NBT Magazine nr 6-2023 Online

nbt magazine Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170) Vaktijdschrift voor de totale bakkersbranche | December 2023 | 24e jaargang no.6 | Pr i j s € 10, 50 SPECIAL DUURZAAMHEID & BAKKERIJINRICHTING Coverstory CIRC helpt je energieonafhankelijk te worden door energie te halen uit restromen

Maintenance | service | spareparts | engineering Chain Rod Belt Capway service & spare parts Vacuum depanning Needle depanning Tray cleaning Proofing systems Tunnel oven Loading/ Unloading Cooling & tray conveyors Automation The Netherlands I Pascalbaan 3 I 3439MP I Nieuwegein I +31343523880 I sales@divardy.nl I www.divardy.nl

NBT MAGAZINE NR 6 2023 3 COLOFON EN DE VISIE Vaktijdschrift voor de totale bakkersbranche. Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.nbtmagazine.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Coen de Jager (hoofdredacteur) c.dejager@gpmedia.nl Koen Fens (redacteur) k.fens@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (Verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Demi van der Coer (Media-adviseur) d.coer@gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. NBT Magazine heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2023 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Ik kan er gewoon niet omheen als ik dit schrijf: de crompouce. Dankzij TikTok is de kruising tussen een croissant en een tompouce gevuld met room of slagroom en afgetopt met roze fondant of chocolade een regelrechte hit onder jongeren. Ze komen – of kwamen inmiddels want zo snel gaat het met een TikTok-hype – er massaal voor naar de bakker, een plek die ze voorheen wel kenden, maar waar hun ouders vooral het brood kochten. Toch bijzonder hoe een medium als TikTok een nieuwe doelgroep naar de bakkerswinkels kan trekken… Honderden per week: zoveel crompouces verkopen/verkochten sommige bakkers, als het er al niet meer zijn. Een rage die zorgt voor een stormloop bij de bakkers. Iedere zichzelf respecterende bakker ‘verlaagde’ zich om de crompouce te maken. Ik zeg verlagen, want het is niet het soort product waar heel veel bakkers voldoening uit halen om te maken, maar commercieel gezien wel heel interessant, want de jeugd komt er op af. Inmiddels zijn de variaties op de crompouche al veelvuldig aanwezig, met als ‘hoogtepunt’ wat mij betreft wel de variant met een frikandel. Misschien is het een idee om het frikandelbroodje – ook al jaren populair onder jongeren – ook te transformeren naar een crom-variant? De meest geniale reactie op de hype was toch wel van de HEMA die zich afvroeg waarom je iets ‘crom’ moest maken wat al recht is: namelijk de tompouce. De Visie nbt magazine Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708170) Vaktijdschrift voor de totale bakkersbranche | December 2023 | 24e jaargang no.6 | Pr i j s € 10, 50 SPECIAL DUURZAAMHEID & BAKKERIJINRICHTING Coverstory CIRC helpt je energieonafhankelijk te worden door energie te halen uit restromen Hoofdredacteur vaktijdschrift NBT Magazine c.dejager@gpmedia.nl Een hype als de crompouce is ook wel een prettige afleiding van zwaardere thema’s die in de branche spelen. Duurzaamheid, energiebesparing, voedselverspilling tegengaan, inspelen op gebrek aan personeel: het waren en zijn onderwerpen die tijdens IBA en in deze uitgave van NBT Magazine duidelijk naar voren komen. Vanuit producenten komt er steeds meer de nadruk te liggen op oplossingen om bakkers te ontzorgen op al deze gebieden. Denk aan hybride systemen om zowel op gas en elektriciteit een oven aan te drijven, automatisering in het productieproces om in te spelen op personeelstekorten, maar ook op oplossingen om zelfvoorzienender te worden in je energieconsumptie en -behoefte. Ik wil u wijzen op het artikel dat wij in samenwerking met CIRC Energy gemaakt hebben. Zij hebben een biovergister ontwikkeld die het mogelijk maakt om met restromen zoals oud brood en banket, gas en elektriciteit op te wekken. Win-win! Royal Kaak is er daarnaast ook alles aan gelegen om u te ontzorgen en in de nabije toekomst ‘Food without footprint’ te produceren. Hoe? Dat leest u op pagina 9, 10 en 11. Verder blikken we uitgebreid terug op ons bezoek aan IBA, waar we verrast werden met vooruitstrevende innovaties en veel lekkernijen: en dan doel ik niet op de crompouce. NBT Magazine besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. EEN HYPE ALS DE CROMPOUCE IS OOK WEL EEN PRETTIGE AFLEIDING VAN ZWAARDERE THEMA’S DIE IN DE BRANCHE SPELEN

NBT MAGAZINE NR 6 2023 4 INHOUD P. 16 NABESCHOUWING IBA Het zit er weer op maar wat hebben wij genoten van IBA 2023. Eindelijk kon het weer na vijf jaar en dat was duidelijk te merken. Niet eens zozeer aan het aantal exposanten of bezoekers – want beide waren lager dan in 2018 – maar wel aan de sfeer, de innovaties die getoond werden en aan de positieve gesprekken. Kwaliteit boven kwantiteit, dat was IBA voor ons. P. 13 DIVARDY Divardy was ‘gewoon’ weer aanwezig als exposant tijdens IBA en als wij David Rijke spreken horen we dat zij over belangstelling niet te klagen hebben. “Waar we ons voornamelijk op specialiseren, is het beladen en ontladen rondom de tunneloven. Daar is veel vraag naar en dat merken we hier ook op IBA.” P. 9 ROYAL KAAK Hoe ziet de groene bakkerij van de toekomst eruit? Als het aan Royal Kaak ligt, produceert deze bakkerij in ieder geval ‘Food without Footprint’. Duurzaamheid, energiebesparing, voedselverspilling minimaliseren en zuinig omgaan met water zijn thema’s die binnen Royal Kaak de focus hebben en dat alles wordt onder de noemer Food without Footprint verder uitgedragen. P. 6 BURNEX Bakkers zitten tegenwoordig steeds minder te wachten op nachtdiensten draaien. Bakkerij-eigenaar Arjan van der Eijk maakte dat begin dit jaar met eigen ogen mee. Voor hem was dat het teken om in actie te komen. In samenwerking met Burnex zette hij begin november de eerste stappen om de werktijden aan te passen. 6 13 16 9

