NBT Magazine nr2-2023

nbt magazine Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170) Va k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e b a k k e r s b r a n c h e | A p r i l 2 0 2 3 | 2 4 e j a a r g a n g n o . 2 | P r i j s € 1 0 , 5 0 TOEKOMST LACHT METAALINDUSTRIE VAN ’T WOUT MET NIEUWE GENERATIE TEGEMOET SPECIAL AUTOMATISERING & VERPAKKINGEN

Uw creatieve partner in techniek en voor al uw transportbanden • DIVARDY LEVERT TAILOR MADE TRANSPORTSYSTE- MEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN • ALLROUND MONTEURS ZIJN 24/7 BESCHIKBAAR VOOR STORINGEN, ONDERHOUD, INSPECTIES EN REVISIES AAN UW INDUSTRIËLE BROOD OF BANKETLIJN. • GESPECIALISEERD IN SERVICE EN ONDERHOUD AAN CAPWAY INSTALLATIES. • COMPLETE WERKPLAATS GESPECIALISEERD IN SNEL UITLEVEREN VAN SPARE PARTS, PLAAT-, DRAAI- EN FREESWERK EN LASWERKZAAMHEDEN. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op: Pascalbaan 3 | 3439MP | Nieuwegein | +31 343 523 880 | sales@divardy.nl WWW.DIVARDY.NL SERVICE & ENGINEERING FOR THE BAKERY INDUSTRY

NBT NR 2 2023 3 COLOFON EN DE VISIE Vaktijdschrift voor de totale bakkersbranche. Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.nbtmagazine.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Coen de Jager (hoofdredacteur) c.dejager@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (Verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Demi van der Coer (Media-adviseur) d.coer@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. NBT Magazine heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2023 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Na drie jaar wachten was er eindelijk weer een vakbeurs in ons land. Bakkersvak in Gorinchem vierde haar tiende jubileum en je merkte aan alles dat er een soort van opluchting was onder exposanten en bezoekers: het mag weer. Dat zorgde voor een groot aantal enthousiaste bezoekers, maar dat gezegd hebbende was het aanbod van exposantenkant wat magerder dan voorgaande jaren, waarbij vooral grondstoffenleveranciers de grote afwezigen waren. Het was eigenlijk een ontwikkeling die we al langer aan zagen komen: grote grondstoffenleveranciers vermijden Bakkersvak en ook Beko had besloten zich niet meer te verbinden aan de bakkersbeurs. Dat liet wel ruimte voor andere partijen zich te profileren en wat mij opviel was de komst van Verhoeven Family of Companies om haar Vacuum cooling techniek te tonen, het grote aantal automatiseringsoplossingen die gepresenteerd werden en de grotere rol die IJs-vak speelt. Al met al was er genoeg inspiratie op te doen, maar het gebrek aan innovaties, demonstraties op stands en de afwezigheid van grondstoffenleveranciers is iets dat ik veelvuldig terug hoorde van bezoekers. De Visie nbt magazine Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170) Va k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e b a k k e r s b r a n c h e | A p r i l 2 0 2 3 | 2 4 e j a a r g a n g n o . 2 | P r i j s € 1 0 , 5 0 TOEKOMST LACHT METAALINDUSTRIE VAN ’T WOUT MET NIEUWE GENERATIE TEGEMOET SPECIAL AUTOMATISERING & VERPAKKINGEN Hoofdredacteur vaktijdschrift NBT Magazine c.dejager@gpmedia.nl AUTOMATISERING IS EEN MUST, MAAR LEVERT NAAST BESPARING VAN ARBEIDSUREN, OOK EFFICIENCY EN KOSTENBESPARING OP Wat ik wel teruggekoppeld kreeg was de reden van de bezoekers om dan toch Bakkersvak te bezoeken: netwerken en de zoektocht naar automatisering. Het personeelsprobleem wordt voor veel bakkers groter en groter en dat noopt tot verdere automatisering van eenvoudige handelingen of van fysieke arbeid. Niet om te besparen op kosten dus, maar simpelweg omdat de handjes er niet meer zijn. Dat is ook de rode draad die u terugvindt in deze uitgave van NBT Magazine. Automatisering is een must, maar levert naast besparing van arbeidsuren, ook efficiency en kostenbesparing op. Ik kan bijna niet geloven dat ik u er nog op zou moeten attenderen, maar we doen het toch. Sinds een paar weken is het mogelijk om de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan te vragen. Als de energiekosten minimaal zeven procent van de totale omzet zijn, kun je als mkb’er in aanmerking komen voor deze tijdelijke regeling. Niet alle bakkers zullen daarvoor in aanmerking komen, maar het blijkt dat de aanvragen nog wat achter blijven, op het moment dat ik dit schrijf in ieder geval. Dat kan ook te maken hebben met de teruglopende energieprijzen (gelukkig) en dat de geschetste desastreuze gevolgen voor bakkers misschien toch wat achterwege blijven. Er zijn trouwens nog veel meer subsidies waarvoor je als bakker in aanmerking kan komen, maar waar veel bakkers nog geen gebruik van maken. Weten welke? Lees dan zeker even het verhaal op pagina 6 en 7. NBT Magazine besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

NBT NR 2 2023 4 INHOUD P. 6 TEK-regeling Veel bakkers worden geraakt door de hoge energieprijzen in Nederland. Als grootverbruikers van gas en elektra krijg je als bakker via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun van de overheid bij de betaling van je energierekening. Hoe het in zijn werk gaat leest u in dit uitgebreide artikel. P. 10 nabeschouwing Bakkersvak Na drie jaar wachten is de tiende editie van Bakkersvak & IJs-Vak succesvol verlopen, zo mogen we wel stellen. In totaal bezochten 9.000 professionals het vakevent op 5, 6 en 7 maart in Evenementenhal Gorinchem en dat zijn er fors meer dan de laatste editie in 2020. Wij maakten een sfeerverslag over wat ons opviel. P. 15 Proxes Delicate macarons, kleurrijke bonbons, vers gemaakte ganache en een selectie van machines uit het diverse portfolio: dit en vele andere hoogtepunten wachtten de bezoekers van de stand van ProXES tijdens Bakkersvak. P. 21 Coverstory Jory Toetenel en Stefan Guldemundt treden in de voetsporen Aat Huijsing en Peter van ’t Wout en zijn daardoor de nieuwe gezichten van Metaalindustrie Van ’t Wout. 6 10 15 21

