Pakkracht nr4 2022 Online

pakkracht Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de verpakkingsindustrie in food, non-food, handel en industrie | September 2022 | 8 e jaargang no. 4 | Prijs € 10,50 COVERSTORY: SCHMERSAL NEDERLAND: OPTO-ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDSSYSTEMEN Special VERPAKKINGSMACHINES & AUTOMATISERING

27-29 SEPT 2022 STAND 422 Er is zo veel mogelijk. Ontdek onze brandnieuwe lijmapplicatiekop en zijn bespaarmogelijkheden. Binnenkort op de markt. Voor het eerst te bezichtigen op de Fachpack of virtueel. robatech.com ENERGIE SPAREN BIJ VERPAKKEN

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 3 Co l o f o n e n De Vi s i e Vaktijdschrift voor de totale verpakkingsindustrie in food, non-food, handel en industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.pakkracht.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Sabine Weller (hoofdredacteur) s.weller@gpmedia.nl Charlotte Swagten (redacteur) c.swagten@gpmedia.nl Sales: GPmedia BV Gerdo van de Peppel (verkoopleider) g.peppel@gpmedia.nl Emiel Bruning (media-adviseur) e.bruning@gpmedia.nl Kevin Peeters (media-adviseur) k.peeters@gpmedia.nl Alleorderswordenafgeslotenenuitgevoerdconformde Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Vaktijdschrift Pakkracht heeft het HOI Keurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar € 42,- Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: GPmedia BV Telefoon: +31 (0)24 3 246146 Internet: www.gpmedia.nl Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2022 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Pakkracht besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. De Visie ‘Wegens personeelstekort’. Deze twee woorden kom ik in mijn dagelijks leven vaker en vaker tegen bij winkels, restaurants, het openbaar vervoer… Waar eigenlijk niet? We kampen met een enorme arbeidsmarktkrapte in ontelbaar sectoren. Onlangs schreef nu.nl er een interessant stuk over, ‘Actieplan om krapte arbeidsmarkt aan te pakken ontbreekt terwijl land vastloopt.’ Een stuk uit het artikel: Werkgevers steken ook de hand in eigen boezem. “We moeten onder meer inzetten op verdere robotisering en automatisering. De arbeidsproductiviteit is in Nederland sinds 2009 nauwelijks gestegen. En dat terwijl er voor bijna alle sectoren van de Nederlandse economie mogelijkheden zijn om te automatiseren en robotiseren. Daarom zou het goed zijn als er een productiviteits-offensief komt waarbij brancheorganisaties ondernemers helpen en de nieuwste kennis verspreiden. Hiermee verminderen we de vraag en dit kan voor uiteenlopende sectoren een oplossing bieden.” Robotisering en automatisering kunnen dus een mooie oplossing vormen, zelfs voor de langere termijn. En voor de verpakkingsindustrie heeft het, naast de vermindering van de afhankelijkheid van arbeidskrachten, ook voordelen voor de snelheid van het verpakkingsproces en voor bijvoorbeeld de voedselzekerheid of -veiligheid. Lees op pagina 7 uitgebreid waarom verpakkingsautomatisering in opmars is in de vleesindustrie volgens Sealed Air. Binnen deze editie van Pakkracht wordt in het bijzonder aandacht besteed aan verpakkingsmachines en automatisering. Zo leest u op pagina’s 10 en 11 een verhaal van Sanders Machinebouw. Technisch accountmanager Rob Habraken vertelt over een interessante klantvraag die Sanders Machinebouw succesvol heeft beantwoord met een innovatieve machine op maat: “De machine doet nu vrijwel al het werk, en bovendien een stuk nauwkeuriger en voorzichtiger dan menselijke krachten dit konden.” Overigens is automatisering niet per se de enige logische reactie op de arbeidsmarktkrapte van dit moment. Onze columnist Marion Richter schrijft in haar Krachtpatser over sustainable life, sustainable work & sustainable packaging als heilige drie-eenheid. Het behouden van waardevol personeel, het creëren van duurzame werkrelaties, is volgens haar tevens enorm belangrijk in deze situatie. Op pagina 15 leest u een mooi voorbeeld binnen de verpakkingsindustrie. Hopelijk biedt deze verpakkingsmachines & automatiseringsspecial u weer de nodige inspiratie. Ik wens u in ieder geval veel leesplezier. pakkracht Tweemaandelijks Vaktijdschrift - Erkenningsnummer (P708169) Vaktijdschrift voor de verpakkingsindustrie in food, non-food, handel en industrie | September 2022 | 8 e jaargang no. 4 | Prijs € 10,50 COVERSTORY: SCHMERSAL NEDERLAND: OPTO-ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDSSYSTEMEN Special VERPAKKINGSMACHINES & AUTOMATISERING Sabine Weller Hoofdredacteur vaktijdschrift Pakkracht s.weller@gpmedia.nl “MET DE HUIDIGE ARBEIDSMARKTKRAPTE MOETEN WE ONDER MEER INZETTEN OP VERDERE ROBOTISERING EN AUTOMATISERING”

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 4 I n h o u d P. 10 INTERVIEW SANDERS MACHINEBOUW Met bijna zestig jaar ervaring in de industrie profileert Sanders Machinebouw zich als betrouwbare partner op het gebied van procesoptimalisatie en automatisering. We spreken Rob Habraken, technisch accountmanager over een recent project voor een fijne klant. P. 16 KLANTCASE BANDALL Verpakkingsleverancier BVP heeft een innovatieve verpakking voor thermische isolatie, de Papercooler. Een klant vroeg BVP om deze verpakkingen geopend aan te leveren: klaar voor gebruik. BVP vond de beste oplossing in een banderolleermachine van Bandall. P. 22 COVERSTORY SCHMERSAL NEDERLAND Opto-elektronische veiligheidssystemen zoals veiligheids-lichtschermen en veiligheidslichtgordijnen zijn geschikt voor de beveiliging van de meest uiteenlopende gevaarlijke zones in de productie – of het nu gaat om robotcellen, spuitgietmachines of palletiseermachines. Omdat de eisen zo uiteenlopend zijn, biedt Schmersal verschillende series en varianten aan. 7 P. 19 DEMOWEEK SARCO PACKAGING Sarco Packaging biedt van een brede range aan partners allerlei end-of-lineverpakkingsmachines en automatiseringsmogelijkheden en demonstreert deze graag tijdens een exclusieve demoweek, van 3 tot 7 oktober. Simone van Kuijk en Wahid Payanda vertellen wat we hiervan kunnen verwachten. 16 19

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 5 P. 29 FACHPACK EN POWTECH Heike Slotta, Executive Director, NürnbergMesse, neemt het woord: “Wij hebben de afgelopen weken en maanden benut om u eind september een heel bijzondere beurservaring te bieden.” P. 34 DETECTEREN MET HOGE PRECISIE Wanneer bij volautomatische robotinstallaties detecteren met hoge precisie prioriteit heeft, mogen in de praktijk kleurnuances, materiaaleigenschappen of lichtreflecties geen belemmering vormen. Bij Factory Control BV in Nederland bleek de laserafstandssensor LVHT-52 van di-soric bij de realisatie van een automatiseringstaak de enige optie zonder alternatief. 29 34 P. 40 ALL4PACK EMBALLAGE PARIS Van 21 tot en met 24 november komt de verpakkingsindustrie weer samen tijdens de vernieuwde internationale beurs ALL4PACK Emballage Paris te Paris NordVillepinte. Event Director Guillaume Schaeffer vertelt ons waarom juist deze vakbeurs voor u de moeite waard is om te bezoeken.

