Previous Page  26 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 52 Next Page
Page Background

NB T M

a g a z i n e

n r

1 2 0 1 7

26

C

o v e r s t o r y

Om naar buiten toe duidelijker te maken wat de Veenhuizen Groep allemaal doet, heeft het bedrijf

onlangs een splitsing gemaakt tussen de verschillende divisies: Foodservice Solutions, Bakery

Solutions, Cool Solutions, Climate Solutions en 24/7 service zijn zo de verschillende specialistische

afdelingen. Er is daarnaast ook gekozen voor een nieuwe naam die de lading van de activiteiten beter

dekt: Veenhuizen 24/7 service. “We doen natuurlijk meer dan alleen maar MIWE”, zo verduidelijkt

Patrick Veenhuizen. “We hebben dan ook gekozen om een nieuwe uitstraling voor het hele bedrijf

te realiseren. Er is veel onduidelijkheid ontstaan vanuit de chaos die ik zelf toch gecreëerd heb door

overnames van meerdere bedrijven met eigen identiteiten in de afgelopen jaren. We willen nu nog

meer uniformiteit uitstralen en beter laten zien wie en wat we zijn als Veenhuizen 24/7 service.”

Waar Veenhuizen 24/7 service dus van oudsher primair een dienstverlenend bedrijf is, heeft het de

afgelopen jaren de rol van leverancier steeds meer toegeëigend. “De afgelopen drie jaar hebben voor

ons mede in het teken gestaan van MIWE nog meer op de kaart zetten. MIWE is altijd een grote naam

geweest. Kwaliteit is daarin leidend, maar er komt meer bij kijken dan alleen kwaliteit. Er moet een

sterke organisatie achter een merk staan. We hebben een inhaalslag moeten maken, maar we denken

dat we op de goede weg zijn. Om ons beter te ontplooien als MIWE Nederland hebben we tijd en

vooral vertrouwen nodig vanuit de markt. We merken dat we dat steeds meer krijgen”, aldus Patrick.

Met het toevoegen van MIWE heeft Veenhuizen 24/7 service drie jaar geleden haar activiteiten

uitgebreid en zodoende heeft het bedrijf naast een volledige 24/7 serviceverlening dus de moge-

lijkheid om projecten turn key voor bakkers op te zetten: van koeltechnische oplossingen tot ovens

en winkelinterieur. Als voorbeeld attendeert Gerard ons op het project bij Toet, de Echte Bakker in

Apeldoorn. “Daar hebben we het vertrouwen gekregen en de hele winkelinrichting mogen verzorgen.

Dat vertrouwen hebben we denk ik niet beschaamd en in tweeëneenhalve week was dit hele project

gerealiseerd”, zo zegt Gerard.

PREMIUM MERK

Het mag duidelijk zijn dat Veenhuizen 24/7 service meer doet dan alleen MIWE, maar het Duitse

ovenmerk heeft toch wel degelijk een belangrijke rol binnen de organisatie de komende jaren. Als

grote voorbeeld dient natuurlijk het succes van MIWE in Duitsland. “In Duitsland is MIWE echt een

premium merk en staat de ovenproducent vooral te boek als vooruitstrevend. Op energiegebied zijn

de ovens van MIWE bijvoorbeeld héél zuinig en misschien wel het zuinigst van allemaal. Om aan te

geven waar MIWE in Duitsland voor staat: 80% van de rotatie-ovens aldaar, zijn door MIWE verkocht.

Voor ons is het doel om hetzelfde succes als in Duitsland ook in Nederland te realiseren.”

BAKKERSVAK

De eerste stappen om dat te realiseren zijn al gezet, want Gerard merkt vooral dat MIWE de goede

naam ook in ons land weer terugkrijgt. “De naam zingt weer rond en dat is ook het doel van de

afgelopen drie jaar geweest. Mensen moesten MIWE weer op het netvlies krijgen en bij aanschaf van

een nieuwe oven ook MIWE in hun overweging meenemen. Dat is nu zeker het geval en de kwali-

HET IS ALWEER DRIE JAAR GELEDEN DAT VEENHUIZEN 24/7 SERVICE DE VERANTWOORDELIJKHEID KREEG VOOR DE VERKOOP VAN DE

HOOGWAARDIGE OVENS VAN DE DUITSE OVENPRODUCENT MIWE. VEENHUIZEN 24/7 SERVICE STAAT VAN OUDSHER BEKEND ALS TOTAAL-

LEVERANCIER VAN PROFESSIONELE TECHNISCHE INSTALLATIES, SERVICE EN ONDERHOUD VOOR DE FOODSECTOR EN DAT IS NOG STEEDS

ZO. MET HET TOEVOEGEN VAN MIWE AAN DE ORGANISATIE IS ECHTER OOK HET ONDERHOUD EN DE VERKOOP VAN OVENS EEN BELANG-

RIJK ONDERDEEL VAN VEENHUIZEN 24/7 SERVICE GEWORDEN. SAMEN MET PATRICK VEENHUIZEN, CEO VAN VEENHUIZEN 24/7 SERVICE,

EN GERARD WERMELINK, SALES MANAGER VAN MIWE IN NEDERLAND, BLIKKEN WIJ TERUG OP DE AFGELOPEN DRIE JAAR, MAAR KIJKEN WE

TOCH VOORAL VOORUIT EN NAAR DE VELE MOGELIJKHEDEN DIE ER NOG ZIJN VOOR MIWE IN DE NEDERLANDSE BAKKERSBRANCHE.

ZINGT WEER ROND

DE NAAM

Gerard Wermelink

MIWE

IN

DE BAKKERSBRANCHE