waar we goed in zijn:

MEAT&CO NR 5 2022 7 BRANCHENIEUWS De overstap op diervriendelijker geproduceerde verse kip met het 1 ster Beter Leven keurmerk stond aanvankelijk gepland voor 2023. De voorbereidingen op de overgang verliepen dermate voortvarend, dat Jumbo de introductie van het nieuwe aanbod vervroegt. “Dat we al eerder dan gepland de overstap kunnen maken voor alle verse kipproducten, is voor een belangrijk deel te danken aan de pluimveehouders en onze leveranciers, met wie we al lange tijd samenwerken. Zij hebben zich flink ingespannen om deze versnelling mogelijk te maken en daar zijn we trots op”, merkt Franken op. De samenwerking tussen Jumbo en de Nederlandse pluimveehouders richt zich op de lange termijn. Dit is onderdeel van de integrale ketensamenwerking die Jumbo nastreeft voor al haar versketens. VERDER DOORVOEREN Ook andere producten worden de komende tijd voorzien van het 1 ster Beter Leven keurmerk, zoals maaltijdsalades en kant-en-klaarmaaltijden waarin kip wordt verwerkt. Jumbo streeft ernaar dat begin 2023 álle producten met kip van het Jumbo Huismerk Beter Leven-gecertificeerd zijn. Een aantal producten, zoals voorgesneden vleeswaren, tapas en diepvriessnacks, is overigens al enige tijd voorzien van het 1 ster Beter Leven keurmerk. Meer informatie via nieuws.jumbo.com Marketing, innovatie, kwaliteit en kennis zijn de uitgangspunten van Meat Attraction. Met als doel de internationale commerciële activiteit van de sector te stimuleren en de zichtbaarheid ervan te bevorderen, samen met kennis, training en interactie tussen professionals uit de hele vleesindustrie. Naast het on-site evenement zal Meat Attraction ‘LIVE Connect’ lanceren. Dit is het nieuwe digitale platform voor internationale netwerken. De editie van 2022 bracht meer dan 9000 professionals samen met 300 exposanten. Meer informatie over bezoek of deelname: IFEMA MADRID (INTRASERVICE) Tel. +31 (0)180-321 346 | info@intraservice.nl www.ifema.es/en/meat-attraction AL HET VERSE KIPPENVLEES BIJ JUMBO IS SINDS MEDIO SEPTEMBER VOORZIEN VAN MINIMAAL HET 1 STER BETER LEVEN KEURMERK VAN DE DIERENBESCHERMING. AL DEZE KIP IS AFKOMSTIG VAN CIRCA 120 NEDERLANDSE PLUIMVEEHOUDERS, MET WIE JUMBO EEN LANGDURIGE SAMENWERKING IS AANGEGAAN. DE KIP IS IN HET SCHAP DAN OOK TE HERKENNEN AAN HET ‘VAN DICHTBIJ’-LOGO OP DE VERPAKKING. “DIT IS EEN GOED VOORBEELD VAN HOE WE IN NAUWE SAMENWERKING MET ONZE PARTNERS ONS ASSORTIMENT STAP VOOR STAP VERBETEREN”, ZEGT COMMERCIEEL DIRECTEUR FRANCES FRANKEN VAN JUMBO. DE ORGANISATIE VAN MEAT ATTRACTION HEEFT DE DATA VOOR DE BEURSEDITIE IN 2023 VASTGESTELD OP MAANDAG 6, DINSDAG 7 EN WOENSDAG 8 MAART. DE VAKBEURS MEAT ATTRACTION IN MADRID, DIE WORDT GEORGANISEERD DOOR IFEMA EN ANICE, IS EEN MUST VOOR ALLE ONDERNEMERS IN DE VLEESSECTOR EN VOORZIET DRIE DAGEN LANG IN ACTIVITEITEN EN ZAKELIJKE KANSEN EN INTERNATIONALISERING VOOR EXPOSANTEN, BEZOEKERS EN INKOPERS. ALLEEN NOG KIP MET 1 STER BETER LEVEN-KEURMERK BIJ JUMBO BEURSDATA MEAT ATTRACTION VASTGESTELD OP 6, 7 EN 8 MAART 2023 Meat Attraction vindt plaats op 6, 7 en 8 maart 2023 in Madrid

MEAT&CO NR 5 2022 8 MACHINES, PRODUCTIELIJNEN EN AUTOMATISERING De productiefaciliteit in het Zweedse Falkenberg gaat een vleesvervangend product produceren van schimmels. De eerste fase bestaat uit het produceren van een gehakt dat als basis dient voor het maken van allerlei soorten vleesvervangers. Mycorena is van plan haar productiecapaciteit en bereik te vergroten door in de nabije toekomst nieuwe fabrieken in Europa en Azië te openen. ​Vergeleken met de productie van traditionele eiwitbronnen is er potentieel voor een lagere CO2-voetafdruk en aanzienlijk verminderd land- en watergebruik wanneer ruimte wordt geboden aan alternatieve eiwitbronnen zoals gefermenteerde schimmels. Deze combinatie van factoren maakt de weg vrij om duurzamere voedselzekerheid te bieden aan een groeiende wereldbevolking. Dit is onderdeel van Tetra Pak’s ambitie om in 2050 een CO2-neutrale waardeketen te bereiken. INNOVATIE EN VOORUITGANG Charles Brand, Executive Vice-President Processing Solutions & Equipment van Tetra Pak legt uit waarom het bedrijfs de krachten bundelt met Mycorena. “We zijn erg verheugd om met Mycorena samen te werken aan dit project op het gebied van innovatie en vooruitgang in de voedselvoorzieningsketen. Het sluit aan bij alle drie de onderdelen van onze missie: het beschermen van voedsel, mensen en de planeet. Het proces van schimmelfermentatie maakt gebruik van bioprocestechnologie door micro-organismen, die hoogwaardige en voedzame eiwitten kunnen creëren. De micro-organismen kunnen een grote impact hebben op het creëren van een meer robuust en divers voedselsysteem – en daarmee een betere toekomst.” ​ SCHIMMELFERMENTATIE IS DE TOEKOMST Dr. Ramkumar Nair, oprichter en CEO van Mycorena vult aan: “Schimmelfermentatie is de toekomst van de voedselindustrie en we zijn trots dat we daarin een revolutie teweegbrengen. Deze nieuwe fermentatiefaciliteit is een hypermoderne fabriek die we verder gaan uitbreiden en die als technologische blauwdruk gaat dienen voor volgende locaties wereldwijd. Tetra Pak is de ideale partner voor ons in dit ambitieuze proces, niet alleen vanwege hun geavanceerde expertise in voedselverwerking, maar ook omdat we de ambitie delen om een duurzamere voedselvoorzieningsketen te ontwikkelen.” Schimmelfermentatie is een onderdeel van innovatieve voedselfermentatie dat natuurlijke, eeuwenoude processen omarmt en microbiologie gebruikt om micro-organismen te veranderen in kleine productiecentra die eiwitrijke producten maken zoals alternatieven voor vlees, zeevruchten en zuivel. Het proces dient ook om de smaak en textuur van traditionele plantaardige voedselproducten te verbeteren. Meer informatie: Tetra Pak Processing B.V Tel. +31 (0)30-634 99 99 | www.tetrapak.com TETRA PAK HEEFT DE KRACHTEN GEBUNDELD MET DE ZWEEDSE VOEDSELPRODUCENT MYCORENA. DE PARTIJEN GAAN EEN PRODUCTIEFACILITEIT VOOR SCHIMMELFERMENTATIE ONTWIKKELEN, OM ALTERNATIEVE VOEDSELTOEPASSINGEN OP BASIS VAN EIWITTEN TE CREËREN. DE SAMENWERKING IS ONDERDEEL VAN TETRA PAK’S MISSIE OM UITDAGINGEN OP HET GEBIED VAN VOEDSELVEILIGHEID EN -ZEKERHEID AAN TE PAKKEN, WAARBIJ ONDER MEER ONDERZOEK WORDT GEDAAN NAAR INNOVATIEVE VOEDSELBRONNEN. TETRA PAK WERKT SAMEN MET MYCORENA AAN DIVERSE VLEESVERWERKERS ▲ Tetra Pak heeft de krachten gebundeld met de Zweedse voedselproducent Mycorena