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 6 Ko r t n i e u w s Een verpakking met een mooi design en een exclusieve ‘look’ is zeer bepalend voor de uitstraling van een product. Op het gebied van levensmiddelen staan gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid hoog op het verpakkingswensenlijstje van de consument. Een product in een recyclebare folieverpakking is, door de stevigheid en structuur van het materiaal, telkens weer eenvoudig te openen en te sluiten. Daardoor blijft het product tot de laatste druppel of kruimel vers en kan voedselverspilling worden voorkomen. Jeroen Calis: “Bent u op zoek naar een flexibele verpakkingsmachine voor uw producten? Of wilt u aanpassingen maken in uw huidige verpakkingsproces? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.” VERPAKKINGEN SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL BIJ DE AANKOOP VAN PRODUCTEN. DAARVAN IS VERDUYN-DIRECTEUR JEROEN CALIS ZICH ZEER BEWUST: “UIT ONDERZOEK BLIJKT DAT BIJ ZEVENTIG PROCENT VAN DE CONSUMENTEN DE VERPAKKING DOORSLAGGEVEND IS VOOR DE INDRUK DIE ZIJ VAN EEN PRODUCT HEBBEN. HET IS DAAROM BELANGRIJK DAT PRODUCENTEN BLIJVEN INNOVEREN MET HUN VERPAKKINGEN OP BASIS VAN DE EISEN VAN DE KLANT.” OM BEDRIJVEN TE ONDERSTEUNEN IN DIT PROCES, LEVERT VERDUYN ONDER ANDERE DE INNOVATIEVE EN FLEXIBELE VERPAKKINGSMACHINES VAN EFFYTEC (VOOR SACHETS EN DOYPACKS) EN DE KARTONNEERMACHINES VAN CT-PACK. VERDUYN BIEDT VERPAKKINGSOPLOSSINGEN DIE VOLDOEN AAN EISEN CONSUMENT Meer informatie: Verduyn BV Tel. +31 (0)23-5290240 | www.verduyn.nl Om geautomatiseerd te reinigen, kiest men aan het einde van de werkdag via het keuzemenu op het display, de modus ‘reinigen’ waarna de gehele lijmunit zich verplaatst naar de reinigingsbak. Daarna, bij aanvang van de productie de volgende dag, kan de lijmunit weer automatisch de juiste positie innemen om de productie weer te beginnen. Groot voordeel hiervan is dat er geen handarbeid door de operators meer bij komt kijken en daardoor wordt het risico op foute montage of schade geëlimineerd. Meer informatie: De Groot Coding & Labelling B.V. Tel. +31 (0)345-512747 | www.degrootbv.nl DE ETIKETTEERMACHINEBOUWER LANGGUTH LEVERT AL JAREN ETIKETTEERMACHINES DIE VOORZIEN ZIJNVANGEAUTOMATISEERDE FORMAATINSTELLINGEN. BIJ HET OVERGAAN NAAR EEN ANDER VERPAKKINGSFORMAAT STELT DE MACHINE ZICH, MIDDELS RECEPTKEUZE, AUTOMATISCH OM. NIEUW BIJ DE GLU | ECO ETIKETTEERMACHINES IS DE KEUZE HET LIJMSYSTEEM VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD TE REINIGEN. GLU | ECO REINIGT LIJMSYSTEEM VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 7 Ve r p a k k i n g s m a c h i n e s & a u t o m a t i s e r i n g VERMINDERING VAN DE AFHANKELIJKHEID VAN ARBEIDSKRACHTEN De beschikbaarheid en de loyaliteit van arbeidskrachten zijn sterk beïnvloed door de coronapandemie. Hierdoor wordt het voor de vleesverwerkers moeilijker om de productieruns te plannen, wat vaak leidt tot compromissen in de verpakkingsfase. In geval van een tekort aan arbeidskrachten worden de aanwezige werknemers vooral voor de kerntaken van de vleesverwerking ingezet. Het gevaar van deze oplossing is dat zich problemen bij het verpakken kunnen voordoen. De verpakkingslijnen zijn onderbezet en werken niet synchroon met de verwerkingssnelheid. Te laat verpakken kan een risico voor de kwaliteit en de veiligheid van het vlees betekenen, met meer afval en mogelijke gevaren voor de gezondheid van de consument tot gevolg. Ook menselijke fouten of het slecht verpakken door een werknemer die haast heeft kunnen risico’s voor de voedselveiligheid van het vlees zich meebrengen. Geautomatiseerde vacuümverpakkingssystemen kunnen deze hindernissen overwinnen door vele menselijke handelingen te vervangen door een snelle automatisering die een constante winst garandeert. Deze systemen kunnen perfect in verwerkingslijnen geïntegreerd worden, om de snelheid van het productietempo te volgen. SNELLER VERPAKKEN Vacuümverpakkingssystemen zoals de VS2X en VS9X van het merk CRYOVAC® zijn speciaal ontworpen om de verpakkingssnelheid te verhogen. Eigenschappen zoals automatisch laden van de zakken, geleiding van de zakranden, snijsystemen en transportbanden zorgen samen voor een optimale snelheid en stroom van producten door het verpakkingsproces. Deze eigenschappen elimineren menselijke contactpunten en verminderen de handling, waardoor meer producten per minuut verpakt kunnen worden. Dankzij geautomatiseerde vacuümverpakkingsmachines kunnen producenten ook de snelheid waarmee het vlees door de verpakkingsfase gaat beter controleren. Hierdoor kunnen ze het verpakken beter coördineren met andere verwerkingsstappen en krijgen ze een grotere mate van betrouwbaarheid en voorspelbaarheid bij het plannen van productieschema's. EEN BETERE VOEDSELZEKERHEID Automatisering verhoogt ook de voedselveiligheid doordat het aantal mensen dat aanwezig is in de verpakkingsruimte, en nodig is bij de behandeling van vlees tot een minimum wordt beperkt. Dit vermindert de mogelijke verspreiding van pathogenen en bacteriën, waardoor de vleeskwaliteit verder wordt beschermd en afval als gevolg van bederf wordt voorkomen. Producenten kunnen de hygiëne ook beter controleren dankzij de beperking van handmatige contactpunten. Onderdelen van machines en oppervlakken diemet vlees in contact komen, kunnen intensiever gereinigd worden en voldoen aan strenge hygiënecontroles. Geautomatiseerde vacuümverpakkingssystemen zijn met dit doel voor ogen ontworpen en zijn voorzien van open zones, vrij van vuilinsluitingen, en snelsluitmechanismen voor gemakkelijke toegang. Meer informatie: Sealed Air Tel. +33 (0)237-189100 www.sealedair.com DE LAATSTE TWEE JAAR ZIJN DE PROBLEMEN IN DE TOELEVERINGSKETEN INTENSER GEWORDEN, WAARDOOR PRODUCENTEN VOOR NOG GROTERE UITDAGINGEN STAAN OM HUN ACTIVITEITEN OP PEIL TE HOUDEN EN AAN DE KLANTENVRAAG TE VOLDOEN. HET VERMINDEREN VAN VOEDSELAFVAL, HET VERHOGEN VAN DE EFFICIËNTIE, HET MAXIMALISEREN VAN DE VOEDSELVEILIGHEID EN HET OPTIMALISEREN VAN DE PRODUCTIVITEIT ZIJN NOG BELANGRIJKER GEWORDEN OM DE MERKREPUTATIE, DE VERKOOP EN DE MARGES TE BEHOUDEN. DRIE REDENEN WAAROM VERPAKKINGSAUTOMATISERING IN OPMARS IS IN DE VLEESINDUSTRIE