NBT NR 2 2023 5 P. 28 Interpack Na een afwezigheid van zes jaar keert interpack processing & packaging terug op de beursagenda. De belangrijkste vakbeurs op het gebied van verpakkingen, verpakkingsmachines en end-of-line-oplossingen zet van donderdag 4 tot en met woensdag 10 mei 2023 zijn tenten op in Messe Düsseldorf. In totaal zijn er ook drie hallen waar de nadruk op oplossingen voor de bakkerijbranche ligt. P. 34 Sonneveld Elke ambachtelijke bakkerij heeft zo zijn eigen uitdagingen in het bakkerijproces. Daarbij gaat het niet alleen om problemen die zich in de productiefase kunnen voordoen, maar juist aan het einde van de productie wanneer de gebakken producten uit de oven komen. Denk hierbij aan het lossen van de gebakken producten. P. 36 Verhoeven Bakery Equipment Family BAKEPACK is sinds 10 jaar de gespecialiseerde pleitbezorger van een geïntegreerde oplossing voor de verpakking van bakwaren in de totale productiearchitectuur. “Verpakking is onderdeel van het eindproduct in zowel fysiek, emotioneel als kwalitatief opzicht”, zegt salesmanager Peet Geerlings onder meer. P. 40 Retro Bakkerij Koenen heeft in Westervoort een complete metamorfose ondergaan. Wat nog niet zo lang geleden een traditionele bakkerswinkel was, is nu uitgeroeid tot een bakkerscafé op het dorpsplein in Westervoort. 28 34 36 40

NBT NR 2 2023 6 SUBSIDIES “De directe aanleiding voor deze regeling is de oorlog in Oekraïne”, vertelt Varoll Hüzeir, beleidsadviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, tijdens een webinar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “De prijzen van elektriciteit en gas zijn daardoor flink gestegen. Om die reden heeft de regering besloten om mkb’ers te helpen. Ondanks dat er veel stappen en denkwerk voor nodig zijn, is de regeling snel getoetst en gerealiseerd. Er is met veel prioriteit en aandacht aan gewerkt.” TIJDELIJKE TEGEMOETKOMING BIJ HOGE ENERGIEREKENING Veel bakkers worden geraakt door de hoge energieprijzen in Nederland. Als grootverbruikers van gas en elektra krijg je als bakker via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun van de overheid bij de betaling van je energierekening. Als de energiekosten minimaal zeven procent van de totale omzet zijn, kun je als mkb’er in aanmerking komen voor deze tijdelijke regeling. Zo krijgen ondernemers meer adem om hun bedrijfsmodel toekomstbestending te houden. Voorwaarden De TEK is er niet alleen voor energie-intensieve mkb-ondernemingen die geconfronteerd zijn met de hoge energiekosten. Ook stichtingen, verenigingen en overige instellingen mogen de subsidie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de TEK moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet minimaal zeven procent van je omzet naar energiekosten gaan, ben je mkb’er, sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is je bedrijf in Nederland gevestigd. Je hebt bovendien een zakelijk energiecontract op naam van je bedrijf en je onderneming is vóór 2023 gestart. Berekening bedrag Het bedrag waar je recht op hebt, wordt berekend aan de hand van een drempelprijs (minimale bedrag dat je zelf betaalt) van €1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit. Betaal je volgens jouw energiecontract meer dan deze bedragen? Dan krijg je hier vijftig procent van terug, tot een maximumbedrag van 160.000 euro. Bas Romeijn, procescoördinator TEK bij de RVO: “Ondernemers krijgen maximaal vijftig procent van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs. De maximale termijn voor de behandeling van de aanvraag is

NBT NR 2 2023 7 DE TEK IS NADRUKKELIJK EEN TIJDELIJKE CRISISREGELING WAARMEE MKB’ERS OP KORTE TERMIJN FINANCIEEL WORDEN GESTEUND acht weken. Op basis van onze ervaring verwachten we dat dit sneller gaat als het proces op stoom is. Uiterlijk twee weken na een positieve beoordeling ontvang je een voorschot van 35 procent. We streven zelfs naar binnen vijf werkdagen. Omdat de modelprijs (gemiddelde energieprijs, red.) van 2023 pas in februari 2024 bepaald wordt, volgt dan pas de definitieve vaststelling.” TEK aanvragen Door in te loggen op www.mijnrvo.nl kun je – na het invullen van enkele bedrijfs- en omzetgegevens – de subsidie aanvragen. Ook met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Je kunt je aanvraag tot en met 2 oktober 17.00 uur indienen. “Hoe sneller je de aanvraag doet, hoe eerder je het voorschot hebt”, zegt Romeijn. “Maar neem wel rustig de tijd om alle stukken te verzamelen. Een volledige aanvraag is beter dan een snelle aanvraag. Als je de subsidie niet meteen nodig hebt, is het slimmer om even te wachten met de aanvraag. Zo krijg je namelijk een beter beeld van wat de energieprijs in 2023 gaat doen.” Andere regelingen Naast de TEK zijn er andere regelingen om bakkers te ondersteunen. Die hebben met name te maken met de verduurzaming van een onderneming. De Energie-investeringsaftrek (EIA) bijvoorbeeld is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparing of minder CO2-uitstoot. Ondernemers kunnen door deze regeling tot 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt de fiscale winst en het levert gemiddeld 11% voordeel op. Een voorwaarde van de EIA is dat de investering is opgenomen in de zogenoemde Energielijst, die op de website van de RVO staat. De EIA biedt volop mogelijkheden voor ondernemers in de bakkersbranche. Verduurzaming productieproces of gebouw De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) is bedoeld voor de verduurzaming van een productieproces of gebouw. Dat kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine. De subsidie, die aangevraagd kan worden tot en met 31 december 2023, kan oplopen tot 30% van het geïnvesteerde bedrag. Dit is afhankelijk van het soort maatregel dat je als bakker hebt getroffen. Energieadvies op maat Dan is er nog de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met deze subsidie kan een mkb’er een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat en voor ondersteuning bij de uitvoering van een of meer maatregelen uit dat advies. In het advies gaat het bijvoorbeeld over isolering, HR++-beglazing of zonnepanelen. Informatie over elektrische bestelwagens, energiezuinige keukenapparatuur en ICT-apparatuur kan ook onderdeel zijn van het advies. De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (exclusief btw), tot een maximumbedrag van € 2.500. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil) kunnen ondernemers fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. De MIA-investeringsaftrek kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. De aftrek komt boven op de gebruikelijke investeringsaftrek. Het gaat hierbij om investeringen en bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan. Ook deze lijst is terug te vinden op de website van de RVO. “De TEK is nadrukkelijk een tijdelijke crisisregeling waarmee mkb’ers op korte termijn financieel worden gesteund”, benadrukt Marcus Polman, woordvoerder Duurzaam Ondernemen van de RVO. “Zo krijgen ondernemers de tijd om structurele maatregelen, die bijvoorbeeld onderdeel zijn van de andere regelingen, te nemen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing.” Meer informatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60 www.rvo.nl/tek

