NBT nr 6-2022 Online

NBT MAGAZINE NR 6 2022 29 DOEL 12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE “Alle spelers in ons segment hebben een gezamenlijke opdracht die eigenlijk niets meer of minder is dan een morele verplichting; we moeten werken aan het terugdringen van verspilling. Er worden al jaren cijfers over de verspilling van voedsel gepubliceerd en ‘brood’ speelt hierin helaas nog steeds de bedenkelijke hoofdrol. De meest recente gegevens van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling tonen aan dat ‘Brood en Bakwaren’ nog altijd bijna een kwart van alle ‘vaste voedsel’ verspilling vertegenwoordigt, om precies te zijn 24,2%. In totaal hebben we volgens de doelstelling met betrekking tot het terugdringen daarvan nog een lange weg te gaan. Jaarlijks moeten we in Nederland 1 miljard kilo voedsel minder verspillen. Dat staat gelijk aan al het voedsel in een jaar voor 2,7 miljoen Nederlanders.” PREVENTIE “Is er dan nog niets bereikt in de afgelopen jaren? Jazeker, want vergeleken met de situatie in 2010 wordt er al een stuk minder eten verspild. Toen gooiden we gemiddeld nog 48 kilo vast voedsel weg per persoon en dat was in 2019 teruggebracht naar 34,2 kilo. Met de inzet van innovatieve technieken kan deze verspilling nog een stuk verder worden gereduceerd. Daar zijn verschillende oplossingen bij denkbaar variërend van preventie tot reductie en recycling. Preventieve maatregelen hebben natuurlijk de voorkeur, omdat daarmee wordt voorkomen dat er maatregelen moeten worden genomen verder in de voedselketen. Een betere afstemming van aanbod op de vraag kan daaraan bijdragen. De verwerking en inzet van data over het gebruik en de te verwachten vraag in de daarop afgestemde productie kan daarbij behulpzaam zijn. Het voorkomen van verspilling is mede mogelijk door de inzet van technologie bij verlenging van de houdbaarheid, liefst zonder toevoegingen in het product. Vacuum Cooling & Baking is door Verhoeven tot in detail uitontwikkeld en met deze bijzondere technologie zijn diverse duurzaamheidsdoelstellingen gebaat. Te beginnen met preventie dus, door de verlenging van de houdbaarheid van het geproduceerde product. Doordat de tijd voor afkoeling van gebakken producten drastisch is beperkt wordt de contaminatiefase in feite overgeslagen. De kritische fase waarbij het terug te koelen product een temperatuur heeft van tussen de 75 en de 35 graden Celsius en waarbij elke 6 minuten een ontwikkeling van contaminatie plaatsvindt, wordt nu teruggedrongen naar minder dan 3 minuten. De ideale omstandigheid om contaminatie in het product te voorkomen.” BESPARING INGREDIËNTEN, TIJD EN ENERGIE “Vacuum Cooling & Baking kent nog een aantal voordelen die een bijdrage kunnen leveren aan de genoemde doelen. Zovalt er op tal vanonderdelen indeproductie eenbesparing te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebruik van ingrediënten. Door de precieze sturing van het ‘garingsproces’ kan de vochthuishouding optimaal worden geregisseerd. Een mooie gelijkmatige verdeling met een toename van het productvolume leidt daarmee automatisch tot besparing op ingrediënten. Je krijgt simpel gezegd ‘meer product met minder gebruik van ingrediënten’. Door de versnelde koeling, die tot 90% van de koeltijd kan besparen, is de productietijd op zich al een enorme winst, want die kan worden vertaald in een toegenomen capaciteit. Behalve DOELSTELLINGEN VEREISEN ACTIVITEITEN MET IMPACT Verhoeven Family of Companies onderschrijft het belang van de 17 SDG’s die door de Verenigde Naties zijn gesteld. Meer specifiek worden er door de organisatie activiteiten ontplooid die ondersteunend zijn naar de volgende doelen: Doel 4: Kwaliteitsonderwijs. (Verhoeven is mede-initiatiefne mer van ‘JOBSCOOL’) Doel 8: Eerlijk werk en economische groei. Doel 9: Industriële innovatie en infrastructuur Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie Doel 13: Klimaatactie Doel 15: Leven op het land (Verhoeven is grondlegger van het initiatief ‘Het Bos van Oss’) Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken de besparing door de razendsnelle koeling, heeft de inzet van Vacuum Cooling & Baking tevens een belangrijke invloed op de reductie van de baktijd. Deze kan namelijk worden teruggebracht tot wel 40% (afhankelijk van de productsoort). Dit heeft een aanzienlijk effect op de totale bak/ oventijd en daarmee dus op de energie die daarvoor wordt verbruikt.” DOEL 17: SAMENWERKEN OM DE DOELEN TE BEREIKEN “Doelen bereiken kan je niet alleen. Bij het nastreven van echte impact is de samenwerking een voorwaarde, zoals ook verwoord in doelstelling 17. Of het nu gaat om de collega’s op de werkvloer, de toeleveranciers, collega’s uit de keten of uit de branche of om de afnemers die uiteindelijk leveren aan de consument. Alleen dan wanneer iedereen zijn rol pakt is het resultaat optimaal. Gemeenschappelijk voor de gemeenschap.” Specifieke SDG’s Verhoeven Family of Companies Impact van de maatregelen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4