Multihead weger MPL-08-1000-400-J P ER FORMANCE ME E T S PREC I S ION Deze nieuwe weger is met name gericht op compacte installaties en door de lage valhoogtes ideaal voor breukgevoelige producten. Standaard in een hygiënische uitvoering en IP69 waterdicht, geschikt voor wash down reiniging. Door de compacte uitvoering is de weger ideaal om op ooghoogte boven een tray lijn te plaatsen. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions. 100% Waterproof (IP69) Ultra hygiënisch design Compact systeem Lage valhoogte voor breukgevoelige producten Gepatenteerd Argus 3D camera systeem NEW Nieuwe HMI monitor met RFID, hygiënisch & IP69 waterdicht MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com Henkovac vacuümverpakkingsmachines Weber ontvlies- en ontzwoerdmachine Totaalleverancier slachttechniek van Freund en Karl Schermer Trimmer D3 dubbelkamer ASB 560 ontzwoerdmachine Spareribs cutter Karkassen bandzaag SB46-24 AMS 533 ontvliesmachine MESS-Nederland +31341564811 Overveld 2 3848 BT Harderwijk info@mess-nederland.nl mess-nederland.nl Messe 1/2.indd 1 07-04-2022 14:46

MEAT&CO NR 5 2022 10 MACHINES, PRODUCTIELIJNEN EN AUTOMATISERING ‘GEWELDIG MERK MET EEN GEWELDIGE GROEP MENSEN’ Spako Food Machinery is gevestigd in Asten, aan de rand van wat door de jaren heen de Brainport is gaan heten. Die geuzennaam heeft de regio Eindhoven te danken aan de vele ingenieurs en technici die er werkzaam zijn in de tientallen (techniek)bedrijven die de Brainport wereldwijd op de kaart hebben gezet. Tot die bedrijven behoort Spako. Innovatief, hypermodern en tegelijkertijd ook oer-Brabants. “Wie een beroep doet op Spako, weet dat hij kan rekenen op een club van zo’n negentig mensen die techniek ademen en weten waarover ze praten. Je bent geen nummer, maar écht een klant, of je nu een ambachtelijke slager, industriële vleesverwerker of veganproducent bent. Wij zijn een zakelijk maar ook familiaire leverancier. In die zin écht Brabants. We maken tijd voor je, omdat wij geloven in een partnerschap. We maken samen met onze klanten een succes van een project. En of dat nu een standaardmachine of een turnkeyproject is, dat maakt ons niets uit”, zegt Waals. COMPLETE LEVERANCIER Waals is zowel directeur bij Spako Food Machinery als bij Van Bussel Metaaltechniek. Beide (buur)bedrijven opereren los van elkaar, maar de synergie is groot. “Van Bussel is feitelijk de leverancier van roestvrijstaal aan Spako, maar de samenwerking gaat natuurlijk veel verder, want er liggen tientallen jaren aan technische ervaring waar de engineers en verkopers van Spako een beroep op kunnen doen. Zeker als er aanpassingen gedaan moeten worden of een klant een specifieke oplossing wenst, dan is het fijn om terug te kunnen vallen op een betrouwbare partner die alle expertise in huis heeft. Het vraagstuk van de klant bepaalt hoe we hem helpen”, vervolgt Waals. “In 99% van de vraagstukken kunnen we de juiste oplossing aandragen. We bieden vanuit Spako allerlei standaardmachines, maar we draaien onze hand niet om voor een complete turnkey-productielijn, waarbij de machine het hart van de lijn vormt en wij alles eromheen ontwikkelen, inclusief het transport van A naar B. Als het gegaard, gekookt of gerookt moet worden, dan zit je bij ons goed.” Het aanbod van Spako bestaat uit een aantal standaardmachines die geconfigureerd worden naargelang de wensen van de klant. “Dan moet je denken aan een links- en rechtsdraaiende deur of een machine die wat hoger of lager moet worden. Maar we maken ook specials”, legt hij uit. “Wij leveren aan de ambacht en de industrie binnen de sectoren vlees, vis, vegan, maaltijden en snacks. Onze machines worden ontwikkeld om mee te koken, bakken, doseren, mengen, koelen en portioneren. Plus wellen en garen. Sinds eind mei beschikken we ook over een prachtige, volledig operationele demonstratieruimte waar klanten onze machines en hun producten kunnen testen. Wij hebben engineers die klanten bijstaan. Hoe kookt een product? Hoe mengt en hoe klontert het? Want hoe een nieuw product of deeg mengt, maakt heel veel uit. Het is één van de moeilijkste dingen die er zijn. Voor klanten is het fijn dat ze bij ons kunnen testen en daarbij kunnen leunen op de aanwezige expertise van Spako.” EEN NIEUWE HEER, NIEUWE WETTEN. MET DE OVERNAME DOOR THOMAS WAALS EN RUDOLF VAN DEN BROEK TWEE JAAR GELEDEN IS SPAKO FOOD MACHINERY HELEMAAL KLAAR VOOR DE TOEKOMST. WAT SINDS 1 JANUARI 2020 OVEREIND IS GEBLEVEN, ZIJN DE KORTE LIJNEN, DE BRABANTSE GEMOEDELIJKHEID EN SAMEN MET KLANTEN WERKEN AAN DE JUISTE OPLOSSING. “SPAKO FOOD MACHINERY IS FEITELIJK EEN NIEUW BEDRIJF, MET ALLERLEI NIEUWE JONGE MENSEN DIE MET ANDERE OGEN TEGEN ZAKEN AANKIJKEN EN DAAROM ONZE KLANTEN KUNNEN VOORZIEN VAN DE JUISTE OPLOSSINGEN VOOR HUN VRAAGSTUKKEN”, VERTELT ALGEMEEN DIRECTEUR THOMAS WAALS. Algemeen directeur Thomas Waals