NBT NR 2 2023 8 NIEUWS Samen met Borgesius, één van de vaste bakkerijen, maakt Albert Heijn het voor het eerst mogelijk papieren broodclips te gebruiken bij broodzakken die automatisch dichtgemaakt worden. Na een periode van testen zijn de papieren clips er klaar voor: ze zijn stevig genoeg voor de machine en de verkoop- of houdbaarheidsdatum kan erop geprint worden. Henk van Harn, directeur merchandising en sourcing bij Albert Heijn: “We kijken continu naar mogelijkheden om minder materiaal, zoveel mogelijk gerecycled materiaal en 100% recyclebaar materiaal te gebruiken. De bekende plastic broodclipjes, waarvan we er jaarlijks 125 miljoen gebruiken, kunnen niet gerecycled worden omdat ze te klein zijn voor de sorteermachines die voor plastic afval worden gebruikt. De overgang naar papier is een mooie invulling van onze missie 'Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.” ALBERT HEIJN VERVANGT PLASTIC BROODCLIPS Sinds kort zien klanten bij Albert Heijn op de broodafdeling steeds meer producten in een zak met een papieren clip, zo laat de grootgrutter op haar eigen website weten. De bekende vierkante, plastic broodclipjes worden geleidelijk vervangen door een goed recyclebare, papieren variant. “De markt is volop in beweging”, aldus Johan. “Energieprijzen hebben een impact op de hele sector. Er is daarnaast een zeer grote vraag naar personeel en daarom ook de noodzaak om te investeren in automatisering. Bakkers zoeken naar flexibele machines als het gaat om snijden en verpakken. In dat opzicht bieden wij enkele passende snijmachines en verpakkingssystemen. Denk aan de volautomatische bandsnijmachines, HSA-2 en HSA-5 voor diverse type brood, te gebruiken in een semi/ of volautomatische lijn. Als iemand al een bestaande snijmachine van het type HSA-5 of HSA-2 heeft, kan die worden aangesloten op de productielijn. Voor iedere bakker is er een passende oplossing.” HOBA is wereldwijd actief en een veelgevraagde aanbieder van snij- en verpakkingsmachines. “We zijn na twee jaar weer veelvuldig over de grens om bakkers te ondersteunen, maar ook in Nederland hebben we mooie grote en minder grote projecten mogen doen. Bakkers weten ons vanuit alle uithoeken van de wereld en in ons thuisland te vinden met hun vraagstukken in de wetenschap dat wij ze kunnen helpen. Dat is ons heel veel waard en iets waar we trots op zijn”, vertellen Johan Lammen en Ewoud Zwarteveen tot slot. Meer informatie: HOBA Tel. +31 (0)294 41 11 12 | www.hoba.ws HOBA BIEDT FLEXIBELE OPLOSSINGEN Welke bakker is nu niet op zoek naar besparing op personeelskosten? Broodsnij- en verpakkingsmachines specialist HOBA heeft daarom oplossingen die modulair inzetbaar zijn. Johan Lammen licht toe: “Automatisering is voor veel ondernemers een thema met het oog op het personeelsbestand dat moeilijk in te vullen is, maar ook als het gaat om kostenbesparing en het behalen van een hogere efficiency. Wij bieden daarin uitkomst.”

Fairwise bv President Kennedylaan 19 2517 JK Den Haag Tel. 070-350 1100 info@fairwise.nl _ www.fairwise.nl

NBT NR 2 2023 10 NABESCHOUWING BAKKERSVAK & IJS-VAK

NBT NR 2 2023 11 Bakkersvak & IJs-Vak toonde zich daarmee weer dé bron van inspiratie voor (banket)bakkers, ijsbereiders, chocolatiers en patissiers. Visser: “Iedereen heeft even geduld moeten hebben, want door corona moesten we het vakevent meerdere keren verplaatsen. Maar het was het wachten meer dan waard. Het waren drie geweldige dagen vol inspiratie en waar de zintuigen van bezoekers continu geprikkeld werden. De laatste ontwikkelingen uit de bakkerij- en ijssector waren overal te zien, te ruiken, te horen, te proeven en te ervaren.” 9.000 BEZOEKERS VOOR BAKKERSVAK & IJS-VAK Na drie jaar wachten is de tiende editie van Bakkersvak & IJs-Vak succesvol verlopen, zo mogen we wel stellen. In totaal bezochten 9.000 professionals het vakevent op 5, 6 en 7 maart in Evenementenhal Gorinchem en dat zijn er fors meer dan de laatste editie in 2020. “Wij hebben intens genoten van elk moment. De sfeer was meer dan goed, het bruiste van de (nieuwe) activiteiten en exposanten waren erg te spreken over de bezoekerskwaliteit”, zegt Corine Visser namens Bakkersvak en IJs-Vak. HET WAREN DRIE GEWELDIGE DAGEN VOL INSPIRATIE EN WAAR DE ZINTUIGEN VAN BEZOEKERS CONTINU GEPRIKKELD WERDEN Industrie Wat ons ook opviel is dat de belangstelling vanuit de industrie voor Bakkersvak lijkt toe te nemen. Dat heeft ten eerste te maken met de aanwezige exposanten, maar ook met de zoektocht naar innovaties en verdere automatisering die binnen alle geledingen van de bakkerij een heikel thema is. Dat was op Bakkersvak – naast een stukje duurzaamheid, energiebesparing en vegan assortiment – ook iets wat zeker een grote rol speelde bij de vele exposanten. “Je merkte tijdens deze editie van Bakkersvak & IJs-Vak dat iedereen ontzettend de behoefte had om elkaar na drie jaar weer te ontmoeten. En dat de sector allesbehalve heeft stilgezeten, dat bleek wel uit de vele innovaties die gepresenteerd werden. Ook actuele topics als vacuüm koelen en de energie neutrale bakkerij kregen een podium. Wij kunnen niets anders zeggen dat zowel exposanten als bezoekers Bakkersvak & IJs-Vak een enorm warm hart toedragen. Dat doet ons erg goed en geeft veel vertrouwen voor de komende editie”, aldus Corine Visser. Die editie staat gepland van zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 maart 2025 in Evenementenhal Gorinchem, waarbij Bakkersvak dus een tweejaarlijks event zal worden.

NBT NR 2 2023 12 NABESCHOUWING BAKKERSVAK & IJS-VAK 1 5 6 7 2 3 4 8

NBT NR 2 2023 13 • Rens Bakery Solutions is al sinds jaar en dag een vast gezicht op de beurs- vloer en Johan van Rens (rechts) is zelf ook altijd aanwezig (1) • Chris Vreugdenhil verzorgde op maandag tijdens Bakkersvak een aantal demonstraties waarbij hij de werking van de vacuum cooling toe-lichtte en liet zien hoe lekker de producten worden bij het gebruik van deze techniek. Verhoeven Family of Companies had over belang stelling gedurende de drie dagen sowieso niet te klagen (2) • Raymond Sprenkeler was drie dagen lang wafels aan het bak-ken op de stand van Konig Nederland en dat werd zeker gewaardeerd door bezoekers en alle andere aanwezigen (3) • Grégory Ferreiro Sanchez en Filip Vermeulen van Mat & Deco (4) • Dennis de Ruyter van Jan de Ruyter bakkerijmachines (5) • De familie Rijkaart (6) • Belgische gezelligheid op de stand van Verbeke Bakkerijmachines en Ovens (7) • Vader Peter en zoon Nick Eversdijk (8) • Mike van der Toolen van AMF Bakery Systems (9) • Het team van Cinchseal en Neocooper (10) • U herkent ze nog wel van de vorige editie van NBT Magazine: Linda Troisfontaine en Joop Kornelis van KeyBAKE (11) • Namens PROXES Benelux waren onder meer Simon Meyer, Larz Netzel, Mireille Irakoze en Martijn Oosterwegel aanwezig (12) MENSEN MAKEN DE VAKBEURS Bakkersvak & IJs-Vak is door maar liefst 9.000 mensen bezocht, wat een zeer mooie opkomst is. Niet voor niets zie je daarom zoveel glimlachende mensen op deze foto’s. Mensen maken een beurs en vandaar dat we een aantal van hen even in het zonnetje zetten op deze manier. En voor degenen die de beurs niet bezocht hebben ok meteen een goed beeld van wat ze gemist hebben, want er was heel veel leuks te zien, te beleven, te proeven en te ontdekken. 9 10 11 12