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 8 Ve r p a k k i n g s m a c h i n e s & a u t o m a t i s e r i n g In 1960 legde Wim Heemskerk de fundering voor Heemskerk met de productie en verkoop van gesneden soepgroenten in zakken voor de groothandelsmarkt in Amsterdam. In zestig jaar tijd is Heemskerk fresh & easy gegroeid naar een modern productie- en verwerkingsbedrijf in de AGF-sector met veel innovatieve producten en concepten. Heemskerk levert elke week zo’n 3.5 miljoen versverpakkingen aan diverse retail ketens. VERPAKKEN EN AUTOMATISEREN Vóór 2013 werkte Heemskerk samen met een opzetcentrum in de buurt, dit opzetcentrum verzorgde de gevouwen en verlijmde kartonnen verpakkingen (overigens ook met een Boix machine). Het proces was als volgt: de trays werden gevouwen op een locatie van het opzetcentrum en vervolgens opgestapeld getransporteerd naar de verpakkingslocatie. Na verloop van jaren werd de vraag naar kartonnen opzettrays steeds groter alsmede dus ook de transportbewegingen van het opzetcentrum naar de verpakkingslocatie. Voor Heemskerk was dit het moment om te investeren in een eigen Boix trayopzetmachine om zodoende te besparen in logistieke- en externe opzetkosten. DE BETROUWBAARHEID IS ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE ASPECTEN VOOR HET KIEZEN VAN EEN BOIX MACHINE. HEEMSKERK FRESH & EASY IS EEN VAN DE KLANTEN WAARBIJ HET BEGON MET EEN ENKELE BOIX TRAYOPZETMACHINE EN WAT INMIDDELS IS UITGEGROEID TOT EEN MACHINEPARK MET NEGEN BOIX TRAYOPZETMACHINES. BETROUWBARE BOIX TRAYOPZETMACHINE OPTIMALISEERT PRODUCTIEPROCES BIJ HEEMSKERK FRESH & EASY Na een adviesgesprek met Boix werden de wensen van Heemskerk in kaart gebracht en meerdere trayopzetmachines, pre-feeders en stapelaars geïmplementeerd in de productielijn. De pre-feeders werden gekozen om een extra voorraad te realiseren welke de capaciteit vergroot tot circa 800 à 1.000 trays. De automatische stapelaars vergroten de flexibiliteit van het bedrijf. Zo worden de trays momenteel twee hoog door de fabriek getransporteerd. De Boix-configuraties zijn het startpunt van het doostransportsysteem dat aangesloten is op dertig productielijnen. Betrouwbaarheid is hier dus een zeer belangrijke factor. IN HET KORT Vandaag de dag heeft Heemskerk fresh & easy negen Boix machines, twee pre-feeders en negen automatische stapelaars. Deze machines werken zeven dagen per week, minimaal zestien uur per dag. Inmiddels heeft Heemskerk meer dan 115 miljoen trays zelf opgezet. Wat de logistieke voordelen betreft: één trailer met plano’s (33x EU-Pallet) staat gelijk aan acht trailers met opgezette trays. OVER BOIX Met bijna vijftig jaar aan ervaring gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van trayopzetmachines, schalenopzetmachines en dozensluitmachines is Boix een gerenommeerd bedrijf in de verpakkingsindustrie. Boix heeft diverse toepassing zowel voor golf- als massiefkartonnen verpakkingen. Het familiebedrijf met de beschikking tot een eigen state-of-the-art fabriek in Alicante (Spanje) is wereldwijd vertegenwoordigd over diverse continenten. Boix Europe, gevestigd in Eerbeek (Nederland) heeft een eigen serviceafdeling en is verantwoordelijk voor alle verkoop, service en onderdelen verdeeld over 25 Europese landen. Meer informatie: Boix Europe B.V. Tel. +31 (0)313-670460 www.boix.com

Multihead weger MPL-08-1000-400-J P ER FORMANCE ME E T S PREC I S ION Deze nieuwe weger is met name gericht op compacte installaties en door de lage valhoogtes ideaal voor breukgevoelige producten. Standaard in een hygiënische uitvoering en IP69 waterdicht, geschikt voor wash down reiniging. Door de compacte uitvoering is de weger ideaal om op ooghoogte boven een tray lijn te plaatsen. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions. 100% Waterproof (IP69) Ultra hygiënisch design Compact systeem Lage valhoogte voor breukgevoelige producten Gepatenteerd Argus 3D camera systeem NEW Nieuwe HMI monitor met RFID, hygiënisch & IP69 waterdicht MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com EUROPEAN TRADE FAIR FOR PACKAGING, TECHNOLOGY AND PROCESSING WORKING TOGETHER ON TOMORROW’S PACKAGING CONCEPTS 27–29.9.2O22 KEY THEME 2O22 Stay tuned: FACHPACK.DE/EN LOOK FORWARD TO THESE PROGRAMME HIGHLIGHTS: FORUM PACKBOX FORUM TECHBOX FORUM INNOVATIONBOX AND MANY MORE. FP-22_Ad_Visitor_214x148mm_ENG.indd 1 21.07.22 11:41

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 10 Ve r p a k k i n g s m a c h i n e s & a u t o m a t i s e r i n g Tijdens een rondleiding door de werkplaats te Liempde, vertelt Rob honderduit over de werkzaamheden bij Sanders Machinebouw. “Met zo’n veertig werknemers maken wij machines op maat, die als standaardoplossing niet zomaar te verkrijgen zijn. Daarom is onze slogan ook ‘Als standaard niet voldoet…’”, begint hij zijn verhaal. “We bouwen geregeld innovatieve klantspecifieke automatiseringsoplossingen op het gebied van robotics en vision, maar houden het voor de klant altijd zo eenvoudig mogelijk. De machines bouwen wij hier in de werkplaats grotendeels zelf. We hebben daarvoor ook een eigen verspaningsafdeling, maar bepaalde dingen besteden we uit, zoals snijwerk, plaatwerk et cetera. We werken ook voor de machinebesturing prettig samen met andere specialistische partijen, onder meer binnen Brainport Eindhoven of met te technische universiteiten in de buurt. In Liempde brengen wij alles samen om vervolgens wereldwijd onze klanten te voorzien van machines op maat.” EXPERTISE SAMENBRENGEN Met klanten uit allerlei sectoren, heeft Sanders Machinebouw al een enorme verscheidenheid aan machines mogen bouwen, zowel voor het MKB als de industrie. “Juist doordat we zo’n diverse klantenkring hebben, kunnen we expertise samenbrengen waar andere machinebouwers – met minder brede ervaring – wellicht niet bekend mee zijn en dus niet aan denken. De meest uiteenlopende sectoren, waarvan je het niet per se zou verwachten, hebben juist overeenkomsten. Het is wel van belang dat klanten het volste vertrouwen hebben in ons als specialist: wij zien de mogelijkheden die zij niet zo gauw opmerken omdat zij bijvoorbeeld puur aan de food zijn toegewijd”, aldus Rob. “De klant is specialist op het gebied van zijn product. Wij op het gebied van procesoptimalisatie en automatisering. Daarom is het enorm belangrijk om een zeer goede samenwerking te hebben met de klant.” Rob benadrukt dat Sanders Machinebouw binnen de verpakkingsindustrie niet louter focus legt op het uiteindelijke verpakken, maar ook de processen eromheen meeneemt in haar automatiseringsoplossingen. “We zoeken als het ware naar een totaalconcept om extra handelingen overbodig te maken en bijvoorbeeld ook de belangrijkste controles erin op te nemen. Zo ook bij het meest recente project”, verklapt hij. MET BIJNA ZESTIG JAAR ERVARING IN DE INDUSTRIE PROFILEERT SANDERS MACHINEBOUW ZICH ALS BETROUWBARE PARTNER OP HET GEBIED VAN PROCESOPTIMALISATIE EN AUTOMATISERING. HET BEDRIJF IS GELEGEN IN LIEMPDE, VLAK BIJ EINDHOVEN, EN MAAKT DANKBAAR GEBRUIK VAN DE TECHNISCHE EXPERTISE UIT DIE BRAINPORT. WE SPREKEN ROB HABRAKEN, TECHNISCH ACCOUNTMANAGER BIJ SANDERS MACHINEBOUW OVER EEN RECENT PROJECT VOOR EEN FIJNE KLANT: “ONZE AUTOMATISERINGSOPLOSSING VORMT VOOR DE KLANT EEN WARE EFFICIENCYSLAG.” “WIJ BOUWEN INNOVATIEVE AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN, MAAR WEL ZO EENVOUDIG MOGELIJK” Rob Habraken en Frans Onland, het verkoopteam van Sanders Machinebouw

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 11 DE KLANTVRAAG Dat project, waarover we Rob spreken, is voor hem een heel leuke en bovendien succesvolle opdracht geweest. “Deze klant kwam bij ons terecht nadat een van haar vaste leveranciers zich terugtrok. We kregen de kans onszelf voor te stellen op locatie, te presenteren wat wij kunnen bieden en een voorstel te maken voor een automatiseringsoplossing op maat”, vertelt Rob enthousiast. Het probleem waar de klant tegen aanliep, luidt als volgt: het delicate product dat de klant maakt, moet zeer zorgvuldig gecontroleerd worden. Op formaat, dikte, kleur enzovoort. “Dat gebeurde tot op heden in twee shifts door vijf werknemers, maar menselijke inspectie zorgt nu eenmaal voor wat risico’s en bovendien kosten. Tel daar de huidige personeelstekorten bij op…”, aldus Rob. “Al met al zou automatisering van dit procesonderdeel veel voordelen opleveren voor deze klant. Voor een dergelijke efficiencyslag zijn ze bij ons aan het juist adres!” DE OPLOSSING De experts van Sanders Machinebouw hebben voor deze klant een machine gebouwd waarin allereerst de trays met producten automatisch worden ontstapeld, waarna ze stuk voor stuk uit de trays worden opgepakt door een robot die ze in een draaitafel plaatst. Deze draaitafel brengt de producten stap voor stap naar een sensor en twee verschillende type camera’s, die bepalen of de producten kunnen worden goedgekeurd of moeten worden afgekeurd. De sensor doet een kalibratie-test op de dikte, op maar liefst vijfduizendste millimeter nauwkeurig. De camera’s doen controles voor contour-, kleur- of materiaalafwijkingen. Wanneer een product aan alle eisen voldoet en van zowel de sensor als de camera’s groen licht krijgt, wordt het goedgekeurd. De goedgekeurde producten worden door een tweede robotarm terug in een tray geplaatst. Die trays worden vervolgens weer automatisch opgestapeld; klaar om te worden ingepakt. De afgekeurde producten worden verdeeld over twee bakken. Een scrap-bak voor de volledig afgekeurde producten – die door de camera zijn afgekeurd – en een reuse-bak voor producten die te dik zijn en door de sensor zijn afgekeurd. Die gaan nog eens terug door het pre-proces, waarna ze opnieuw worden geïnspecteerd. De operator kan hiervoor op het intuïtieve HMI het reuse-programma selecteren. Dan weet de machine dat alle producten die wederom niet worden goedgekeurd, linea recta de scrap-bak in moeten. NAUWKEURIG EN VOORZICHTIG Rob: “De machine doet nu vrijwel al het werk, en bovendien een stuk nauwkeuriger en voorzichtiger dan menselijke krachten dit konden. Nu dienen de trays alleen nog manueel in het systeem te worden geplaatst en daar tevens manueel weer uit te worden gehaald, en moet de machine natuurlijk worden bestuurd door een operator. Doordat er zo weinig handjes bij nodig zijn, zullen menselijke fouten en risico’s in dit procesonderdeel worden geëlimineerd. Daarnaast scheelt het natuurlijk een heleboel personeelskosten, waardoor de machineprijs binnen de kortste keren door de klant kan worden terugverdiend. Vanaf dat moment ga je een beter rendement realiseren.” Ook vertelt Rob dat de machine allerlei waardevolle data verzamelt en doorstuurt naar de computer. “Alles wordt precies bijgehouden, hoeveel producten erin gaan, hoeveel er worden goed- en afgekeurd en hoeveel er met welke reden worden afgekeurd. Hier kan de klant belangrijke inzichten uit vergaren om het proces nog verder te optimaliseren.” SUCCESVOL PROJECT Sinds de aanvraag vanuit de klant, is de samenwerking voorspoedig verlopen, vertelt Rob ons. “Wij vinden transparantie heel belangrijk. Daarom krijgt de klant elke twee weken een update van ons. Zo zijn ze altijd op de hoogte en daar zijn zij heel tevreden over. Deze opdracht is nu afgerond en intussen hebben we al een aanvraag gekregen voor een vólgend automatiseringsproject bij deze klant. Dat getuigt wel van groot vertrouwen vanuit hen in ons. Het is volgens mij het grootste compliment en bovendien het beste bewijs van een succesvol project”, besluit Rob tevreden. Meer informatie: Sanders Machinebouw Tel. +31 (0)411-631475 www.sandersmachinebouw.nl “BIJ SANDERS MACHINEBOUW MAKEN WE MACHINES OP MAAT, DIE ALS STANDAARDOPLOSSING NIET ZOMAAR TE VERKRIJGEN ZIJN”

CPS Case Packing Systems Industrieweg 24 6039 AP Stramproy Tel: +31(0)495 566600 www.casepacker.com Verpakken van Flexibele zakken, MAP trays of flowpacks ed. in alle vormen en maten volledig automatisch op hoge snelheid horizontaal en/of verticaal geplaatst in Amerikaanse vouwdozen, kartonnen trays, kratten of BDU’s/rolcontainers. Waar we goed in zijn:

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 13 Du u r z a a m v e r p a k k e n Sanitair Technische Groothandel (STG) is een bedrijf met een rijk Belgisch verleden, gegroeid uit de samensmelting van de familiebedrijven Sax, Lambrechts en Schrauwen, klantgerichte ondernemingen die al jaren synoniem staan voor service en kwaliteit. Als STG slaan ze de handen ineen om als één nationale groothandel in sanitair, verwarming en ventilatie de klanten te adviseren en inspireren. DUURZAME INNOVATIES “In onze sector wordt er veel aandacht besteed aan energievriendelijke en zuinige producten, zoals warmtepompen en zonnepanelen”, zegt Bjorn Van Der Keelen, “Die duurzame visie trekken we door naar ons verpakkingsmateriaal. In dat continue proces is Topa de partner die ons begeleidt en regelmatig efficiënte innovaties voorstelt. Topa houdt ons heel direct op de hoogte van wat mogelijk is. Wanneer er nieuwe verpakkingsmaterialen zijn, worden ze geanalyseerd en ondergaan ze de nodige testen, vooraleer we ze integreren in onze processen.” UNIFORME BEDRUKTE VERPAKKINGEN De experts van Topa adviseren STG op tal van vlakken: verpakkingsprocessen, materialen en producten, efficiëntie in de packzone. Bjorn Van Der Keelen: “We hebben onder meer een lean assortiment nieuwe doostypes laten ontwerpen. We gebruiken nu ook meer personaliseerde papieren e-commerce verzendzakken. Verzending in zakken in plaats van een doos leidt tot een aanzienlijke besparing op kartonvolume en geeft ons vijftien procent meer ruimte op de rolkarren.” “Niets is mooier dan aantrekkelijk bedrukte verpakkingen af te leveren bij de klant”, benadrukt Van der Keelen. “Topa begeleidt ons bij elk aspect van de bedrukking. De toegewijde specialisten slagen er steeds in te realiseren wat ik in gedachten heb. Met Topa samenwerken blijft een prettige ervaring.” EXPERTISE “Dit is feedback waar je het voor doet”, reageert Stijn Depauw, verpakkingsconsulent bij Topa. “Ons wetenschappelijk instituut Topa Institute berekent en controleert zo neutraal en objectief mogelijk elk van onze adviezen. Zelfs onze concurrenten komen er graag. Elke STG DOET BEROEP OP VERPAKKINGSEXPERT TOPA PACKAGING VOOR BEGELEIDING OP HET VLAK VAN DUURZAME EN EFFICIËNTE VERPAKKINGEN. “ALS GEEN ANDER WEET TOPA ALTIJD WAT WE JUIST NODIG HEBBEN”, ZEGT BJORN VAN DER KEELEN, STG INTEGRATION TEAMLEAD. STG REKENT OP EXPERTISE VAN TOPA IN TRANSITIE NAAR MEER EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID dag bouwen we aan onze expertise, want pas als je alle opties kent, weet je wat mogelijk is voor een klant en kan je de beste keuze voorstellen: van ontwerp en productie tot en met de uitpakervaring.” Meer informatie: Topa Verpakking (Nederland) Tel. +31 (0)252-245200 www.topaverpakking.nl Topa Packaging (België) Tel. +32 (0)3-4509960 www.topapackaging.be Bjorn van der Keelen, STG Integration Teamlead

L E A D T H E EVOLUTION paris nord villepinte FRANKRIJK 21-24 NOV 2022 HÉT EVENEMENT VOOR BUSINESS EN UITWISSELING IN 2022 ● 1.300 exposanten met machines en verpakkingen ● Innovatieve en duurzame oplossingen voor verpakking en intralogistiek ● Concrete antwoorden op nieuwe regelgevingen ● 3 speciale forums: All4Pack Innovations, All4Pack Conferences en Objectif Zéro Impact Neemdeel aan de verandering! VRAAG UWGRATIS TOEGANGSBADGE AAN: of met de code PAYPARPRI op all4pack.com UWBEZOEKERSCONTACT - PROMOSALONSNEDERLAND e. netherlands@promosalons.com | T. 020 4620020 Verpakken met Buhmann! Eindverpakkingsmachines Robot solutions Stapelhulp machines Lijnvereniging machines Scheiding van productlijnen

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 15 Kr a c h t p a t s e r ( m/v/x) Ik moet iets bekennen. Doorgaans typeer ik de verpakkingsindustrie als behoorlijk conservatief; wat ouderwets zelfs. Flexibele werktijden, zelfsturende teams, onbeperkt vakantiedagen, remote werken, bijscholing die verder gaat dan alleen werkgerelateerde onderwerpen: het zijn over het algemeen zeldzaamheden. Het idee van ‘het nieuwe werken’ – zoals dat in hippe managementtermen wel eens genoemd wordt – leek in onze industrie nog niet geland. Leek. Ik neem het steeds vaker terug. Opnieuw liep ik namelijk tegen een praktijkvoorbeeld aan van de voor mij en Lytz heilige drie-eenheid: sustainable work, sustainable life, sustainable packaging. Eentje die, tot mijn verbazing, bijna perfect tot uiting kwam. Daar was het diagram van drie overlappende cirkels, met in het midden de perfecte synergie: een gelukkig, gezond mens als versneller van de transitie naar een duurzame verpakkingsindustrie. Het was een voormalig manager van een internationaal bedrijf die me deelgenoot maakte van een bijzonder avontuur. Ze vertrok namelijk met haar echtgenoot naar Spanje, waar ze samen een klein restaurant openden. Maar ze vertrok niet bij haar werkgever. Integendeel zelfs. Onverwacht, toch? Dat vond ik ook. In het oude denken waren we er blind van uitgegaan dat ze haar baan zou opzeggen of verliezen voor een avontuur in het buitenland. In plaats daarvan stuurde haar werkgever er juist op aan dat ze bleef. Zo ontwikkelden ze samen een nieuwe functie op het gebied van duurzaamheid, inclusief eigen team. Ze werkt namelijk al twee decennia voor het bedrijf, was deels verantwoordelijk voor duurzaamheid en kent het bedrijf als geen ander. Bovendien is het nogal een verlies, al die kennis en kunde van producten, markten en technieken. Inmiddels werkt ze vanuit Spanje, remote, vier dagen per week, vijf uur per dag. De rest van haar tijd is voor het kleine restaurant. Niet alleen is het verhaal van deze manager een schoolvoorbeeld van onze Lytzfilosofie; het sluit naadloos aan bij het onderwerp Drive dat ik in mijn vorige Krachtpatser (M/V/X) al kort aanraakte. Iedereen is in zijn werk op z’n eigen manier op zoek naar mastery, autonomy en purpose. Dat motiveert om te blijven, om te ontwikkelen en om als mens te groeien. De nieuwe functie op het gebied van duurzaamheid biedt haar een nieuwe uitdaging, waarvoor ze zichzelf ook nieuwe materie eigen moet maken. Ze kan autonoom werken vanuit Spanje, met wekelijkse online meetings met haar team en af en toe een bezoek aan het regionale kantoor om binding te houden met de cultuur van het bedrijf. En het geeft haar een nieuwe purpose, in dienst van iets groters dan zijzelf en het bedrijf waarvoor ze werkt. Bovendien creëerde haar werkgever met het behouden van deze expert een dubbele win: het aanstellen van een manager die zich volledig richt op duurzaamheid is de volgende stap in het versnellen van de transitie naar een duurzame verpakkingsindustrie. Marion Richter DE PERFECTE SYNERGIE KRACHTPATSER (M/V/X) IS TERUG! MARION RICHTER, OPRICHTER VAN LYTZ, NEEMT JE IN DEZE NIEUWE SERIE MEE IN DE VERHALEN VAN MENSEN UIT DE VERPAKKINGSINDUSTRIE. WANT WE STAAN VOOR EEN GROTE UITDAGING: DE TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME SECTOR. EEN DUURZAME VERPAKKINGSINDUSTRIE GAAT OVER MEER DAN VERPAKKINGEN, MATERIALEN EN TECHNIEK. DEZE TRANSITIE GAAT OOK - EN VOORAL - OVER MENSEN. HOE ZORG JE DAT ZIJ DIE TRANSITIE VERSNELLEN? MARION RICHTER VAN LYTZ VERTELT OVER 'SUSTAINABLE WORK, SUSTAINABLE LIFE, AND SUSTAINABLE PACKAGING' Heb je een tip voor deze column, een vraag of wil je meer weten over sustainable life, sustainable work, sustainable packaging? Stuur een mail aan marion@lytz.nl.

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 16 Ca s e s t u d y BVP levert diverse verpakkingsmaterialen. Duurzaamheid is daarbij voor BVP een vanzelfsprekendheid. Het bedrijf daagt zijn klanten dan ook altijd uit om voor de meest duurzame oplossing te kiezen. Bij zo’n werkwijze moet het bedrijf natuurlijk ook wat kunnen bieden. En dat lukt, want ze denken vóór de markt uit. Daardoor komen ze regelmatig op nieuwe oplossingen om materiaal en transportkosten te besparen en bedenken ze mogelijkheden voor hergebruik van afvalstoffen. Een bijzonder product van BVP is de Papercooler, een doos die de inhoud thermisch isoleert en volledig is gemaakt van papier en karton. De wanden van de doos zijn opgebouwd uit meerdere lagen: een gladde binnenwand, een gladde buitenwand en daartussen enkele lagen papier met een onregelmatige ribbelstructuur. Door de ribbelstructuur ontstaan holtes waarin veel stilstaande lucht wordt vastgehouden. Daardoor ontstaat de hoge isolerende waarde van de Papercooler, want papier en lucht zijn uitstekende isolators. MAXIMALE EFFICIENCY De Papercooler is ontwikkeld in samenwerking met Thermo Fisher Scientific. De koelbox is opgebouwd uit lossen onderdelen die dankzij hun slimme constructie snel in elkaar kunnen worden gezet. Voor één klant was dit nog niet snel genoeg. Deze klant wil dat de dozen kant-en-klaar worden aangeleverd, met een opengeklapte bovenzijde, zodat de medewerkers er VERPAKKINGSLEVERANCIER BVP HEEFT EEN INNOVATIEVE VERPAKKING VOOR THERMISCHE ISOLATIE, DE PAPERCOOLER. EEN KLANT VROEG BVP OM DEZE VERPAKKINGEN GEOPEND AAN TE LEVEREN: KLAAR VOOR GEBRUIK. BVP VOND DE BESTE OPLOSSING IN EEN BANDEROLLEERMACHINE VAN BANDALL. EEN PAPIEREN BANDEROL HOUDT DE KARTONNEN SLUITKLEPPEN VAN DE VERPAKKING OPEN. ZODRA DE PAPERCOOLER MET DE KLEPPEN AFGESLOTEN MOET WORDEN, KAN DE BANDEROL IN EEN HANDOMDRAAI WORDEN VERWIJDERD. EFFICIENCY VOOR DUURZAME VERPAKKING VAN BVP: KLAAR VOOR GEBRUIK DANKZIJ BANDEROL Eddo Bakker, teammanager sales bij BVP

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 17 meteen de producten in kunnen stoppen. Dichtdoen, versturen en klaar. Het bedrijf verstuurt veel pakketten. Daarom telt ieder onderdeel van het proces. En iedere stap die bespaard kan worden, verhoogt de efficiency van het logistieke proces. Deze klant is Koppert, een bedrijf dat wereldwijd insecten, mijten, hommels en schimmelsporen levert aan boeren en tuinders, om op een biologische wijze plagen te bestrijden en planten te bestuiven. De temperatuur mag tijdens het transport niet te veel afwijken, want dan overleven de beestjes de reis niet. Daarom maakte Koppert, net als ieder ander bedrijf, voorheen gebruik van EPS-verpakkingen. EPS past echter niet in het streven van Koppert naar een duurzame werkwijze. Daarom zocht het bedrijf een nieuwe en betere oplossing voor de verpakking: een oplossing die geen gebruik maakt van kunststof. STRAK BINDEN, SNEL WERKEN BVP wil zijn klanten zo goed mogelijk helpen en ging op zoek naar de gewenste oplossing. Een geschikte oplossing betekent dat de kleppen van de dozen snel worden gefixeerd in de gewenste positie en dat het materiaal ook weer snel verwijderd kan worden. Elastiek en plastic voldoen hier niet aan omdat deze materialen enige rek vertonen. Daardoor blijven de kleppen niet strak tegen de zijkant van de doos liggen en dat leidt tot problemen bij het stapelen en transporteren. Uiteindelijk vond BVP de oplossing in de vorm van een banderolleermachine van Bandall, met papieren banderollen. Een papieren banderol rekt niet en bindt daardoor de kleppen strak tegen de doos. Bovendien is banderolleren een snel proces en kan de papieren banderol na het vullen van de doos met één beweging worden verwijderd. VOLLEDIG DUURZAAM Het voorstel van BVP voldeed helemaal aan de doelstellingen voor duurzaamheid van Koppert. De Papercooler wordt gemaakt van papier en karton en maakt het gebruik van kunststoffen overbodig. Bovendien bestaat 85 procent van het papier en het karton uit gerecycled materiaal. Alleen de buitenste laag van het karton wordt gemaakt van nieuw materiaal. Dat is nodig om de gewenste stevigheid te bereiken, want gerecycled papier verliest bij iedere recycling een deel van de stevigheid. De stevigheid van de Papercooler is prima, want de dozen zijn uitgebreid onderzocht en geslaagd voor alle testen, zoals valtesten en ISTA-testen. Bandall draagt nog verder bij aan de duurzame ambities, want BVP gebruikt banderollen van Bandall van gerecycled papier. SAMENWERKING BANDALL Bandall is een bekende in het uitgebreide netwerk van BVP en Eddo Bakker, teammanager Sales had goede herinneringen aan het bedrijf, daarom nam hij contact op toen hij op zoek ging naar een nieuwe verpakkingsmethode voor Koppert. Eddo: “Ze vonden het leuk bij Bandall om mee te werken aan een passende oplossing en we zijn meteen aan de slag gegaan. We hebben enkele testen uitgevoerd en de uitslagen waren veelbelovend. Zoals wel vaker gebeurt, kwamen er ook nu op het laatst nog een paar kleine wijzigingen. Toen die bekend werden heb ik meteen Bandall gebeld en ze wilden me direct helpen. Ik heb toen vijf dozen in mijn auto gedaan en ben gelijk naar hun vestiging in De Meern gereden. Die flexibiliteit is kenmerkend voor Bandall en het is één van de redenen dat onze samenwerking zo prettig verloopt”. Meer informatie: Bandall Tel. +31 (0)348-431520 www.bandall.com

E U CHN E R ( B E N E L U X ) B V I P O S T B U S 119 I N L - 3 3 5 0 A C PA P E N D R E CH T I +31 ( 0 ) 7 8 615 47 6 6 I I N F O@E U CHN E R . N L w w w . e u c h n e r . n l MGB2 Modular EtherCAT (P) met FSoE Veiligheidssysteem met vergrendeling Modulair ontwerp, flexibel combineerbaar Meerdere deursloten op één busmodule Categorie 4 / PL e / SIL3 V e i l i g h e i d s t e c h n i e k v o o r d e M a c h i n e b o u w Het is een belangrijk aandachtspunt in de verpakkingsindustrie: een optimale persoonlijke hygiëne. Met behulp van o.a. hygiënesluizen zorgt Elpress ervoor dat alle personen die de productieruimte betreden een zorgvuldig hygiëneprotocol hebben gevolgd. Denk aan het wassen of desinfecteren van de handen en het reinigen van zolen en schachten. T +31 (0)485 51 69 69 F +31 (0)485 51 40 22 E sales@elpress.com W www.elpress.com Elpress BV Handelstraat 21 Industriegebied Saxe Gotha NL-5831 AV Boxmeer Nederland HYGIËNEPRODUCTEN VOOR IN DE VERPAKKINGSINDUSTRIE Een gepersonaliseerd aanbod voor uw bedrijf? Bent u benieuwd wat Elpress kan betekenen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze experts. BEZOEK ONZE WEBSITE www.elpress.com Al sinds 1976 voor hygiëne

