Pakkracht nr1-2023 Online

PAKKRACHT NR 1 2023 10 EVENT NATIONAAL VERPAKKINGSDEBAT TER ERE VAN TIEN JAAR KIDV IN JANUARI VIERDE HET KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN (KIDV) HAAR TIENJARIG BESTAAN MIDDELS EEN UITGEBREID NATIONAAL VERPAKKINGSDEBAT. CONGRESCENTRUM AMARE IN DEN HAAG VORMDE HET DECOR VOOR DEZE INFORMATIEVE ÉN FEESTELIJKE MIDDAG. DE VELE SPREKERS, UIT ALLERLEI HOEKEN VAN DE BRANCHE, BESPRAKEN DE ROUTE DIE WE BEWANDELEN EN DE KANT DIE WE IN DE TOEKOMST OP WILLEN EN MÓETEN MET BETREKKING TOT DUURZAAM VERPAKKEN. Dagvoorzitter Wouter Kurpershoek, voormalig NOS-correspondent, heet de honderden (zowel fysiek als online) aanwezigen welkom, en geeft het woord aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. Zij blikt kort terug op tien jaar KIDV en het betekenisvolle werk van de organisatie: “Met concrete campagnes zijn dankzij het KIDV concrete resultaten behaald.” Als voorbeeld haalt zij de ‘Mag het een tasje minder zijn?’-campagne aan en benadrukt hoe belangrijk dit soort acties zijn qua directe milieuwinst, maar ook qua bewustwording bij het publiek. “Inmiddels is duurzaamheid ook bij hen top of mind, met name op het gebied van verpakkingen”, aldus Heijnen. Ze vervolgt met de aankomende wetgeving omtrent wegwerp- of herbruikbare verpakkingen. “Hoe raar is het eigenlijk dat we wegwerp zo normaal zijn gaan vinden. Het is niet houdbaar voor de lange termijn. Lineair verpakken is net als een lineair businessmodel niet toekomstbestendig: circulair is de toekomst!” Ook Cees de Mol van Otterloo, Voorzitter Raad van Toezicht KIDV, blikt terug op het afgelopen decennium en voornamelijk het ontstaan van het kennisinstituut. In 2013 werd een set afspraken vastgelegd en werd er een centraal aanspreekpunt opgezet voor alles omtrent recyclingdoelstellingen. “Dat werd de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Hieruit kwam ook het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken voort. Een belangrijke ontwikkeling”, verklaart hij, waarna hij het woord geeft aan Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds. Zij benadrukt nogmaals het belang van objectieve informatie voor de branche: “Het KIDV voorziet de verpakkingsindustrie van onpartijdige kennis omtrent duurzaamheid.” HET DEBAT Dan is het tijd om te debatteren. Chris Bruijnes, directeur van het KIDV, bedankt het panel en de sprekers voor hun aanwezigheid, deskundigheid en deelname aan het debat. De stellingen worden steeds door een ander tweetal beargumenteerd, waarna ook een panel mag reageren. Dit panel wordt gevormd door Kiki Hagen (Tweede Kamerlid D66), Roland ten Klooster (professor Universiteit Twente), Jaap Vandehoek (CEO Umincorp), Hester Klein Lankhorst (directeur Afvalfonds Verpakkingen) en Jan Paul van Soest (De Gemeynt). WIE BETAALT WAARVOOR? De eerste stelling behelst het idee van ‘true pricing’ en luidt: ‘Het is te goedkoop om niet-duurzaam te verpakken’. In de zaal werden vrijwel alleen groene bordjes (betekenis: eens met de stelling) omhoog gestoken en ook sprekers Sandra Molenaar, CEO Consumentenbond, en Debora van der Zee van Unilever zijn het eens met de stelling. Iedereen krijgt de kans te onderbouwen hóe er naar true pricing moet worden bewogen. Molenaar stelt, vanuit het oogpunt van de Consumentenbond, dat materiaal inderdaad te goedkoop is “want consumenten kopen geregeld producten waar slechts de helft van de verpakking gevuld is. Dat geeft scheve blikken en bewijst dat het voor die producenten weinig uitmaakt hoeveel verpakkingsmateriaal er wordt gebruikt. Dan is het kennelijk te goedkoop.” Van der Zee draait de stelling liever om: ‘Het is te duur om duurzaam te verpakken’. “Het moet aantrekkelijker worden gemaakt om duurzaam te verpakken, bijvoorbeeld via de tarieven die bedrijven aan het Afvalfonds moeten betalen.” Klein Lankhorst reageert direct: “We zijn inderdaad bezig met fiksere tariefdifferentiatie ten gunste van gerecycled materiaal. Daarin zijn we de eerste in Europa.“ Vandehoek valt haar bij: “We moeten belasten op niet-gerecycled materiaal in plaats van proberen het gebruik van wel-gerecycled materiaal te stimuleren.” Van Soest roept luisteraars op: “Denk eens na over het internaliseren van de kosten die je maakt met het verpakken.” WIE VOERT DE REGIE EN HOE? De tweede stelling betreft de regievoering: ‘Er wordt in Nederland nauwelijks regie gevoerd op het gebied van intrinsiek duurzaam verpakken’. Voormalig milieuminister en professor Universiteit Utrecht Jacqueline Cramer en Marlene ter Ham (directeur Thuiswinkel.org) zijn het enorm eens, en zo ook de (digitaal) aanwezigen. Oud-milieuminister Cramer beargumenteert meer regie, en dan niet enkel gericht op Single Use Plastics en recycling van verpakkingen, maar op transities op systeemniveau. “Dat hebben we nodig om de hogere R’en op de duurzaamheidsladder te bereiken, waarmee we gigantische milieuwinst en grondstoffenreductie zullen maken. Maar dit realiseer je niet zomaar in eentje, daarvoor is een zogenaamde transitiemakelaar nodig”, aldus Chris Bruijnes, directeur van het KIDV aan het woord

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4