MEAT&CO NR 5 2022 11 bepaald zijn, maar het is hoe iedereen bij ons werkt. We hebben in 2020 een geweldig merk met een geweldige groep mensen overgenomen en die trots delen we graag met potentiële klanten. Bij Van Bussel werken zeventig mensen, bij Spako zo’n 21. Die zijn allen gewend te werken vanuit een partnerschap. Zij hebben ons gebracht tot waar we nu staan. Als het past binnen onze corebusiness, dan moet het raar lopen als wij geen oplossing kunnen bieden. Onze insteek is dat je het samen moet doen. Als wij de ruimte van de klant krijgen om iets moois te realiseren, dan slagen we daar altijd in”, verzekert Waals. “Doordat wij kunnen terugvallen op Van Bussel, kunnen wij eigenlijk alles maken. Behalve de juiste prijs bieden wij klanten óók de juiste basis. En als er een probleem is, dan komen we langs om het op te lossen. Wij behandelen onze klant als mens, nooit als nummer. Doordat wij uitgaan van een partnerschap werken we met sommige klanten al meer dan 25 jaar samen. Nederland is veruit onze grootste afzetmarkt, maar we zijn eveneens goed vertegenwoordigd in België en inmiddels hebben we ook al de eerste lijnen in Duitsland opgeleverd.” Om vleesverwerkers, slagerijen en foodproducenten kennis te laten maken met het aanbod van Spako, beschikt het bedrijf over een Experienceruimte. “Iedereen is welkom op ons nieuwe hoofdkantoor en demonstratieruimte in Asten.” Meer informatie: Spako Food Machinery Tel. +31 (0)493-35 21 80 | sales@spako.nl | www.spako.nl EFFICIËNTER PROCES Met de overname door Thomas Waals en Rudolf van den Broek beschikken Spako Food Machinery en Van Bussel Metaaltechniek over een vierkoppige directie. “Ton en Caroline van Bussel opereren nog op de achtergrond bij beide bedrijven, maar het is de bedoeling dat Rudolf en ik het op termijn helemaal overnemen.” De belangrijkste wijziging sinds twee jaar geleden is dat Spako Food Machinery zich nóg nadrukkelijker opwerpt als ‘volwaardige machinebouwer’. “We hebben twee uitstekende jaren achter de rug, maar door corona hebben we nog niet zoveel mensen persoonlijk mogen verwelkomen in Asten. Zodoende hebben we nog niet heel goed naar buiten kunnen communiceren hoe we producenten en vleesverwerkers kunnen ontzorgen. Die tijd is nu aangebroken. Spako is een modern bedrijf, met een moderne (metaal)fabriek erachter en een serviceteam waar je altijd op kunt rekenen.” De hoge mate van kennis, flexibiliteit en leverzekerheid die de samenwerking van Spako met Van Bussel met zich meebrengen, zorgen ervoor dat vleesverwerkers kunnen rekenen op een projectvoorstel dat naadloos aansluit bij hun behoeften. “Passie voor het vak is de gemene deler van de vertegenwoordigers en vakmensen bij beide bedrijven”, benadrukt Waals. “Goed luisteren naar de klant en een oplossing aandragen die ertoe leidt dat het proces binnen de productiefaciliteit veel efficiënter kan verlopen: dat is waar we bij Spako enorm goed in zijn. We kijken heel goed hoe we zaken kunnen verbeteren. Is het nodig dat een medewerker zes keer op en neer loopt met een normwagen? Hoe kun je een machine inzetten of een opstelling van een productielijn upgraden zodat een lijn efficiënter draait en er minder personeel nodig is? Wij helpen twee verschillende doelgroepen (ambacht en industrie), maar beide klantengroepen zijn gebaat bij automatisering van de dagelijkse processen. Spako is hierin gespecialiseerd. Kosten en return-of-investment zijn altijd doorslaggevende factoren. Ook op die terreinen scoort Spako gewoon heel erg goed!” ALTIJD EEN OPLOSSING Noem het Brabantse gemoedelijkheid, dan wel het werken met een familiebedrijf. Duidelijk is dat Waals weinig op heeft met een louter leverancier-klant-verhouding. “Het zal deels cultureel ‘We bieden vanuit Spako allerlei standaardmachines, maar we draaien onze hand niet om voor een complete turnkey-productielijn’

