Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

B

a k k e r s v a k

2 0 1 7

NB T M

a g a z i n e

n r

1 2 0 1 7

10

Waar Divardy al jarenlang goed bekend staat vanwege de naalddepanners, zijn er inmiddels vele

andere machines ontwikkeld. Over dit machineportfolio, die alles rondom de oven bestrijkt, zegt

David: “De vraag van onze klanten naar andere machines is een compliment voor onze depanners

en het heeft ons gemotiveerd om, stap voor stap, niet alleen andere machines, maar ook verbindende

transportsystemen te ontwikkelen met hetzelfde niveau.”

We nemen een greep uit het gevarieerde assortiment van Divardy. Naast naalddepanners biedt het

bedrijf ook andere systemen voor het depannen, zoals een knabbeldepanner voor kleiner brood.

Bovendien zijn er andere machines die de broodproductie vergemakkelijken. Daarnaast zijn er diver-

se transportsystemen, zowel eenvoudig als complex. Voorbeelden hiervan zijn de stoppersystemen,

haakse overnemers en ovenladers en lossers. Verder worden er reinigingssystemen zoals borstelma-

chines en systemen voor voedseldosering aangeboden.

Divardy biedt nu dus allerlei aanvullende machines en transporten, van deegbereiders tot aan brood-

inpakkers toe. Hoe zit het hierbij met de kernwaarden van Divardy? David: “Met dank aan het door-

lopen van een apart R&D-traject voor elke machine voldoen alle recente ontwikkelingen aan onze

uitgangspunten betreffende hygiëne, energiezuinigheid, eenvoudig onderhoud en betrouwbaarheid.”

MARKTONTWIKKELINGEN

Divardy heeft in de markt de tendens waargenomen dat tot op hoge leeftijd gereviseerde machines

en transporten nu vervangen worden. Maar als slechts één of enkele machines in een complete pro-

ductieketen niet meer economisch rendabel zijn, is het vervangen van de gehele productielijn vaak

niet nodig en mogelijk zonde van het geld. In zo’n geval is het vervangen van een of enkele machines

een uitstekende oplossing. De visie van Divardy sluit hier naadloos op aan.

DIVARDY, AL RUIM 25 JAAR GESPECIALISEERD IN HET LEVEREN VAN MACHINES EN AANVULLENDE SERVICE VOOR DE

BAKKERIJ, IS DE AFGELOPEN JAREN DRUK GEWEEST MET HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE MACHINES. VASTE WAAR-

DEN ALS BETROUWBAARHEID, ENERGIEZUINIGHEID, HYGIËNE EN ONDERHOUDSGEMAK STONDEN HIERBIJ ZOALS

ALTIJD CENTRAAL. NBT MAGAZINE SPRAK MET EIGENAAR DAVID RIJKE EN SALES OFFICE MANAGER THEO VAN DER

GEER OVER DE MEEST RECENTE ONTWIKKELINGEN BIJ DIVARDY.

Divardy

BREIDT ASSORTIMENT UIT

David Rijke