NBT nr5 2022 Online

NBT MAGAZINE NR 5 2022 22 COVERSTORY ROYAL KAAK Eerder dit jaar spraken wij al met Aart-Jan Hartman over de rebranding van Royal Kaak. “We kregen regelmatig signalen vanuit de markt dat men onze bedrijven al als één Kaak zag. Het was voor ons een belangrijke beslissing om alle bedrijven onder één noemer – Kaak dus – onder te brengen en dat hebben we gedaan door een rebranding van ons bedrijf. De naam stond al snel vast en de rebranding is gestoeld op onze basiswaarden aangevuld met nieuwe waarden. Verder is ons statement ‘van silo tot krat’ natuurlijk een belangrijk onderdeel van ons bedrijf doordat we onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen binnen alle aspecten van het productieproces, en de pay off ‘you bake, we care’ blijven we om die reden ook hanteren. Deze veranderingen zijn heel goed ontvangen door de markt en ook bij al onze bedrijven. In alle uitingen die we doen zijn we Kaak.” SAMENVOEGEN Inmiddels is de transitie naar een verdere eenwording van alle entiteiten van Royal Kaak dus in volle gang en Kaak Global Service is daar het lichtend voorbeeld van. Gudo: “Voorheen had elk Kaakbedrijf zijn eigen serviceafdeling en waren de specialisten daar verantwoordelijk voor de ondersteuning richting klanten. Doordat we nu allemaal onder één noemer vallen, wilden we de werk- en denkwijze van de verschillende serviceafdelingen ook gelijktrekken en samenvoegen. Door deze bundeling zijn we nog beter uitgerust dan we voorheen waren met als gevolg een betere ondersteuning en ontzorging van onze klanten, maar ook een positief effect op innovatie binnen alle geledingen, doordat we onze data onderling optimaler delen en zodoende tot nieuwe oplossingen kunnen komen voor onze klanten.” SMART BAKERY Dat wordt onder de noemer Smart Bakery ingezet: “Service-integratie van alle Kaak bedrijven zorgt voor ondersteuning door intelligente analyse-systemen voor de productielijnen die data-analyse mogelijk maken en richting geven aan verhoging van efficiency, continuïteit en verhoging van de kwaliteit van het eindproduct. Smart Bakery is het systeem dat Kaak hiervoor inzet en verder wordt ontwikkeld en geoptimaliseerd. Smart Bakery kenmerkt zich op een aantal deelgebieden. De belangrijkste zijn preventief onderhoud, dataanalyse ten behoeve van productiecontrole en -aansturing, efficiency en het continu zoeken en verbeteren van de logistieke afloop in de lijn tussen silo en kassa van de bakker. Preventief onderhoud laat zich snel uitleggen: door onderdelen van de hele productielijn te monitoren en gegeven bekende draaiuren, kan Royal Kaak continu voorspellen wanneer onderhoudsbeurten gepland moeten worden. Methodes die hiervoor gebruikt worden zijn onder andere het akoestisch meten, het simpel tellen van bijvoorbeeld omwentelingen, weerstandsmetingen, sensorische metingen of veelvuldig toegepast ‘vision’. Binnen Smart Bakery is iBakeCare een tweede zeer goed doorontwikkeld element, dat men al jarenlang van ons kent. Op individueel niveau een bakblik traceren en registreren hoeveel uren het blik of productdrager al in de productielijn onderweg is. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld 'condition based maintenance' en/of recoating op het juiste moment te kunnen toepassen.” SERVICEHUBS “Het netwerk van ons serviceteam breidt zich steeds verder uit, waardoor we grote stappen kunnen maken op het gebied Smart Bakery, contentbeheer en data analyse”, aldus Gudo. “In kwantitatieve en kwalitatieve zin groeit het team van servicespecialisten. Naast een sterke vertegenwoordiging vanuit de productielocaties, groeit het serviceteam van onder andere Brazilië, Frankrijk en de US. In totaal komen er wereldwijd vijf servicehubs met eigen teams. Wij willen zo dicht mogelijk bij de klant zijn om hen zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.” OPLEIDINGEN EN TRAININGEN Gudo vervolgt: “We werken nu efficiënter door kennis en data te delen. Een van de oorzaken daarvan is ook ons opleidings- en trainingsprogramma voor installatie- en servicecollega’s. Door onze verticale integratie en innovatiedrang blijven we onszelf uitdagen en ontwikkelen door de toenemende diversiteit aan producten, productiefasen en nieuwe ontwikkelingen waarbij je kunt denken aan robotintegratie, AGV’s en silotechniek. Met ons Kaak Technology Centre (KTC) hebben we de ideale plek om klanten te tonen wat we kunnen, maar ook om onze eigen specialisten intern op te leiden en te trainen. Daardoor kunnen we onze eigen mensen ook aan ons binden door ze continu uit te dagen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Een van onze Sustainable Development Goals is ook het geluk van onze werknemers op de werkvloer en op deze manier dragen we daar echt aan bij. Onze mensen worden continu uitgedaagd en hun taken zijn ook niet meer zo makkelijk te vangen in een functieomschrijving, want ze zijn allemaal breed inzetbaar. We bieden onze servicespecialisten bijna een baan op maat om de juiste mensen aan ons te binden.” PERSONEELSTEKORT Het vinden van gedegen en goed personeel is voor iedere werkgever en onderneming een probleem. Nu, maar zeker ook in de toekomst zo beaamt Gudo. “We krijgen natuurlijk meer en meer klanten die met het oog op de lange termijn zoeken naar oplossingen om het gebrek aan personeel op te vangen in de vorm van automatisering, maar ook preventief onderhoud, lijn- en productieoptimalisatie. Wij ontwikkelen in samenwerking met klanten meerjarige plannen om te zorgen dat zij altijd operationeel blijven en eventuele stilstand voorkomen. Wij blijven onze serviceconcepten verder optimaliseren in reactietijd en preventief onderhoud. Denk daarbij aan ondersteuning door intelligente analysesystemen voor de productielijnen die data-analyse mogelijk maken en richting geven aan productkwaliteit en lijnbeschikbaarheid. Onze systemen zijn daarbij de ruggengraat waardoor wij kennis vergaren vanuit de bron.” Gudo Ebbers

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4