MEAT&CO NR 5 2022 12 BRANCHENIEUWS Warmte die afkomt van onder andere vriezers en koelingen verdwijnt normaal gesproken in de ruimte. Met een warmte-terug-win-systeem van LETS bv wordt deze warmte opgevangen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om koud water te verwarmen. Dit scheelt enorm in het gasverbruik. In een drinkwaterveilige tank, die voldoet aan de eisen van het Drinkwaterbesluit, wordt het water opgeslagen. Zo is er altijd warm water voorhanden om te reinigen. Wanneer hier een LETS bv pompunit en een slanghaspel aan gekoppeld zijn, wordt er snel en goed gereinigd. Omdat het water in een drinkwaterveilige tank is opgeslagen mag het gebruikt worden in productieruimtes. WAT U VAN LETS KAN VERWACHTEN? Wanneer een bedrijf LETS bv benadert bekijken zij altijd de situatie ter plekke. Om het beste rendement voor een bedrijf eruit te halen, wordt er een berekening gemaakt. Hier worden de machines dan op afgesteld. LETS bv levert maatwerk, want ieder bedrijf is anders. Meer informatie: LETS bv | Tel. +31 (0)321-386600 www.letsbv.nl LETS BV: VERDUURZAMEN EN GOED REINIGEN Het boek werd in korte tijd een moderne klassieker binnen de veganistische beweging en die van het Effectief Altruïsme, en werd sinds verschijning al naar elf talen vertaald. Voor de Nederlandstalige uitgave (uitgeverij Noordboek) is de tekst geheel herzien en verrijkt met recente en op Nederland en België toegespitste bronnen en voorbeelden. GEEN GROTE DEUK Hoewel veganisme overal in de media te zien is, heeft de vegan beweging nog steeds geen grote deuk in de consumptie van dierlijke producten kunnen slaan. In Naar een Vegan Wereld suggereert Tobias Leenaert oplossingen om de transitie te versnellen. Slogans als ‘Vlees is moord’ of het bekritiseren van tussenstappen zoals flexitarisme als inconsequent (“Je slaat ook niet je kinderen maar eens per week”), mogen wat Leenaert betreft achterwege blijven. Volgens Leenaert hebben alle flexitariërs samen wellicht meer impact dan het relatief kleine aantal veganisten. Veganisme wordt bovendien best niet al té strikt gedefinieerd, om het toegankelijk te houden voor een grote groep. Leenaert suggereert ook dat de veganistische beweging vleesbedrijven en restaurants, die beginnen met het verkennen van plantaardige opties, niet moet boycotten of afkraken, maar juist met hen moet samenwerken. Overal goede alternatieven beschikbaar maken is de sleutel. ‘Naar een Vegan Wereld’ (224 pagina’s) kost 24,95 euro en is te bestellen via de boekhandel. ‘NAAR EEN VEGAN WERELD’ IS DE LANGVERWACHTE NEDERLANDSTALIGE UITGAVE VAN HET BOEK HOW TO CREATE A VEGAN WORLD (2017), VAN VLAAMS AUTEUR EN ACTIVIST TOBIAS LEENAERT. HET BOEK STELT EEN PRAGMATISCHE ROUTEKAART VOOR OM TE KOMEN TOT EEN DIERVRIENDELIJKE, DUURZAME EN GEZONDE SAMENLEVING, EN GAAT DAARBIJ IN TEGEN SOMMIGE ONDER VEGANISTEN POPULAIRE METHODEN OM HUN GEDACHTEGOED TE PROMOTEN. ROUTEKAART NAAR EEN VLEESLOZE SAMENLEVING IN DEZE TIJD WAARIN DE PRIJZEN STIJGEN ZOEKEN VELE BEDRIJVEN OPLOSSINGEN OM TE BESPAREN. BIJ EEN NIEUWE AANSCHAF WORDT OOK GELIJK GEKEKEN NAAR WAT GOED IS VOOR HET MILIEU, GERICHT OP VERDUURZAMING. OOK BIJ LETS BV VINDEN ZE VERDUURZAMING BELANGRIJK EN DENKEN ZE MEE MET BEDRIJVEN OM DAT TE REALISEREN. HET MAAKT NIET UIT OF HET VOOR DE LOKALE SLAGER IS OF VOOR EEN GROTE VLEESVERWERKER: IEDER BEDRIJF HEEFT TE MAKEN MET DE STRIKTE HYGIËNE-EISEN EN WIL TOCH GOED KUNNEN REINIGEN.

MEAT&CO NR 5 2022 13 MACHINES, PRODUCTIELIJNEN EN AUTOMATISERING De setting van Van Uhm Pakt Uit was passend bij hoe vaktijdschrift Meat & Co het familiebedrijf de afgelopen jaren heeft leren kennen: amicaal en met persoonlijke aandacht voor elke bezoeker. “Wij zijn altijd geïnteresseerd in wat onze klanten beweegt en wat zij nodig hebben. Alleen op die manier kun je de beste oplossingen aanreiken”, zegt Van Uhm. “We hebben veel bedrijven uitgenodigd, maar gelukkig ontvingen we ook meerdere spontane aanmeldingen. Dit event was echt gericht op de industrie. Slagers hadden we uitgenodigd op onze stand op de Slavakto begin oktober.” LAAGDREMPELIGE KENNISMAKING Het driedaagse evenement in Borne – waar vrijwel alle ruimtes op het hoofdkantoor waren omgeturnd tot showroom – bood de vele bezoekers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het ruime merkenportfolio dat Van Uhm en zusterbedrijf Habuba vertegenwoordigen. “Onze merkenportefeuille is samengesteld op basis van de feedback die wij door de jaren heen terugkregen van onze verkopers en technici. Wat horen zij op de werkvloer? Waarnaar zijn onze klanten op zoek? Op die manier zijn we de afgelopen 75 jaar uitgegroeid tot een aanbieder van totaaloplossingen voor de volledige foodindustrie en petfood”, vertelt Van Uhm. “Onze klanten weten dat ze snel geholpen worden als ze een probleem hebben. We beschikken in Borne over een grote voorraad spare-parts en machines, waardoor we bedrijven ook altijd vlug weer op weg kunnen helpen. Dat wordt gewaardeerd.” NIEUW MERK: SINGER & SOHN Van Uhm breidde onlangs het merkenportfolio uit met Singer & Sohn, dat verschillende machines ontwikkelt voor het geautomatiseerd koken, bakken en grillen van eiwitproducten en systemen maakt ter bevordering van de automatisering van het productieproces. Van Uhm presenteerde in Borne het VGE loading system van Singer & Sohn op een Variovacverpakkingslijn. “Singer & Sohn is een Duits familiebedrijf dat prima bij ons past en goed aansluit bij onze Variovac-verpakkingsmachines, omdat hun robot het verpakkingsproces verder automatiseert.” Van Uhm benadrukt: “Het is bij Van Uhm zeker niet het geval dat we zomaar merken erbij nemen om maar zoveel mogelijk merken te kunnen vertegenwoordigen. Het is juist andersom. Een merk moet écht bij ons bedrijf en onze cultuur passen: dus korte lijnen en de machines moeten doen wat je klanten belooft. Dat is ook het geval bij Singer & Sohn.” Meer informatie: Van Uhm BV Tel. +31 (0)74-2662905 | info@vanuhm.nl | www.vanuhm.nl ONDER DE NOEMER ‘VAN UHM PAKT UIT’ OPENDE VAN UHM BV EIND SEPTEMBER DE DEUREN VAN HET BEDRIJF IN BORNE VOOR FABRIKANTEN EN PRODUCENTEN IN DE VLEES- EN EIWITVERWERKENDE INDUSTRIE. “WIJ WILDEN HEN LATEN ZIEN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN, OP EEN MANIER DIE BIJ ONZE MANIER VAN WERKEN PAST: LAAGDREMPELIG EN INFORMEEL, MAAR MÉT OPLOSSINGEN DIE EEN KLANT ALTIJD VERDER HELPEN”, ALDUS EIGENAAR STEPHEN VAN UHM. VAN UHM PAKT UIT: ‘WE HEBBEN KUNNEN LATEN ZIEN WAT WE TE BIEDEN HEBBEN’

