Pakkracht nr4 2020 Online

I n t e r v i e w P a k k r a c h t n r 4 2 0 2 0 48 In The State of Sustainable Packaging geeft het KIDV een strategische kijk op de benodigde samenwerking én innovaties op het gebied van duurzaam verpakken. “Nu dweilen we vooral met de kraan open en blijven we betalen voor de kosten van de verwerking”, stelt Bruijnes. Hij noemt de publicatie een opdracht aan de partijen in de verpakkingsketen ‘om een duurzaam alternatief te vinden dat onze verpakkingsbehoeften kritisch invult en de negatieve gevolgen van verpakken volledig opheft’. In het document worden dertien knelpunten geanalyseerd die duurzaam verpakken in de weg staan. Om ze aan te pakken heeft het KIDV een strategie met drie innovatiesporen opgesteld, met effecten op de korte, middellange en lange termijn. “Verpakken is nuttig en nodig: het voorkomt schade en voedselverspilling. In de afvalfase werken we aan steeds betere recycling, maar we zetten nog onvoldoende in op hergebruik van gerecycled materiaal. Omdat we de materiaalkringloop nooit helemaal dicht krijgen, moeten we ook al aan de volgende stap gaan werken. Met The State of Sustainable Packaging effenen we de weg naar intrinsiek duurzaam verpakken.” KNELPUNTEN “De knelpunten om verpakkingen te verduurzamen zijn divers van aard”, steekt Bruijnes van wal. “Verpakkingen waren bijvoorbeeld lang bijzaak, of sluitstuk van het op de markt brengen van een product. Ook eisen van marketing, sales, zichtbaarheid en omloopsnelheid staan vaak op gespannen voet met duurzaamheid, al zien we wel veranderingen. Nederlandse brancheorganisaties bijvoorbeeld hebben verduurzamingsplannen voor verpakkingen opgesteld en voeren deze nu uit. Er komen meer ‘groene’ marketeers die voor duurzame alternatieven kiezen. In de e-commerce dringt ook steeds meer het besef door om geen extra verpakkingen meer te gebruiken als er al een goede verpakking om het product zit. Maar we zien ook nog vaak dat bedrijven plastic verpakkingen vervangen door alternatieven die duurzamer lijken, maar niet zijn, zoals karton met een plastic laagje.” Volgens Bruijnes zal het spoor van recycling en circulariteit waar we als samenleving nu op zitten, het verpakkingsdilemma ten dele oplossen. “Er is nog heel veel te winnen, maar een honderd procent gesloten systeem is een utopie. Uit recent onderzoek van Wageningen Universiteit & Research blijkt dat het maximale recyclingpercentage van plastic verpakkingen ongeveer zeventig procent zal zijn, als we alle stappen optimaal zetten.” Andere knelpunten zijn onder meer het verschil in prijs en kwaliteit tussen recyclaten en virgin kunststof, de grote verscheidenheid aan plastics en additieven en de aanwezigheid van zogenaamde zorgwekkende stoorstoffen ‘WE KUNNENNIET DOORGAANOP DE HUIDIGEWEG, MAARWE KUNNEN ER OOK NIET MEE STOPPEN’. ZIE HIER HET VERPAKKINGSDILEMMA, ZOALS OPGETEKEND IN THE STATE OF SUSTAINABLE PACKAGING VAN HET KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN. IN DEZE PUBLICATIE GEEFT HET KIDV AAN HOE DE INTERNATIONALE VERPAKKINGSWERELD VIA RECYCLING EN CIRCULARITEIT UITEINDELIJK INTRINSIEKE DUURZAAMHEID KAN BEREIKEN. KIDV-DIRECTEUR CHRIS BRUIJNES: “INTRINSIEK DUURZAAM VERPAKKEN IS VERPAKKEN ZONDER SCHADE AAN MENS EN MILIEU. DAAR MOETEN WE UITEINDELIJK NAAR TOE.” The State of Sustainable Packaging: VERPAKKEN ZONDER SCHADE AAN MENS EN MILIEU

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4