Machines for perfect packaging ULMA Packaging B.V. | Tiendweg1 | 4131 MC Vianen | +31 (0) 345 62 38 00 | www.ulmapackaging.nl Mi l ieuvr iendel i jke technologieën en mater ialen Bewezen Kwaliteit en Duurzaamheid zodat u op uw best kunt bakken Het loont om te investeren in bakvormen, met bewezen kwaliteit en duurzaamheid in bakkerijen over de hele wereld. Onze coatings hebben een lange levensduur en goede bak- en lossingseigenschappen. De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van onze hercoating-services, verlengen de levensduur van uw bakvormen en zorgen ervoor dat u het maximale uit uw investering haalt. Neem contact met ons op om de voordelen van onze producten en levenscyclusprogramma’s te ontdekken. Op maat gemaakt of uit voorraad leverbare bakvormen voor de meest gangbare producten: Toastbrood, bus- en vloerbrood, bladerdeegproducten, baguettes, hamburger- en hotdogbroodjes, muffins en pizza Nuran Gelici EUROPEAN SALES MANAGER Tel: +31 6241 08202 ngelici@americanpan.com WE ARE HERE PRODUCTIE- EN SERVICELOCATIES: DUITSLAND | ROEMENIË | SPANJE | ZWEDEN | TURKIJE | VK Stand B1.110 Goede Bakkers, Goede Machines: www. r i ttershaus.eu info@technischburo.com T +31 (0) 30 23 12 3 92 M +31 (0) 6 53 32 45 60 RVS hefkiepers, deegtrechters, invet-units en deegtransportbanden. Belader en ontlader van ovenwagens. Kleinbroodinstallaties van 3000 t/m 15000 st/u. Silo’s, Grondstoffen- en Fermentatietanks. Automatisering. Z e h o r e n bi j e l kaar

NBT NR 2 2023 15 GEZIEN OP BAKKERSVAK Deze universele bakkerij- en banketmachine waarover Martijn het heeft, biedt een gigantisch productportfolio en slaat een brug tussen traditionele en trendy producten. “De alles-in-één oplossing voor bakkerijen en banketbakkerijen vereenvoudigt productieprocessen, biedt hogere productiesnelheden met een constant hoge ambachtelijke productkwaliteit en maakt indruk met hoge volumevergrotingen en de beste reproductiefactor. De verkorte batch productietijden en het doordachte hygiënische ontwerp zorgen voor een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik. Bovendien voorkomt de mogelijke warmwaterreiniging effectief kiembesmetting. De mogelijkheid om zo'n breed scala aan producten, van klassieke zoetwaren tot trendy veganistische snack- of gastronomieproducten, op één machineoplossing te produceren is momenteel uniek.” Zoetwaren webinar: 26 april om 9 uur en om 15 uur “Voor iedereen die onze alles-in-één oplossing voor bakkers en banketbakkers nog niet live heeft ervaren of deze beter wil leren kennen, nodigen wij u van harte uit op een reis in de trendy wereld van de banketbakkerijtoepassingen”, vervolgt Martijn. “In ons volgende banketbakkers webinar zullen we onze machine-innovatie gebruiken om de meest uiteenlopende producten te produceren, van ganache en citroencrème tot marsepein, meringue of pralines. Mis het niet! Voor meer informatie over het webinar en registratie kunt u terecht op onze website www.proxes.com/en/events.” PROXES MAAKT INDRUK MET UNIVERSELE MACHINE VOOR BAKERY & PASTRY Delicate macarons, kleurrijke bonbons, vers gemaakte ganache en een selectie van machines uit het diverse portfolio: dit en vele andere hoogtepunten wachtten de bezoekers van de stand van ProXES tijdens Bakkersvak. “Drie dagen vol interessante gesprekken, nieuwe contacten, innovatieve technologieën en talrijke bezoekers – van ambachtelijke bakkerijen tot bakkerijgerelateerde bedrijven en middelgrote industriële bakkerijen – maakten de beurs voor Proxes tot een enorm succes”, horen wij van Martijn Oosterwegel, Area Sales Manager van ProXES Benelux. “Het absolute hoogtepunt op onze stand was onze nieuwe bakkerij- en patisserieoplossing, die door zowel bestaande als toekomstige klanten met groot enthousiasme werd ontvangen.” Over Proxes Met FrymaKoruma, Stephan en Terlet combineert ProXES drie toonaangevende merken op het gebied van procestechnologie onder één dak. Het bedrijf maakt indruk met innovatieve en langdurige vakkennis als fabrikant van zowel machines als proceslijnen en oplossingen in de voedingsmiddelen-, farmaceutische, cosmetische en geavanceerde materialen. Samen met zijn klanten wil Proxes slimme processen en procestechnologieën ontwikkelen om duurzame waarde te creëren. En met succes: In WirtschaftsWoche is ProXES gerangschikt als wereldmarktleider 2023. Meer informatie: ProXES | Tel. +31 (0)6 51634 991 www.proxes.com/en/applications/food/bakery

