Meat&Co nr5 2022 Online

MEAT&CO NR 5 2022 3 Vaktijdschrift voor de vlees- en eiwitverwerkende industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.meat-co.nl Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Martijn Schwillens (hoofdredacteur) m.schwillens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (Media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Meat&Co heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Meat&Co besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Colofon en De Visie Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vak t i j ds ch r i f t voo r de t o t a l e v l ee s - en e iwi t ve rwe r kende i ndus t r i e | Ok t obe r 202 2 | 1 7 e j aa r gang no . 5 COVERSTORY MAATWERK IS TWEEDE NATUUR BIJ HITEC FOOD SYSTEMS Special MACHINES & PRODUCTIELIJNEN We leven in bijzondere tijden. De energiecrisis, een hoge inflatie en onnavolgbaar overheidsbeleid domineren alweer maanden het nieuws. Ondanks de stijgende energieprijzen zien we binnen onze industrie (nog) geen negatieve tendens. Meer bedrijven hebben inmiddels plantbased alternatieven omarmd als aanvulling op hun vleesassortiment en de afspraken met retailers, slagerijen en andere afnemers lopen vooralsnog door. Toch zal lang niet iedereen rustig op zijn stoel zitten. Want het stikstofrapport van Remkes, waarbij het Kabinet al binnen één jaar 400 tot 500 ‘grote vervuilers’ wil sluiten c.q. uitkopen, heeft de grootste zorgen bij veehouderijen en voedingsproducenten nog niet kunnen wegnemen. Laurens Hoedemaker van brancheorganisatie COV verwoordde het eerder bij RTL Nieuws treffend: “We moeten ons afvragen of wij in Nederland wel 160 stikstofgevoelige natuurgebiedjes willen. Toen daar twintig jaar geleden op is ingezet, is onvoldoende rekenschap gegeven van de impact op de voedselproductie.” Vooralsnog blijken die 160 ‘natuureilandjes’ doorslaggevend te worden voor het overheidsbeleid, waarmee de gevolgen voor de vleesverwerkende industrie weliswaar onbekend, maar potentieel (te) groot kunnen zijn. Tien procent minder vee betekent per definitie één groot industrieel slachthuis of vijf tot tien kleinere slachterijen minder, nog los van alle bijeffecten voor toeleveranciers, retailers, zuivelproducenten, schaarste, voedselzekerheid enzovoort. Reken dus zelf maar uit wat dertig of zelfs veertig procent minder vee betekent… VEERKRACHTIG BLIJVEN? De discussie over een duurzamere wereld staat hier nog los van, omdat elk (vlees)alternatief dat uit het buitenland moet worden gehaald per definitie een hogere footprint heeft. Een argument dat je nog steeds nauwelijks hoort in Den Haag of Brussel trouwens. In België wordt ondertussen vol interesse gekeken naar welke stappen genomen worden, waarbij de Vlaamse overheid al heeft laten doorschemeren dat het de ‘Hollandse Aanpak’ wil kopiëren. “De zorg zit ‘m voor de sector erin dat het voor bedrijven heel moeilijk is om veerkrachtig te blijven in een omgeving die continu te maken krijgt met nieuwe uitdagingen”, laat Joris Coenen van de Belgian Meat Office in deze uitgave (pagina 41-43) optekenen. In deze editie – waarin wij onze vernieuwde opmaak die wat gefinetuned is voor het eerst met u delen – besteden we extra aandacht aan machines en productielijnen. Automatisering van uw proces is immers altijd een goed antwoord op het kostenvraagstuk. Veel wijsheid gewenst! De Visie Martijn Schwillens Hoofdredacteur vaktijdschrift Meat&Co m.schwillens@gpmedia.nl TIEN PROCENT MINDER VEE BETEKENT ÉÉN GROOT INDUSTRIEEL SLACHTHUIS MINDER IN ONS LAND. OF TIEN KLEINE SLACHTERIJEN. REKEN DUS ZELF MAAR UIT WAT DERTIG OF ZELFS VEERTIG PROCENT MINDER VEE BETEKENT…

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4