De meat&co nr6 online

m e a t & c o n r 6 2 0 1 8 35 varkensvlees behoort tot de 10% laagste van de hele wereld. “Niemand roept zomaar wat”, nuanceert Flipsen echter de misinformatie in de verschillende media. “Vaak wordt er met cijfers gewerkt. Dat is juist de reden dat wij pleiten voor meer ketensamenwerking en geobjectiveerde informatie, zodat de consument zijn of haar eigen keuze kan maken tussen product A, B en C.” PILOT VION Nevedi en Vion (zie kader) starten in het voorjaar van 2019 een pilot waarbij de verpakking duidelijk maakt wat de CO2-footprint is, maar bijvoorbeeld ook wat het effect van een product op dierenwelzijn is geweest. “Als de consument in een oogopslag kan zien wat de verschillen qua effecten op het milieu zijn geweest, dan kan hij of zij ook een eerlijke keuze maken. Diezelfde consument moet zich echter wel beseffen dat een product met specifieke producteisen duurder kan zijn. Als die eisen geobjectiveerd worden en terug zijn te lezen op de verpakkingen, dan wil de consument best betalen voor die meerwaarde. Die vinden ze nu nog nergens terug op de verpakking. Op dit moment laat hij of zij dus de duurdere producten, logischerwijs, in het schap liggen.” Flipsen benadrukt: “Dat verandert als zij de juiste tools krijgen waarop zij hun aankoop kunnen baseren. Consumenteninformatie op de verpakking van voedsel is de sleutel voor de realisatie van onze klimaatdoelen.” INFORMATIE VERZAMELEN De data om dit objectief inzichtelijk te maken, is al aanwezig, weet Flipsen. “De data kan verzameld worden, maar dan moeten we wel bereid zijn om systemen te koppelen, zodat die data betrouwbaar is. Dat betekent dus dat de meetmethoden geharmoniseerd moeten worden. De diervoersector loopt hierin voorop, maar alle sectoren zijn overtuigd van de noodzaak tot harmonisatie. Elke partij doet het echter in zijn eigen tempo. We zitten nu in een transitieperiode. De pilot met Vion wordt in 2019 uitgerold, maar we hopen dat al snel ook andere belangrijke spelers uit de vleesindustrie gaan aanhaken, zodat we over drie tot vijf jaar standaard kunnen werken met objectieve informatie op de verpakkingen.” Aanvullende informatie via Nevedi, tel. +31 (0)85 77 319 77 of www.nevedi.nl . Bij Nevedi zijn bijna honderd diervoederbedrijven en voerleveranciers aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij circa 95% van de totale productie in Nederland. VION: INFORMEER CONSUMENT BETER Corporate director Bert Urlings van Vion hield tijdens het Nevedi-congres een krachtig pleidooi om de consument beter te informeren over de werkelijke footprint van Nederlands vlees. “De CO2-voetafdruk van varkensvlees is beter dan vele hoogwaardige eiwitbronnen van plantaardige oorsprong, zoals tofu. De vleessector gaat de komende tijd nauwer met de diervoedersector samenwerken om geobjectiveerde informatie over de milieuvoetafdruk van de gehele vleesketen te kunnen berekenen en beschikbaar stellen.” De sector is vol ambitie, benadrukte voorzitter Pieter van Geel van de Klimaattafel Landbouw tijdens het Nevedi-congres. “In plaats van de afgesproken 3,5 megaton is de ambitie om 7 megaton reductie van broeikasgassen te realiseren in 2030.” “ALS DE CONSUMENT DIRECT OP VLEESVERPAKKINGEN KAN ZIEN WAT DE VERSCHILLEN QUA EFFECTEN OP HET MILIEU ZIJN GEWEEST, DAN KAN HIJ OF ZIJ OOK EEN EERLIJKE KEUZE MAKEN.” Voorzitter Pieter van Geel van de Klimaattafel Landbouw vertelde tijdens het Nevedi-congres dat de sector vol ambitie is qua klimaatdoestellingen. (credit: Nevedi).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4