NBT NR 2 2023 16 NIEUWS VERS! was het thema van Mercurius op Bakkersvak en vers van de pers was het nieuws omtrent de naamswijziging, waar ook meteen de nieuwe huisstijl getoond werd. Tevens kon je de vers-check doen, waarmee je kon ondervinden hoe vers jouw verzekeringen zijn. ‘We zijn niet voor niets de verzekeraar met versgarantie’, aldus Jeroen Bol daarover. Ook kon je jouw kennis testen bij een ‘Vers of Fake spel’ en door deel te nemen maakte je kans op een citruspers/juicer. “We kijken met een goed gevoel terug op de beurs en zijn blij dat we eindelijk het grote nieuws omtrent de naamswijziging en introductie van ons nieuwe logo en huisstijl naar buiten hebben kunnen brengen”, vertelde Jeroen ons tijdens Bakkersvak. BAKKERSBELANG IS VOORTAAN MERCURIUS Het werd groots aangekondigd tijdens Bakkersvak: Bakkersbelang heeft voortaan Mercurius. De specialist in het in het verzekeren van (vers)ondernemers heeft de oude naam nu voorgoed vaarwel gezegd en zal dus voortaan onder één noemer – namelijk Mercurius – bekend staan in alle branches waarin het actief is. DÜBÖR Nederland vierde met de verloting dat ze al meer dan 25 jaar in Nederland DÜBÖR en BOYENS lossingsoliën, afweegoliën, machines, gelei én Backglanz producten levert en klanten met raad en daad bijstaat. De uiteindelijke winnaars werden elke dag aan het einde van de beursdag bekend gemaakt en dat waren: Abdel Chraou van Party Vlaai, Kees Wisse van De Koehoorn, Pieter Jacobs van Jordy's Bakery B.V., Robbie van Bentum van Bakkerij van Bentum in Lobith, Jordi van der Kleij van Bakker van der Kleij, Selme Pires van Sellicious, Harry van Kraay van Bakkerij Kraayennest, Barry van den Berg van Bakkerij van den Berg uit Maasdijk, George Reemer van de Dortsche Gebakkraam en Dennis Welling van Bakkerij Sherpa. Meer informatie: Dübör Nederland tel. +31 (0)162 421111 | www.dubor.nl TIEN GELUKKIGE WINNAARS BARRELQ’S DÜBÖR BEKEND Tijdens Bakkersvak verlootte Dübör maar liefst tien originele BarrelQ’s. Deze stoere, trendy, unieke, veelzijdige BarrelQ is niet alleen een BBQ, maar ook te gebruiken als vuurkorf. Gemaakt van olievaten, dus duurzaam en met een knipoog naar DÜBÖR olie.

NBT NR 2 2023 17 AUTOMATISERING Naar aanleiding van klantvragen, gaat Jerremy graag dieper in op deze materie in. “Vragen om specialistische antwoorden op voedselveiligheidsgebied en tevens wens tot innovatie. We zijn allemaal wel tot het besef gekomen dat het anders moet en ook kan. Dat we moeten kijken naar mogelijkheden en oplossingen. De coronasituatie en nu ook de algehele situatie rondom schaarste, inflatie en energie dwingen ons daartoe. Daarom kijk ik samen met u hoe we mogelijk nieuwe en verbeterde oplossingen hebben voor de productielijnen. Langere standtijden voor banden, verhoogde gebruikstemperaturen, minder delaminatie, lagere TCO (total cost of ownership)-kosten. Dus niet alleen (inkoop)kosten bij de voordeur besparen, maar echt bij de bron!” Reduceren van kosten Downtime is een vaak gehoord begrip. Jerremy: “Ik denk dat het een combinatie is van zaken waardoor deze gigantische kostenpost te reduceren is. Preventief onderhoud door middel van inspectierondes, kennis van banden, het opleiden van uw personeel - door ons als specialist, op het gebied van banden - eigenlijk het weten te herkennen van een probleem en hier een actie op uitzetten. Reinigen en periodiek onderhouden is daarnaast heel belangrijk bij het voorkomen van downtime, maar ook iets simpels als voorraad houden. Wat te denken nog van inventariseren en gewoon testen. We hebben een app ontwikkeld die hierin kan ondersteunen. Eigenlijk is het verminderen van risico’s.” Win-winsituatie Wat Jerremy met zijn verhaal vooral wil bewerkstelligen, is het in contact komenmet bakkers en ze de meerwaarde van een samenwerking persoonlijk vertellen. “Bovenstaande geeft HABASIT BIEDT PROCESINNOVATIE EN -VERBETERINGEN OM KOSTEN TE BESPAREN Als verantwoordelijke binnen de bakkerijwereld weet u als geen ander dat innovatie en verbeteringen aan de orde van de dag zijn. Nieuwe producten, inspelen op trends en klantbehoefte maar ook zeker gebruikmaken van de mogelijkheden op productiegebied en de innovatie c.q. verbeteringen die daar mogelijk zijn. Jerremy Dalman van Habasit weet als geen ander dat er binnen de bandenwereld continu verbeteringen en innovaties worden geïntroduceerd. “Verbeteringen en innovaties die van toegevoegde waarde kunnen zijn binnen de bakkerij productie-omgeving”, zo geeft hij aan. de mogelijkheid om verder te kijken, te werken aan procesinnovatie en -verbeteringen aan bandzijde en hiermee kunnen we kosten besparen, hygiënischer werken en minder tijd kwijt zijn met reiniging. Dat is toch een win-winsituatie? Graag vertel ik u, onder het genot van een kop koffie, nog veel meer over Total cost of ownership en het reduceren van downtime.” Meer informatie: Habasit | Jerremy Dalman jerremy.dalman@habasit.com | Tel. +31 (0) 33 247 2030

van ERP-systeem tot bedrijfsproces Download het eBook info.delaware.pro/nl/grip-op-food Grip op Food Welkom / See you at: www.cor-rijken.nl . r-rij . l . r-rij . l 23 - 24 - 25 April 2023 Hal 5.2 | Stand D011/C010 4 t/m 10 Mei 2023 Hal 9 | Stand 9A25 COLOGNE DÜSSELDORF sarcopackaging.com System Integrator

NBT NR 2 2023 19 AUTOMATISERING GP Stainless is gespecialiseerd in rvs-machinebouw voor de farmaceutische markt en de voedselindustrie en bedient in die hoedanigheid ook veel bedrijven in de bakkersbranche met op maat gemaakte oplossingen. Zo heeft GP Stainless een ruim assortiment aan klemsystemen en kantelarmen, transportbanden en verpakkingslijnen. De laatste innovatie van GP Stainless is dus in samenwerking met Paul Wijngaarden en Eric Oving van HYTT Hygienic Transport systems & Technologies ontstaan. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het transporteren van verschillende soorten producten. De hoge kwaliteit vacuüm oplossingen zijn geschikt voor productielijnen in de voedselverwerkende industrie en het buizensysteem is schaalbaar om te voldoen aan de wensen van de klant. Het systeem dat HYTT implementeert zorgt voor een toename van de hygiëne, een toename van efficiëntie, een vermindering van het risico op kruisbesmetting en een toename van de veiligheid. En dit allemaal in combinatie met een duurzaam systeem en efficiënt gebruik van materialen. Vacuüm transportsysteem Nu brengen GP Stainless en HYTT samen een vacuüm transportsysteem op de markt dat ervoor zorgt dat u uw reststromen optimaliseert door deze gemakkelijk en snel af te voeren. Peter: “Brood dat niet meer dagvers is, wordt in veel bakkerijen afgevoerd in containers. Daardoor moet je doorgaans een grote afstand overbruggen van de plaats waar het ingenomen wordt naar de plek waar het verzameld en verwerkt moet worden. HYTT heeft een innovatieve technologie ontwikkeld met het vacuüm transportsysteem om over grote afstanden producten te transporteren. Wij hebben onze krachten en expertise gebundeld waardoor je dat hele proces enorm vereenvoudigt. Je brengt de overtollige producten in plastic containers naar een kantelaar, die het overbrengt in een opvangbak met shredder en het retourbrood klein maakt. Dat systeem is dan weer aangesloten op het vacuüm transportsysteem en daarmee kun je op hoge snelheid het product veilig en heel snel naar de volgende bestemming brengen. Dit vacuüm systeem is naast deze voordelen ook nog eens heel GP STAINLESS EN HYTT INTRODUCEREN VACUÜM TRANSPORTSYSTEEM VOOR INDUSTRIËLE BAKKER GP Stainless brengt een innovatief vacuüm transportsysteem op de markt – in samenwerking met HYTT Hygienic Transport systems & Technologies – dat ervoor zorgt dat u bijvoorbeeld uw reststromen beter kunt verwaarden door deze snel, efficiënt en hygiënisch over grote afstanden te transporteren. Hoe dat precies in zijn werk gaat horen wij van Peter Keizer, CEO van GP Stainless Group. compact, waardoor het ideaal is voor bakkerijen waar al weinig ruimte is. Daarbij heb je het over een gesloten systeem, wat voor voedselverwerkende bedrijven een must is op het gebied van hygiëne.” Zowel GP Stainless als HYTT staan bekend om de hoge kwaliteit van de oplossingen en de hoge servicegraad. “Dat maakt deze samenwerking ook zo goed. Wij hebben beiden onze eigen expertise en die bundelen we nu om bakkers met innovatieve oplossingen verder te ontzorgen.” Meer informatie: GP Stainless Group Tel. 0187 70 10 96 | info@gpstainless.nl | www.gpstainless.nl

