Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

NB T M

A G A Z I N E

N R

6 2 0 1 5 6

V

O O R G E B A K K E N

NBT is mede volop actief in de markt wat betreft de toekomst van de bakkerij.

Eén van deze zaken waar we bij betrokken zijn is dat de “Brancheorganisaties

de handen ineen slaan voor borging sector”. Ik ben erbij betrokken namens

de NBT brancheorganisatie in samenwerking met NBOV, NVB en Nebafa.

Deze partijen zijn maandag 23 mei bijeen gekomen, omdat er momenteel

veel veranderingen gaande zijn in de sector. De bakkerijbranche is volop in

beweging met een consument die steeds grilliger en kritischer wordt onder

meer qua aankoopgedrag. Het imago van brood en banket komt daarbij

steeds meer en vaker ter discussie te staan. Onder meer gevoed door negatie-

ve publiciteit, discutabele aannames over de gezondheidsaspecten van brood

en banket die worden rondgetoeterd in boeken en via de social media, en

de opkomst van alternatieven. Op korte termijn komen de partijen weer bij

elkaar om dan te komen tot een top-5 van onderwerpen die van belang zijn

voor de toekomst van de sector. Aan de hand van die top-5 willen de NBOV,

NVB, NBT en Nebafa bekijken op welke punten er gezamenlijk kan worden

opgetrokken.

Ook zijn De Leden van het Nederlandse Bakkerij Techniek bezig om de ses-

sie, “Door het oog van de bakker” te analyseren waarbij de tools aangereikt

zijn om nog beter in te gaan spelen op innovaties op het gebied van bakke-

rijmachines met daaraan gekoppeld onderwerpen zoals hoe de bakkers haar

leveranciers willen zien, zodat de bakkerij toekomstbestendig wordt.

Wat ook zeker goed is voor de branche, is dat begin juni de campagne voor

de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar 2017 Bakkerij weer van start is gegaan.

De commissie Leerbedrijf van het Jaar Bakkerij: “Erkende leerbedrijven zijn

een voorbeeld voor goede praktijkopleiding en helpen jonge vakmensen op

weg in de bakkerijbranche.” Dit jaar won Banketbakkerij Oonk in Glanerbrug

de titel.

Verder brengt het NBT Magazine in deze editie de u op de hoogte van de

laatste ontwikkelingen op het gebied van koelen en vriezen. Tegenwoordig is

het koel- en vriesproces niet meer weg te denken in de bakkerij en zien we

steeds meer vernieuwende conserverings- en conditioneringstechnieken die

productieprocessen efficiënt en bovenal economisch verantwoord maken. De

bakker/ondernemer en daarbij ook zijn werknemers zijn hiermee gediend.

Denk ook bij aanschaf van koel- en vriesapparatuur wat u zou kunnen bespa-

ren op efficiency en energie.

Tevens wordt er in deze uitgave aandacht besteed aan Hygiëne binnen de

bakkerij. Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt, dient van de overheid

een systeem te hebben waarmee voedselveiligheid wordt gegarandeerd. Deze

regels zijn gebaseerd op Europese wetgeving, die stelt dat alle levensmid-

delenbedrijven volgens HACCP-beginselen moeten werken. Een ondernemer

kan met een eigen systeem voor voedselveiligheid werken, maar men kan

ook gebruik maken van een goedgekeurde hygiënecode die voor een gehele

branche geldig is. Met een Hygiënecode-certificaat kunt u aantonen dat u een

goed werkend voedselveiligheidssysteem heeft ingevoerd.

Afsluitend wens ik u alvast een fijne en vooral zonnige zomer(vakantie), als-

ook veel leesplezier en inspiratie, toe.

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

VOOR U LIGT ALWEER DE DERDE UITGAVE VAN NBT MAGAZINE. DIT BETEKENT DAT HET JAAR ALWEER BIJNA HALVERWEGE IS. DE

ZOMERPERIODE LIGT DUS DIRECT VOOR ONS EN VOOR VELEN IS HET MISSCHIEN NOG EVEN WACHTEN VOORDAT U MAG GAAN

GENIETEN VAN EEN WELVERDIENDE VAKANTIE. MAAR OM BIJ DE ACTUELE ZAKEN VAN HET VAKBLAD TE BLIJVEN, KOMEN IN DEZE EDITIE DE

VEELOMVATTENDE ONDERWERPEN KOELEN & VRIEZEN EN HYGIËNE AAN DE ORDE. DAARNAAST SPELEN ER GELUKKIG NOG MEER ACTUELE

ZAKEN IN MARKT DIE IK GRAAG WIL BELICHTEN.

Peter Eversdijk

Voorgebakken

NB T M

A G A Z I N E

N R

3 2 0 1 6

6