NBT MAGAZINE NR 6 2023 5 P. 40 RETRO In het Noord-Brabantse Grave opende De Bakkers Lamers 12 oktober haar derde winkel naast de al bestaande vestigingen in Oss en Heesch. In een mum van tijd veroverde de winkel de harten van de klanten. NBT Magazine sprak met Lizzy Lamers, die samen met Bart, Harm en Ilse aan het roer staat van het familiebedrijf dat door hun (schoon)ouders werd opgericht in 1974. P. 36 INDUSTRIAL AUCTIONS Jeroen van Kollenburg zal op korte termijn in de voetsporen treden van zijn vader Ad, oprichter van Industrial Auctions. Het veilingbureau uit Eindhoven heeft door de jaren heen een uitstekende naam opgebouwd op het gebied van (online) veilingen in de voedings- en drankenindustrie. Van Kollenburg geeft aan in eerste instantie vooral door willen te gaan op de ingezette weg. P. 28 AMF TROMP Royal Smilde staat bekend om zijn rijke diversiteit aan zoete en hartige snacks. Of ze nu onder hun eigen merklabels worden verkocht, via samenwerkingen of als private labels, de producten van de Nederlandse producent zijn wereldwijd in trek. Een zeer flexibele productielijn, gebouwd door AMF Bakery Systems (Tromp), heeft hen geholpen de algehele capaciteit en daarmee de productievolumes verder te verhogen. P. 21 COVERSTORY CIRC De energieprijzen zijn ten opzichte van vorig jaar wel weer wat gestabiliseerd gelukkig, maar een situatie waarin je als ondernemer zo afhankelijk bent van fluctuerende prijzen, wil je als bakker ook niet meer. CIRC Energy ontwikkelde met haar speciale BioTransformer een slimme, geautomatiseerde vergister die gfe-reststromen omzet in biogas, die omgezet kan worden naar elektriciteit om bijvoorbeeld koel- en vriessystemen aan te drijven. 21 28 40 36

NBT MAGAZINE NR 6 2023 6 INTERVIEW ‘WE WINNEN 1,5 UUR AAN PRODUCTIETIJD EN DAT WORDT ALLEEN MAAR MEER’ “De twee HEIN Ecostone Plus-ovens verbruiken 25% minder gas in vergelijking met de oude ovens die al dertig jaar dienst hadden gedaan”, vertelt Arjan, die met zijn bakkerij en winkel in Haastrecht is gevestigd. “Het doel van deze upgrade was daarnaast om een langdurig probleem in de bakkersbranche aan te pakken, namelijk het nachtelijk werken. Om dit probleem aan te pakken, hebben we ook een Weber-vacuümkoeler aangeschaft. De strategie achter deze combinatie is dat de baktijd met 30 procent wordt verkort door de HEIN-ovens, terwijl de gewenste kleur en korst van het brood behouden blijven door het gebruik van hogere temperaturen. Vervolgens gaat de hele wagen met versgebakken broden in de vacuümkoeler, waar ze in slechts negen minuten worden gekoeld en verder kunnen bakken. Het resultaat is een aanzienlijke tijdsbesparing en een malser brood met een knapperige korst.” Waar dat vroeger de standaard was, zitten bakkers tegenwoordig steeds minder te wachten op nachtdiensten draaien. Bakkerij-eigenaar Arjan van der Eijk maakte dat begin dit jaar met eigen ogen mee. Voor hem was dat het teken om in actie te komen. In samenwerking met Burnex, die ovens van HEIN en vacuümkoelers van Weber Cooling levert, zette hij begin november de eerste stappen om door middel van nieuwe machines uiteindelijk de werktijden aan te passen. De nieuwe manier van werken levert hem daarnaast allerlei andere voordelen op. De voordelen van deze investering zijn duidelijk merkbaar voor Arjan. “Niet alleen kunnen we efficiënter werken, met wel 1,5 uur besparing op een hele productienacht, maar het brood is ook van hogere kwaliteit én we gebruiken de helft minder broodverbeteraars. De snellere productie zorgt ervoor dat de ovens eerder vrij zijn en dus kunnen worden ingezet voor de volgende batch broden. De vacuümkoeler maakt het mogelijk om verschillende programma’s in te stellen op basis van het producttype, waardoor de bakkerij veelzijdiger kan opereren. Bovendien levert het broden op die zachter van binnen zijn, maar tegelijkertijd een heerlijk krokante korst hebben. Dit betekent niet alleen efficiëntie en tijdsbesparing, maar ook een verbetering in de kwaliteit en houdbaarheid van het brood, wat een positieve invloed heeft op de tevredenheid van klanten.” Personeel behouden Het probleem van het behouden van personeel in de bakkersbranche wordt steeds nijpender, zo blijkt uit het verhaal van Arjan. Begin dit jaar klopten in twee weken tijd twee van zijn bakkers bij hem aan

NBT MAGAZINE NR 6 2023 7 vanwege de belasting van nachturen. “Het feit dat een van hen ervoor koos zijn baan op te zeggen, geeft aan hoe problematisch dit issue is. Het nachtwerk kan bakkers zwaar belasten en hun werk-privébalans verstoren. Dit was voor mij de aanleiding om het productieproces te heroverwegen en te optimaliseren. De aanpassingen, waaronder de aanschaf van nieuwe ovens en de koeler, stellen mij in staat om op termijn flexibeler om te gaan met werktijden, wat kan bijdragen aan het behoud van personeel.” Terwijl Arjan met zijn aanpak van het productieproces vooruitstrevend is, is hij in Nederland binnen de bakkersbranche een van de weinigen die het zo doet. “Niet iedereen kan zomaar de benodigde investeringen doen en doordat het een traditionele branche is, staan bakkers niet altijd open voor vernieuwingen. Mijn vader, die onze bakkerij oprichtte, loopt af en toe nog rond in de zaak en stond er wel even van te kijken toen ik vertelde wat we van plan waren. Slechts enkele andere bakkers hebben vergelijkbare stappen genomen.” Samenwerking met Burnex De samenwerking tussen Arjan en Burnex, die zowel de ovens van HEIN als de vacuümkoeler van Weber levert, is al jaren uitstekend. “Sinds ik zeven jaar geleden de eerste HEIN-oven kocht, heb ik altijd een goede relatie onderhouden met Burnex. De recente samenwerking, waarbij de ovens en de koeler werden geïnstalleerd via het dak met behulp van een kraan, was een flinke uitdaging. Het succesvolle verloop van dit complexe proces is grotendeels te danken aan de samenwerking met Burnex. Ze hebben zich bewezen als een betrouwbare partner die garant staat voor een kwalitatieve dienstverlening. De korte communicatielijnen en hun degelijke aanpak hebben geleid tot duidelijke afspraken die altijd worden nagekomen en de geleverde producten zijn van hoge kwaliteit. De bereidheid van Burnex om met de bakkerij mee te denken tijdens het hele project onderstreept de waarde van onze samenwerking.” Arjan van der Eijk, die ook nog winkels heeft in Bergambacht en Gouda, heeft al een grote stap gezet met de implementatie van de nieuwe ovens en de koeler. Nu is het cruciaal om het proces verder te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk in te richten. “Hoewel er al 1,5 uur aan tijdsbesparing is gerealiseerd, geloof ik dat er nog ruimte is voor verdere verbetering. Het proces staat nog in de kinderschoenen en we zijn bezig om de beste manier van bakken te ontdekken. De volgende stappen zijn het stroomlijnen van het proces en het heroverwegen van de werktijden. Ik voel nu al dat dat gaat lukken. Ik ben me bewust van het belang om de veranderingen geleidelijk door te voeren, zodat de consument er weinig van merkt. Op termijn hoop ik mijn bakkers bijvoorbeeld om de zaterdag vrij te kunnen geven, waardoor het aantrekkelijker wordt om bij ons te blijven werken.” Meer informatie: Burnex Group B.V. Tel. +31 (0)30 6868222 www.burnex.eu Arjan van der Eijk, de Echte Bakker Tel. +31 (0)182 501208 info@arjanvandereijk.nl www.eijk.echtebakker.nl

