Pakkracht nr6 online

P a k k r a c h t n r 6 2 0 1 8 24 Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bestaat inmiddels vijf jaar en heeft in korte tijd snel aan bekendheid gewonnen. Sinds in 2013 de Raamovereenkomst Verpakkingen werd gesloten, en daarmee het KIDV werd opgericht, heeft het instituut er hard aan gewerkt om het verpakkende bedrijfsleven groener te maken. Allereerst onder leiding van Hester Klein Lankhorst, die afgelopen zomer na vijf jaar afscheid nam van haar functie voor een nieuwe uitdaging. De nieuwe, ervaren directeur Chris Bruijnes nam het stokje van haar over. Chris Bruijnes was al sinds 2013 actief in de Raad van Advies van het KIDV en dus al enkele jaren betrokken bij het kennisinstituut. “Toen de vacature voor directeur van het KIDV vrijkwam, zag ik dat als een mooie uitdaging. Ik ben al een tijd betrokken bij de werkzaamheden van het KIDV. Ik werd gevraagd om lid te worden van de Raad van Advies, mede vanwege mijn ervaring in aanverwante branches. Ik wil graag meedenken over duurzaam verpakken en onderzoeken wat we daarin nog verder kunnen bereiken.” VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN Chris heeft veel ervaring met sectoren die raken met de verpakkingsindustrie. Nu verdiept hij zich in verpakkend Nederland om te kijken waar er op duurzaamheid kan worden gewonnen en hoe het KIDV hierin kan ondersteunen. We vragen hem welke dingen hem opvallen in de sector. “De branche is behoorlijk in beweging. Ik merk dat er veel interesse is vanuit de bedrijven om de manier van verpakken onder de loep te nemen. Voorheen was er meer weerstand, maar nu zie je dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en welwillend zijn om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Natuurlijk, de maatschappelijke druk helpt daar ook aan mee. Dat zien we ook terug hier bij het KIDV. Steeds meer bedrijven kloppen bij ons aan voor advies. Er ontbreekt namelijk nog veel kennis op het gebied van duurzaam verpakken.” DUURZAAMHEID VAN HET VERPAKKINGSPROCES “De verpakkingsdeskundigheid op het gebied van duurzaamheid is nog best beperkt. Ons voornaamste doel is dan ook om deze kennis aan te vullen. Daarnaast heb ik gemerkt dat bedrijven graag door een partij zoals het KIDV willen laten checken hoe duurzaam hun verpakkingsproces nou eigenlijk is. Maar ook bedrijven die niet zelf verpakken kunnen hun verantwoordelijkheid nemen door de inkoop nog eens te bekijken. Denk hierbij aan Albert Heijn. De supermarktketen heeft de afgelopen tijd meerdere duurzamere verpakkingen geïntroduceerd. Al deze partijen kunnen bij ons terecht voor advies en hulp. En dat gebeurt gelukkig ook steeds meer.” KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN BLIKT VOORUIT: “NOG MEER SAMENWERKEN MET DE BEDRIJVEN” NU HET EINDE VAN HET JAAR NADERT MAKEN BEDRIJVEN DE BALANS OP EN STELLEN ZE HUN DOELEN OP VOOR HET KOMENDE JAAR. HET KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN (KIDV) DOET DAT NIET ANDERS. MAAR HET KIDV KIJKT OOK VERDER VOORUIT, WANT WAT BETREFT DUURZAAM VERPAKKEN GAAN BEDRIJVEN NIET OVER ÉÉN NACHT IJS. WE SPREKEN MET CHRIS BRUIJNES, DE NIEUWE DIRECTEUR VAN HET KIDV, OVER DE DUURZAME BEWEGING IN DE SECTOR, MAAR OOK OVER DE VERNIEUWDE FOCUS VAN HET KENNISINSTITUUT. “HET IS MOOI OM TE ZIEN DAT WE IN EEN KORTE TIJD VEEL VERTROUWEN HEBBEN GEWONNEN VAN VERPAKKEND NEDERLAND”, ALDUS CHRIS. “DE KOMENDE TIJD GAAN WE NÓG MEER MET DE BEDRIJVEN OM DE TAFEL ZITTEN OM TE KIJKEN WAAR ZIJ TEGENAAN LOPEN EN WELKE OPLOSSING WIJ DAARVOOR KUNNEN BIEDEN.” S p e c i a l – D u u r z a a m v e r p a k k e n & i n n o v a t i e s 2 0 1 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAyNDU4