Previous Page  9 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 44 Next Page
Page Background

NB T M

A G A Z I N E

N R

3 2 0 1 6 9

N

I E U W S

TIJDENS DE LEDENVERGADERING VAN

REGIO BEKO MIDDEN VAN COÖPERATIEVE

VERENIGING BEKO HEEFT SCHEIDEND

VOORZITTER KEES VERKERK UIT HANDEN

VAN BESTUURSLID BAS VAN ESCH EEN

GOUDEN BEKO SPELD ONTVANGEN

VOOR ZIJN BIJZONDERE VERDIENSTEN

VOOR DE COÖPERATIE. VERKERK

KREEG EEN STAANDE OVATIE VAN DE

AANWEZIGE LEDEN.

Bas van Esch: “Kees Verkerk gaf op warme, menselijke wijze leiding aan het hoofdbestuur en de coöpe-

ratie. Met zijn bakkershart, ondernemerschap, integriteit en persoonlijke betrokkenheid heeft hij Beko

naar het begin van een nieuwe toekomst geleid. Wij zijn Kees bijzonder dankbaar voor zijn inzet. Zijn

betrokkenheid bij de Beko-bedrijven is bijzonder te noemen. Kees vervulde in het hoofdbestuur de

functie van voorzitter, hij was het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de coöperatie, porte-

feuillehouder van Beko Groothandel, directeur van Beko Verpakkingen en vertegenwoordigde Beko in

diverse branchecommissies. Wij betreuren zijn vertrek. We zijn echter blij, dat we met bakkeronderne-

mer Niek De la Haije een uitstekende opvolger voor Kees hebben gevonden.”

Onder leiding van de nieuwe voorzitter De la Haije wordt de ingezette koers verder vormgegeven. De

la Haije neemt alle taken van Verkerk over, waarbij Verkerk De la Haije voorlopig zal blijven begeleiden

en ondersteunen. Verkerk: “Niek en het bestuur kunnen een beroep op mij doen zolang zij dat nodig

vinden, maar ik ga wel naar de zijlijn. Het is tijd voor vernieuwing en andere inzichten die de Beko-

organisatie verder brengen.” Verkerk noemde Thom Schrijvers (voormalig directeur van Beko Coöperatie)

zijn grote voorbeeld: “Een man met visie die het beste voor had met ‘zijn’ leden en ‘zijn’ medewerkers.

Ik heb veel van hem geleerd en de Beko-organisatie heeft veel aan hem te danken.”

NIEK DE LA HAIJE

De leden van regio Beko Midden hebben tijdens de ledenvergadering op 30 mei Niek De la Haije

benoemd tot voorzitter van regio Beko Midden en bestuurslid van Coöperatieve Vereniging Beko u.a.

Het hoofdbestuur heeft vervolgens besloten hem ook te benoemen tot voorzitter van het hoofdbestuur

van de coöperatie. De la Haije is sinds 1980 lid van Beko. De la Haije heeft, naast zijn lange ervaring

als ondernemer in de bakkerij, ook ruime bestuurlijke ervaring. Zo is hij vanaf 2010 vicevoorzitter van

NBOV, is hij voorzitter van de Stichting 4+5 mei Stichtse Vecht en was hij onder meer secretaris van

Oranjevereniging Breukelen, voorzitter van de Sportraad Stichtse Vecht en raadslid voor de VVD in

Gemeente Breukelen.

GOUDEN SPELD

Het Beko-bestuur kent Gouden Spelden toe aan personen die gedurende een lange periode hebben bij-

gedragen aan verbetering van het landelijke belang van de Beko-organisatie. Spelden worden uitgereikt

bij vertrek van een persoon of bij bijzondere jubilea. De Beko-organisatie heeft met het toetreden van

Kees Verkerk 27 Gouden Speld Dragers.

VOOR

KEES VERKERK

Gouden Beko Speld