Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

C

O L O F O N

E N

D

E

V

I S I E

Vakblad voor de totale bakkersbranche.

Verantwoordelijke uitgever Nederland:

GPmedia BV

Van Schaeck Mathonsingel 8

6512 AP Nijmegen, The Netherlands

Telefoon: (+31) (0)24 3246146

Telefax:

(+31) (0)24 3246144

E-mail:

info@gpmedia.nl

Internet:

www.gpmedia.nl www.nbtmagazine.biz

Verantwoordelijke uitgever België:

De Mey Micheline

Eekhoutdriesstraat 67

9041 OOSTAKKER (B)

Uitgever:

Peter Peeters

Redactie:

Coen de Jager (hoofdredacteur)

c.dejager@gpmedia.nl

Advertentieverkoop:

GPmedia BV

Verkoopleider: Gerdo van de Peppel

g.peppel@gpmedia.nl

Media-adviseurs: Emiel Bruning

e.bruning@gpmedia.nl

Tarieven op internet:

www.gpmedia.nl

Alle orders worden afgesloten en uit-

gevoerd conform de Regelingen voor het

Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie

van de Arrondissementsrechtbanken en bij

de Kamers van Koophandel.

Abonnementen:

www.gpmedia.nl

of via

info@gpmedia.nl

Per jaar in Nederland € 24,-

(excl. 6% BTW)

Losse verkoop

€ 5,70

Het abonnement kan elk gewenst

moment ingaan.

Vormgeving:

Studio Intensive

Telefoon: (+31) (0)24 3246140

info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com

Druk:

Geers Offset (België)

ISSN:

1872-9363

© Copyright 2015

Niets uit deze uitgave mag worden ver-

veelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

middel van druk, fotokopie microfilm of

welke andere wijze dan ook, zonder voor-

afgaande toestemming van de uitgever.

NBT Magazine besteedt de grootst moge-

lijke aandacht aan de juistheid van de

informatie die in het vaktijdschrift wordt

opgenomen. Fouten zijn echter niet vol-

ledig uit te sluiten. De uitgever en de

auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze

verantwoordelijk voor schade, van welke

aard ook, die is ontstaan als gevolg van

handelingen en/of beslissingen die geba-

seerd zijn op de bedoelde informatie.

TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170)

Vakblad voor de totale bakkersbranche

|

September 2015

|

16e jaargang no.4

|

Prijs

10,50

S

PECIAL

:

IBA

2015

COVERSTORY

KAAK GROEP

PAKT UIT TIJDENS IBA 2015

nbt magazine

Wanneer u deze uitgave van NBT Magazine ontvangt, geniet ik van een welverdiende

vakantie. Een huwelijksreis zelfs, want twee weken geleden ben ik getrouwd. Na alle

hectiek van de afgelopen maanden, zowel ‘binnen’ als ‘buiten’ het werkveld ben ik

wel toe aan een paar weken vrij. Lekker het hoofd leegmaken, even opladen en weer

door. Ik ga er gemakshalve vanuit dat u ook heeft genoten van uw vakantie en dat u

er klaar voor bent om volle frisse moed de laatste maanden van het jaar in te gaan.

Er staat weer een belangrijke periode voor de deur. Zo start over ruim een week IBA

2015 en daar kijk ik zelf heel erg naar uit.

IBA vindt natuurlijk maar eens in de drie jaar plaats, maar dan krijg je ook wat.

Verspreid over twaalf hallen worden alle innovaties, trends en inventieve oplossingen

met de bezoekers gedeeld, waar de afgelopen drie jaar hard aan gewerkt is. Meer

dan 1.250 exposanten zijn aanwezig en er worden ruim 70.000 bezoekers verwacht.

Wellicht gaat u ook richting München om met eigen ogen de laatste ontwikkelingen

in de branche te zien, want vernieuwing is er zeker. Ik zou een bezoek aan IBA altijd

aanraden, want je wordt er nooit dommer van.

Mocht u toch niet in de gelegenheid zijn om IBA 2015 te bezoeken, dan heeft u

natuurlijk NBT Magazine altijd nog. In deze uitgave blikken wij alvast vooruit op de

belangrijkste vakbeurs binnen ons vakgebied en laten we u alvast kennis maken met

een aantal noviteiten van vooraanstaande exposanten die tijdens IBA aanwezig zijn.

Vooral de Kaak Groep is prominent aanwezig in deze uitgave. Zowel op de voorzijde,

het hart van het blad áls de achterzijde is Kaak terug te vinden, dus laten we deze

uitgave dan ook maar meteen omdopen tot officieuze Kaak-uitgave en daarnaast als

officiële IBA-uitgave. Maar u vindt natuurlijk nog veel meer in deze uitgave.

Zo hebben wij gesproken met Flip van Straaten over de landelijke campagne ‘Brood.

Wat zit daarin?’ van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Het doel van deze cam-

pagne is om objectief het eerlijke verhaal over brood te vertellen. Ik sprak de vorige

keer al van een geweldig initiatief en uit ons gesprek met Flip blijkt het succes van de

campagne. Meer dan honderdduizend unieke bezoekers per maand op de website en

er zijn in totaal al tweeënhalf miljoen mensen bereikt. Dat komt het imago van onze

branche alleen maar ten goede.

Veel leesplezier met deze prachtige IBA-uitgave van NBT Magazine!

Coen de Jager

Hoofdredacteur NBT Magazine

c.dejager@gpmedia.nl

De Visie

Coen de Jager

‘Ik zou een bezoek aan IBA altijd aanraden’

NB T M

A G A Z I N E

N R

4 2 0 1 5 3