End of line oplossingen AUTOMATISERING INDUSTRIE 4.0 sarcopackaging.com Rondgang 21 - 5311 PB Gameren Individually, we are one drop. Together, we are an ocean Meer informatie? Bel dan +31 (0)416 37 52 25 of stuur een e-mail naar info@van-beek.nl. WWW.VAN-BEEK.NL Van Beek ontwikkelt en produceert op maat gemaakte schroeftransportsystemen voor een optimaal productieproces voor onder meer de vlees- en eiwitverwerkende industrie. Wij ontwerpen en produceren volgens de EHEDG-richtlijnen en voldoen zo aan de strenge hygiëne eisen die gesteld worden binnen deze industrie.

MEAT&CO NR 5 2022 15 Column Vleeseiwitten, plantaardige eiwitten, vegetarisch, veganistisch, flexitaria, carnivoor, ongezond gezond, overgewicht, obesitas en ga zomaar door, allemaal kreten waar we bijna dagelijks mee worden doodgegooid. Via allerlei soorten (sociale) media komen ons berichten toe over hoe we moeten leven en eten en vooral wat (zogenaamd) slecht is. Producten staan vol met gezondheidskenmerken. Daarnaast houden supermarkten hun eigen strategie erop naar. Maar begrijpen we het nog wel allemaal?? Ik, als rasechte Bourgondiër, weet wel wat mijn probleem is, maar ik mag van geluk spreken dat ik mijn gehele leven al rondwandel in de voedingsindustrie en daardoor een redelijk kijk heb gekregen over het hoe en waarom. Hoe zit het met de rest van Nederland? Laten we de kop gek maken door influencers, kookgekken en anders personen, die ongenuanceerde informatie de wereld inblazen? Of door een overheid, die met een vleestax en suikertax de gezondheid van ons wil gaan reguleren? MIJN MOEDER ZEI ALTIJD EN OVERAL: ‘WAAR JE NIET VOOR BIDT, WORD JE DIK VAN’ (MAAR DAN IN HET TWENTS). VRIJ VERTAALD: ALS WE HET SNAAIEN EN SNOEPEN WEGLATEN, HEBBEN WE AL VEEL GEWONNEN. EEN OUDE WIJSHEID VAN ONZE OUDERS; EEN NUCHTERE KIJK OP ETEN, TOEN ETEN NOG SCHAARS EN KOSTBAAR WAS. GEZOND VERSTAND Paul Grimberg MEATTECH IS IN 2003 OPGERICHT DOOR GERARD SMELT, PHILIP SCHIPPERS EN PAUL GRIMBERG. SAMEN ZAGEN ZIJ EEN BEHOEFTE, BIJ MET NAME TECHNOLOGEN, VOOR EEN PLATFORM OP HET GEBIED VAN FOODTECHNOLOGIE EN NETWERKEN. MEATTECH HEEFT ALS DOEL OM ZOVEEL MOGELIJK DE TECHNOLOGISCHE EN INNOVATIEVE INHOUD OP TE ZOEKEN EN DEZE KENNIS TE VERSPREIDEN. Laten we heel simpel eens wat minder dierlijke eiwitten nemen en wat meer groente en fruit eten. En bovenal zorgen dat we voldoende vezels binnenkrijgen. Volgens mij hebben we dan al veel opgelost. Kunnen we niet gewoon ons gezonde verstand laten zegevieren? Door gewoon te doen (wat dat ook mag betekenen) en ons niet laten meeslepen in de gekte en waanzin van deze wereld. Gewoon ons gezonde verstand gebruiken. Met wat minder kan het heel leuk zijn en misschien nog wel veel leuker. Door al dat extreme wordt het er volgens mij ook niet leuker op. Ik zeg eet smakelijk en proost, maar allebei met mate. Meer informatie via www.meattech.nl VIA ALLERLEI SOORTEN (SOCIALE) MEDIA KOMEN ONS BERICHTEN TOE OVER HOE WE MOETEN LEVEN EN ETEN EN VOORAL WAT (ZOGENAAMD) SLECHT IS. PRODUCTEN STAAN VOL MET GEZONDHEIDSKENMERKEN. MAAR BEGRIJPEN WE HET NOG?

MEAT&CO NR 5 2022 16 MACHINES, PRODUCTIELIJNEN & AUTOMATISERING De systemen zijn niet alleen energie-efficiënt, maar de servo-aangedreven hefsystemen optimaliseren eveneens de procestijden - zelfs bij verschillende verpakkingshoogten en -diepten. Snel, sterk, nauwkeurig en 100% gemaakt van roestvrij staal, zetten deze hefsystemen een nieuwe standaard, inclusief het voor Weber kenmerkende hygiënische ontwerp en een onovertroffen bewegingssnelheid, waardoor de output wordt gemaximaliseerd. Het roestvrijstalen ontwerp maakt het systeem zeer stevig en maakt een lange levensduur zonder onderhoud mogelijk, zelfs bij intensief gebruik. Dankzij het intelligente design hebben de liften geen smering nodig, wat zorgt voor ideale omstandigheden voor reiniging en minder stilstand voor onderhoud. Weber gebruikt ook servo-aangedreven technologie voor de cross-cutting-functie van de wePACK 7000 om de proceskosten te verlagen door middel van energie-efficiëntie en het verhogen van de output. Dankzij de slimme servo-aandrijftechnologie kan de volledige cyclus worden gecontroleerd, waardoor absolute proceszekerheid wordt gegarandeerd. Bovendien lopen de cross-cutters volledig gecontroleerd: langzamer aan het begin en het einde van de cyclus om slijtage te verminderen. TECHNISCHE INNOVATIE Met weMARK presenteert Weber nog een technische innovatie op het gebied van thermovormen: de snelste transferunit voor continu inkjet printkoppen. De geïntegreerde x/y moving unit kan worden gecombineerd met conventionele inkjetprinters voor het printen op de topfolie. Met deze uitvoering kan het display van het bedieningspaneel van de printer gemakkelijk worden gespiegeld in de WPC-interface, wat ergonomisch werken bevordert, de noodzaak voor extra handelingen door de operator vermindert en operators één enkel bedieningspaneel biedt. De nieuwe Weber x/y transferunit wordt standaard geleverd met een ‘geen product, geen print’-functie om de operationele kosten te verlagen. In het geval dat de printkop moet worden vervangen, staat weMARK ook bi-directioneel printen toe. In de praktijk profiteren klanten dan van een reductie van procesgerelateerde wachttijden en een maximalisatie van de DRIE JAAR GELEDEN PRESENTEERDE WEBER DE EERSTE VOLLEDIG IN EIGEN HUIS ONTWIKKELDE EN VERVAARDIGDE DIEPTREKVERPAKKINGSMACHINE, WAARMEE KLANTEN KUNNEN REKENEN OP EEN HOGE OUTPUT, KWALITEIT, ONDERHOUDSGEMAK EN EEN UITSTEKENDE SERVICE: WEPACK 7000. EÉN VAN DE VELE INDRUKWEKKENDE HOOGTEPUNTEN VAN DE WEBER DIEPTREKVERPAKKINGSMACHINE ZIT IN HET HART VAN DE MACHINE: DE SERVO-AANGEDREVEN HEFSYSTEMEN, DIE SPECIAAL ZIJN ONTWIKKELD VOOR DE HOGE EISEN VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE. VEILIG EN DUURZAAM VERPAKKEN MET WEPACK 7000 DJM Food Processing | De Rietkraag 7 | 8082 AA Elburg | Nederland | +31 525 652 088 | UW PRODUCTEN, ONZE OPLOSSINGEN Advertentie Met de Weber wePACK 7000 kunnen alle thermovormbare en lasbare verpakkingsmaterialen die tegenwoordig op de markt zijn, evenals die in de toekomst nodig zijn, worden verwerkt

