Previous Page  40 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 52 Next Page
Page Background

NB T M

a g a z i n e

n r

1 2 0 1 7

40

N

i e u w s

Bij NEBAFA zijn zeventien fabrikanten van bakkerijgrondstoffen aangesloten

waaronder drie maalderijen. Deze fabrikanten produceren grondstoffen voor

brood en banket en zijn actief op de markten voor brood en banket in Europa

en in de andere delen van de wereld.

Marc Cuypers ziet met vertrouwen zijn voorzitterschap van NEBAFA tege-

moet en heeft daarvoor een agenda gemaakt met onderwerpen en thema’s

die hij gedurende zijn voorzitterschap aan de orde wil stellen.

MARC CUYPERS, COMMERCIEEL DIRECTEUR ZEELANDIA

NEDERLAND, HEEFT ERNST ERHARDT (EVENEENS ZEELANDIA)

OPGEVOLGD ALS VOORZITTER VAN NEBAFA, DE VERENIGING VAN

DE NEDERLANDSE FABRIKANTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN.

ERNST ERHARDT IS EIND 2016 BENOEMD ALS BESTUURDER VAN DE

EUROPESE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN BAKKERIJGROND-

STOFFEN, FEDIMA.

Marc Cuypers

NIEUWE VOORZITTER

NEBAFA

CAMPAGNE

Één van die onderwerpen is het voorstel voor een campagne voor brood. De brancheorganisaties in de keten van brood en banket

zijn op dit moment in overleg over de realisatie van de voorstellen van het NBC voor een Nederlands/Belgische campagne voor

brood. NEBAFA onderstreept het belang van een dergelijke campagne en is daarom ook in overleg met alle partijen om tot een

brede consensus te komen over een nieuw campagnevoorstel.

CONSUMENTENVERTROUWEN

Een ander thema betreft het behoud van het consumentenvertrouwen in brood en banket. Een onderwerp dat alle organisaties in

de keten van brood en banket raakt en niet alleen betrekking heeft op consumptie, maar ook op de aantrekkelijkheid van de sector

op het vlak van economie en werkgelegenheid, bijvoorbeeld voor jonge talentvolle mensen. Wat de ideeën van Marc Cuypers nog

meer zijn en hoe hij zijn voorzitterschap wenst in te vullen, leest u in de volgende uitgave van NBT Magazine.

A

d v e r t e n t i e