de specialist in grondstoffenauto- matisering voor de warme bakker www.technischburo.com | info@rittco.nl | M +31 (0) 6 53 32 45 60 Bewezen Kwaliteit en Duurzaamheid zodat u op uw best kunt bakken Het loont om te investeren in bakvormen, met bewezen kwaliteit en duurzaamheid in bakkerijen over de hele wereld. Onze coatings hebben een lange levensduur en goede bak- en lossingseigenschappen. De mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van onze hercoating-services, verlengen de levensduur van uw bakvormen en zorgen ervoor dat u het maximale uit uw investering haalt. Neem contact met ons op om de voordelen van onze producten en levenscyclusprogramma’s te ontdekken. Op maat gemaakt of uit voorraad leverbare bakvormen voor de meest gangbare producten: Toastbrood, bus- en vloerbrood, bladerdeegproducten, baguettes, hamburger- en hotdogbroodjes, muffins en pizza PRODUCTIE- EN SERVICELOCATIES: DUITSLAND | ROEMENIË | SPANJE | ZWEDEN | TURKIJE | VK Nuran Gelici DIRECTOR OF SALES Tel: +31 6241 08202 ngelici@americanpan.com WE ARE HERE ALMELO, NL

NBT MAGAZINE NR 6 2023 9 DUURZAAMHEID FOOD WITHOUT FOOTPRINT: ROYAL KAAK FOCUST OP CO2-NEUTRALE PRODUCTIE Lees verder op de volgende pagina ►

NBT MAGAZINE NR 6 2023 10 DUURZAAMHEID Klimaatverandering - en de wereldwijde effecten daarvan - is de belangrijkste aanleiding voor Royal Kaak om zo breed in te zetten op verduurzaming. “Klimaatverandering is een thema en het verminderen van CO2-uitstoot een must. Gelukkig komt er bij de productie van brood relatief weinig CO2 vrij en ook in de keten is de uitstoot niet zo hoog als in andere branches, maar dat we verantwoordelijkheid te nemen hebben hierin, is voor ons heel duidelijk. Onze klanten vragen er ook naar. Vandaar dat we nu naar buiten treden met een duidelijk verhaal, namelijk Food without Footprint. In de komende jaren zullen we onze oplossingen verder ontwikkelen met als doel om in 2030 een geïntegreerde lijn aan te bieden die de productie van CO2-neutraal brood mogelijk maakt. Het volgende doel is in 2050 een CO2-neutrale productie in onze gehele supply chain.” Visie niet nieuw Eigenlijk is Royal Kaak al bijna tien jaar aan het toewerken naar een productieproces waarbij geen ecologische voetafdruk achtergelaten wordt. “Verduurzamen zit in het DNA van Royal Kaak als je ziet wat we de afgelopen jaren al gerealiseerd hebben. Deze visie is niet geheel nieuw, het is de richtlijn geweest voor onze belangrijkste keuzes van de afgelopen tien jaar, zoals onze investeringen in 3D-metaalprinten waardoor we minder materiaalafval hebben, en iBakeCare, waarmee we onze klanten kunnen helpen om energie en afval te besparen. Maar ook een ontwikkeling als Digital Twins, waarbij we onze lijnen digitaal testen, zodat we het aantal reisbewegingen beperken op het moment van installatie, draagt bij aan onze eigen doelen om duurzamer te worden.” Energiebesparing Food without Footprint lijkt toekomstmuziek, maar Royal Kaak heeft duidelijk hoe dat gerealiseerd moet gaan worden. “Op dit moment richten wij ons op drie thema’s waar we de besparingen kunnen behalen. Dat zijn energiebesparing, voedselverspilling en waterverbruik. Als we kijken naar energiebesparing is dat de belangrijkste factor in de CO2-uitstoot van bakkerijen zelf. Wij hebben de afgelopen tijd al effectieve stappen gezet met bijvoorbeeld onze ovenscan, waarmee we snel en laagdrempelig in kaart brengen wat het energiebesparingspotentieel van een oven is. We kunnen ook een stap verder gaan en een end-to-end energiebeoordeling uitvoeren en het energieverbruik van elk apparaat in de productielijn in detail analyseren. Op basis van de resultaten geven we diverse adviezen, variërend van gedragsveranderingen tot lijnaanpassingen die het energieverbruik zullen verlagen. Wat ons tijdens IBA 2023 opviel was de vraag naar hybride systemen voor vooral thermische olie- en cyclotherm ovens. Daarmee kun je schakelen tussen gas en elektriciteit om de olie op te warmen en zodoende optimaal gebruik maken van eigen gewonnen elektriciteit. Verder ben je in de toekomst minder afhankelijk van fluctuerende prijzen en eventuele CO2-belastingen die ingevoerd gaan worden op gas.” Een toekomstgerichte aanpak onderzoekt Royal Kaak ook al met energieopslag. “Het zelf opwekken van energie gebeurt al veelvuldig, maar wat je te veel opwekt, wil je dan ook graag opslaan voor later gebruik. Dat kan met een batterij. Die heb je al als elektrische variant voor industrieel gebruik, maar het nadeel is dat deze oplossing vrij prijzig is. Warmtebatterijen zijn daarentegen een goedkoper alternatief en beter inzetbaar voor gebruik in de bakkerij. Deze warmtebatterijen zijn veredelde containers waarin warmte wordt opgeslagen – op verschillende manieren – en die deze warmte vasthouden. De technieken verschillen van bijvoorbeeld buizen die in een speciaal cement gestort zijn en warme thermische olie bewaren of ijzerslag dat hete lucht herbergt. Wij zien in deze oplossingen mogelijkheden voor de toekomst om zelfvoorzienend te worden als bakkerij en de warmte in te zetten als je het nodig hebt tijdens het productieproces, dus wij zijn samenwerkingen aan het aangaan met gespecialiseerde bedrijven om dit verder te onderzoeken.” Hoe ziet de groene bakkerij van de toekomst eruit? Als het aan Royal Kaak ligt, produceert deze bakkerij in ieder geval ‘Food without Footprint’. Duurzaamheid, energiebesparing, voedselverspilling minimaliseren en zuinig omgaan met water zijn thema’s die binnen Royal Kaak de focus hebben en dat alles wordt onder de noemer Food without Footprint verder uitgedragen. Dat was tijdens IBA 2023 al duidelijk zichtbaar, waar Royal Kaak aanwezig was zonder fysieke lijnen of machines. “We willen onze klanten helpen bij hun duurzaamheidsuitdagingen en dan niet alleen bij één onderdeel, maar over de hele breedte”, licht Rutger Drost - Business Manager Sustainability bij Royal Kaak – toe. Hij is sinds afgelopen juni in dienst om duurzaamheidsoplossingen in samenspraak met bakkerijen invulling te geven en klanten zodoende toekomstbestendig te maken om broodproducten te produceren zonder voetafdruk.