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 19 Ve r p a k k i n g s m a c h i n e s & a u t o m a t i s e r i n g Van maandag 3 oktober tot vrijdag 7 oktober zijn geïnteresseerden welkom aan de Rondgang 21 in Gameren om de mogelijkheden van Sarco live te komen bekijken. Simone: “Vaak wordt er bij het woord automatisering gedacht aan enorm complexe processen, maar er kan al zoveel winst worden gemaakt door een draaitafel te vervangen door een casepacker.” Wahid vult aan: “Uiteraard werken we ook aan grotere projecten met tray- en kratopzetters en andere end-of-line-oplossingen. Om alle automatiseringsmogelijkheden persoonlijk te kunnen toelichten en het juiste advies te kunnen geven, nodigen wij iedereen graag uit bij ons op locatie.” Focuspunten van de end-of-line-demoweek zijn zaken als betrouwbaarheid, efficiëntie, kostenbesparing, kwaliteitswaarborging en duurzaamheid. “Door het bestaande verpakkingsproces te automatiseren creëert u een betrouwbaar en efficiënt verpakkingsproces, waarin de saaiere, herhaaldelijke werkzaamheden worden overgenomen door machines. Momenteel is dit absoluut de moeite waard om te onderzoeken, aangezien werknemers lastig te vinden zijn. Bovendien zijn machines betrouwbaar qua continuïteit en bespaar je een hoop kosten en risico op bijvoorbeeld ziekteverzuim”, aldus Simone. Wahid: “Uiteraard kunnen we naast automatisering en end-of-line ook dieper ingaan op bijvoorbeeld de duurzaamheid van primaire en secundaire verpakkingen.” SARCO ALS SYSTEM INTEGRATOR Wahid is een van de productspecialisten van Sarco. Met zijn werktuigbouwkundige achtergrond werkt hij nu als projectmanager voor industriële automatiseringsprojecten. In deze rol zal hij aanwezigen tijdens de demoweek voorzien van antwoorden op al hun vragen. “Ik vind het leuk om te denken in systemen, in plaats van losse componenten”, vertelt Wahid. “En ik merk dat klanten ook vaak behoefte hebben aan een system integrator die hen compleet ontzorgt. Sarco kan die rol vervullen dankzij de grote verscheidenheid aan machines die wij aanbieden. Van een groot aantal partners zullen wij machines demonstreren tijdens de demoweek, denk aan casepackers, pick & place-robots, trayopzetters tot aan palletiseerders.” ZO GEMAKKELIJK MOGELIJK AUTOMATISEREN Waar Wahid alles weet omtrent kartonverpakkingen, hebben zijn Sarco-collega’s Jaap van der Sar, Mark van der Kamp en Hans Peelen ook hun eigen specialisme, respectievelijk de Manter wegers en verpakkers, custom made verpakkingsoplossingen en banderolleren. “Met deze verschillende disciplines hebben we een mooie en complete combinatie te pakken. Waardoor we voor een brede doelgroep geschikte oplossingen bieden”, weet Wahid. “Wij benaderen nieuwe projecten niet vanuit de bestaande verpakking, maar vanuit het product. Want wie zegt dat die verpakking nog steeds de beste optie is? Als jij drie machines nodig hebt om je verpakkingsproces te automatiseren – een opzetter, een vuller en een sluiter – is het wellicht de moeite waard om te kijken naar een alternatief, zoals een kartonnen doos die met één machine simpelweg om je product heen wordt gevouwen. Zo onderzoeken we samen hoe we het proces zo gemakkelijk mogelijk kunnen automatiseren met relatief zo laag mogelijke kosten. We zijn immers niet gebonden aan één soort machine!” GEZAMENLIJK INSPIRATIE OPDOEN Simone: “Vanuit de branche krijgen we enthousiaste en positieve reacties. Mensen zijn graag aanwezig, en hechten ook veel waarde aan dit soort informatieve contactmomenten. Tijdens de demoweek delen we vrijblijvend onze kennis, kunnen we samen weer ouderwets sparren en lange termijn ideeën opdoen. De bijeenkomst is interessant voor een zeer brede groep verpakkers. Als Sarco hebben we natuurlijk veel ervaring binnen de AGF en we krijgen ook steeds meer aanvragen vanuit de e-commerce en vis- en vleesindustrie, maar eigenlijk is het niet toe te spitsen op een bepaalde branche. Iedereen die verpakt kan er voordeel uithalen”, sluit ze gemotiveerd af. Registreren kan via het online formulier op www.sarcopackaging.com/demoweek. BINNEN DE VERPAKKINGSINDUSTRIE IS MOMENTEEL VEEL INTERESSE IN AUTOMATISERING. ENERZIJDS NATUURLIJK IN VERBAND MET HET PERSONEELSTEKORT, ANDERZIJDS OM DE CONTINUÏTEIT EN BETROUWBAARHEID VAN DE PROCESSEN ONDER DE LOEP TE NEMEN, MERKT SARCO PACKAGING. SARCO BIEDT VAN EEN BREDE RANGE AAN PARTNERS ALLERLEI END-OF-LINE-VERPAKKINGSMACHINES EN AUTOMATISERINGSMOGELIJKHEDEN EN DEMONSTREERT DEZE GRAAG TIJDENS EEN EXCLUSIEVE DEMOWEEK, VAN 3 TOT 7 OKTOBER. SIMONE VAN KUIJK EN WAHID PAYANDA VERTELLEN WAT WE KUNNEN VERWACHTEN VAN DEZE DEMOWEEK BIJ SARCO PACKAGING. SARCO PACKAGING ZOOMT IN OP AUTOMATISERING TIJDENS DEMOWEEK Simone van Kuijk Wahid Payanda

SOLUTIONS. CLEVER. PRACTICAL. HIGHLY EFFICIENT QUALITY INSPECTION di-soric o ers a wide-ranging portfolio of flexible sensor and lighting solutions with a convincing added value for your applications.  Presence check  Surface check  Size accuracy check  Type identification  Type verification  Position check www.di-soric.com

