NBT nr1 2021 Online Editie

NB T M a g a z i n e n r 1 2 0 2 1 26 K o e l e n & V r i e z e n KOELINSTALLATIES ZORGEN ERVOOR DAT JOUW PRODUCTEN OP DE JUISTE TEMPERATUUR LANGDURIG GEKOELD KUNNEN WORDEN, ZODAT ZE ZELFS NA EEN LANGE WEG TE HEBBEN AFGELEGD VERS IN JOUW WINKEL KOMEN TE LIGGEN. DEZE INSTALLATIES BEVATTEN EEN KOUDEMIDDEL DAT WORDT GEBRUIKT ALS MEDIUM VOOR HET TRANSPORT VAN ZOWEL WARMTE ALS KOUDE. ONTSNAPPING VAN ZO’N KOUDEMIDDEL KAN SCHADELIJK ZIJN VOOR HET MILIEU. VIA ONDERHOUD EN PREVENTIEVE KEURINGEN DOOR EEN GECERTIFICEERDE MONTEUR WORDT OP DE VEILIGHEID TOEGEZIEN. DAARNAAST MOET JE JE ALS EIGENAAR OF BEHEERDER VAN EEN KOEL- EN/ OF KLIMAATINSTALLATIE AAN DE BIJBEHORENDE WET- EN REGELGEVING HOUDEN. PER 1 JANUARI 2021 GELDENVOOR KLIMAAT- EN KOELINSTALLATIES NIEUWE REGELS. OM JE HIERVAN OP DE HOOGTE TE STELLEN, HEEFT DE BRANCHEORGANISATIE VOOR KOUDETECHNIEK EN KLIMAATBEHEERSING (NVKL) DE BELANGRIJKSTE ZAKEN OP EEN RIJ GEZET. Voldoet jouw koelinstallatie AAN DE NIEUWE REGELS? Koudemiddelen kunnen natuurlijk of synthetisch zijn. Indien jouw installatie beschikt over een synthetisch koudemiddel, heb je te maken met de F-gassenverordening. Deze verordening heeft als doel om de uitstoot van F-gassen – vaak sterke broeikasgassen – zoveel mogelijk terug te dringen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Omdat ontsnapping ervan gevaarlijk kan zijn, zijn alleen installateurs met een F-gassencertificaat en monteurs met een F-gassendiploma bevoegd om werkzaamheden aan de installatie te verrichten. De verordening stelt daarnaast dat de hoeveelheid F-gassen die op de markt wordt gebracht, wordt afgeschaald. Van 2021 t/m 2023 betekent dit dat het jaarlijkse F-gassenquotum 45% bedraagt ten opzichte van 2015. Houd er dus rekening mee dat je tijdig op een alternatief koudemiddel overstapt om uitval van je installatie en daarmee het bederven van producten te voorkomen. Tot slot voert de Europese Commissie momenteel een herziening van deze F-gassenverordening uit. Zo wordt onder meer gekeken naar de doeltreffendheid van de verordening en of er aanpassingen nodig zijn. Eind 2021 komt de Europese Commissie met een wijzigingsvoorstel. ENERGIEPRESTATIE-EISEN NIEUWBOUW In het Energieakkoord moeten steeds meer nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen energieneutraal zijn. Vanaf 1 januari 2021 wordt het zelfs wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. Dit staat in de zogenoemde eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). In deze BENG-eisen wordt gekeken naar de energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar (BENG 1) en worden er eisen gesteld op het gebied van het maximale primaire fossiele energiegebruik (BENG 2) en het minimale percentage hernieuwbare energie (BENG 3). Weet je niet of jouw winkel aan deze nieuwe eisen voldoet? Maak dan gebruik van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’. Met deze handige methode kun je naast de energieprestatie van nieuwbouw ook die van bestaande gebouwen berekenen. Om de energieprestatie van gebouwen efficiënter te maken, worden in de EPBD III systeemeisen voorgeschreven voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4