Lagere kosten per lossing dankzij het Easy Go® Keg systeem Wist je dat de Sonneveld Easy Go® Keg meer dan 50% minder doseert dan een traditioneel air-less Keg systeem? Door de air-mix techniek i.c.m. Goldwax kan een zeer lage dosering worden gerealiseerd. Door de lage dosering bespaar je kosten en houd je meer winst over! De Easy Go® Keg Air-Mix: voor een probleemloze, snelle lossing met als resultaat prachtige eindproducten. Ontdek de mogelijkheden met het Easy Go® Kegsysteem DE VOLGENDE UITGAVE STAAT IN HET TEKEN VAN: s c h r i f t v o o r d e t o t a l e b a k k e r s b r a n c h e | J a n u a r i 2 0 0 0 | 1 e j a a r g a n g n o . 1 | P r i j s € 1 0 , 5 0 nbt magazine OVERSTORY DERLANDSE BAKKERIJSECTOR AAKT FORSE GROEI DOOR SPECIAL BAKKERIJ-INRICHTING Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708168) V a k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e b a k k e r s b r a n c h e | J a n u a r i 2 0 0 0 | 1 e j a a r g a n g n o . 1 | P r i j s € 1 0 , 5 0 nbt magazine COVERSTORY NEDERLANDSE BAKKERIJSECTOR MAAKT FORSE GROEI DOOR SPECIAL BAKKERIJ-INRICHTING nbt magazine V a k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e b a k k e r s b r a n c h e NEEM VOOR EEN DUURZAME SAMENWERKING CONTACT OP MET DEMI VAN DER COER +31 (0)24 324 6146 D.COER@GPMEDIA.NL WWW.GPMEDIA.NL KOELEN & VRIEZEN / HYGIENE EN VERSCHIJNT OP OP 9 JUNI

TOEKOMST LACHT METAALINDUSTRIE VAN ’T WOUT MET NIEUWE GENERATIE TEGEMOET Begin 2021 werd duidelijk dat de toekomst van Metaalindustrie Van ’t Wout was gewaarborgd door de overname door Bodijn Machinewerken. Daarmee kwam voor Aat Huijsing en Peter van ’t Wout een einde aan de zoektocht naar continuïteit van het bedrijf dat ze samen meer dan 35 jaar lang hebben geleid. De zo gewenste opvolging van Aat en Peter ligt nu in handen van een nieuwe generatie: Jory Toetenel en Stefan Guldemundt treden in de voetsporen van hun illustere voorgangers en zijn daardoor de nieuwe gezichten van Metaalindustrie Van ’t Wout. Een nieuwe generatie brengt natuurlijk nieuw elan, aangestuurd door het vertrouwen dat Richard van der List en Dennis Doeve - de eigenaren van Bodijn Machinewerken – in hen hebben om als bedrijf een volgende stap te kunnen zetten. Wij spreken met deze zes hoofdrolspelers over de overname, de recente verhuizing van beide bedrijven naar Maasdijk, de verdere integratie van Van ’t Wout in de Bodijn-organisatie én natuurlijk de toekomst. COVERSTORY VAN ‘T WOUT 21 NBT NR 2 2023 Jory Toetenel en Stefan Guldemundt Artikel gaat verder op de volgende bladzijde ►