MEAT&CO NR 5 2022 17 output. Wat de prestaties betreft, maakt Weber ook indruk met het nieuwe schaarsnijmechanisme met snelwisselsysteem. Het onderste mes kan in vijf minuten of minder worden vervangen, waarbij de schacht die de bovenste messen ondersteunt, niet meer dan een minuut nodig heeft. Geen enkel ander transparant snijsysteem dat op de markt verkrijgbaar is, kan zo snel en gemakkelijk worden omgebouwd. Het systeem garandeert verder een hoge werkveiligheid, dankzij de voorgemonteerde messen in de verwisselbare cassette, evenals een eenvoudige en gemakkelijke bediening - zelfs voor minimaal geschoold personeel. Dankzij de automatische instelling van de ideale aandrukdruk wordt stilstand verminderd en is (tijdrovend) bijstellen verleden tijd. ZUINIGERE PRODUCTIE Veel slimme technische details van de wePACK maken voortaan de productie van vlees- en voedselverwerkende bedrijven nog zuiniger. Folie- en productverliezen worden vermeden dankzij een camera gestuurde inspectie van de bovenste folie en inspectie op de basis van vergelijking met opgeslagen receptgegevens. Bovendien draagt d​ e camera-inspectie bij aan een aanzienlijke verhoging van de productiebetrouwbaarheid. Verder vermindert het nieuwe controlesysteem voor het afrollen van de onderfolie niet alleen de complexiteit dankzij een eenvoudig mechanisch ontwerp, maar corrigeert het afwikkelafwijkingen soepel en nauwkeurig met behulp van tendensdetectie. Ruimtebesparend, kostenbesparend en toepassingsveilig: het bovengereedschap van de Weber dieptrekverpakkingsmachine is uitgerust met een geïntegreerde snede - met een snelwisselinzetstuk om uitvaltijd bij het wisselen van formaat te verminderen. Met de Weber wePACK 7000 kunnen alle thermovormbare en lasbare verpakkingsmaterialen die tegenwoordig op de markt zijn, evenals die in de toekomst nodig zijn, worden verwerkt. Er wordt tevens voldaan aan de nieuwste eisen van foodretailers en er is goed nagedacht over het minimaliseren van machinaal aangedreven plastic en gebruiksafval. De wePACK is ook in staat om op vezels gebaseerde verpakkingsmaterialen te vormen zonder vacuüm, waardoor de integriteit van het basismateriaal wordt vergemakkelijkt. Uiteraard kunnen op één machine verschillende folies worden verwerkt, zodat de lijn ook is uitgerust voor toekomstige eisen. Meer informatie: Weber Benelux Tel. +31 (0)10-264 0100 | www.weberweb.com ▼ Weber wePACK 7000 | www.djmfoodprocessing.nl | info@djmfoodprocessing.nl | Advertentie

Elk bedrijf heeft zijn uitdagingen; onze uitdaging is om die van u het hoofd te bieden. Of u nu een enkele machine of een complete productielijn nodig heeft: wij kunnen u een oplossing op maat bieden die precies aan uw behoeften voldoet. Onze toonaangevende technologie kan ondersteuning bieden voor de verwerking van vlees, gevogelte, vis en zeevruchten. Hierbij kunnen de producten vers, kleverig, gecoat en gemarineerd zijn. Onze knowhow beslaat alle stadia van het productieproces, van het wegen, sorteren en sealen tot röntgeninspectie en verpakkingsautomatisering. Slimmer, sneller, samen. Ga naar ishidaeurope.com om de wielen in beweging te zetten Slimmer Sneller Samen

