Pakkracht nr4-2021 Online

P a k k r a c h t n r 4 2 0 2 1 3 C o l o f o n e n D e V i s i e Vaktijdschrift voor de totale verpakkings- industrie in food, non-food, handel en industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.pakkracht.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Sabine Weller (hoofdredacteur) s.weller@gpmedia.nl Charlotte Swagten (redacteur) c.swagten@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Kevin Peeters (media-adviseur) k.peeters@gpmedia.nl Alleorderswordenafgeslotenenuitgevoerdconformde Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Pakkracht heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop€ 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2021 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Pakkracht besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. De Visie We hebben dit jaar weer eens een ouderwets Nederlandse zomer gehad. Zeker in vergelijking met vorig jaar, was het dit jaar in mijn beleving ‘koud’ en (extreem) regenachtig. Je zou bijna denken dat klimaatverandering inderdaad een hoax is, verzonnen door China. Maar toen was daar het klimaatrapport van het IPCC, dat als volgt concludeerde: ‘Het klimaat is onomkeerbaar veranderd door invloed van de mens’. Volgens het rapport moet er direct, op wereldwijde schaal, actie worden ondernomen om de opwarming van de aarde te verminderen. Maar er is hoop, zo concludeert het IPCC: het is nu nog mogelijk om het klimaat te stabiliseren, als de CO2-uitstoot op korte termijn enorm omlaag gaat. In het rapport staan geen aanbevelingen over hoe de uitstoot verminderd moet worden. Dat is aan regeringen zelf, maar mijns inziens is de verpakkingsindustrie al goed op weg. Een indrukwekkende prestatie, waar het bedrijf met recht enorm trots op is, is de prestigieuze 'Platinum'- classificatie die DS Smith ontving van EcoVadis. Het bedrijf werd hiermee beloond voor zijn prestaties als verantwoordelijke en duurzame onderneming. De classificatie is een stijging ten opzichte van de 'gouden' classificatie die het bedrijf vorig jaar ontving. Nu behoort DS Smith tot de top één procent van bedrijven. Als je het mij vraagt is die prestatie toch zeker een applausje waard! Een ander mooi voorbeeld van de duurzaamheidsinspanningen binnen de verpakkingsindustrie is het Optimum Green portfolio van de Optimum Group. De groep is zich ervan bewust dat duurzaamheid een van de grootste onderwerpen is in de verpakkingsindustrie vandaag de dag. De groep profileert zich dan ook graag als kartrekker op dit gebied. In de coverstory van deze editie van Pakkracht, leest u over de nieuwste aanvulling van het duurzame productportfolio van de groep: de ECO.BAND ® . Dit is een nóg milieuvriendelijkere banderol. Arnaud Fleuren, Senior Packaging Specialist en Luuk Wessels, Marketing Manager, beiden werkzaam bij de Optimum Group en te zien op de cover van deze editie, vertellen ons meer over deze nieuwste innovatie op het gebied van duurzaam verpakken. Lees het interview op pagina 22 en 23. Ook FACHPACK heeft het belang van duurzaam verpakken in de gaten. ‘Milieuvriendelijke verpakking’ is dan ook het hoofdthema op deze internationale vakbeurs. Eind september is het zo ver, de langverwachte reünie van de Europese verpakkingsindustrie. Het zal bijzonder zijn om elkaar weer te ontmoeten. Op pagina’s 10 en 11 leest u alvast een voorbeschouwing van de beurs. Daarnaast leest u, verspreid door deze editie, allerlei beursnieuws van bedrijven die zullen exposeren op FACHPACK. Laat u inspireren en noteer alvast de bedrijven en innovaties die u zeker niet mag missen op de beurs. De voorpret kan beginnen! Veel leesplezier! “HET KLIMAAT IS ONOMKEERBAAR VERANDERD DOOR INVLOED VAN DE MENS, MAAR ER IS HOOP” pakkracht TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de verpakkingsindustrie in food,non-food,handel en industrie | September 2021 | 7e jaargang no.4 | Prijs € 10,50 Special FACHPACK COVERSTORY: OPTIMUM GROUP INTRODUCEERT ECO.BAND ® Sabine Weller Hoofdredacteur vaktijdschrift Pakkracht s.weller@gpmedia.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4