NBT NR 2 2023 22 COVERSTORY VAN ‘T WOUT Nog geen twee weken: zo lang huizen Bodijn en Van ’t Wout op hun nieuwe locatie aan de Bandijkweg in Maasdijk. Niet iedereen is al helemaal gesetteld, maar in de fabriekshal draaien de mensen van Bodijn en Van ’t Wout al weer productie en op kantoor treffen wij Jory, Stefan, Aat en Peter. De nieuwe en de oude generatie gebroederlijk bij elkaar. Dat is de afgelopen twee jaar ook wel het geval geweest. Stefan is al langer onderdeel van de organisatie (al bijna tien jaar zelfs) en als leidinggevende van de productie kun je hem zien als opvolger van Peter. Jory is pas anderhalf jaar verbonden aan Van ’t Wout en de afgelopen tijd door Aat voorzien van de nodige kennis om zijn taken over te nemen. “Als we Jory eerder bij ons hadden gehad, was de noodzaak voor het vinden van een overnamepartner niet eens zo acuut geweest, maar door de wens van Aat om te stoppen wanneer hij pensioengerechtigd was, moesten we wel doorschakelen”, stelt Peter van ’t Wout. Alles mét en zonder stekker Zodoende kwamen Aat, Peter en de directie van Bodijn Machinewerken bestaande uit Richard van der List en Dennis Doeve met elkaar in gesprek. “Bodijn maakt eigenlijk alles met een stekker, waar Van ’t Wout alles zonder stekker maakt”, zo maakt Richard het grootste verschil tussen beide bedrijven treffend duidelijk. “Maar daardoor was er ook sprake van een win-winsituatie waarbij we elkaar heel erg kunnen aanvullen. Wij werken op projectbasis en leveren maatwerk voor onze klanten. Dat brengt productiepieken en -dalen met zich mee. We waren op zoek naar een partij die veel standaardproducten vanuit een basis levert. Dat is Metaalindustrie Van ’t Wout.” Aanvulling Voor de continuering van alle bedrijfsactiviteiten van Metaalindustrie Van ‘Wout bleek Bodijn Machinewerken de juiste partij. Bodijn beweegt zich in de weeg- en verpakkingsindustrie voor (hoofdzakelijk) voedingsmiddelen. Hiervoor heeft Bodijn de capaciteit, kennis en ervaring in huis voor turnkey oplevering van complete productielijnen. De bedrijfsactiviteiten van Bodijn bestaan uit volledige engineering, productie, kasten- en panelenbouw, alsmede besturingssystemen en software. “Een team van gedreven werknemers en het machinepark van Van ’t Wout, waaronder een lasersnijmachine en een CNC-gestuurde kantbank, is hierop een zeer welkome aanvulling. Andersom is de engineering van Bodijn een goede aanvulling op de productrange van Van ’t Wout”, werd al eerder door Aat geschetst als grote voordeel van de overname. Ontzorgen van de klant Een grote gemene deler van beide bedrijven is het zo goed mogelijk ontzorgen van hun klanten. “Kwaliteit van het product is leidend, maar het klaarstaan voor klanten en ze helpen bij het oplossen van problemen is iets waar Van ’t Wout echt bekend om staat”, zegt Aat. “Daar hebben Peter en ik altijd ook naar gestreefd en dat schept verwachtingen. Als mensen mij belde, wist ik waar ze naar vroegen en kon ik snel schakelen. Ik had alle kennis in mijn hoofd of het stond in ons eigen ontwikkeld software systeem. Voor Jory is het de kunst om dat ook te gaan ontwikkelen. Hij zal niet ineens alle kennis hebben, maar voor de rest is hij in alles mijn perfecte opvolger. Hij is de jongere Aat en Stefan is de jongere Peter. Er verandert dus niks aan de werkwijze, maar er is alleen een nieuw gezicht.” Digitaliseren Jory vult aan: “Ik heb sinds ik hier aan de slag ben gegaan echt al heel veel geleerd. Aat heeft vijftig jaar ervaring en kent alles en iedereen. Dat zijn voor mij grote schoenen om te vullen, maar tegelijkertijd was er ook wel het nodige dat wel gemoderniseerd kon worden. Zo werkte Aat en Peter nog met Windows 98 en een zelf ontwikkeld systeem dat helemaal toegespitst was op hun wensen en werkzaamheden, maar niet meer up-to-date. Dat hebben we stapje voor stapje geïntegreerd in ons nieuwe besturingsprogramma. Het is wel belangrijk om te weten wat een klant van pak ‘m beet vijftien jaar geleden aangeschaft heeft, omdat ze met vragen bij ons komen en ze verwachten – op basis van de service die ze gewend zijn – dat wij het probleem voor ze kunnen oplossen. ‘Want dat deed Aat ook altijd’, krijg ik dan te horen. Maar het is een mooie uitdaging en ik sta er zelf net zo in: als een klant belt, los je het op, zo snel mogelijk.” Vertrouwen “Die intrinsieke waarde hebben Stefan en Jory van zichzelf al, zonder dat het overgebracht is door Aat en Peter”, vult Dennis Doeve aan. “Het moet ook in je zitten en dat is niet iets dat je zo maar creëert bij een ander. We zien dat Stefan en Jory het heel goed oppakken en we hebben veel vertrouwen in ze. Vandaar dat we ze de vrijheid geven om met Van ’t Wout autonoom en onder eigen naam verder te gaan. Ze zijn onderdeel van Bodijn, maar Van ’t Wout blijft Van ‘t Wout. De mensen – door ons Van ’t Woutjes genoemd – zijn echter wel breder inzetbaar en worden dus binnen Bodijn ook in de productie en in de buitendienst ingezet wat hen uitdagingen geeft om zichzelf verder te ontwikkelen. Er was voorheen sprake van verschillende bedrijfs- en werkculturen, maar we leren heel erg van elkaar en zodoende versterken we elkaar. Van ’t Wout heeft meer structuur door hun productassortiment, waar Bodijn flexibeler moet zijn door het onze, om maar een voorbeeld te noemen. Maar de integratie van beide bedrijven verloopt naar onze mening volledig volgens planning.” Activiteiten bundelen Dennis en Richard hebben zelf vijf jaar geleden Bodijn overgenomen. Een lustrum later hebben ze een ander bedrijf in de vorm van Van ’t Wout erbij, een nieuw pand gekocht en een personeelsbestand dat de vijftig nadert. “Het is snel gegaan”, beaamt Richard. “Maar dingen komen ook op je pad. We konden geen nee zeggen tegen het voorstel van Aat en Peter en daarvoor hadden we dit pand al gekocht. In het Westland is niets te koop, dus dat was echt onze enige optie. Nu hebben we beide bedrijven en activiteiten hier onder kunnen brengen. Dat is nogal wat, maar zoals Dennis al zei: we leren van elkaar en door onze activiteiten te bundelen, kunnen we ook meer werk verzetten. Waar we voorheen als Bodijn zijnde veel werk moesten uitbesteden, kunnen we dat nu zelf doen. Daarbij hebben we voorheen ook al wel wat gedaan in de bakkerijwereld met Bodijn, maar de integratie van Van ’t Wout biedt natuurlijk nieuwe mogelijkheden. We hebben alle disciplines onder één dak. ” Stille kracht Stefan is voor Van ’t Wout verantwoordelijk voor de productie. “Ik ben de stille kracht op de achtergrond”, geeft hij zelf aan. “Ik ben begonnen als stagiaire en nooit meer weggegaan. Ik ben begonnen als tekenaar en leid nu de productie

NBT NR 2 2023 23 en meer. Ik ben multi-inzetbaar en kan Jory ook helpen als dat nodig is. Dat is de mentaliteit van hoe ik het gewend ben: je doet wat je kan. Ik bemoei me met de inkoop, verkoop, logistiek en kan de maakbaarheid checken van wat Jory belooft.” Nieuwe generatie De rol van Aat is al geminimaliseerd met de komst van Jory, waar Peter nog wel betrokken is bij het dagelijkse reilen en zeilen. De afgelopen tijd is hij vooral als een soort ‘vliegende keep’ ingezet en door zijn expertise en kennis van waarde in meerdere geledingen van de organisatie. “Aat en ik zijn blij dat ons hele bedrijf en dus ook alle medewerkers onderdak hebben gevonden en dat het bedrijf onder eigen naam zal blijven opereren in de branche. We hebben een naadloze overgang bewerkstelligd en ik zal voorlopig betrokken blijven. Ik ben blij dat de verjonging is ingezet, want dat is goed voor het bedrijf. Nieuwe generaties brengen nieuwe inzichten. Kijk maar naar de digitalisering die Jory heeft gerealiseerd met een prachtige website waarop alles staat wat wij doen en wat we kunnen. Dat moet gewoon tegenwoordig. Jory en Stefan doen mij heel erg denken aan Aat en mijzelf toen we de leiding kregen. Wij gingen destijds met computers werken, waar dat voorheen niet gebeurde. Ontwikkeling moet je omarmen. De toekomst is met Jory en Stefan gewaarborgd, waar ze met Bodijn een bedrijf hebben dat ze de kans geeft verdere stappen te zetten. Dit is precies dat Aat en ik voor ogen hadden toen we zochten naar een overnamepartner. Ik ben heel trots dat het tot zo in de praktijk gelukt is.” Toekomst Jory en Stefan profileren zich meer en meer. “Er is al veel veranderd, maar we gaan nog verder. Naast een nieuwe website, willen we het ook mogelijk maken om met een VR-bril een nieuwe werkbank of iets dergelijks te zien in een ruimte. Maar voor de rest blijft veel bij hetzelfde. Wat goed is, moet je niet veranderen en dan heb ik het met name over onze werkwijze, maar ook over ons productaanbod. We maken de beste, meest degelijke RVS-producten voor bakkers. Dat durf ik zeker zo te stellen. Onze kwaliteit is van het hoogste niveau en we denken in oplossingen met de bakker mee. Dit jaar bestaan we zestig jaar en de toekomst lacht ons tegemoet. Er gaan als het aan ons ligt dus nog vele jaren bijkomen.” Meer informatie: Metaalindustrie Van’t Wout Tel. 0174-292015 | info@vantwout.com www.woutmetaal.com

