NBT nr5 2022 Online

NBT MAGAZINE NR 5 2022 3 Vaktijdschrift voor de totale bakkersbranche. Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.nbtmagazine.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Coen de Jager (hoofdredacteur) c.dejager@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (Verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Demi van der Coer (Media-adviseur) d.coer@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. NBT Magazine heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. NBT Magazine besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Colofon en De Visie Een thema om mijn visie over te schrijven was dit keer niet zo heel moeilijk om te bedenken. Ik heb de laatste weken veel ondernemers gesproken in verband met hun stijgende energie-, grondstoffen- en personeelskosten. Schrijnende gevallen van bakkers bij wie het water al ver boven de lippen staat bereiken nu ook het grote publiek onder meer middels reportages op televisie. De crisis waarin de bakker verkeert is inmiddels wel duidelijk, ook in Den Haag. Maar of ze daar ontvankelijk zijn voor uw problemen, is maar de vraag. De verhalen van bakkers die hun energierekening zien stijgen naar zes, zeven, acht, tien, twaalf keer hetgeen ze voorheen betaalden, zijn eerder regel dan uitzondering helaas. Het zijn ook de verhalen waar je het meeste over hoort en leest natuurlijk. Maar dat er in ieder geval oog is voor de situatie van deze bakkers, mag duidelijk zijn. NBOV, NVB, Beko, MKB Nederland en ga zo maar door zijn volop aan het lobbyen voor de zaak van de geplaagde bakkers en als we hen mogen geloven, hebben ze binnen het kabinet ook echt wel in de gaten hoe nijpend de situatie op dit moment is voor bakkers. Als u dit leest is er hopelijk al iets van een energiecompensatie voor u als grootverbruiker, maar NBOV voorzitter Arend Kisteman was huiverig toen ik hem sprak over wat dat kon zijn. Zijn twijfel ligt heel erg bij de toereikendheid van een dergelijke tegemoetkoming. Wat heb je aan een compensatie van 25% op je energieverbruik, als je tien keer zoveel betaalt dan een paar maanden geleden? Een oplossing op maat zal er wel niet komen en als die er wel komt, dan is het voor veel bakkers gewoon te laat. Dit gaat zorgen voor een kaalslag onder bakkers. Kisteman had het in een gesprek bij Sven Op 1 met Sven Kockelmann erover ‘dat 40 tot 60 procent van alle ambachtelijke bakkers op 1 januari de energierekening niet meer kan betalen’. In gesprek met ons zegt hij dat er voor een bakker op dit moment niet op te bakken valt tegen de stijgende kosten. En deze kosten doorbereken naar je consument, is ook gewoon niet mogelijk met dergelijke energieprijzen, om nog maar te zwijgen over de extra personeelskosten die gaan gelden voor mensen met een minimumloon. Zij moeten vanaf 1 januari 2023 10 procent erbij krijgen. Nog meer kosten dus… Ik zou graag vanuit hier met een kant-en-klare oplossing komen, maar die is er niet. Wel heb ik met een aantal bakkers gesproken die zoeken naar alternatieven en daarbij is de biovergister veelvuldig teruggekomen. Robert Kooloos van CIRC vertelt ons meer over deze oplossing op pagina 36 & 37. Deze editie bevat verder verhalen van bakkers die substantiële besparingen van hun energieverbruik hebben bewerkstelligd met nieuwe ovens. Lees deze editie – waarin wij onze vernieuwde opmaak die wat gefinetuned is voor het eerst tonen – goed door, want wellicht staat er iets in dat u een eureka-moment geeft. Ik wil u vanaf deze plek heel veel wijsheid en succes toewensen de komende tijd. U bent ondernemer en dit is hét moment om je ondernemerschap te tonen, als je de kans nog krijgt. De Visie nbt magazine Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170) Va k t i j d s c h r i f t v o o r d e t o t a l e b a k k e r s b r a n c h e | O k t o b e r 2 0 2 2 | 2 3 e j a a r g a n g n o . 5 | P r i j s € 1 0 , 5 0 COVERSTORY ROYAL KAAK OPTIMALISEERT GLOBAL SERVICE OM KLANTEN VERDER TE ONTZORGEN Special OVENS Hoofdredacteur vaktijdschrift NBT Magazine c.dejager@gpmedia.nl DE VERHALEN VAN BAKKERS DIE HUN ENERGIEREKENING ZIEN STIJGEN NAAR ZES, ZEVEN, ACHT, TIEN, TWAALF KEER HETGEEN ZE VOORHEEN BETAALDEN, ZIJN EERDER REGEL DAN UITZONDERING HELAAS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4