Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

V

o o r g e b a k k e n

Laten we alvast met volgend jaar beginnen. Op 5 en 6 maart staat de toonaan-

gevende vakbeurs voor de Nederlandse bakkerijsector weer voor de deur. Op

deze dagen gaat de 6e editie van Bakkersvak van start! Na een succesvolle jubi-

leumeditie in 2016, beloven het in maart weer twee prachtige dagen te worden.

Ook in 2017 is er weer genoeg te zien, te beleven en te proeven op Bakkersvak.

Ondernemers uit de sectoren brood, banket en patisserie staan voor u klaar met

de meest smaakvolle lekkernijen. Daarnaast is er op Bakkersvak genoeg inspi-

ratie en innovatie op te doen in het ondernemerschap, assortiment, machines

en andere benodigdheden. Ik raad dan ook iedereen aan om één of meerdere

beurzen te bezoeken om daarbij uw horizon te verbreden, te zien wat er alle-

maal te koop is en innovatieve ontwikkelingen te ontdekken die bij u passen.

Het begin van het jaar is bij uitstek de periode om rustig na te gaan of een

deel van het machinepark aan vervanging, revisie of uitbreiding toe is.

Bakkerijmachines worden steeds beter geautomatiseerd en spelen in het proces

van de bakkerij een steeds belangrijkere rol, zeker in de (banket)bakkerij waar

de handjes nog altijd de duurste kostenpost zijn. De grootte van de bakkerij

is qua automatisering ook minder van belang, maar voor de manier waarop

uiteraard wel. Zoals al eerder vernoemd staat deze editie van NBT Magazine

deels in het teken van bakkerijmachines. Deze uitgave vormt dan ook een

mooie leidraad voor wanneer u in de komende maanden de tijd heeft om de

bedrijfsvoering eens rustig te bekijken.

Kijkend naar het nieuwe jaar en om kosten te besparen is het wellicht ook

zinvol om uw verzekeringsportefeuille tegen het licht te houden. Op econo-

misch vlak is het voor elke ondernemer zaak om kosten te analyseren. Waar

kan worden bespaard en waar kunt u saneren? Dit kunt u doortrekken naar

uw verzekeringsportefeuille, wat weer een mooi bruggetje is naar de verze-

keringsspecial in deze uitgave van NBT Magazine. Kijk aandachtig en kritisch

met uw adviseur naar uw eigen verzekeringsportefeuille, want er is vaak sprake

van onderverzekering op bijvoorbeeld het machinepark, maar er is ook vaak

sprake van een overlapping van verzekeringen. Kostenbesparing is hier dan al

snel te realiseren.

Tot slot wil ik namens NBT Magazine iedereen bedanken die het afgelopen jaar

geadverteerd heeft. Zonder uw steun had NBT Magazine dit jaar niet tot stand

kunnen komen. Wij rekenen er dan ook op dat u volgend jaar ons vakblad weer

weet te vinden. Ook wil ik via deze weg alle lezers bedanken en vooral een

voorspoedig verloop van de rest van dit jaar wensen. Mag 2017 ons allen in

gezondheid bereiken en laten we hopen op een succesvol jaar!

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

DIT IS ALWEER DE LAATSTE UITGAVE VAN HET JAAR 2016 VAN NBT MAGAZINE EN DAN KRIJG JE HET BESEF DAT EEN JAAR TOCH WEL HEEL

ERG SNEL VOORBIJ GAAT. IEDEREEN ZAL OP ZIJN EIGEN MANIER HET JAAR EVEN DE REVUE LATEN PASSEREN. DE LAATSTE MAAND VAN HET

JAAR IS OOK EEN MAAND WAAR EXTRA OMZET GEGENEREERD KAN WORDEN DUS LATEN WE HOPEN DAT DE FEESTDAGEN TOCH ‘DE

OMZET’ GAAN BRENGEN WAAR WE HET UITEINDELIJK ALLEMAAL VOOR DOEN. DEZE EDITIE STAAT IN HET TEKEN VAN BAKKERIJMACHINES EN

VERZEKERINGEN DUS MISSCHIEN EEN MOOIE GELEGENHEID VOOR DE INVESTERINGEN DIE U HET KOMENDE JAAR GAAT DOEN OF OM UW

VERZEKERINGSPORTFOLIO ONDER DE LOEP TE LEGGEN.

Peter Eversdijk

Voorgebakken

NB T M

a g a z i n e

n r

6 2 0 1 6

6