Wij hebben de oplossing die u zoekt! Unispray is een specialist als het gaat om spuitsystemen voor de voedingsmiddelenindustrie. Ook geschikt voor Bio-lossing. Hoefslag 7 | 4131ME Vianen | Tel: +31 (0)347-322097 ALLE DOSEERMACHINES - EIGEN PRODUCTIE PROFITEER VAN ONZE EXPERTISE & TEST GRATIS UW PRODUCTEN IN ONZE DEMOKEUKEN! Industrielaan 10, 2950 Kapellen, België + 32 3 646 40 48 info@beldos.be www.beldos.com doseer-/injecteermachine BELLIFT - fast, clean & easy - 18, 25, 60 L trechters - temperatuur van -8° tot+120° Met Habasit Premium TPU Food Belts is het behalen van je hygiënische normen een eitje. Profiteer van uitstekende betrouwbaarheid, uitmuntende prestaties in frequent gereinigde ruimtes, en een lange levensduur. Habasit Netherlands BV +31 (0)33 247 20 30 netherlands@habasit.com www.habasit.nl

NBT NR 2 2023 25 INTERPACK Interpack belooft weer een zeer informatief evenement te worden voor onder meer de voedingsmiddelen-, dranken-, zoetwaren- en bakkerijsectoren om de nieuwste verwerkings- en verpakkingsinnovaties te verkennen. Als belangrijke speler in de automatisering van de voedingsmiddelenindustrie kijkt AMF Bakery Systems uit naar de Interpack-beurs van dit jaar. Op de Interpack-stand zal AMF Bakery Systems verschillende van haar oplossingen voor voedselproductie presenteren die gericht zijn op het stimuleren van automatisering en duurzaamheid. Premium pizza productiesystemen De complete pizza systeemoplossingen van AMF Bakery Systems behoren tot de meest betrouwbare en productieve in de pizzamarkt, met een zeer hygiënisch ontwerp. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen deze systeemoplossingen bakkerijen helpen een optimale AMF BAKERY SYSTEMS MAAKT OPWACHTING OP INTERPACK AMF Bakery Systems zal van 4 tot 10 mei deelnemen aan Interpack 2023 in Düsseldorf. Daar zal AMF Bakery Systems verschillende van zijn innovatieve oplossingen presenteren, waaronder pizzaproductiesystemen, elektrische en op waterstof draaiende ovens en verpakkingsapparatuur. Bezoekers kunnen AMF Bakery Systems vinden in hal 1, stand A69. productkwaliteitscontrole te bereiken en perfecte pizza's te produceren. Ze worden wereldwijd door veel pizzaproducenten vertrouwd en kunnen dagelijks worden bekeken in het AMF Bakery Systems Innovation Centre. AMF Bakery Systems zal op Interpack een reeks van deze pizza systeemoplossingen presenteren, waaronder de AMF Tromp pizza-toppinglijnen. Met deze machines kunnen kaas-, eiwit- of groentepizza-toppings worden aangebracht, hetzij in een ‘watervalformatie’ of gericht op een bepaalde plek. AMF Bakery Systems introduceert de nieuwe AMF Tromp Powershot-machine voor het aanbrengen van tomaten- en witte saus. Deze machine heeft een nieuwe applicatiemethode waarvoor geen perslucht nodig is, waardoor bakkerijen de milieu-impact van dit onderdeel van de pizzaproductie kunnen verminderen. Elektrische en op waterstof ovens Al enkele jaren werken een groot aantal bedrijven in de voedingsindustrie aan het terugdringen van hun gebruik van gas en fossiele brandstoffen. Dit wordt gedreven door de wens om hun milieu-impact te verminderen, evenals de steeds hogere prijzen en de beperkte beschikbaarheid van gas. En voor bakkerijen betekende dit de overgang naar ovens die alternatieve energiebronnen gebruiken, zoals elektriciteit of waterstof. AMF Bakery Systems biedt een scala aan oplossingen om deze transitie te ondersteunen en bakkerijen te helpen hun activiteiten toekomstbestendig te maken, met de AMF Den Boer tunnelovens en rijssystemen. Deze systemen maken bakken met hoge productiviteit mogelijk met behulp van elektriciteit, waterstof of middels hybride modellen. Geautomatiseerde verpakkingsoplossingen Tot slot presenteert AMF Bakery Systems op Interpack ook haar complete verpakkingsportfolio voor voedselproducenten. Met hun efficiënte en delicate productbehandeling, samen met ingebouwde flexibiliteit en betrouwbaarheid, helpen deze oplossingen voedselproducenten om producten van de hoogste kwaliteit te leveren. De portefeuille omvat: oplossingen voor het snijden en verpakken van brood en broodjes, complete transportsystemen voor voedselverpakking en -productie, end of line oplossingen voor onder meer het in kratten plaatsen, stapelen en bewaren van brood en andere producten, automatisch geleide voertuigen (AGV's) voor verpakkings- en magazijntransport. U ontdekt het allemaal op Interpack. Voor meer informatie bezoek de website: www.amfbakery.com

ALGEMENE INFO - Hefgewicht standaard 500 kg - Compact uitgevoerd vanwege enkele staander - Referenties door heel Europa - Nederlandse topkwaliteit - Hoge reinigbaarheid - Motorvermogen 1,1 kW - Inclusief CE typeplaat en handboek - 400V 50Hz aansluiting - Cyclus 20 seconden - Gewicht ca. 400 kg - Geschikt voor: > Palletboxen in diverse afmetingen > Formaatbakken VOORDELEN - Hoge efficiëntie door maximale kiephoek van 170° - Optimale reinigbaarheid - Beproefd concept - Hoge duurzaamheid - Eenvoudig in gebruik - Maatwerk mogelijkheden - Plaatsing binnen 1 dag OPTIES - Kiephoogte tot ca 4000 mm - Linkse of rechtse uitvoering - Capaciteit 0 - 650 kg - Motorcapaciteit verhogen tot 2.2 kW (hogere cyclussnelheid) - Diverse snelheden - Beschermhekken rondom de machine - Maatwerk kantelbak - Maatwerk afmetingen - Gewichtsregistratie - Communicatieprotocol naar keuze - Riemaandrijving 0187 70 10 96 info@gpstainless.nl www.gpstainless.nl KANTELAAR OP MAAT? RVS HEFKANTELAAR ENKELE KOLOM HDSB-500

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4