Pakkracht nr.6 2017

C o l o f o n e n D e V i s i e TweemaandelijksVaktijdschrift - Erkenningsnummer (P 918971) Vakinformatie voor de verpakkingsindustrie in food,non-food,handel en industrie | December 2017 | 3e jaargang no.6 | Prijs € 10,50 pakkracht COVERSTORY BIO4PACK INTERVIEW ROBATECH & DRUKKERIJ DE VRIES SPECIAL DUURZAAM VERPAKKEN & INNOVATIES BinnenwerkPakkracht_6_2017.indd 1 01-12-17 10:42 P a k k r a c h t n r 6 2 0 1 7 3 Vakinformatie voor de verpakkings- industrie in food, non-food, handel en industrie Verantwoordelijke uitgever Nederland: GPmedia BV Van Schaeck Mathonsingel 8 6512 AP Nijmegen, The Netherlands Telefoon: +31 (0)24 3 246146 E-mail: info@gpmedia.nl Internet: www.gpmedia.nl www.pakkracht.biz Verantwoordelijke uitgever België: GPmedia BV Postbus 10000 2300 Turnhout (B) Uitgever: Peter Peeters Redactie: Charlotte Swagten (hoofdredacteur) c.swagten@gpmedia.nl Advertentieverkoop: GPmedia BV Verkoopleider: Gerdo van de Peppel, g.peppel@gpmedia.nl Media-adviseur: Bert de Vries, b.devries@gpmedia.nl Tarieven op internet: www.gpmedia.nl Alle orders worden afgesloten en uit­ gevoerd conform de Regelingen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamer van Koophandel. Pakkracht heeft het HOIKeurmerk. Dit betekent dat de oplage is gegarandeerd en gecontroleerd. Abonnementen: www.gpmedia.nl of via info@gpmedia.nl Per jaar in Nederland € 42,- (excl. 6% BTW) Losse verkoop € 10,50 Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Vormgeving: Studio Intensive Telefoon: +31 (0)24 3 246140 info@studio-intensive.com www.studio-intensive.com Fotografie: Maaike van Esch Druk: PRinterface ISSN: 1872-9363 © Copyright 2017 Niets uit deze uitgave mag worden verveel- voudigd en/of openbaar gemaakt door mid- del van druk, fotokopie microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaan- de toestemming van de uitgever Pakkracht besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslis- singen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Een plastic verpakking in de groenbak gooien, kan dat wel? Dat is wat veel consu- menten zich waarschijnlijk afvragen bij de composteerbare plastic verpakkingen die steeds meer in de schappen komen te liggen. Het zogenaamde kiemplantlogo op deze verpakkingen geven aan dat ze volledig biologisch afbreekbaar zijn en dus gewoon in de GFT-bak gegooid mogen worden. Het zal een gek idee zijn voor veel mensen die net gewend zijn om het plastic te scheiden van het restafval. De voedingsmiddelenindustrie worstelt met de groene beweging wat betreft de verpakkingen en is naarstig op zoek naar alternatieven voor het plasticgebruik in verpakkingen. Voedselveiligheid heeft natuurlijk de hoogste prioriteit, maar daardoor vallen recyclede verpakkingen, die dit niet kunnen garanderen, veelal af. Een optie die overblijft is bijvoorbeeld de overstap naar bio-based plastic, een verpakking uit hernieuwbare grondstoffen. Maar wat is dan het verschil tussen recyclebaar, composteerbaar en bio-based, vraagt de consument zich opnieuw af. In de winkel worden ze namelijk doodgegooid met het prefix ‘bio’, waardoor het voor hen lastig te bepalen is wat dit nou precies inhoudt. Waar bio-based alleen verwijst naar de grondstof van de verpakking, zeggen biologisch afbreekbaar en composteerbaar iets over de eindfase van het product. Een bio-based product hoeft namelijk niet altijd composteerbaar te zijn. Behoorlijk verwarrend alle- maal voor het winkelend publiek. Nog een punt voor de verpakkingsproducenten om dus rekening mee te houden. Om te voorkomen dat iedereen dus ‘normaal plastic’ in de groene container gooit en het bio-based plastic in de Plastic Heroes zak verzamelt, is het belangrijk dat hier duide- lijk over gecommuniceerd wordt. Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat consumenten positief zijn over claims op bio-based verpakkingen waarin duidelijk staat wat er na gebruik mee gedaan moet worden. Het is dus belangrijk dat er concreet ‘composteerbaar’ of ‘recyclebaar’ op een verpakking staat. Daarnaast leidt het tot een betere scheiding van het afval, waardoor de investering in deze duurzame verpakkingen niet voor niets is geweest. Het groeiende aantal duurzame verpakking dient dus gepaard te gaan met een effectief verpakkingsontwerp. Daar is niet alleen de consument mee geholpen, maar uitein- delijk ook de fabrikant zelf en natuurlijk de afvalverwerkers. Maar dat is weer een onderwerp op zich. Dus denk goed na wanneer je de bio- based verpakking van de biefstuk weg- gooit bij het bereiden van uw kerstmaal- tijd. Ik wens u veel leesplezier met deze uitgave van Pakkracht. Prettige feestda- gen en alvast een gelukkig nieuwjaar! Hoofdredacteur Pakkracht c.swagten@gpmedia.nl DE VISIE Charlotte Swagten WAT IS DAN HET VERSCHIL TUSSEN RECYCLEBAAR, COMPOSTEERBAAR EN BIO-BASED, VRAAGT DE CONSUMENT ZICH AF korlaarsoest.nl In- en verkoop secundaire grondstoffen Korlaar Soest is e n s rieuze, hardwerkend organisatie, maar wel ee tj met oog voor de mens lijke maat. Goed met elkaar omgaan, eerlijk zaken doen, afspraken nakomen en een overzichtelijke (milieu) administratie staan aan de basis van de samenwerking die u met ons aangaat. Als professionele inzamelaar van uw ferro- en non-ferro-restmaterialen streven wij er naar uw secundaire grondstoffen zo efficiënt mogelijk te sorteren. Geen 0900-nummer, maar korte directe lijnen en dát al 60 jaar! Gun uw oude metalen een tweede leven!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4