Pakkracht nr 1 2019 Online

P a k k r a c h t n r 1 2 0 1 9 3 Een recent onderzoek van ManpowerGroup heeft aangetoond dat automatisering in de industrie de vraag naar medewerkers doet toenemen. Sterker nog: 23 procent van de Nederlandse werkgevers denkt door de groeiende automatisering in de komende twee jaar meer medewerkers aan te gaan nemen. En dit geldt niet alleen voor de Nederlandse industrie, waarvan 256 bedrijven deelnamen aan het onderzoek, maar aan 19.000 werkgevers van over de hele wereld werd gevraagd wat voor hen de gevolgen zijn van de automatisering in hun bedrijf. Ben je student en zie je jezelf graag in de verpakkingsbranche werken, of wil je jezelf graag omscholen omdat je een nieuwe uitdaging zoekt? Dan zou het zomaar eens een gouden stap kunnen zijn om te kiezen voor een IT-opleiding. Een derde van de deelnemers van het onderzoek is namelijk het meest op zoek naar IT-medewerkers. Heb je (al) een achtergrond in de IT? Dan zit je gebakken in Nederlandse industrie: van alle Europese landen zijn de Hollandse werkgevers blijkbaar het meest positief gesteld over het aannemen van nieuwe IT-werknemers als gevolg van automatisering. Het onderzoek laat de positieve uitwerking van digitalisering en automatisering in de industrie zien. Want toen in het verleden de robots steeds meer hun intrede in de industrie deden, hing de vlag er toch iets anders bij. Veel operators zouden overbodig worden en robots zouden de banen als het ware ‘afpakken’. Maar naast het feit dat robots ook onderhoud en bijsturing vereisen, vergeten we soms dat automatisering en digitalisering vaak ook leiden tot groei. En die groei creëert nieuwe en andere banen. Toch lijkt niet alles pais en vree te zijn, want waar halen we zo snel al die technisch geschoolde mensen vandaan? Het uitbreiden van de salesafdeling lukt over het algemeen wel, maar 45 procent van de Nederlandse werkgevers geeft wel aan moeite te hebben met de zoektocht naar kandidaten die deze automatisering in goede banen kunnen leiden. Bij gebrek aan nieuwe aanwas, kiest een groot deel van de bedrijven nu vaak voor het opleiden van hun eigen personeel, oftewel ‘upskillen’. Maar ook dat schijnt geen gemakkelijke weg te zijn. Al met al kunnen we zeggen dat de komst van robots, co-bots, the Internet of Things, Industry 4.0 en het werken in de cloud dus ook een nieuw carrièreperspectief kan bieden, zelfs voor de huidige werknemers. Daarbij is het wel belangrijk dat werkgevers de komende tijd gaan investeren om meer kennis op te doen wat betreft automatisering, uit gaan vogelen wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor hun eigen bedrijf en anticiperen op deze veranderende industrie. Wat dat betreft zou deze editie van vaktijdschrift Pakkracht een mooie informatiebron kunnen zijn om uw vragen omtrent automatisering te beantwoorden. Veel leesplezier! Hoofdredacteur vaktijdschrift Pakkracht c.swagten@gpmedia.nl Vaktijdschrift voor de verpakkings- industrie in food, non-food, handel en industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.pakkracht.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Charlotte Swagten (hoofdredacteur) c.swagten@gpmedia.nl Sabine Weller (redacteur) s.weller@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Verkoopleider: Gerdo van de Peppel, g.peppel@gpmedia.nl Media-adviseur: Bert de Vries, b.devries@gpmedia.nl Tarieven op internet: www.gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit­ gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Pakkracht heeft het HOIKeurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever Pakkracht besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. C o l o f o n e n D e V i s i e De Visie “WE VERGETEN SOMS DAT AUTOMATISERING EN DIGITALISERING VAAK OOK LEIDEN TOT GROEI” Charlotte Swagten TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (2590-0838) Vaktijdschrift voor de verpakkingsindustrie in food,non-food,handel en industrie | Februari 2019 | 5e jaargang no. 1 | Prijs € 10,50 pakkracht Special COVERSTORY ETIPACK EN MPAC LANGEN BOUWEN VERDER AAN MOOIE SAMENWERKING VERPAKKINGS- MACHINES& AUTOMATISERING

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4