NBT MAGAZINE NR 6 2023 11 Voedselverspilling Voedselverspilling is en blijft een heikel punt in de bakkersbranche. Per dag worden in de gehele Nederlandse keten 700.000 broden weggegooid. Hoe kun je dat terugdringen? Dat is ook de vraag die Royal Kaak zichzelf gesteld heeft. “Er is geen eenduidig antwoord voor ons, want wij hebben niet overal invloed op. Zo zal vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd moeten worden, maar zal er ook bij de consument een gedragsverandering plaats moeten vinden. Waar wij wel bij kunnen helpen, is het hergebruik van de reststromen. Dan kun je denken aan het recyclen van oud brood en het minimaliseren van afval. Ook het vergisten van oud brood tot biogas kan een optie zijn, maar de prioriteit is zoveel mogelijk de voedingsstoffen voor menselijke consumptie te behouden. Het gaat erom dat je een goede bestemming gaat vinden voor het overschot dat in de productie gerealiseerd wordt. Wat je kan veranderen aan de verspilling aan consumentenkant? Dat zal een gedragsverandering met zich mee moeten brengen, maar je kan daar als keten ook wel invloed op hebben. Als je ziet dat veel mensen vers brood kopen en het thuis invriezen, kun je er ook voor kiezen om het ingevroren te gaan verkopen. Of brood per snee verkopen, zoals dat in Duitsland ook al gebeurt. Hypothetisch kun je verspilling naar nul brengen, maar in de praktijk betekent dat vooral veel samenwerken. Daarbij houdt minder verspilling ook minder energieverbruik en minder CO2-uistoot in. Het is allemaal met elkaar verbonden en er is dus bij elkaar ook veel winst te behalen.” Waterverbruik Het derde en misschien voor veel bakkerijen nog niet meteen het belangrijkste thema is waterverbruik. Rutger: “Water is een belangrijk ingrediënt voor brood en een goede waterkwaliteit is essentieel voor bakkerijen. Door de klimaatverandering wordt “waterstress” in de toekomst een steeds belangrijker onderwerp. Veranderingen in de hoeveelheid neerslag en de hogere temperaturen maken de toegang tot kwalitatief goed water steeds moeilijker en het water wordt duurder. Daarom zullen bakkerijen bewust moeten worden van het waterverbruik. Wij gaan onze klanten helpen bij het verlagen van het waterverbruik in het bakkerijproces, bijvoorbeeld voor de reiniging. We zetten in op verschillende innovatieve oplossingen en ontwikkelingen om bakkerijproducten bijvoorbeeld zonder water te reinigen, maar met borstels en lucht.” CO2-neutraal Tijdens IBA 2023 was het duidelijk dat Royal Kaak breed inzet op Food without Footprint. “We hebben bewust gekozen voor een stand waarop we geen machines en lijnen lieten draaien, vanwege de impact die het vervoeren van dergelijke machines heeft. We zouden geen goede boodschap geven als we dat wel gedaan hadden. De reacties waren zeer positief, op een enkeling na die toch graag de machines wil aanraken. Maar door onze oplossingen digitaal te presenteren hadden we ook genoeg te laten zien en we hebben kwalitatief hoogwaardige gesprekken kunnen voeren. Dit is een thema dat wereldwijd al speelt of gaat spelen en wij als Royal Kaak nemen nu al onze verantwoordelijkheid door een stap te zetten richting de toekomst en dat is een CO2-neutrale productie in de gehele voedselketen.” Meer informatie: Royal Kaak Tel. +31 (0)315 339 111 www.kaak.com

bakeware and coating Wij, van KeyBAKE, ontwerpen en produceren bakkerijgereedschappen die perfect voldoen aan de huidige standaard en klantspecifieke wensen. PRODUCTEN Broodkoppels, bun en bakplaten, bakvormen, peelboards, coatings, wagens CONTACT De Tjonger 2-4 | 8253 PZ. Dronten +31 (0)321 - 841214 info@keybake.com | www.keybake.com Het adres voor uw beste bakkerijgereedschappen De duurzame reinigingsoplossing voor bakkerij en horeca. Met zo min mogelijk water, arbeid en dure schoonmaakmiddelen altijd schone ovenwagens, afzuigkapfilters, rvs bakblikken en meer. Kijk op hospamed.nl Dé duurzame reinigingsoplossing voor bakkerij en horeca VOOR NA HOSPAMED NEDERLAND | www.altijdschoneovenwagens.nl Sige Bart | +31 (0)6 33 31 44 04 | info@hospamednederland.nl Altijd Schone Ovenwagens is een duurzame maar ook eenvoudige reinigingsoplossing voor het reinigen van aangebakken bakmaterialen en ovenwagens. Reinig uw bakmaterialen voortaan zelf, met minder inspanning, minder kosten en op eenvoudige en duurzame wijze. Meer weten? Neem dan contact met ons op of maak een vrijblijvende afspraak. Altijd Schone Ovenwagens Met Habasit Premium TPU Food Belts is het behalen van je hygiënische normen een eitje. Profiteer van uitstekende betrouwbaarheid, uitmuntende prestaties in frequent gereinigde ruimtes, en een lange levensduur. Habasit Netherlands BV +31 (0)33 247 20 30 netherlands@habasit.com www.habasit.nl

NBT MAGAZINE NR 6 2023 13 GEZIEN OP IBA SUCCESVOLLE IBA-DEELNAME VOOR DIVARDY Vijf jaar geleden was de laatste editie van IBA en daar was Divardy destijds óók aanwezig. Er is veel veranderd, maar ook wel wat hetzelfde gebleven. Zo was Divardy ‘gewoon’ weer aanwezig als exposant op de grootste internationale vakbeurs voor onze branche en als wij David Rijke spreken horen we dat zij over belangstelling niet te klagen hebben. “Waar we ons voornamelijk op specialiseren, is het beladen en ontladen rondom de tunneloven. Daar is veel vraag naar en dat merken we hier ook op IBA.” Voor ons zit een tevreden man als wij op dag vier van IBA spreken met David. Hij heeft samen met Weber Cooling een stand in hal B2 en op die stand is het eigenlijk continu druk. “We groeien door als Divardy, maar wel verantwoord”, aldus David. “We breiden ons netwerk internationaal uit met dealers wereldwijd die onze oplossingen verkopen en daarnaast ook meteen de service voor hun rekening kunnen nemen. Ook hebben we een aantal samenwerkingen opgezet met machineproducenten die onze systemen integreren in hun lijnen. Denk aan een gespecialiseerde tunnelovenbouwer. We zijn gezond en groeiende. Ik kan ook niet anders, want het bloed stroomt toch waar het niet gaan kan bij mij. We hebben ambities en dat komt tot uiting in hetgeen we nu allemaal doen.” ▲ David Rijke (midden) tijdens IBA met Rick Stappershorst en Pieter van Capelleveen Depanners Daarmee doelt David vooral op het focussen op het beladen en ontladen rondom de tunneloven. “We hebben met onze depanners de perfecte oplossingen voorhanden en vooral onze zuig- en naalddepanners staan heel goed aangeschreven. Wat ons daarin onderscheidt is dat onze depanners enorm energiezuinig zijn, een open design hebben, gemakkelijk te bedienen zijn voor iedereen die ermee werkt, een hoge capaciteit hebben en niet veel ruimte in beslag nemen. Daardoor zijn ze bij uitstek geschikt voor het gebruik rondom een tunneloven, waar de ruimte doorgaans toch wat beperkt is. Wij streven ernaar om het koppel eigenlijk niet of nagenoeg niet meer aan te raken, maar het volledig automatisch door de productie te laten gaan.” Wereldwijde leverancier Ambities zijn er dus volop weer bij Divardy en David is niet terughoudend om zich uit te spreken. “Door de jaren heen ben ik veel wijzer geworden en weet ik waar wij als bedrijf in uitblinken. Dat is naast service ook een stuk ontwikkeling en ontzorging van onze klanten. Wij staan voor innovatiekracht en vernieuwing in de bakkerij, dit zullen we de aankomende jaren met volle energie oppakken. Focus is voor ons als bedrijf heel belangrijk en dat gaan we de komende tijd nog meer aanbrengen. We staan er goed voor en daar zijn we allemaal trots op. De toekomst ziet er voor ons rooskleurig uit.” Voor aanvullende informatie: Divardy Bakery Services Tel. +31 (0)343 523880 www.divardy.nl