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 21 Ve r p a k k i n g s m a c h i n e s & a u t o m a t i s e r i n g De innovatieve topsealmachine is door de Duitse machinebouwer Heiber & Schröder ontwikkeld en gemaakt. Remmert Dekker Packaging behoort tot de eerste vijf afnemers van de machine en heeft daarmee de primeur in Nederland en België. EXCLUSIEVE MONO-TOPESEALVERPAKKING De nieuwe topsealmachine biedt een breed scala aan mogelijkheden. Naast diverse formaten kan er, door een exclusieve extensie aan de machine, ook gekozen worden tussen een heat-seal of gelijmde verpakking. Hierdoor zijn mono-materiaal verpakkingen van karton zonder laminaat ook mogelijk. Remmert Dekker Packaging: “We vinden het belangrijk om zo duurzaam mogelijke verpakkingen aan te bieden, daarom is de uitbreiding voor bakjes zonder laminaat echt een must.” PLASTIC ALTERNATIEF De toepassingen zijn eindeloos, maar vooral in fresh-food biedt de topsealverpakking uitkomst. Bij AGF en To-go is de topsealverpakking direct inzetbaar en zorgt daar voor een flinke plasticreductie. Remmert Dekker Packaging: “De topsealverpakkingen van karton zijn in formaatuitvoering en verwerkbaarheid uniform aan de plastic verpakkingen, waardoor zelfs mogelijk dezelfde sealmatrijs kan worden ingezet. Dit scheelt de afnemer tijd en kosten. Hierdoor is omschakelen of afwisselen goed mogelijk.” EERSTE ORDERS De eerste orders voor champignonverpakkingen worden nu gemaakt. Hierna volgen nog bakjes voor zachtfruit en tomaten. De combinatie van bedrukt karton en de voordelen van sealen zorgen voor een SINDS DEZE ZOMER HEEFT REMMERT DEKKER PACKAGING EEN GLOEDNIEUWE H&S TOPSEAL VERPAKKINGSMACHINE IN HUIS. HIERMEE KUNNEN OP HOGE SNELHEID SEALBARE CONISCHE BAKJES VAN KARTON WORDEN GEPRODUCEERD IN DIVERSE MATEN EN UITVOERINGEN. NIEUWE TOPSEAL VERPAKKINGSMACHINE VOOR REMMERT DEKKER PACKAGING exclusieve uitstraling in het schap en bieden gebruiksgemak aan de consument en spelen in op de behoefte van meer natuurlijke (fibre-based) verpakkingsmaterialen in plaats van plastic. Meer informatie: Remmert Dekker Packaging Tel. +31 (0)75-68101666 www.remmertdekker.nl

Pa k k r a c h t n r 4 2 0 2 2 22 Co v e r s t o r y: Sc h m e r s a l Ne d e r l a n d Opto-elektronische veiligheidssystemen bestaan uit een zender en een ontvanger. De zender zendt een gepulseerd infrarood licht uit dat door de ontvanger op tijd synchrone wijze wordt geëvalueerd door een geïntegreerd veiligheidscircuit. Wanneer de gevaarlijke zone wordt betreden, wordt de lichtstraal onderbroken, waardoor een signaal wordt gegeven zodat de gevaarlijke beweging van de machine veilig wordt stopgezet. Een lichtgordijn bestaat uit verschillende dicht bij elkaar geplaatste fotocellen, terwijl een lichtscherm uit slechts één tot maximaal vier fotocellen bestaat. De fotocellen liggen het dichtst bij elkaar in een lichtgordijn, wanneer het wordt gebruikt voor vingerdetectie. Voor de juiste keuze en toepassing van opto-elektronische veiligheidssystemen zoals veiligheidsfotocellen of lichtschmermen/lichtgordijnen moet rekening worden gehouden met zowel normatieve specificaties (EN ISO 13849-1, EN ISO 13855, C-normen, enz.) als specifieke productkenmerken (detectievermogen, reikwijdte, enz.). De voordelen van opto-elektronische veiligheidssystemen liggen voor de hand: de bediener heeft zicht op het werkgebied en er zijn geen veiligheidshekken of andere afschermingen nodig. Aanvullende functies maken de opto-elektronische veiligheidssystemen nog flexibeler, bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen mensen en materiaal, zodat de materiaalstroom alleen wordt onderbroken wanneer zich een gevaarlijke situatie voordoet. Dit leidt tot betere prestaties en een hogere productiviteit van de systemen. GEÏNTEGREERDE EVALUATIE Een hoogtepunt in het productportfolio van Schmersal zijn de veiligheidsfotocellen van de serie SLB 240/440, die gekenmerkt worden door een uiterst kleine bouwvorm en over een geïntegreerde evaluatie beschikken. Zo kunnen de SLB 240/440 met kabelaansluiting met de afmetingen (BxHxL) 28x32x72 mm of met stekkeraansluiting (BxHxL) 28x32x91 mm probleemloos in zeer krappe inbouwruimten worden geïntegreerd en ook in krappe ruimtes snel en eenvoudig worden gemonteerd. Beide modellen hebben een bereik van 15 meter. De veiligheidsfotocellen zijn bijzonder geschikt voor de beveiliging van kleinere gevarenzones- zoals machines met kleine openingen of gleuven, bijvoorbeeld in papierdrukmachines. Alle SLB fotocellen hebben veilige halfgeleideruitgangen (2 x PNP) en kunnen rechtstreeks in het veiligheidscircuit worden opgenomen zonder externe veiligheidsevaluatie. Overeenkomstig met de IEC 61496 voldoet de nieuwe productfamilie aan de eisen voor alle toepassingen volgens type 2 of type 4. Ze worden echter ook gebruikt voor procesbeveiliging, bijvoorbeeld in hoogbouwmagazijnen, waar afwijkingen van vooraf bepaalde posities worden gedetecteerd. Met behulp van objectdetectie en hoogtedetectie wordt tijdens het autonome transport van verpakte producten, botsingen en beschadigingen voorkomen. De SLB440-H versie, die toegangszones tot 75 meter bewaakt, is bovendien optioneel uitgerust met een geïntegreerde verwarming en is geschikt voor gebruik bij lage temperaturen onder nul (tot -30° Celsius). Het kan dus buiten worden gebruikt, bijvoorbeeld in de hout- of cementindustrie, in grindgroeven of in havengebieden. Alle versies hebben een visuele instelhulp, wat de inbedrijfstelling aanzienlijk vereenvoudigt. VEILIGHEIDSLICHTSCHERMEN IN HYGIËNEGEVOELIGE ZONES Schmersal heeft een reeks veiligheidslichtschermen en -lichtgordijnen ontwikkeld die speciaal geschikt zijn voor gebruik in hygiënegevoelige ruimten, zoals de levensmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie of de vlees- en zuivelverwerking. In hygiënegevoelige ruimten konden contactloze beschermings-systemen zoals veiligheidslichtschermen en -lichtgordijnen tot dusver nauwelijks worden gebruikt omdat de opto-elektronica niet zodanig kon worden ingekapseld dat zij bijvoorbeeld bestand was tegen reiniging met hogedruk. Het gebruik van opto-elektronische beveiligingen biedt echter vele voordelen, met name in de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie, omdat zij het mogelijk maken af te zien van veiligheidshekken en -poorten, op elk moment een duidelijk zicht op het werkgebied van de machine mogelijk maken en voor extra flexibiliteit in het proces zorgen. OPTO-ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDSSYSTEMEN ZOALS VEILIGHEIDSLICHTSCHERMEN EN VEILIGHEIDSLICHTGORDIJNEN ZIJN GESCHIKT VOOR DE BEVEILIGING VAN DE MEEST UITEENLOPENDE GEVAARLIJKE ZONES IN DE PRODUCTIE – OF HET NU GAAT OM ROBOTCELLEN, SPUITGIETMACHINES OF PALLETISEERMACHINES. OMDAT DE EISEN ZO UITEENLOPEND ZIJN, BIEDT SCHMERSAL OPTO-ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDSSYSTEMEN VAN VERSCHILLENDE SERIES EN VARIANTEN AAN: SLB VEILIGHEIDSFOTOCELLEN, SLG LICHTSCHERMEN OF LICHTGORDIJNEN VAN DE SLC PRODUCTSERIE. BOVENDIEN PRODUCEERT SCHMERSAL TOEPASSINGSSPECIFIEKE SERIES, BIJVOORBEELD IN EEN IP69 BESCHERMINGSKLASSEUITVOERING. De opto-elektronische VEILIGHEIDSSYSTEMEN VAN SCHMERSAL Opto-elektronische veiligheidssystemen zijn ook een ruimtebesparende en economische oplossing voor de beveiliging van robotwerkstations

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4