MEAT&CO NR 5 2022 19 BRANCHENIEUWS In de vorige vijf eiwitseminars hebben de deelnemers diverse routes goeddoorgespit, zoalsmeer plantaardige producten, vleeseiwitten, verduurzaming via hybride, vermindering van vleesconsumptie en het tegengaan van voedselverspilling. Het wordt nu tijd om de balans op te gaan maken: wat is de ‘state-of-the-art’ als het gaat om de eiwitten? Zijn alle plantaardige eiwitten wel zo duurzaam en voedzaam of zijn de vleeseiwitten de eigenlijke winnaars? Welke voetangels en klemmen komt de producttechnoloog in de praktijk tegen? En, tot slot, hoe begon het ook alweer: de eiwittransitie, wat ging goed en wat kan er beter? Volgens Nederland Vleesland slaat een vleesreclameverbond ‘de plank volledig mis’. “Vlees staat in de Schijf van Vijf. Het is een belangrijke bron van essentiële voedingsstoffen. Vlees past uitstekend in een gezond en gevarieerd eet- en leefpatroon. “94% van de Nederlanders eet gewoon vlees”, laat het platform weten. “Haarlem duwt vlees ten onrechte in een hoek waar het niet thuis hoort. Nederlands vlees is niet alleen zeer voedzaam. Het wordt duurzaam geproduceerd met alle aandacht en hoge standaarden voor dier en milieu. Vrijwel heel Nederland (94%) eet vlees; in Noord-Holland is dat 93% en onder de Groen Links achterban 84. “Als Haarlem écht een maatschappelijk probleem wil oplossen, kijk dan naar de beschikbaarheid en betaalbaarheid van hoogwaardige voedingsmiddelen, zoals vlees.” ANDERE PRIORITEIT “Op dit moment is toegang tot voldoende en gezond voedsel voor veel mensen in Haarlemniet vanzelfsprekend. Vooral in de lagere inkomensgroepen. Het treft ook 8,1% van de kinderen in Haarlem. Veel kinderen gaan regelmatig zonder ontbijt naar school. En dan gaat de koopkracht van de Nederlanders dit jaar ook nog eens hard onderuit en daalt gemiddeld met 6,8 procent (Centraal Planbureau). Kiezen voor hoogwaardige voeding, zoals vlees, wordt voor steeds meer Nederlanders problematisch. Kortom, waar ligt de prioriteit? Stop het geld en de capaciteit van ambtenaren en BOA’s niet in een verbod op vleesreclame, maar in het beschikbaar en betaalbaar maken van gezond en duurzaam voedsel voor mensen in een armoedepositie.” Meer informatie via www.nederlandvleesland.nl GASTSPREKERS Om vanuit al deze invalshoeken de balans op te maken zijn naast dagvoorzitter Dr. Clyde Don een drietal gastsprekers uit de wetenschap en productontwikkeling te gast. Prof. Dr. Ir. Atze Jan van der Goot, Jos Havekotte en Dr. Laurice Pouvreau gaan samen met de deelnemers aan het seminar de balans opmaken. Het seminar ‘Eiwitten in Balans’ is donderdag 17 november van 13.30 tot 17.00 uur bij Hotel Van der Valk in Apeldoorn. Deelname kost 125,00 euro (leden Meattech gratis). Aanmelden en informatie via info@meattech.nl MEATTECH TECHNOLOGISCH PLATFORM HOUDT OP DONDERDAG 17 NOVEMBER HET SEMINAR ‘EIWITTEN IN BALANS’. IN SAMENWERKING MET FOODPHYSICA WORDT TIJDENS DIT ZESDE SEMINAR VERDER INGEGAAN OP DE ONTWIKKELINGEN EN TRENDS DIE MOETEN LEIDEN NAAR EEN DUURZAME EIWITTRANSITIE. OP INITIATIEF VAN GROEN LINKS ZIJN RECLAMES VOOR VLEESPRODUCTEN BINNENKORT NIET MEER TOEGESTAAN IN HET STRAATBEELD VAN HAARLEM. NEDERLAND VLEESLAND KWAM ZODOENDE EIND SEPTEMBER ZELF EEN WEEKLANG MET ABRI-ACTIE IN DE NOORD-HOLLANDSE HOOFDSTAD OM EEN TEGENGELUID LATEN HOREN. MET EEN KNIPOOG, MAAR TOCH OOK SERIEUS. SEMINAR ‘EIWITTEN IN BALANS’ GAAT DIEPER IN OP EIWITTRANSITIE ‘VLEESRECLAMEVERBOD SLAAT PLANK VOLLEDIG MIS’

YOUWILL CREAT A SUSTAINABLE IMPRESSION WITH US! Multiple combinations with C-Line accessories and external devices Gentle product treatment due to short filling outlet Entire energy efficiency concept Highest hygienic standard, no screws or dirt corners in the direct food area Heinrich Frey Maschinenbau GmbH DE-89542 Herbrechtingen Phone: +49 7324 1720 info@frey-online.com www.frey-online.com Geograaf 8 | 6921 EW Duiven | T: +31 (0)26 741 00 00 | info@dekoningh.nl | www.dekoningh.nl VLEES WEEG-PRIJS-ETIKETTEREN Altijd het unieke gewicht met prijs op uw verpakking! Snelste machine met onbeperkt aantal soorten labels Hoogste nauwkeurigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid Onder en boven etiketteren mogelijk, inclusief C-labels

MEAT&CO NR 5 2022 21 MACHINES, PRODUCTIELIJNEN & AUTOMATISERING Met de innovatieve configurator zet Van Beek een nieuwe stap in het configuratieproces van een schroeftransporteur. Sisca stelt relaties van Van Beek in staat om zelf een maatwerkoplossing te configureren, die op basis van zowel prijs als levertijd interessant is. Hierdoor is het mogelijk om binnen het beschikbare budget een schroeftransporteur te configureren zónder in te leveren op de hoge kwaliteitsstandaard, waar Van Beek bekend om staat. REVOLUTIONAIRE TOOL Verberne: “Het stuk kennis dat in de hoofden van onze engineers zit, delen we nu met onze klanten. De online engineer is zeker geen vervanging van onze sales engineers, het vangt enkel de eerste informatiebehoefte van onze klanten op wat betreft prijs en levertijd.” De directeur is trots op de in-huis ontwikkelde, revolutionaire tool. Want waar bestaande configuratietools in de machinebouw alleen de mogelijkheid bieden standaard modules aan elkaar te koppelen, blinkt Sisca uit in doordacht maatwerk. De online engineer houdt hierbij altijd rekening met het type product en procesvoering van de klant. Het biedt een ruime hoeveelheid aan mogelijkheden wat betreft specificaties, zoals de gewenste bouwvorm, het materiaalsoort, verschillende reinigingsmogelijkheden en of de schroeftransporteur bijvoorbeeld geplaatst wordt in een omgeving waar ATEX-richtlijnen van kracht zijn. MET DE INTRODUCTIE VAN SISCA, EEN ONLINE CONFIGURATOR VOOR SCHROEFTRANSPORTEURS, TOONT VAN BEEK OPNIEUW ZIJN INNOVATIEVE KRACHT. DE UNIEKE MAATWERK-TOOL MAAKT 24/7 DE KENNIS EN KUNDE VAN VAN BEEK BESCHIKBAAR. “MET SISCA BIEDENWE KLANTEN EEN VOOR ONZE SECTOR ONGEËVENAARDE MOGELIJKHEID OM NAGENOEG REALTIME EEN MAATWERK OFFERTE TE ONTVANGEN, INCLUSIEF LEVERTIJD”, ZEGT PERRY VERBERNE, DIRECTEUR VAN VAN BEEK. VAN BEEK INTRODUCEERT SISCA, EEN ONLINE MAATWERK CONFIGURATOR 3D-MODEL Kortom, de innovatieve online engineer is zeer gebruiksvriendelijk, kent een logische opbouw en stelt gebruikers via een eigen account in staat om projecten te beheren. Sisca maakt het mogelijk om op ieder gewenst tijdstip geadviseerd te worden over het best passende schroeftransportsysteem. Binnen een uur wordt de ontworpen configuratie niet alleen als offerte gemaild, maar ook als volledig uitgewerkt 3D-model. “Persoonlijk contact met onze specialisten blijft in elke fase van het configuratieproces mogelijk. Sisca is tenslotte een unieke aanvulling, geen vervanging van de ruim tachtig jaar aan kennis en ervaring die Van Beek rijk is”, aldus Verberne. Meer informatie; Transportschroeven- en Machinefabriek Van Beek B.V. Tel. +31 (0)416 375 225 | www.van-beek.nl Sisca, de nieuwe revolutionaire online engineer van Van Beek