De perfecte snit voor kwalitatieve productie ! www.jac-machines.com info@jac-machines.com De vormverdeler www.anugafoodtec.com Discover innovations on the key theme Responsibility as well as further pioneering solutions at Anuga FoodTec 2024. Buy your tickets now! SETTING THE RIGHT COURSE FOR TOMORROW International supplier fair for the food and beverage industry COLOGNE, 19.-22.03.2024 RS Vision Expo BV Excl. Vertegenwoordiging van Koelnmesse in Nederland Panoven 13, 3401 RA IJSSELSTEIN Tel. + 31 (0) 30 - 3036450, info@koelnmesse.nl

NBT MAGAZINE NR 6 2023 15 OLIEBOLLEN SONNEVELD: “BLIJF JOUW FRITUURASSORTIMENT HERONTDEKKEN” Frituurproducten nemen een essentiële plaats in binnen het assortiment van de moderne bakkerij. Ze bieden niet alleen een smakelijke toevoeging aan het aanbod, maar ze vormen ook een strategische troef voor het genereren van extra omzet. Kwaliteit is de sleutel tot succes in deze markt. Steeds meer bakkers hebben het hele jaar door de frituurpan pruttelen. Vooral producten zoals quarkini's, churros, donuts en Berlinerbollen worden door consumenten beschouwd als luxe lekkernijen die passen bij een kopje koffie, als traktatie op het werk of bij feestelijke gelegenheden. Niet alleen met oliebollen kunnen bakkers onderscheiden, ook donuts bieden aanzienlijke groeikansen. Vooral onder Generatie Z zijn donuts razend populair, en het aanpassen van de vorm, kleur, vulling en topping kan het verschil maken. Kwarkbollen Het is interessant om een breder publiek aan te spreken, inclusief degenen die bewust bezig zijn met hun gezondheid. Etienne Verhoef, Category Manager bij Sonneveld, adviseert om een variatie aan te bieden, zowel grotere als kleinere oliebollen, en om naast de traditionele oliebol ook Quarkballs te verkopen, vanwege hun gezondere imago. Verhoef benadrukt dat frituurproducten voor alle consumenten geschikt zijn. Ook diegenen die wat meer op hun gezondheid letten. Etienne Verhoef: “Voor de bewustere consument, kun je door de portiegrootte aan te passen ze de optie bieden om genieten van een kleine snack. Bied bijvoorbeeld kleine gefrituurde kwarkbolletjes aan, gemaakt met de VAMO Kwarkbolletjes Mix. Het handzame, kleine formaat maakt ze ideaal voor onderweg of als kleine snack.” Trends Qua oliebollentrends wijst Etienne Verhoef erop dat de meeste consumenten de voorkeur geven aan de klassieke oliebol. Toch is er ruimte voor creativiteit, aldus Verhoef. “Denk aan hartige varianten als spek en ui of boerenkool, of oliebollen gevuld met rozijnen, stukjes appel en kaneel. Als ik nog een tip mag geven, raad ik de vullingdragende Sonnet Oliebollenmix aan. Deze mix is geschikt om rijke of zeer rijke vullingen te dragen en heeft door de lage vetopname een korte afbeet en een verfijnde oliebollensmaak. Vorig jaar zagen we de opkomst van de tompoucebol, een trend die blijft groeien. De populariteit van deze lekkernij ligt in de combinatie van de knapperige oliebol, gevuld met banketbakkersroom en overgoten met zoet glazuur. Het lijkt sterk op de 'crompouce' trend die momenteel op TikTok te zien is, maar dan in de vorm van een oliebol. Bovendien zien we steeds meer oliebollen geïnspireerd op dranken zoals koffie of espresso, en koekjes zoals oreo of speculaas.” “In een markt die voortdurend zich zelf opnieuw uitvindt en toch ook dicht bij zijn kern en tradities blijft, is het aan te raden om jouw frituurassortiment steeds weer te herontdekken. Maak gebruik van de gelegenheid om uit te blinken en laat de klanten genieten van een ongekend lekkere producten!” Meer informatie: Sonneveld Group B.V. Tel. +31 (0)78 6442525 | www.sonneveld.com

NBT MAGAZINE NR 6 2023 16 NABESCHOUWING IBA 2023 ▲ KeyBAKE was samen met Kempf GmbH bakeware & coating aanwezig en toonde daar onder meer de bakeware die PFAS vrij vervaardigd zijn ▼Royal Kaak had een duidelijk duurzaam thema waarbij voor machines geen plaats was

NBT MAGAZINE NR 6 2023 17 KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT GELDT OP IBA 2023 Interactie, inspiratie en innovatie waren de kenmerken voor IBA 2023. Welke onderwerpen houden de bakker bezig en hoe vind ik de juiste partners en oplossingen? Wat zijn de wereldwijde innovaties? Deze en andere vragen werden beantwoord van 22 tot 26 oktober in de expositiehallen. De focus van de beurs lag op de onderwerpen als werving van jong talent, ambachtelijke bakkerij, evenals de talrijke wedstrijden en digitalisering. De exposanten op iba presenteerden de bezoekers het volledige spectrum van digitalisering - van concrete praktijkvoorbeelden die vandaag de dag al in de filialen kunnen worden geïmplementeerd tot opties voor de toekomst. Innovaties Vanuit Nederland waren een groot aantal exposanten aanwezig die wij bezocht hebben. Royal Kaak verrasten de bezoekers met een open stand waar geen machines te zien waren, maar waar het thema Food without Footprint werd uitgedragen. Daarover leest u elders in deze uitgave nog veel meer. Baktec presenteerde het nieuwe assortiment water meng- en meetapparatuur en liet ook zien hoe het haar klanten nóg meer gaat ontzorgen met het digitale portaal Baktec.Assist©. American Pan introduceerde onder meer ePAN®. Deze geavanceerde bakeware is ontworpen met energie-efficiëntie en duurzaamheid in gedachten, en biedt tot 30% lichtere bliksets, snellere warmteoverdracht en consistente bakresultaten. AMF was ruim vertegenwoordigd en toonde naast live demonstraties en diverse oplossingen, ‘de bakkerij van de toekomst met onze Lights Out Bakery Vision’. Nederlandse exposanten KOMA wist een groot aantal bezoekers op haar stand terug te vinden en vertelde daar het verhaal van de transitie naar volledige natuurlijke koudemiddelen. Tevens presenteerde de koel- en vriesspecialist haar noviteiten met onder meer de Green Box. Andere bekende namen die wij bezochten waren Rademaker, EverBake, Divardy, KeyBAKE, Jasca, Vemag, Tribelt, Jan de Ruyter, Bakon, HOBA, König, Habasit, Verhoeven Bakery Equipment Family, Dübör, Handtmann, Shuffle-Mix, Dijko Ovens, Willemse en van Engele, Sonneveld, Puratos, Ireks, RBK, Kalmeijer, HEIN, Heuft, MIWE, Schutte Bagclosures, Jonge Poerink Conveyors, ULMA Packaging, Rijkaart, Rens Bakery Solutions, Unispray, Ashworth Belts en nog veel meer. We hebben hier een uitgebreid fotoverslag gemaakt zodat u kunt zien wat wij allemaal hebben beleefd. De volgende editie van IBA is alweer snel, namelijk in 2025. Düsseldorf zal dan de plek van handeling zijn van 18 tot en met 22 mei. Het zit er weer op maar wat hebben wij genoten van IBA 2023. Eindelijk kon het weer na vijf jaar en dat was duidelijk te merken. Niet eens zozeer aan het aantal exposanten of bezoekers – want beide waren lager dan in 2018 – maar wel aan de sfeer, de innovaties die getoond werden en aan de positieve gesprekken. Kwaliteit boven kwantiteit, dat was IBA voor ons. We hebben onszelf drie dagen lang ondergedompeld in het heden en de toekomst van de bakkerij en met eigen ogen kunnen zien voor welke uitdagingen u komt te staan. Duurzaamheid, een energietransitie, oplossingen voor automatisering om teruglopende werknemersaantallen op te vangen, zonder concessies te doen aan kwaliteit: het kwam allemaal ruimschoots aan bod in München, waar in totaal 57.000 bezoekers verspreid over vijf dagen aanwezig waren. Kijk verder op de volgende pagina ►

