NBT nr 6-2022 Online

NBT MAGAZINE NR 6 2022 28 DUURZAAMHEID DOEL 9: INNOVATIE “Wat is de belangrijkste conclusie bij het nastreven van een zo groot mogelijke bijdrage? Innovatie gericht op duurzaamheid is een voorwaarde voor een bijdrage met echte impact. Met innovaties kunnen we onze afnemers in staat stellen duurzamer te produceren, om op hun beurt consumenten duurzamer te laten consumeren. Het is natuurlijk van belang dat iedereen begint bij huis, en dat op orde brengt door de standaard maatregelen te nemen die we zo langzamerhand wel kennen. En vervolgens zullen we door regelgeving gedwongen moeten voldoen aan de aan circulariteit gerelateerde maatregelen. Maar door zelf het initiatief te nemen en een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzaamheid van een zo groot mogelijke doelgroep is de impact vele malen groter dan de genoemde ‘moetjes’. Innovation is our obligation: een gezamenlijke opdracht.” VERHOEVEN BAKERY EQUIPMENT FAMILY: 'INNOVATION IS OUR OBLIGATION: EEN GEZAMENLIJKE OPDRACHT' ALS WE SPREKEN OVER DUURZAAMHEID ZAL BIJ HET GROS VAN DE MENSEN METEEN DE ASSOCIATIE MET ‘KLIMAAT’ WORDEN GEMAAKT. ENERGIEBESPARING WORDT DAARBIJ IN ÉÉN ADEM GENOEMD. DUURZAAMHEID IS ECHTER EEN VEEL BREDER BEGRIP EN BEHELST OOK THEMA’S DIE DOOR DE RECENTE ONTWIKKELINGEN OP DE ACHTERGROND DREIGEN TE WORDEN GEDRONGEN. DE ONDERTEKENING VAN DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DOOR ALLE 178 LEDEN VAN DE VERENIGDE NATIES IN 2015 MAAKTE DUIDELIJK OM WELKE DOELEN HET GAAT ALS WE WILLEN WERKEN AAN EEN TOEKOMST WAARBIJ EEN GEZONDE AARDE CENTRAAL STAAT. IN TOTAAL ZIJN ER 17 DOELEN GEFORMULEERD MET HET JAARTAL 2030 ALS BELANGRIJKE GRAADMETER VOOR HET BEHALEN VAN DEZE DOELSTELLINGEN. VERHOEVEN FAMILY OF COMPANIES, DE OVERKOEPELENDE ORGANISATIE WAAR OOK DE VERHOEVEN BAKERY EQUIPMENT FAMILY TOE BEHOORT (BVT, NEWCAP, VACUÜM COOLING & BAKING EN BAKEPACK), ZIET VOOR ZICHZELF BIJ 7 VAN DEZE DOELSTELLINGEN EEN BELANGRIJKE ROL WEGGELEGD. EEN AANTAL WORDEN HIERONDER UITGELICHT DOOR RENE VAN ASS - BUSINESS DEVELOPMENT COACH BIJ VERHOEVEN BAKERY EQUIPMENT FAMILY. Pand Verhoeven met zonnepanelen, een van de standaard maatregelen Contaminatiefase

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4