MEAT&CO NR 5 2022 22 HYGIËNE EN VOEDSELVEILIGHEID Unifortes heeft zich het afgelopen decennium ontwikkeld als een betrouwbare partner op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid voor allerlei sectoren. Bekendheid geniet Unifortes dan ook vanwege de geautomatiseerde (industriële) was- en drooglijnen voor kratten. “We hebben een hele mooie reeks aan machines in ons pakket, maar er lag al langer een wens om een kleiner instapmodel in ons assortiment op te nemen. Eén van de eerste klanten voor deze krattenwasser was toevalligerwijs een slagerij in hetzelfde dorp als waar ons hoofdkantoor staat.” ‘SCHEELT TWEE UUR WERK PER DAG’ De krattenwasser in de slagerij van De Jong & Vader, die een eigen slagerswinkel heeft in Strijen maar vooral produceert voor high-end restaurants en enkele collegaslagerijen, heeft ervoor gezorgd dat het wasproces van de kratten is geautomatiseerd. “Het scheelt ons twee uur werk per dag, al zijn het werkgemak en comfort misschien nog wel het allerbelangrijkste. Bovendien zijn de kratten na de reiniging veel schoner, wat past bij ons hoge hygiëneprotocol. Wij leveren aan restaurants met een Michelin-ster. Goed verzorgd personeel en een hygiënische werkwijze zijn voor ons visitekaartjes. Voor onze afnemers is een hoge hygiënestandaard gewoon heel belangrijk”, onderstreept eigenaar Kay de Jong, die de slagerij vijf jaar geleden begon en inmiddels 25 medewerkers heeft. “Voorheen werden de kratten tussen de reguliere werkzaamheden gedaan. Dan zetten we twee kratjes in de vaatwasser. Dat was tijdrovend, want je moest om de zoveel minuten je werkzaamheden staken om de kratjes eruit te halen en nieuwe erin te doen. Nu komen de chauffeurs terug van hun ronde en halen ze de kratten door de krattenwasser. Als je de kratten een half uurtje laat staan, zijn ze droog, want door de hoge reinigingstemperatuur dampen ze heel snel uit. Als de chauffeurs de dag erop weer beginnen aan hun ronde, kunnen ze altijd meteen de kratjes pakken en aan de slag.” HOGE FLEXIBILITEIT, LAGE KOSTPRIJS Kranendonk vertelt dat de ontwikkeling van dit instapmodel voortkomt uit een groeiende behoefte. “Veel kleinere vleesverwerkers vinden een installatie van 40.000 euro of nog meer gewoon te kostbaar. Maar ze zijn evengoed op zoek naar een goede oplossing om per dag tussen de 200 en 300 kratten te kunnen wassen. Ons nieuwe basismodel heeft die capaciteit. Omdat we er vijf tegelijkertijd bouwen, blijft de kostprijs laag”, legt hij uit. “We maken elke krattenwasser projectspecifiek. De buitenkant is telkens hetzelfde, maar binnenin wijkt elke machine af. Zo is-ie geschikt voor kratten van 60x40 en 40x30. De grootte (maximaal 240 millimeter) en breedte (tot 650 millimeter) is aan te passen. De capaciteit is honderd tot 200 kratten per uur, terwijl de omvang van de krattenwasser beperkt is: slechts een tunnel van anderhalve meter.” De weinige ruimte die de krattenwasser in beslag neemt, was voor De Jong &Vader de doorslaggevende factor om te kiezen voor Unifortes. “We hebben meerdere offertes opgevraagd, maar alleen Unifortes kon zo’n compacte machine bieden voor deze prijs”, vertelt De Jong. “We hebben gewoon heel weinig ruimte in de slagerij, maar nu staat-ie in de laadruimte en is er precies genoeg ruimte om na de reiniging de kratten te stapelen, terwijl de doorgang tussen de slagerij en de laadruimte niet wordt geblokkeerd.” Veel kleinere vleesverwerkers en grote slagerijen gebruiken voor de reiniging van hun kratten een vaatwasser, weet Kranendonk. “Een vaatwasser werkt in zekere zin prima, maar elk bedrijf dat groeit komt op een gegeven moment op een punt dat reiniging daarin niet meer haalbaar is. Met deze krattenwasser spreken we vanuit Unifortes een compleet nieuwe markt aan, want voorheen waren we te groot voor deze doelgroep. Inmiddels hebben we al meer dan tien van dergelijke krattenwassers UNIFORTES ONTWIKKELT EN PRODUCEERT KRACHTIGE KRATTENWASSERS VOOR GEBRUIK IN ONDER MEER DE AGF-, VOEDINGSMIDDELEN- EN VLEESVERWERKENDE INDUSTRIE WERELDWIJD. HET SPECIALISTISCHE BEDRIJF UIT STRIJEN HEEFT ONLANGS EEN INSTAPMODEL KRATTENWASSER ONTWIKKELD VOOR MIDDELGROTE VLEESVERWERKERS DAN WEL GROTERE SLAGERIJEN. “WIJ KREGEN HEEL VAAK DE VRAAG: ‘MAKEN JULLIE OOK MACHINES WAARMEE WE HONDERD TOT 200 KRATTEN PER UUR KUNNEN REINIGEN?’ DAAROP ZIJN WE AAN DE SLAG GEGAAN, MET ONS NIEUWE BASISMODEL ALS PRACHTIG RESULTAAT”, VERTELT ROY KRANENDONK VAN UNIFORTES. ‘MET ONS NIEUWE INSTAPMODEL KRATTENWASSER VOLDOEN WE AAN EEN GROTE BEHOEFTE’

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4