NBT MAGAZINE NR 6 2023 18 NABESCHOUWING IBA 2023 ▼ American Pan introduceerde onder meer ePAN® ▼ De familie Eversdijk met v.l.n.r. Thom, Peter en Nick ▲ Giel Vermeulen en Michel Schröder lieten bezoekers van IBA kennis maken met de mogelijkhede

NBT MAGAZINE NR 6 2023 19 ▼ Dijko Ovens daagde bezoekers uit om de ideale opstelling rondom een oven te bouwen ▼ Het ruimtethema op de stand van Verhoeven Bakery Equipment Family was overal doorgevoerd ▲ Dennis de Ruyter had met zijn tray cleaners een ware hit te pakken op IBA 2023 en die Weber Cooling biedt

NBT MAGAZINE NR 6 2023 20 NIEUW PLATFORM BRENGT DUURZAME INNOVATIE IN DE BAKKERIJ IN BEELD Tijdens de Blik op Duurzaamheid begin oktober is het online platform kopbovenhetgraanveld.nl gelanceerd. NBC wil met dit platform duurzame innovatie in de bakkerijketen zichtbaar maken en verder aanmoedigen. Daarvoor zijn negen duurzame initiatieven uit de bakkerijketen met video’s in beeld gebracht. Van Nederlands graan als hoofdgewas tot een bakkerij op waterstof. De negen initiatiefnemers delen in de video’s hun verhaal, hun trots maar ook hun kwetsbaarheden. Zij zetten zich actief in voor een duurzame toekomst van de bakkerijsector, oftewel: zij steken hun kop boven het graanveld uit. Dat gaat niet vanzelf en ook niet alleen. De gemene deler is dat ze branchegenoten nodig hebben en willen samenwerken om meer impact te maken. Kop boven het graanveld is een platform vol inspiratie voor sectorgenoten en afnemers om te bekijken, de samenwerking op te zoeken en van elkaar te leren. Ook is het natuurlijk een mooi visitekaartje van onze sector naar de overheid en consumenten toe. “Want er gebeurt al ontzettend veel en dat mogen we echt meer laten zien”, aldus innovatiestrateeg Eva Jansen, die namens NBC hielp om dit platform te bouwen. De initiatieven die kans maken op de innovatieprijs zijn: - GraanGeluk - Het Graanschap - Suikerpasta van retourbrood - Schuld naar energieneutraal - Borgesius op waterstof - Tritordeum - Bakkersgrondstof - Circulariekoek - Nedertarwe Winnaar innovatieprijs 2023 De negen initiatiefnemers maken kans op een innovatieprijs. De innovatieprijs is een eerbetoon aan de pioniers binnen de sector, die grenzen verleggen en hun kop boven het graanveld uitsteken. Ze stimuleren sectorgenoten om ook te verduurzamen, een must om te blijven bestaan als bakkerij. De winnaar van Innovatiestoel ontvangt het Innovatiebudget van €2.000,-. De winnaar van de innovatieprijs wordt bepaald aan de hand van publieke stemmen en een onafhankelijke jury en is half november bekend gemaakt, toen dit blad gedrukt werd. Innoveren is een mindset Duurzaamheid is geen rocket science. Althans dat hoeft het niet te zijn. Het begint bij stilstaan waarom we doen wat we altijd doen, en of dat wel zo logisch is. Stappen zetten om te verduurzamen en in te spelen op de vraag van de toekomstige generatie kan op veel manieren. Dat laten de koplopers op het platform zien. Door contact te leggen met andere ondernemers of aan te haken bij branchegenoten, maken ze meer impact. Kijk op de initiatief-pagina’s wat zij nodig hebben voor de volgende stap. NBC brengt duurzaamheid onder de aandacht Duurzaamheid is een veel gehoord begrip, maar ook veel omvattend en niet altijd even concreet. Van duurzame graanteelt tot zonnepanelen en van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal tot het tegengaan van verspilling. Steeds meer ondernemers in de bakkerijsector zijn of willen aan de slag met deze onderwerpen. Daarnaast komt er van buitenaf ook steeds meer (na)druk op te liggen door bijvoorbeeld overheid en ngo’s. Een aantal koplopers laat al zien hoe je impact kunt maken als je regie pakt, door ontwikkelt of een nieuw initiatief start. Tegelijkertijd zijn er nog veel bakkerijen die hier hulp bij kunnen gebruiken. NBC wil duurzaamheid sectorbreed een zetje geven door mensen te verbinden,, bijvoorbeeld tijdens de Blik op Duurzaamheid, duurzame innovaties in de schijnwerpers te zetten en door het delen van informatie en inspiratie. Zie ook: https://nbc.nl/projecten/brood-duurzaamheid DUURZAAMHEID

