Pakkracht nr 2 2019 online

P a k k r a c h t n r 2 2 0 1 9 3 Meer dan zeventig grote bedrijven, waaronder veel spelers uit de verpakkingsindustrie, tekenden op 21 februari het Plastic Pact NL. Met deze handtekening spreken zij met elkaar af om eenmalige verpakkingen zoveel mogelijk terug te dringen. Het is een initiatief van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Zij wil met versnelde maatregelen de plastic kringloop sluiten: in 2025 moeten alle eenmalige plastic producten en verpakkingen volledig herbruikbaar zijn. Een mooie doelstelling, maar de groeiende kritiek zorgt dat het pact nu al onder druk komt te staan. Nog voordat de handtekeningen waren gezet, uitten verschillende organisaties al hun kritiek. Holland Bioplastics, waarbij veertien bedrijven zijn aangesloten die zich toeleggen op volledig composteerbare verpakkingen, heeft de overeenkomst uit protest niet getekend. Hoewel de brancheorganisatie wel betrokken was bij het opstellen van het pact, is het er op een later moment uitgestapt. De koepelorganisatie is het er niet mee eens hoe er met het begrip ‘bioplastics’ wordt omgesprongen. Plastics waaraan bij hergebruik materialen uit fossiele plastics zijn toegevoegd, worden onder de definitie van bioplastic gebracht. Daar gaat het Plastic Pact NL de mist in volgens de club. Milieuorganisatie Greenpeace noemt het zelfs een schijnoplossing, die vooral bedoeld is als een efficiëntieslag en een kostenbesparende maatregel. “Een fundamentele systeemwijziging wordt hiermee niet bereikt”, aldus Greenpeace. Ook de Plastic Soup Foundation gaat daarin mee: “Zelfs als het Plastic Pact in haar doel slaagt om de milieudruk van plastic te verminderen, dan wordt de plasticsoep er niet mee opgelost.” Het lijkt erop dat voornamelijk de milieuorganisaties het niet eens zijn met de nieuwe afspraken van het bedrijfsleven. Zij opperen andere effectieve maatregelen, zoals uitbreiding van statiegeld. Ook een wettelijk verankerde doelstelling om de productie en het gebruik van single-use plastic te verminderen zou pas echt de omslag kunnen betekenen. Moeten de politiek en het verpakkende bedrijfsleven meer naar de milieuorganisaties luisteren? Of slaat hun visie een paar stappen over? Het is in ieder geval interessant om te zien of het Plastic Pact haar doel in 2015 weet te behalen. Verduurzaming van de verpakkingsindustrie gaat natuurlijk gemoeid met grote investeringen. Denk hierbij aan nieuwe grondstoffen en machines. Iedereen is op zoek naar nieuwe samenwerkingen binnen en buiten de branche. Om het verpakken minder milieubelastend te maken, moeten we de kennis met elkaar delen; van ontwerp en productie tot aan recycling. Een beurs blijft een interessant moment om nieuwe ideeën op te doen en op zoek te gaan naar die nieuwe samenwerkingen. Empack, dat 3 en 4 april plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch, is zo’n beurs waar beslissers uit diverse sectoren samenkomen. Allemaal zijn ze op zoek naar de juiste mensen en middelen om te voldoen aan de steeds strengere eisen die aan een verpakking worden gesteld. In deze beursspecial lees je wat de verpakkingsbeurs dit jaar te bieden heeft. Leer alvast de exposanten kennen voordat u begin april de beursvloer opstapt. Veel leesplezier en wie weet ontmoeten we elkaar op onze Pakkracht-stand! Hoofdredacteur vaktijdschrift Pakkracht c.swagten@gpmedia.nl Vaktijdschrift voor de verpakkings- industrie in food, non-food, handel en industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.pakkracht.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Charlotte Swagten (hoofdredacteur) c.swagten@gpmedia.nl Sabine Weller (redacteur) s.weller@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Verkoopleider: Gerdo van de Peppel, g.peppel@gpmedia.nl Media-adviseur: Bert de Vries, b.devries@gpmedia.nl Tarieven op internet: www.gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit­ gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Pakkracht heeft het HOIKeurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2019 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever Pakkracht besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. C o l o f o n e n D e V i s i e De Visie “IEDEREEN IS OP ZOEK NAAR NIEUWE SAMENWERKINGEN BINNEN EN BUITEN DE BRANCHE” Charlotte Swagten TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (2590-0838) Vaktijdschrift voor de verpakkingsindustrie in food,non-food,handel en industrie | Maart 2019 | 5e jaargang no. 2 | Prijs € 10,50 pakkracht Special COVERSTORY ZOMERDAM ALL-IN-ONE SYSTEEM VOOR PRODUCTINSPECTIE BEURSSPECIAL LEES HET LAATSTE NIEUWS VAN DE EXPOSANTEN! EMPACK euze!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4