Lees verder op de volgende pagina ▶ 21 NBT MAGAZINE NR 6 2023 COVERSTORY CIRC ENERGY CIRC HELPT JE ENERGIEONAFHANKELIJK TE WORDEN DOOR ENERGIE TE HALEN UIT RESTROMEN Spencer en zijn mede-compagnons kun je omschrijven als ware Willy Wortels. Vanuit een idee dat je met reststromen biogas moet kunnen opwekken, begon Spencer met het testen van een hypothese, die in de praktijk nog veel beter bleek te werken. “Ik ben geen biochemicus, maar ik wist wel dat je met gfe-afval biogas kan realiseren. Ik werkte alweer 10 jaar geleden bij een woningbouwcoöperatie waar we duurzaamheid als doelstelling hadden. We wilden graag energiepositief worden en het idee ontstond om met gfe-afvalstromen biogas op te wekken om daarmee grotere complexen op te warmen. Wij gingen op zoek naar een partij die daar apparatuur voor leverde, maar die vonden we niet. Dus ben ik wat mensen om mij heen gaan verzamelen en zijn we in onze vrije tijd zelf gaan bouwen. Ik kocht op Amazon een boek over biovergisting en dat is inmiddels onze bijbel hier. Twintig YouTube-filmpjes verder was CIRC geboren, heel kort door de bocht. We bleken dé oplossing te hebben gevonden om gfe-afvalstromen om te zetten in zeer hoogwaardig biogas, met een resultaat dat drie keer beter was dan verwacht.” De energieprijzen zijn ten opzichte van vorig jaar wel weer wat gestabiliseerd gelukkig, maar een situatie waarin je als ondernemer zo afhankelijk bent van fluctuerende prijzen, wil je als bakker ook niet meer. Daarom zijn zoveel ondernemers op zoek naar alternatieven, zoals oplossingen om voor zover mogelijk zelfvoorzienend te worden of ontwikkelingen in een volgende fase van energietransitie. Een bedrijf dat de laatste jaren enorm aan de weg aan het timmeren is, is CIRC Energy. Zij ontwikkelden een speciale BioTransformer. Dit is een slimme, geautomatiseerde vergister die gfe-reststromen omzet in biogas, die omgezet kan worden naar elektriciteit om bijvoorbeeld koel- en vriessystemen aan te drijven. Geen utopie of toekomstmuziek, maar al daadwerkelijk mogelijk. Wij spreken met Spencer Schols, CEO en oprichter van CIRC over de voordelen van de BioTransformer.

NBT MAGAZINE NR 6 2023 22 COVERSTORY CIRC ENERGY Besparing Twintig minuten koken op maar één bananenschil? Het kan. En brood bevat nog veel meer energie. Met de energie uit één brood kun je een half uur douchen en zelfs een uur koken. “Die energie kun je met de BioTransformer in de vorm van biogas terugwinnen en direct op de locatie waar de gfe-reststroom ontstaat terugdringen. Je dringt je fossiele brandstofverbruik terug en draagt bij aan het verminderen van CO2- en stikstofuitstoot. Zodoende boek je dus forse energie- en afvaltransportbesparingen en daar bespaar je ook nog eens een hoop geld mee. Een positieve impact op het klimaat en de kosten van bedrijven en organisaties. Daarom merken we dat vanuit de bakkersbranche de interesse in onze BioTransformer ook toeneemt. Dat komt mede door de hoge reststroom in de bakkersbranche, maar dus ook doordat je een substantiële besparing op je energieverbruik realiseert en daardoor niet meer afhankelijk bent.” Modulair opgebouwd Na een periode van testen en ontwikkelen, zijn de machines van CIRC verder geoptimaliseerd en specifiek afgestemd op wensen van bakkers. “Dat houdt in dat wij de machines modulair kunnen aanbieden, waardoor ze klantspecifiek en naar wens van de bakker in het productieproces ingezet kunnen worden, op iedere plek. De BioTransformer is leverbaar met een capaciteit van 30 tot 600 kilo gfe-input per dag. Technologie Hoe werkt het systeem van CIRC precies? “Heel simpel gezegd hebben wij gewoon de natuur en in dit geval de werking van een koe gekopieerd. De machine werkt als volgt: je GFE stromen worden gewogen en geanalyseerd – mede op basis van fotoherkenningssoftware – om elke fase van de vergisting te helpen optimaliseren. We maken onderscheid tussen verschillende soorten voedsel en samenstellingen om een volledig beeld te krijgen van de inhoud als voorbereiding op het proces. De BioTransformer gebruikt versterkte stalen tanden om het GFE te verkleinen en om het mengen te maximaliseren. Het versnipperde materiaal vermengt zich met water om het nog verder af te breken voordat het wordt verteerd. Daarnaast volgen en monitoren we het hele proces met onze slimme ingebouwde software systemen. Onze reactor is de buik van de machine; hier vindt de magie plaats. We gebruiken een reeks bacteriën die hard werken om het GFE af te breken en te verteren. De reactor is zorgvuldig gebouwd om te garanderen dat al het biogas en de geuren tijdens het hele proces ingesloten en gecontroleerd blijven. De Circ BioTransformer levert je veel duurzaam biogas, maar ook vruchtbaar biowater. Onze ingebouwde sensoren en AI optimaliseren de processen op microniveau voor het creëren van de meest efficiënte reacties in elke stap van het vergistingstraject. Zo behouden we een goede balans, waardoor we een optimaal resultaat behalen. We filteren de output zodat je groen methaan overhoudt om te verwarmen, te koken of te transformeren naar elektriciteit voor direct en duurzaam gebruik.” Biowater Naast biogas wordt dus ook biowater gewonnen uit reststromen. Voor biowater zijn verschillende duurzame en kostenbesparende verwerkings- en gebruiksmogelijkheden. In het meest ideale geval kan biowater direct worden gebruikt als plantenvoeding. Er zit namelijk naast water ook waardevolle stoffen in biowater. Stoffen waar gewassen door worden gevoed dus kun je biowater inzetten als vervanger van kunstmest. Spencer Schols

NBT MAGAZINE NR 6 2023 23 Ook zijn de machines zo uit te voeren dat reststromen middels transportbanden aangeleverd worden, om het nog makkelijker te maken. Sowieso zijn onze machines enorm toegankelijk, want het enige wat je hoeft te doen, is de reststroom aan te bieden. Door het gebruik van AI is de machine slim en leert iedere keer weer bij, waardoor het proces continu is.” App De prestaties en resultaten van de BioTransformer kun je als klant real time bekijken in de speciaal hiervoor ontworpen app. Slimme beeldherkenning en sensoren maken het mogelijk de vergister op afstand te monitoren. Alle data die verzameld wordt, is weer input voor verdere systeemverbeteringen. Elektriciteit en gas CIRC heeft in haar ontwikkeling goed gekeken naar hoe brood en banket restromen verwerkt moeten worden voor een optimale output. “Brood en banket vergen een ander verwerkingsproces dan andere gfe-afvalstromen, maar hebben een enorme energie output, die wel drie keer hoger kan liggen. Dat maakt het dus ideaal voor vergisting. We hebben ook goed geluisterd naar waar de behoeftes liggen van bakkers en zien dat de vraag naar elektriciteit hoger is. Onze biogas is ook goed om te zetten in elektriciteit, dus voorzien we al in die vraag. Maar in de toekomst kan het ook heel goed dat bakkers willen switchen tussen gas en elektriciteit. Een mogelijkheid daartoe gaan we nu ontwikkelen.” Meerdere voordelen Waar je met een zonnepaneel één verdiendrager hebt, biedt CIRC meerdere verdiendragers. “Je bespaart natuurlijk op meerdere facetten zoals het reduceren van kosten in het afvoeren van restromen en in je energie, maar we kunnen door onze slimme sensoren en AI inzichtelijk maken wat je te veel produceert op welk moment, en eventueel daar adviezen in aandragen. Je hebt te maken met CO2-reductie en in de toekomst kun je met het verkopen van je emissierechten ook nog een verdiendrager realiseren. Dat zijn zaken waar we nog niet uitgebreid mee naar buiten zijn getreden, maar die ook onderdeel zijn van onze businesscase. Stapje voor stapje gaan we verder en optimaliseren we het proces waar nodig. Maar dat dit interessant is voor iedereen, dat lijkt me duidelijk. Als je kijkt naar de productie van brood- en banketproducten zorgen energiekosten voor een groot percentage van de kosten. De verwachting is dat de prijzen alleen maar hoger gaan worden. Ook staat ons energienet onder druk, waardoor je in de toekomst zo maar te horen kan krijgen: je mag alleen nog maar op dinsdag en donderdag bakken. Daar kun je je tegen wapenen door grotendeels zelfvoorzienend te worden en circulair te werken.” Meer informatie: CIRC Energy Tel. 085 130 68 89 | info@circ.energy | www.Circ.energy

NBT MAGAZINE NR 6 2023 25 GEZIEN OP IBA KÖNIG WEET ONS ÉN BEZOEKERS TE VERRASSEN TIJDENS IBA 2023 König heeft een zeer breed assortiment voor het vervaardigen van nagenoeg alle klein -broodproducten. Van deegverwerking tot bakken, koelen en vriezen: de Oostenrijkse specialist heeft het in haar assortiment. Tijdens IBA zagen wij onder begeleiding van Raymond Sprenkeler bijvoorbeeld de KGV EC kleinbrood straat én Königs vacuüm koelings-oplossing. Met de industriële KGV EC-kleinbrood straat kunnen naast Oostenrijkse Kaiserbroodjes ook hotdogs en lange broodjes worden geproduceerd en kunt u het product zelfs voorzien van uw eigen logo. “Deze lijn is niet zo zeer helemaal nieuw, waar vooral aan is gewerkt, is de toegankelijkheid om de lijn schoon te maken. Hygiëne is sowieso een thema waar ze bij König veel mee bezig zijn. Vroeger waren de meeste machines moeilijker schoon te maken, de lijn die we een aantal jaar geleden al ingezet hebben is om de onder meer de machines en bollenkasten echt toegankelijk te maken dat ze makkelijk schoongemaakt kunnen worden. De ontwikkeling voor deze industriële kleinbroodlijn past in die strategie”, aldus Raymond. IScore Automatisering en het reduceren van menselijke handelingen in het productieproces binnen een bakkerij is ook iets waar König breed op inzet. De introductie van IScore is daar een mooi voorbeeld van. Deze machine zet automatisch sneden in het deeg. Raymond: “Dat de IScore machine goed ontvangen is blijkt wel, want we hebben tijdens IBA een innovatie prijs gewonnen. Wat het mooie is: doordat deze machine de bakplaten helemaal scant, weet deze waar en hoe de producten op de band liggen. Als een plaat dus helemaal scheef ligt, zet deze alsnog de goede sneden.” QualityVac De techniek van vacuüm koeling is niet nieuw, maar wij wisten eigenlijk niet dat König zich ook hierin had gespecialiseerd. “Veel mensen zullen de techniek wel kennen inderdaad, maar wij bieden met de König QualityVac ook een geweldige oplossing op dit gebied. Wat ik het mooiste vind - naast alle energiebesparende mogelijkheden van een vacuüm koeler - is de bewerking die je doet op het product. Naast dat het product dagen langer als vers smaakt en proeft is het ook significant langer houdbaar.” Voor aanvullende informatie: König Nederland Tel. +31 (0)183 682868 www.konig-rex.nl

Kwaliteitsproducten maak je met kwaliteitsproducten www.vantwout.com vraag naar ons bij uw dealer! werkbanken • wagens • bakplaten • afzuigkappen • afwerkingen • puien • stellingen • maatwerk • veel meer!

NBT MAGAZINE NR 6 2023 27 VERPAKKINGEN Duurzaamheid is tegenwoordig een prioriteit. De bakkerijsector vormt daarop geen uitzondering. De overstap van plastic kratten naar milieuvriendelijke kartonnen trays is een significante ontwikkeling binnen deze sector. Kartonnen trays zijn niet alleen milieuvriendelijker, maar bieden ook voordelen op het gebied van kostenbesparing en efficiëntie tijdens transport. Boix-machines spelen een grote rol in deze overgang. Ze zijn in staat om op maat gemaakte kartonnen trays te produceren die perfect passen bij de afmetingen van de verpakte producten. Hierdoor wordt niet alleen een esthetisch aantrekkelijke verpakking gecreëerd, maar maximaliseert dit ook de bescherming van de producten tijdens transport. Dit vertaalt zich in minder productbeschadiging, minder verspilling en uiteindelijk tevreden klanten. EFFICIËNT VERPAKKEN MET BOIX: AUTOMATISCH VOUWEN EN VERLIJMEN VAN KARTONNEN DOZEN In de brood-en banketsectoren is efficiëntie van cruciaal belang. De vraag naar hoogwaardige producten blijft groeien en bakkerijen moeten tegelijkertijd zorgen voor snelle, betrouwbare en kosteneffectieve verpakkingsoplossingen. Hier komt Boix om de hoek kijken met geavanceerde machines die een revolutie teweegbrengen in het verpakkingsproces. Met Boix-machines is het automatisch vouwen en verlijmen van kartonnen dozen een naadloze en efficiënte taak geworden. Automatisering en flexibiliteit Een cruciale stap in deze transitie is de overstap van handmatige vouw- en verlijmprocessen naar geautomatiseerde Boix-machines. Bakkerijen die deze machines omarmen, ervaren aanzienlijke voordelen. De geavanceerde machines zijn ontworpen om het verpakkingsproces te automatiseren en te stroomlijnen. Dit vermindert de afhankelijkheid van arbeidsintensieve handmatige handelingen en verhoogt de efficiëntie. Een ander sterk punt van Boix-machines is hun flexibiliteit. Ze kunnen verschillende verpakkingsformaten verwerken op dezelfde machine, zowel in een productielijn als stand-alone. Dit maximaliseert de efficiëntie en maakt het mogelijk om aan de steeds veranderende behoeften van de bakkerijsector te voldoen. Betrouwbaarheid en efficiëntie Betrouwbaarheid is van vitaal belang in de bakkerijsector. Boix-machines staan bekend om hun consistentie en hoge productienormen. Ze produceren kartonnen dozen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, waardoor producten veilig en intact kunnen worden vervoerd. Boix blijft innoveren door hun machines te integreren met moderne technologieën. Klanten kunnen hun machines online aansluiten om gegevens uit te lezen en op afstand toegang te krijgen tot de serviceafdeling. Dit minimaliseert de downtime en zorgt voor snelle service, waardoor bakkerijen altijd operationeel blijven. Kortom, Boix-machines bieden de bakkerijsector een complete oplossing voor duurzaam, efficiënt en kosteneffectief verpakken. Met de overstap naar kartonnen trays en geautomatiseerde vouw- en verlijmprocessen, maken bakkerijen niet alleen een milieuvriendelijke keuze, maar ook een financieel verstandige. Boix is een belangrijke partner in de bakkerijsector op weg naar een duurzamere en efficiëntere toekomst. Meer infromatie: Boix Europe sales@boixeurope.com Tel. +31 (0)313670 460 www.boix.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4